Jak si vybrat střechu na svůj rodinný dům

Jak si vybrat střechu na svůj rodinný dům

27. 12. 2013
Diskuze (1)
Sdílet

Tvar, struktura plochy střechy a její barevnost tvoří komplexní architektonický celek. Střecha musí nejen esteticky působit, ale musí být i dokonale funkční. Především jde o odolnost vůči působení vnějších vlivů, ale i o zajištění tepelné pohody uvnitř objektu. Právě prostřednictvím […]

Tvar, struktura plochy střechy a její barevnost tvoří komplexní architektonický celek. Střecha musí nejen esteticky působit, ale musí být i dokonale funkční. Především jde o odolnost vůči působení vnějších vlivů, ale i o zajištění tepelné pohody uvnitř objektu. Právě prostřednictvím střechy uniká podle analýz více než 30 procent tepla. Kvalitní a dobře řemeslně provedená střecha současně ochrání interiér před nežádoucím hlukem a splní i protipožární funkci.

V současnosti najdete střechy, jaké si jen vzpomenete. Při rozhodování o typu střechy je nutné vzít v úvahu nejen estetické, ale i funkční a ekonomické hledisko. Rozeznáváme dva základní typy střech: plochou a šikmou střechu.

Ploché střechy nevycházejí z módy

O ploché střeše mluvíme v případě, že střecha nedosahuje většího sklonu než 10°. Protože v případě ploché střechy není potřebná investice do konstrukce krovu, je tento typ finančně méně náročný. Nespornou výhodou je i menší plocha, kterou je nutno izolovat, a tím i utěsnit tepelný plášť. Díky tomu se šetří energií určenou pro vytápění. Prostor pod střechou je tak efektivněji využitelný.
S plochými střechami se setkáváme zvláště u starších domů. Jejich charakteristickou vlastností byla absence jakékoliv spádové vrstvy. Proto se na střechách držely louže vody, které poškozovaly povrch střechy. V současnosti zaznamenáváme trend přeměny plochých střech v zelené střechy. Efektivní je to zvláště ve městech, kde pozemku kolem domu není nazbyt.
Zvláště u starších domů se často setkáváme se zatékáním a netěsnostmi. Příčinou může být nejen výběr nekvalitních materiálů, ale i nevhodně zvolené materiály použité k utěsnění střechy. Problémem mnohdy bývá nedostatečné vyspádování střechy (méně než 1°) a špatně vyřešená kritická místa střechy (okraje, světlíky, průniky). Častým důvodem problémů se střechou bez ohledu na typ střechy je nekvalitní provedení řemeslných prací.

Dnes výrobci střech nabízejí střechu v nejrůznějších barevných odstínech. (foto: KM Beta)

Dnes výrobci střech nabízejí střechu v nejrůznějších barevných odstínech. (foto: KM Beta)

Šikmé střechy – komfort a variabilita

Šikmá střecha byla a je nejběžnějším řešením zastřešení nejrůznějších typů obytných domů. Šikmé střechy mají sklon od 10° do 55°. Za strmé se považují, mají-li sklon větší než 45°. Dnes se v rámci mnohých rekonstrukcí starších obytných domů i u novostaveb využívají podkroví k obytným nebo pracovním účelům.
Šikmá střecha má více tvarových variant. Nejčastěji se setkáváme s tzv. sedlovou střechou. Ta je stavebně nejjednodušší. Sestává ze dvou proti sobě nakloněných rovin ve sklonu od 15° do 45° a víc. Oblíbenou variantou šikmé střechy je též valbový typ. Je také tvořen dvěma proti sobě nakloněnými rovinami, stejně jako v případě sedlového typu, je však ukončen šikmým zkosením. Je tak technicky složitější. Používá se zvláště v případě domů s půdorysem ve tvaru písmene L. Pultová střecha je často zaměňována s plochou střechou. Pultová střecha má však na rozdíl od ploché střechy větší sklon. Ten dosahuje více než 10°. Z konstrukčního hlediska jde o jednoduchý typ střechy, která vyžaduje i méně finančních prostředků, zvláště je-li fasáda orientovaná na sluneční stranu. Nabízí se zde možnost instalace slunečních kolektorů nebo velkých okenních ploch. V našich podmínkách relativně málo se vyskytující střechou je střecha stanová, která má tvar jehlanu nad čtvercovým nebo polygonovým půdorysem. Všechny strany se tak sbíhají v jednom bodě. V současnosti se do popředí dostává mansardová střecha, kde šikmina střechy je zalomená, přitom spodní část má větší sklon než vrchní, čímž se výrazně zvětší podkrovní prostor. Tato střecha je však konstrukčně i finančně náročná.
Hlavní výhodou šikmých střech je jejich větší odolnost vůči povětrnostním vlivům. Díky svému tvaru je střecha méně vystavována nepřízni počasí, plášť je tak méně namáhaný a vydrží delší dobu. Negativem jsou větší finanční náklady spojené s vytvořením projektu a instalací krovu. Na druhé straně však uživatel získá doplňkové obytné prostory. Ty však přináší jen střecha s větší střešní plochou.

