Ochrana domu před vodou: Základy i sklep v bezpečí

20. 09. 2018
Diskuze (0)
Sdílet

Jak se zdá, počasí dlouhodobě mění charakter. Nejen letos mnoho z nás zaskočil přívalový déšť a musíme se vyrovnávat s následným zatopením sklepa, vlhkými zdmi a mokrými sokly. Na zhoršené klimatické podmínky bychom měli myslet již při stavbě základů, zejména u podsklepených domů.

Síla vody

Tichá voda mele nejen břehy, ale může mít značný vliv i na stavby, zejména na jejich spodní část. Podzemní garáže, sklepy i technické místnosti jsou vystavené působení vlhkosti a podzemní vody i náhlým přívalovým dešťům. Základy tedy musíme patřičně ochránit a zvolit ty správné materiály. Původně se používaly klasické hydroizolační materiály na bázi asfaltových bitumenů nebo měkčeného PVC. Vše vyžadovalo pečlivé dodržení postupů a důsledné provedení i vzhledem k dalším návazným pracím, které mohly aplikované izolace mechanicky poškodit. Stačí malá porucha a do konstrukce může přes porušenou izolaci zatékat voda, a může tak docházet k postupné devastaci sklepních prostor a základů. Kde je izolace porušená, je v tomto případě velmi těžké určit a náprava je velmi obtížná. Hydroizolační vlastnosti betonu bylo nutné vylepšovat i dodatečným přidáváním krystalizačních a dotěsňujících přísad. Kvalita a vlastnosti betonu ale byly stále sázkou do loterie s nejistým výsledkem. Aby byly základy kvalitní a trvanlivé, musí být správně navržený a dobře technologicky provedený beton, konstrukce, spáry a prostupy.

Zatékání lze předejít realizací konstrukce z vodonepropustných betonů.

Bílá vana je v současné době často vyhledávanou alternativou řešení hydroizolačních systémů.

SKLEPNÍ PROSTORY znovu nacházejí své využití jako technické zázemí nebo naopak jako relaxační zóna. FOTO SHUTTERSTOCK

SKLEPNÍ PROSTORY znovu nacházejí své využití jako technické zázemí nebo naopak jako relaxační zóna. FOTO SHUTTERSTOCK

Sklepní renesance

V individuální výstavbě rodinných domů se opět vrací trend podsklepení, i když stále zůstává záležitostí menšinovou. Má to jistou souvislost i s tím, jak se zmenšují dostupné pozemky a následně bojujeme o každý centimetr obytné plochy. Ze stejného důvodu jsme začali obývat i půdy, které byly donedávna prostorem využívaným spíš jen pro skladování. Ačkoliv již většinou nepořádáme zavařovací maratony a neskladujeme metráky uhlí nebo brambor na zimu jako naše babičky, sklepní prostory stále najdou své využití. Pod obytnou částí domu může být vybudovaná garáž nebo technické zázemí domu, které by jinak ubíralo příliš mnoho čtverečních metrů obytné plochy. I obyčejný sklep lze proměnit také v luxusní relaxační zónu a umístit zde saunu, vířivku i bazén. A opravdu nepotřebujeme, aby do sklepa zatékalo nebo zde bylo nezdravě vlhké prostředí, vhodné akorát pro pěstování žampionů. Výstavba sklepa samozřejmě celou stavbu prodlouží a zvýší náklady, ale dům stavíme pro několik generací a solidní základy s bonusem využitelné plochy navíc jistě dům zhodnotí a zvýší komfort bydlení.

Výhodou bílé vany je především úspora nákladů za izolace.

Dle TP ČBS 02 (rakouská OVVB směrnice) by měla tloušťka betonové konstrukce činit min. 300 mm.

VÝZTUŽ BÍLÉ VANY se navrhuje na maximálně přípustnou šířku trhliny. Šířka trhliny je předepsána dle využití konstrukce a dle zatížení vodou. FOTO ČESKOMORAVSKÝ BETON

VÝZTUŽ BÍLÉ VANY se navrhuje na maximálně přípustnou šířku trhliny. Šířka trhliny je předepsána dle využití konstrukce a dle zatížení vodou. FOTO ČESKOMORAVSKÝ BETON

Vana, co není v koupelně

Řekne-li se „bílá vana“, většina z nás pomyslí na katalog z koupelnového studia nebo na tu skvělou včerejší bublinkovou lázeň v klidu domova. To je ale mýlka. Bílá vana je vhodným řešením nejen u podzemních částí bytových a administrativních komplexů, ale také u podsklepených rodinných domů. V zahraničí se tímto způsobem řeší také tunelové a jiné inženýrské stavby. Aby tento základový systém dobře plnil svoji funkci, musí být použity i odpovídající materiály. Vývoj stavebních hmot a technologií postupuje v poslední době opravdu rychle. Speciálně pro bílé vany byl u nás, skupinou Českomoravský beton, vyvinut vodonepropustný beton Permacrete. Oproti klasicky izolované konstrukci se u bílých van nepoužívají hydroizolační pásy ani jiná vnější hydroizolační vrstva podzemní části stavby. To přináší nezanedbatelné ekonomické výhody. Hlavní výhodou je, že pokud přece jen v průběhu životnosti stavby dojde k zatečení vody do její spodní části, je místo poruchy snadno dohledatelné, oprava je snadná a účinná. To vše se projeví v delší životnosti i samotné hodnotě stavby. Složení betonu omezuje průsak tlakové vody, vznik trhlin od objemových změn a teplotních výkyvů a je optimální pro snadné a správné uložení.

Množství a typ výztuže uvádí projekt a vychází z typu a účelu konstrukce.

Dle normy ČSN EN 206 nelze specifikovat parametry, které by měl beton pro bílé vany splňovat.

