Dům bez trhlin

Dům bez trhlin

09. 05. 2010
Diskuze (0)
Sdílet

Klíčovou roli při výběru vhodného materiálu už dnes hraje nejenom kvalita samotných materiálů a služeb, jež společnosti nabízejí, ale i způsob zpracování, rychlost realizace a v neposlední řadě finanční náklady, na které má také vliv neustálé zdražování vstupních surovin a energie.

Kvalitní základy domu

Současné zrychlující se tempo výstavby vyžaduje nové přístupy v technologiích při zvyšování kvality budoucího bydlení. Je známo, že betonáž zavlhlých a tuhých betonů patří k nejtěžším pracím na stavbě. Výhodným řešením v oblasti betonových konstrukcí (například základových desek a pasů), je použití značkových betonů EASYCRETE® – lehce zpracovatelný beton nebo STEELCRETE® – beton s rozptýlenou výztuží od předního výrobce transportbetonu v ČR, skupiny Českomoravský beton, která je součástí HeidelbergCement Group.

Při výstavbě domu se pro založení objektu nejčastěji používá základový pás. Na první pohled je to nejjednodušší konstrukce. Stačí pouze správně vybagrovat tvar základu do podloží a následně do něj provést betonáž. Často však dojde k časové prodlevě a do výkopu se sesunou stěny, případně se při betonáži k opakovaně přeruší práce, což má za následek špatné navázání nebo nenavázání jednotlivých částí pásu. Základové pásy nebývají zpravidla vyztuženy, takže je rovněž mohou přerušit trhliny. Konečným důsledkem bývá nehomogenní konstrukce základů, která vede k nerovnoměrnému sedání objektu, což s sebou nese nepříjemné popraskání nosného i nenosného zdiva, které pak trvá po celou dobu životnosti objektu.
Všechna tato negativa, která mohou vzniknout při realizaci základů vašeho rodinného domu vzhledem ke špatnému technologickému postupu či špatně zvolenému betonu, lze jednoduše eliminovat, jestliže pro kompaktní základovou desku použijete beton EASYCRETE®F nebo SF. Základová pláň se urovná do požadované nivelety, osadí a zafixují se prostupy (voda, elektřina odpady), položí se podkladní fólie, na ní ocelová výztuž a obední se obvod základové desky. Zhruba tři potřebné autodomíchávače EASYCRETE® bez jsou větší námahy schopni uložit dva pracovníci asi za polovinu pracovní směny. Výhodou tohoto postupu je značná úspora času, efektivita, kvalita.

Dům bez trhlin?

Základem dobrého a kvalitního bydlení je kompaktní únosný základ domu, který je možné zajistit v případě použití betonu STEELCRETE® – drátkobetonu se zaručenými mechanickými vlastnostmi obsahujícímu rovnoměrně rozptýlená ocelová vlákna, tj. výztuž. Je to kompozitní materiál s konstantními vlastnostmi ve všech směrech, jehož mechanické vlastnosti a kvalita jsou zaručeny prováděnými testy. Používá se při zhotovování betonových konstrukcí staveb (například základových desek), kde nahrazuje zcela nebo částečně klasickou betonářskou výztuž, zejména pak v oblastech zvýšeného namáhání.

Vláknobetony jsou stavebním materiálem již dlouhodobě používaným pro zhotovování betonových stavebních konstrukcí. Vlákna zlepšují různé mechanické vlastnosti betonu, například pevnost betonu v tahu, odolnost proti obrusu, nebo naopak snižují rozvoj trhlin v betonu při procesu jeho tvrdnutí a snižují i šířku trhlin ve ztvrdlém betonu. STEELCRETE® je novým druhem drátkobetonu, jehož mechanické vlastnosti jsou předem testovány podle standardizovaných zkušebních postupů a výrobce (členové skupiny Českomoravský beton) je garantuje jako součást dodávky.

STEELCRETE® je homogenní materiál, a proto se díky jeho použitím snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuže při hutnění. Dále zlepšuje soudržnost betonu v detailech konstrukce (hrany) a odstraňuje tzv. opadávání betonu v okrajových částech.

Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci odpadá či se značně redukuje požadavek na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací. Dodávkou rozptýlené výztuže přímo z autodomíchávače se zrychlí postup výstavby, a navíc toto řešení přispívá k nemalé úspoře nákladů na provedení stavby.

STEELCRETE® je drátkobeton, který splňuje veškeré požadavky na beton podle ČSN EN 206-1, a navíc splňuje požadavky podnikové normy vydané Českomoravským betonem, a. s. – PN ČMB 01-2008, na kterou bylo vydáno stavebně technické osvědčení STO 060-028542.

STEELCRETE® se vyrábí v centrálních betonárnách za nepřetržité kontroly výrobního procesu. Na stavbu je dodáván autodomíchávači a do konstrukce je ukládán přímo nebo pomocí čerpadel nebo jeřábem a bádiemi. Zhutňování se provádí jako u obyčejného betonu.

STEELCRETE® je s výhodou používán také při výstavbě rodinných domů pro konstrukce základových desek, kde může zcela nahradit klasickou výztuž, a také do objektů s vysokým nárokem zatížení na metr čtvereční. Množství drátku na metr krychlový betonové směsi STEELCRETE® se stanoví podle požadovaného zatížení. V kombinaci s klasickou výztuží je vhodný pro provádění stěn podzemních podlaží budov, například sklepů (zde při použití technologie bílé vany, kdy přispěje k redukci klasické výztuže a redukuje šířku možných trhlin v konstrukci, čímž se dosáhne vodotěsnosti konstrukce). V kombinaci s klasickou výztuží je vhodný i pro další stavební konstrukce (stěny, stropy, sloupy), které vyžadují vyšší stupeň vyztužení, použití pouze betonářské výztuže by totiž způsobilo problémy při betonování průřezu a detailů.

STEELCRETE®, jak už bylo uvedeno výše, je vhodný mimo jiné pro základové desky bez použití klasické výztuže. Příprava základové desky k betonáži je stejná jako při použití klasické betonové směsi a ocelové výztuže. Minimální doporučená tloušťka nanesené betonové směsi STEELCRETE® je 15 cm. Po uložení STEELCRETE® na základovou desku lze hladinu směsi jednoduše rozvlnit, a tím dojde k rozlití povrchu. Perfektní konzistenci a dobrou stabilitu s vysokým nárokem na rozlití dosáhneme kvalitními příměsemi. Použití betonu s rozptýlenou výztuží STEELCRETE® se stále více prosazuje na stavbách, kde je kladen důraz na hospodárnost, rychlost a preciznost.

Více podrobných informací o uvedených produktech naleznete na produktovém webu www.lite-smesi.cz.
Zdroj: Českomoravský beton a. s.

 

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: dispozice finance stavebni materialy
Sdílejte článek

Diskuze