Povrch betonové tašky je ošetřený další ochrannou vrstvou téhož barevného odstínu, jaký má základová barva. Tato vrstva zabezpečí ochranu proti růstu mechu a nežádoucím škodlivým vlivům ovzduší měst. (foto: Mediterran)

Povrch betonové tašky je ošetřený další ochrannou vrstvou téhož barevného odstínu, jaký má základová barva. Tato vrstva zabezpečí ochranu proti růstu mechu a nežádoucím škodlivým vlivům ovzduší měst. (foto: Mediterran)

Nosné konstrukce střech

Základní nosnou konstrukci ploché střechy tvoří prefabrikované prvky z betonu, keramické nosníky s výplní, ocelové profilované desky na nosnících nebo dřevěné prvky. Ploché střechy je třeba řádně tepelně izolovat, proto se na nosnou konstrukci střechy klade tepelněizolační vrstva ve formě desek, rohoží či litých pórovitých směsí. Následně se pokládá hydroizolační vrstva, která chrání skladbu střechy před vodou a vlhkostí.
Oblíbeným a mnoha lety ověřeným materiálem nosné konstrukce šikmých střech, tzv. krovu, je dřevo, které musí splňovat několik podmínek. Dřevo musí být dobře vysušené, kvalitní a opatřené ochranou proti dřevokazným houbám, mikroorganismům nebo drobným škůdcům. Je nutno si uvědomit, že krov je nosnou částí celé střechy a v případě narušení krovu těmito škůdci hrozí nebezpečí zřícení střechy. Dnes se kromě klasického hambalku vyskytují i lepené krovy, sestávající ze slepených tenčích dřevěných lamel. Odpadá tak použití ekonomicky náročného masivního dřeva. Mezi další používané krovy patří lehký ocelový konstrukční systém nebo masivní střešní konstrukce z pórobetonových nebo betonových prvků, které výrazně zjednodušují výstavbu krovu.

Jádro tašky tvoří ocel, která je oboustranně galvanizovaná hliníkem a zinkem. Povrch tašky je glazovaný při teplotě 1 100 °C čirou akrylátovou glazurou. Granulátový posyp tašky tlumí hluk, takže vás neruší ani silné deště. (foto: Icopal)

Jádro tašky tvoří ocel, která je oboustranně galvanizovaná hliníkem a zinkem. Povrch tašky je glazovaný při teplotě 1 100 °C čirou akrylátovou glazurou. Granulátový posyp tašky tlumí hluk, takže vás neruší ani silné deště. (foto: Icopal)

Jakou krytinu na střechu?

Výběr střešní krytiny není náhodný. Při její volbě je třeba znát možnosti domu, jeho základy i z čeho jsou zhotovené obvodové zdi. Podle toho posuzujeme také hmotnost střechy, kterou dům unese.

