Jak se vyznat ve střešních krytinách

13. 09. 2019
Diskuze (0)
Sdílet

Střešní krytina chrání nejen části střešního pláště, ale i samotný interiér před povětrnostními vlivy. Současný trh nabízí mnoho možností čím pokrýt střechu.

Můžete si vybrat z materiálů jako plech, keramika,beton, plast, břidlice, vláknocement či asfalt. Pohybují se v rozdílných cenových relacích. Při rozpočtu určeném na střechu však nezapomínejte ani na náklady na dopravu a práci, protože levnější krytina od vzdálenějšího dodavatele může vyjít v konečném důsledku dráž než od místního. Výše ceny závisí nejen na materiálu, ale také na povrchové úpravě nebo barvě krytiny. Nesuďte však střešní systém vždy jen podle ceny, protože dražší krytina neznamená automaticky i tu kvalitnější.

FOTO KM Beta

Správný sklon

Každá střešní krytina má určený svůj bezpečný sklon. Je vyjádřen úhlem, ve kterém by měla být položena. Při výběru krytiny proto určitě zohledněte i doporučení odborníků a výrobce. Například tašky se doporučuje klást na střechu se sklonem 20 až 45 stupňů, aby mohla dešťová voda bez problémů stékat do okapového systému.

Sklon střechy (v závislosti na výběru střešní krytiny) může ovlivnit i výběr dodatečných střešních komponentů (například pojistná hydroizolace) k zajištění ochrany střechy před vodou. Střešní krytiny jako plech či asfalt umožňují pokrýt i střechy s atypičtějším sklonem, přibližně od 12 do 60 stupňů.

Údržba není pro jednotlivé typy krytin stejná. Zbavit se tvorby mechů či lišejníků není úplně možné, protože jde o přirozený biologický proces, který však lze oddálit nanesením ochranných vrstev nebo povrchových úprav.

Střecha a úspora

Starší obytné domy představují velký problém z hlediska tepelných, izolačních, technických a energetických požadavků. Samotná střecha nemá na tepelné ztráty z celkového hodnocení budovy velký vliv, zejména u vícepodlažních budov. Až na jednu výjimku – tou je nejvyšší podlaží umístěné přímo pod ní. V tomto případě tvoří střecha více než 50 procent teplosměnné plochy bytu a v energetické úspornosti hraje velkou roli.

Rozdíl je samozřejmě i v tom, zda jde o střechu šikmou, plochou nebo strmou s obytným podkrovím. Velmi důležité je také vhodné složení střešního pláště z hlediska vlhkostního režimu a hydroizolačního systému. Pokud se tento faktor zanedbá, střecha má trvalý defekt, který se obvykle nedá odstranit jinak než výměnou celé konstrukce nebo její rozsáhlou rekonstrukcí.

Odolnost střechy

Navržené vrstvy střechy by měly odolávat korozi a vzájemnému korozivnímu působení, agresivním vlivům a výparům, působení plísní, mikroorganismů a hlodavců. Při realizaci střešního pláště rozhoduje uspořádání vrstev a druh materiálu. Návrh střešního pláště musí respektovat sklon střechy.

Každý typ střechy má své zásady konstrukce a svou materiálovou bázi. Není proto jedno, zda jde o plochou, šikmou nebo strmou střechu. Společným znakem pro navrhování všech střešních plášťů jsou podmínky montáže. Úspěšnou montáž pláště však mohou výrazně ovlivnit i klimatické podmínky.

Hmotnost střechy

Znát hmotnost střešní krytiny je důležité hlavně vzhledem ke krovu, který je nosnou konstrukcí střechy. Krov navrhuje projektant na základě půdorysu zastřešování plochy, architektonického designu a samozřejmě i předpokládaného zatížení střechy. V případě, že majitel stavby plánuje podstřeší účelově využívat, projektant umí navrhnout krov tak, aby vzniklé prostory měly požadovanou konstrukční výšku a byly jen minimálně omezovány konstrukčními prvky krovu.

