fasáda domu

Jak na obnovu fasády

09. 10. 2019
Diskuze (0)
Sdílet

Odborníci doporučují zkontrolovat stav fasády každý rok, protože už po dvou letech od jejího dokončení může dojít k určité míře poškození, za kterým často stojí mikroorganismy. Záleží samozřejmě na lokaci objektu, ale dá se říci, že právě plísně či řasy jsou důvodem, proč je nutno fasádu dříve či později obnovit.

V běžných podmínkách lze očekávat, že fasáda bude vyžadovat obnovu zhruba v rozmezí sedmi až deseti let. Pokud provedená kontrola prokáže výše zmíněný stav, je potřeba nejprve konzultovat rozsah poškození a případný technologický postup obnovy s odbornou realizační firmou nebo přímo s výrobcem fasádních materiálů.

Rozsah a povaha případného narušení fasády následně určí technologický postup její obnovy včetně doporučené skladby jednotlivých výrobků.

Někdy stačí fasádu oživit

Pokud dojde časem k vyblednutí barevného odstínu rodinného či bytového domu nebo je patrné povrchové znečištění prachem, je nejjednodušším řešením pouhé oživení vzhledu fasády. Podmínkou je však jistota, že na jejím povrchu nejsou při kontrole zjištěny žádné trhliny.

Při oživení fasády se provádí nejprve důsledné omytí vodou s maximálním tlakem 200 barů a teplotou do 35 °C. Po úplném vyschnutí je nutné nejprve opatřit povrch fasády vrstvou základního nátěru z uceleného systému, který nabízí například Baumit. Pomocí tohoto paropropustného penetračního nátěru dojde ke zpevnění minerálních a organických podkladů před nanášením fasádní barvy. Výrobci jsou samozřejmě připraveni i na mastné znečištění a nabízejí účinné prostředky.

Po uplynutí 12hodinové technologické pauzy je povrch připraven pro dva nátěry fasádní barvy. Ten první se provádí ředěným nátěrem s 10–15 % čisté vody. I druhý nátěr je možné ředit, ale maximálně s 5 % vody. Obvykle se ale druhý nátěr již neředí. Při výběru správného typu barvy je potřeba zohlednit mimo jiné lokaci objektu.

V prostředí, kde dům více inklinuje ke znečištění (např. stavby ve velkoměstech, v blízkosti frekventovaných silnic apod.), se doporučuje vybrat barvu se samočisticí schopností, jakou je například fasádní barva BaumitNanoporColor. V úvahu připadá také kvalitní silikonový nátěr se zvýšenou kryvostí, který je vodoodpudivý.

V prašném prostředí ve velkoměstech nebo v blízkosti stavby se doporučuje vybrat barvu se samočisticí schopností.

Boj s nežádoucími nájemníky

Tmavá vlhká místa bez přístupu slunce jsou ideální pro vznik plísní a řas. Je tedy potřeba zvolit řešení pro biologické znečištění povrchu fasády, která nevykazuje známky trhlin. Postupuje se opět ve dvou základních krocích. Tím prvním je aplikace vodou ředitelného sanačního nátěru. Dojde tak k úplnému nasycení podkladu.

Nátěr se doporučuje provádět mimo dobu přímého slunečního osvitu a za mírně vlhkého počasí, avšak nikoli za deště. Je totiž potřeba zajistit jeho vyschnutí po dobu minimálně 12 hodin. Poté je potřeba fasádu očistit kartáčem, pomocí parního čističe nebo tlakovou vodou od fyzických zbytků řas a plísní. V závislosti na intenzitě napadení lze preventivně znovu aplikovat protiplísňový nátěr. V dalším kroku už je možno použít základní nátěr, který sjednotí podklad před použitím fasádní barvy.

U trhlin rozhoduje jejich šířka

Pokud pravidelná kontrola fasády odhalí trhliny, rozhoduje o následujícím postupu obnovy jejich šířka, přičemž limitní hodnotou je 0,5 mm. Do trhliny takové velikosti se totiž ještě nedostane kapka vody a nepronikne do struktury fasády. Odlišný postup renovace je dán také konstrukcí fasády, tzn. jde-li pouze o omítku nebo zateplovací systém.

V případě jemných trhlinek do šířky 0,3 mm se doporučuje použít penetrační nátěr, který tyto vlásečnicové trhlinky překryje a vyplní. Pokud jsou trhlinky do šířky 0,5 mm, je nutno použít již speciální penetrační nátěr obohacený vlákny. Tento speciální nátěr opět vyplní a překryje trhliny v omítce a fasáda je po aplikaci barvy bez trhlin a poškození.

Kompletní obnova fasády

Bohužel poškození fasády může různými vlivy dojít do stavu, kdy je nutné provést její celkovou obnovu. Mluvíme tedy o případu, kdy trhliny přesahují onu zmíněnou šířku 0,5 mm. Opět je dobré zvolit ucelený systém, díky kterému vytvoříte ideálně pevný, pružný a voděodolný podklad pro nanesení nové fasádní omítky a to jak v případě zateplené fasády, tak při obnově starší běžné minerální fasády (např. vápenocementová omítka, břízolit apod.).

V náročných klimatických podmínkách může vyžadovat fasáda obnovu už po dvou letech.

Zpravidla se jedná o počínající tvorbu mikroorganismů, jakými jsou určité druhy plísní či řas, ale důvodem jsou i trhliny.

Na obnovu fasád napadených řasami nebo plísněmi je potřeba použít sanační nátěr.

U kompletní obnovy fasády zvolte ucelený systém, díky kterému vytvoříte ideálně pevný, pružný a voděodolný podklad pro nanesení nové fasádní omítky.

DOPORUČUJEME pro obnovu omítky

fasádní nátěr

Zdroj Baumit

Baumit FillPrimer

Základní fasádní nátěr se zpevňujícími vlákny, univerzální základ pod vnější povrchové úpravy, překryje vlasové trhliny v podkladu do velikosti 0,5 mm, vhodný do exteriéru i interiéru, spotřeba, cca 0.3- 0.5 kg/m² na hladkém povrchu.

fasádní nátěr

Zdroj Baumit

Baumit NanoporTop

Samočisticí omítka odolná vůči biologickému znečištění s fotokatalytickým efektem, škrábaná nebo rýhovaná struktura, vysoce paropropustná, použitelná v exteriéru, spotřeba 2,6 kg/m².

Dekoracni-omitka

Zdroj Hornbach

Omítka Weber

Pas marmolit MAR2 M101 střednězrnná, 20 kg, je vyráběna z drceného přírodního mramoru, proto působí dojmem kamene, vysoká mechanická odolnost, snadná údržba, omyvatelnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům, vzhled přírodního kamene, možnost použít v exteriéru i interiéru.

REDAKČNĚ UPRAVILA: MARTINA PAULOVÁ
FOTO: BAUMIT A HORNBACH
OBDORNÉ PODKLADY: BAUMIT
ZDROJ: časopis HOME

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: fasády obnova fasády domu Od partnerů
Sdílejte článek

Diskuze