Pálená a betonová krytina

Pálená střešní krytina je jedna z nejrozšířenějších střešních krytin s dlouhodobou tradicí. Vyrábí se z přírodních materiálů – hlíny, jílu, přísad a vody. Přírodní složení zaručuje barevnou stálost přírodních i povrchově upravovaných tašek. Instaluje se na střechy se sklonem od 16°. Její největší předností je odolnost i vůči extrémním povětrnostním podmínkám. To platí i pro nízké teploty. Je totiž také mrazuvzdorná, nehořlavá a ohnivzdorná. Životnost střechy se pohybuje až na úrovni 80 až 100 let. Záruka na keramické tašky je cca 30 let. Protože je možné kombinovat starou, ale nepoškozenou střešní krytinu s novou, lze dosáhnout výrazné úspory finančních prostředků.
Betonové střešní krytiny se vyrábějí z portlandského cementu, křemičitého písku, vody a pigmentů oxidu železa. Díky těmto materiálům dosahuje střešní krytina potřebných vlastností, jako je například únosnost, nasákavost, nehořlavost a rozměrová stálost. Je možné ji aplikovat na střechy se sklonem od 12°. Pevnost betonové krytiny je až o 30 % vyšší než u jiných tvrdých krytin. Výrobci na tento typ střešní krytiny poskytují záruku v průměru 30 let. Její skutečná životnost se pohybuje na úrovni pálené krytiny.

Povrch betonové tašky je ošetřený další ochrannou vrstvou téhož barevného odstínu, jaký má základová barva. Tato vrstva zabezpečí ochranu proti růstu mechu a nežádoucím škodlivým vlivům ovzduší měst. (foto: Mediterran)

Povrch betonové tašky je ošetřený další ochrannou vrstvou téhož barevného odstínu, jaký má základová barva. Tato vrstva zabezpečí ochranu proti růstu mechu a nežádoucím škodlivým vlivům ovzduší měst. (foto: Mediterran)

Asfaltové a vláknocementové krytiny

Zatímco v minulosti se používaly šindele ze dřeva nebo kamene, dnes se dostává do popředí modernější materiál – asfalt. Jeho hlavní předností je nízká hmotnost, dobrá tvarovatelnost a bezhlučnost. Díky tomu se používá tento typ střešní krytiny zvláště na členité střechy se sklonem od 10°. Využívá se i při rekonstrukcích, protože nové šindele lze ukládat na staré. Nespornou výhodou je rovněž skutečnost, že asfaltové krytiny nenapadají mechy ani lišejníky.
Vláknocementová krytina se vyrábí z cementu, buničiny, umělých vláken a přísad. Díky své nízké hmotnosti je vhodná pro všechny typy šikmých střech. Mezi její pozitiva patří odolnost vůči otěru a dlouhá životnost, která se pohybuje na úrovni 30 let.

Poměrně levným a efektivním způsobem obnovy střechy s desetiletou zárukou je rekonstrukce asfaltovou krytinou. (foto: Icopal)

Poměrně levným a efektivním způsobem obnovy střechy s desetiletou zárukou je rekonstrukce asfaltovou krytinou. (foto: Icopal)

Plechová střecha

Moderní plechové střechy představují efektivní řešení střechy nejen pro novostavby, ale i pro starší obytné domy. Nejčastěji se zhotovují z oceli, hliníku, mědi nebo zinku. Doporučený sklon je od 8°. O plechové střeše se říká, že je hlučná. Dnes se však plechové krytiny vyrábějí tvarově i materiálově preciznější, takže tento problém je eliminován. Největší výhodou plechové střechy je její hmotnost. Proto se používá nejen na novostavbách, ale i při rekonstrukcích starších domů. Kromě hmotnosti je pozitivem i povrchová úprava. Právě povrchová úprava má nejvýraznější vliv na záruku i na schopnost odolávat povětrnostním vlivům. Před několika lety dominovala povrchová úprava z polyesteru, respektive matného polyesteru. U méně kvalitních výrobců převládá tato povrchová úprava dodnes. V důsledku postupných klimatických změn, zvyšovaní vlivu agresivního prostředí a jiných souvisejících skutečností je však už polyesterová úprava ocelových střešních krytin pomalu na ústupu. Dnes na trhu najdete střešní krytinu s povrchovou úpravou, jejíž vlastnosti, například odolnost vůči poškrábání, korozi, teplota tvarování, UV stálost či estetický vzhled, výrazně převyšují užitkové vlastnosti polyesteru.
Při výběru střešního systému dejte přednost produktům, které jsou prověřené lety zkušeností, mají potřebná osvědčení a certifikáty. Kvalitní ucelený systém od jednoho výrobce dává záruku jistoty, že nedojde k nežádoucím poruchám, které jsou nejčastěji způsobeny náhradami originálních systémových komponentů nebo nesprávnou montáží. V případě komplexního systému řešení střech do sebe komponenty perfektně zapadají. Tím se montáž stává pohodlnou a rychlou. Zvolíte-li střešní systém od kvalitního výrobce, máte jistotu kvality a funkčnosti. Samozřejmostí je odborná montáž, servis a specializované poradenství, které vždy poskytne pomoc při jakékoliv technické otázce.