V případě, že nemovitost bude zastřešovat střecha s nízkým sklonem (přibližně do 30°), najde si své uplatnění odlehčená konstrukce vazníkového krovu, která však neumožňuje využití půdního prostoru. Požadavek na využití krovu je však třeba definovat ještě před přípravou projektu. Pokud ho už máte vypracovaný na určitý druh krytiny, není dobré nahrazovat ji jinou, protože každá disponuje jinou hodnotou hmotnosti. Střešní krytiny jsou rozděleny podle hmotnosti na lehké a těžké.

Váha lehkých se pohybuje od 5 do 22 kilogramů na čtvereční metr a patří sem asfaltové šindele, plechové krytiny, plastová a vláknocementová krytina. Ve srovnání s těžkými krytinami mají o něco kratší životnost. Ukládají se na bednění vybavené hydroizolační fólií. Těžké krytiny, ke kterým se řadí keramické, betonové tašky a přírodní břidlice, mají vyšší nejen hmotnost, která je 45 až 70 kilogramů na čtvereční metr, ale i cenu.

strešní krytina

FOTO KM Beta

Střecha se nekupuje na jednu sezónu.

Investice do kvalitní krytiny, která vám zaručí pohodlí, se vyplatí.

Výše ceny závisí na materiálu, na povrchové úpravě nebo barvě krytiny.

Dražší krytina neznamená automaticky i tu kvalitnější.

Každá střešní krytina má určený svůj bezpečný sklon.

Každý typ střechy má své zásady konstrukce a svou materiálovou bázi.

Nosnost krovu musí odpovídat hmotnosti krytiny.

Změna krytiny oproti projektu není vhodná.

odborník radí

Jaké doplňky by měla mít střešní krytina?

Střešní krytina, jejíž hlavní úlohou je chránit stavbu před povětrnostními vlivy, se skládá ze základních tašek a z doplňků, které slouží k potěše oka majitele i kolemjdoucích, ale hlavně zvyšují funkčnost celého střešního pláště. Používání doplňků výrazně potlačuje nepřesnosti při pokládce krytiny, zároveň jsou doplňky výborným pomocníkem při řešení funkčnosti celé stavby. K hlavním doplňkovým taškám patří ty, které zajišťují celkovou funkčnost střešního pláště a neměly by na žádné střeše chybět.

Jsou to v první řadě hřebenáče, okrajové nebo pultové tašky, které ukončují jednotlivé hrany a zlomy střechy, ale také tašky větrací, které zajišťují dlouhodobou životnost tašek a latí. V neposlední řadě jsou doporučovány tašky protisněhové, které chrání nejen samotný střešní plášť, ale také majetek a zdraví lidí v blízkém okolí střechy. Mezi nejčastěji užívané betonové doplňky, které usnadňují průchod různých instalací střešním pláštěm patří např. odvětrávací komplet pro odvětrání kanalizace a malých ventilátorů, anténní taška pro připevnění satelitů a antén, taška pro odkouření turbokotle, nebo také tašky kabelových a hadicových prostupů pro solární panely. Pro přístup na střechu se pak používají nášlapné tašky s rošty.

Nejběžněji používané krytiny

Pálená taška

Foto Tondach

Pálená taška

Nejčastějším výběrem střešní krytiny bývá klasika v podobě pálené tašky. Svou oblíbenost na trhu si získala díky dlouhé životnosti a dlouhodobé barevné stálosti. Střecha vypadá roky jako nová, protože materiál, ze kterého se tašky vyrábějí, je odolný proti mechu či lišejníkům a vytváří hladký povrch redukující nečistoty.

Používá se i na střechy s nízkým sklonem od 12 stupňů, ale pro eliminování rizika zatečení se doporučuje vyšší sklon (přibližně 16 až 22 stupňů). Můžete si vybrat z široké barevné škály, takže střechu lze přizpůsobit vzhledu okolních střech například i v řadové zástavbě.

Betonová krytina

FOTO KM Beta

Betonová krytina

Patří mezi nejpoužívanější řešení střešních systémů. Základními spojovacími složkami jsou cement, čistý říční písek a voda. Barevnost tašky je většinou ovlivněna přidáním barviv z oxidu železnatého. Jednou z jejích nejdůležitějších vlastností je vysoká mechanická odolnost. Betonová střešní krytina nevykazuje známky poškození ani pod množstvím zamrzlého sněhu či delšího pohybu na střeše.