PERMACRETE® díky dobré zpracovatelnosti usnadňuje provedení dilatačních a pracovních spár.

Beton je čerpatelný běžnými čerpadly na beton.

Beton Permacrete se hutní běžnými prostředky (vibrátory). Intenzitu hutnění je nutné přizpůsobit objednané a dodané konzistenci. Povrch základové desky je možné leštit. FOTO ČESKOMORAVSKÝ BETON

Beton Permacrete se hutní běžnými prostředky (vibrátory). Intenzitu hutnění je nutné přizpůsobit objednané a dodané konzistenci. Povrch základové desky je možné leštit. FOTO ČESKOMORAVSKÝ BETON

Jak na to?

Dle směrnice by měla tloušťka betonové konstrukce činit minimálně 300 mm. Konstrukci je nutné z hlediska vzniku trhlin vyztužit, a to s ohledem na vynucená namáhání (hydratační teplo, smrštění) i na vnější zatížení (vlastní tíha, užitné zatížení). Výztuž se navrhuje na maximálně přípustnou šířku trhliny. Šířka trhliny je předepsána dle využití konstrukce a dle zatížení vodou. Tvarově je vhodné omezit výškové skoky v základové desce. Pokud jsou nezbytné, je vhodné přidat kompresní vrstvu, ošetřit vodorovné pracovní spáry a provést náběhy. Po zhutnění podloží následuje realizace tzv. podkladních betonů. Realizace podkladních betonů je nutná jako ochrana základové spáry před povětrnostními vlivy po dobu přípravy betonáže základové desky. Další funkcí je zamezení znečištění betonu a výztuže zeminou. Pro realizaci podkladních betonů se běžně používá beton pevnostní třídy C12/15 nebo nižší. U základových desek velkých rozměrů doporučuje TP ČBS 02 provedení separační vrstvy mezi podkladní beton a základovou desku. Tato vrstva omezuje tření mezi podkladním betonem a základovou deskou a omezuje tak vznik tahových sil v základové desce.

Doporučená doba odbednění konstrukcí bílých van je dle TP ČBS 02 minimálně 36 hodin. FOTO ČESKOMORAVSKÝ BETON

Doporučená doba odbednění konstrukcí bílých van je dle TP ČBS 02 minimálně 36 hodin. FOTO ČESKOMORAVSKÝ BETON

Výztuha a spáry

Množství a typ výztuže uvádí projekt a vychází z typu a účelu konstrukce. Oproti běžným konstrukcím se vyztužení nenavrhuje pouze na vnější zatížení, ale hlavně na vynucená namáhání od teploty při hydrataci betonu a od objemových změn betonu. Důležité je zejména na počátku specifikovat maximální přípustnou trhlinu a na tuto šířku potom vyztužení navrhnout. V případě základových desek bílých van je ve většině případů nutné vyztužit konstrukci tuhou výztuží, popřípadě tuhou výztuží v kombinaci s rozptýlenou ocelovou výztuží (drátky). Spáry je nutné opatřit vhodnými těsnicími profily. Doporučuje se před realizací zpracovat a odsouhlasit mezi účastníky výstavby detaily provedení všech spár. Jako těsnicí prvky mohou posloužit různé PVC či FPO pásy nebo těsnicí plechy. Těsnicí prvky pracovních nebo dilatačních spár je vždy nutno správně osadit a zabetonovat. Vždy je třeba postupovat dle technických listů dodavatele těsnicího prvku. Vodonepropustný beton díky své velmi dobré zpracovatelnosti usnadňuje perfektní provedení dilatačních a pracovních spár s těsnicími profily. Vlastnosti vyráběného betonu jsou průběžně kontrolovány, před dopravením na stavbu probíhá ještě kontrola kvality betonu včetně odběru vzorků pro kontrolní testy.

Vodorovné konstrukce se ošetřují pomocí aplikace ochranného postřiku ihned po betonáži nebo po vyleštění, případně zakrytím fólií. FOTO ČESKOMORAVSKÝ BETON

Vodorovné konstrukce se ošetřují pomocí aplikace ochranného postřiku ihned po betonáži nebo po vyleštění, případně zakrytím fólií. FOTO ČESKOMORAVSKÝ BETON

A je hotovo

Povrch hotových vodonepropustných konstrukcí je nutné, jako u běžného betonu, začít ošetřovat neprodleně po uložení betonu s ohledem na snížení rizika vzniku trhlin. Minimální délka ošetřování se stanoví v závislosti na klimatických podmínkách, použitém betonu, tvaru a velikosti betonového prvku. Všeobecně platí, že čím déle je beton ošetřován, tím lépe, nejméně však 7 dní. Vodorovné konstrukce se ošetřují pomocí aplikace ochranného postřiku ihned po betonáži nebo po vyleštění, případně zakrytím fólií (po dosažení pochozích pevností betonu). V zimním období je nutná ochrana před mrazem, např. zakrytím geotextilií. Vodonepropustné betony jsou navrhovány v tekutější konzistenci S4 až SF1 (lehce zhutnitelný beton), což zajistí dobré probetonování konstrukce a správnou fixaci těsnicích prvků ve spárách. Beton se díky vyšší tekutosti lépe rozteče po bednění a vyplní všechny záhyby konstrukce do všech detailů. Předpokladem realizace kvalitní vodonepropustné konstrukce je úzká spolupráce všech zúčastněných stran na realizaci projektu. A když vše klapne, zrodí se trvanlivý dům na pevných základech.

TEXT: KRISTÝNA LIŠKOVÁ
FOTO: ČESKOMORAVSKÝ BETON, SHUTTERSTOCK
ZDROJ: časopis HOME

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: bílá vana hydroizolačné systémy podzemní garáže sklepy základy domu
Sdílejte článek

Diskuze