foto: Ruukki

foto: Ruukki

Slovo má odborník

Gábor Bogdány, Mediterran

Podle čeho vybíráme střešní krytinu?
Říká se, že dobrá střecha je korunou a ochranou budovy. Musí chránit před vnějšími vlivy a přitom dodat objektu estetický vzhled. Zároveň je třeba si uvědomit, že žádná část stavby není vystavena silnějším vlivům počasí než střecha, proto bychom při výběru krytiny pro svůj rodinný dům měli vzít v úvahu tato kritéria: únosnost krytiny, odolnost proti ohni, odolnost proti hluku, mrazuvzdornost, vodotěsnost, barevnou škálu, tvar tašek a v neposlední řadě cenu výrobků. Betonové tašky mají více než stoletou historii. Existují stoleté betonové tašky a stále jsou funkční. Tvarování a barevnost tašky je možno přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Správný výběr střechy vám zaručí bezproblémové bydlení na celý život. (foto: Bramac)

Správný výběr střechy vám zaručí bezproblémové bydlení na celý život. (foto: Bramac)

Jak je zabezpečena ochrana střechy proti vnějším přírodním vlivům?
Zabezpečení ochrany střechy proti vnějším přírodním vlivům (déšť, vítr, požár, sníh, teplo), hluku a mechanickému zatížení je zaručeno samotnou krytinou a jejími vlastnostmi. Beton díky přirozené hustotě zcela odvádí srážkovou vodu, která se nedostane do pórů. Betonové tašky patří do skupiny nehořlavých materiálů. Tašky z betonu mají i další výhody: zachovávají původní technické parametry a nedrobí se ani během zmrazovacích cyklů, respektive v důsledku změn objemu vody. Díky neprosákavosti betonu je hmotnost jednotlivých tašek, a tím i celková hmotnost střechy stejná. Mechanická odolnost povrchu betonových tašek je vysoká, proto se nezlomí ani pod tlakem velkého množství sněhu, ledu a pohybu na střeše.
Beton svou barvu získá nastříkáním vybraného typu barviva. Povrch betonové tašky je ošetřen další ochrannou vrstvou téhož barevného odstínu jako základní barva. Tato vrstva zabezpečí ochranu proti růstu mechu a nežádoucím škodlivým vlivům ovzduší měst. Barvy a tóny střešní krytiny jsou použitím speciální povrchové úpravy hlubší a živější bez ohledu na základní barvu tašek. Dlouhotrvající ochrana barev zachová tóny barev a jejich intenzitu. Díky samočisticímu povrchu střecha zůstává čistší a výrazně lépe odolá UV záření. Snad ani není třeba dodávat, že výrobní technologie je bez použití rozpouštědel a amoniaku, a tedy neškodí životnímu prostředí.

Jaké příslušenství by měl výrobce dodávat spolu se střechou?
Kromě samotných tašek existuje celá škála doplňků potřebných pro kvalitní zastřešení, které umožňují větrání hřebene a nároží, ukončení hřebene, přichycení hřebenáče a tašek, vytvoření okapového systému, vytvoření úžlabí, prostupy (kanalizace, anténa atd.), prosvětlení (střešní okna, světlovody atd.), ochranu proti sněhu a větru, hydroizolaci, odvod páry a rovněž bezpečný pohyb na střeše.

Text: Mgr. Michal Ondruš
Foto: Ruukki, KM Beta, Bramac, Mediterran, Icopal
Zdroj: Vše o stavbě a provozu domu, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategorie: Novostavby Rekonstrukce domu Stavební materiály
Tagy: dřevo dum krytina mansardová střecha plechová střecha stavebni materialy strecha zatékání do střechy
Sdílejte článek

Diskuze

  • Podrobný a srozumitelný článek, díky. My se na doporučení mnoha našich známých rozhodli pro plechovou krytinu střechy.

    Radana07