Starý hospodářský dvůr proměnili na unikátní bydlení

07. 05. 2018
Diskuze (0)
Sdílet

V malebném prostředí stál hospodářský dvůr složený z několika starých budov. Stačilo málo a padlo rozhodnutí, že toto je ideální místo na bydlení.

puvodni stav Foto: Kompost.works

Původní stavv Foto: Kompost.works

puvodni stav Foto: Kompost.works

Původní stav

puvodni stav Foto: Kompost.works

Původní stav Foto: Kompost.works

puvodni stav Foto: Kompost.works

Původní stavv Foto: Kompost.works

Samozřejmě, bylo třeba upravit budovy pro jejich novou funkci.

Foto: Kompost.works

Foto: Kompost.works

Foto: Kompost.works

Foto: Kompost.works

V památkové zóně

Lokalita Plzeň-Bukovec, v níž byl starý statek na prodej, je velmi cenná právě kvůli zachování hospodářských dvorů, starých selských staveb a stop po nich. V roce 1995 byla prohlášena za venkovskou památkovou zónu. Stavby byly do velké míry zachovalé a kvalitní. Při revitalizaci se architekti snažili zachovat co největší možnou míru původních prvků. Samozřejmě tak, aby stavby vyhovovaly modernímu bydlení a potřebám rodiny.

Foto: Kompost.works

Foto: Kompost.works

Foto: Kompost.works

Foto: Kompost.works

Jeden z nejzachovalejších

Hospodářský dvůr patří k nejlépe zachovaným statkům, navíc se zde v minulosti neuskutečnila žádná rekonstrukce. Jen hospodářské budovy a stodoly byly již v havarijním stavu. Celý hospodářský statek tvoří celkem pět objektů, které jsou obklopeny kamennou zdí.

Foto: Kompost.works

Foto: Kompost.works

Foto: Kompost.works

Foto: Kompost.works

Foto: Kompost.works

Foto: Kompost.works

Pokora k místu

„Z hlediska pokory k samotnému místu jsme navrhli zachování původních hlavních objemů s doplněním drobnějších přístaveb. Dvůr zachováváme v jeho původní celistvé formě. Přístavby záměrně architektonickými prostředky potlačujeme tak, aby vynikly původní budovy,“ vysvětlují autoři projektu svůj citlivý přístup. V domě, který vznikl namísto bývalého chléva, jsou dvě bytové jednotky. Ve druhé stavbě, která vznikla z bývalé stodoly, se nachází jedna bytová jednotka a společenský prostor. Na místě rozpadlé stodoly je kryté parkovací stání.

Foto: Kompost.works

Foto: Kompost.works

Foto: Kompost.works

Foto: Kompost.works

Moderní je odděleno od historického

Během všech úprav architekti přistupovali k řešení s úctou k historickým hodnotám staveb. I v moderních přístavbách je patrný respekt vůči původní struktuře. Snahou architektů bylo oddělit současné a historické, avšak ve vzájemné symbióze. Hlavní objekty se sedlovými střechami jsou doplněny objekty s plochou střechou tak, aby nekonkurovaly dominujícím původním stavbám a nenarušily původní strukturu dvora. Celému dvoru dodává charisma sanovaná původní obvodová zeď.

Foto: Kompost.works

Foto: Kompost.works

Úprava hospodářského dvora Bukovec získala cenu poroty v soutěži Cena Hanuše Zápala 2014–2017.

Proměna hospodářského dvora Bukovec na bydlení

architektonické studio: projectstudio8

autoři: Bohuslav Strejc, Ondřej Janout, Martin Spěváček

lokalita: Plzeň-Bukovec, Nad Mlýnem, ČR

studie: 2013

projekt: 2014

realizace: 2015

Sabína Zavarská
Foto: Kompost.works07

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: Cena Hanuše Zápala rekonstrukce farmy rekonstrukce venkovského domu rodinne domy
Sdílejte článek

Diskuze