Hmotnost střechy zůstává nezměněna i díky celkové velmi nízké nasákavosti, jejíž hodnota se dá snížit povrchovou úpravou tak, aby povrch krytiny zabránil vstupu vody do pórů v materiálu. Beton je navíc přirozeně nehořlavý a odolný vůči povětrnostním podmínkám i při nízkém sklonu střechy. Zajišťuje rovněž tepelnou regulaci a akustickou pohodu. Betonové tašky mají společné s pálenými taškami, že pod oba materiály je potřeba pojistná hydroizolace.

přírodní břidlice jako krytina

Foto shutterstock

Přírodní materiál

Jedním ze zástupců přírodních střešních krytin je přírodní břidlice. Barvu břidlice ovlivňuje poloha v těžebním ložisku, ale i chemické složení břidlice. Obvykle je však šedá nebo šedočerná. Mezi její typické vlastnosti patří i jemně perleťový lesk a jednoduchá opracovatelnost osekáváním, díky čemuž se řadí mezi materiály vhodné na tvarově složitější střešní plochy. Navzdory své pružnosti je břidlice mrazuvzdorná a odolná – její životnost je jen velmi málo omezena.

Životnost ovlivňuje hlavně podklad, na který se klade. Její nevýhodou je vysoká cena (pro pracnost) a slabá dostupnost. Zákazníci proto často sahají po plastových imitacích. Co se týče hmotnosti, zařazuje se s váhou od 28 do 33 kg na čtvereční metr do skupiny středně těžkých krytin. Nejmenší dovolený sklon střechy, na kterou může být břidlicová krytina použita, je 25 stupňů.

Vláknocementová krytina

Foto Creaton

Vláknocementová krytina

Předchůdcem vláknocementu byl v minulém století velmi oblíbený eternit. Patřil však mezi materiály silně vážící azbest, jehož použití je dnes již nemožné. Vláknocement disponuje oproti klasickému cementu lepší pevností. Důvodem je jeho složení obohacené o vlákna. Vláknocement je vhodný nejen na pokrývání střech, ale i na obklad vnější fasády.

Ve srovnání s jinými lehkými krytinami, mezi které se řadí i plechová či plastová krytina, tlumí ve vyšší míře hluk. Je odolný proti ulpívání nečistot, korozi, povětrnostním vlivům a dobře odolává i mrazu. Stejně dobře odolává i vzniku plísní či jiných činitelů biologického původu a takové střechy jsou nehořlavé. Za dlouhou životnost vláknocementové střechy si však připlatíte. Díky jejímu elegantnímu vzhledu a bohatému výběru z rozličných tvarů krytiny po ní často sahají architekti na zastrašení složitých tvarů střechy.

Lehce a moderně

Plastové tašky

Foto shutterstock

Plastová krytina

Plastové tašky se vyrábějí z recyklovaných plastů. Představují výrazně odlehčenou verzi tašek z přírodních materiálů, jakými jsou dřevo nebo břidlice. Při jejich aplikaci je nutná přítomnost odborníků, protože při změně teploty mění své rozměry, čemuž se musí přizpůsobit dilatační spáry.

Navzdory své nízké hmotnosti mají vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům počasí a díky nenasákavosti se na nich nedrží mechy ani lišejníky. Z tohoto důvodu taková střecha nevyžaduje skoro žádnou údržbu. Na trhu je k dispozici v nejrůznějších variacích, které se přizpůsobí i složitějším tvarům střechy. Nevýhodou plastové krytiny je její částečná hořlavost.

Plechové střechy

FOTO RUUKII

Plechové střechy

Plechové střechy se dostávají stále více do popředí moderní architektury. Oblíbenosti se těší především z hlediska různorodé profilace, bohatého výběru barev či povrchových úprav. V případě, že rekonstruujete starší dům, plechové střešní krytiny představují vhodný výběr. Díky své nízké hmotnosti totiž zbytečně nezatěžují konstrukci krovu.

Naopak, při řešení střechy novostavby ušetříte na konstrukcí lehčího krovu, který nebude zbytečně zatížen střešní krytinou. Pokud jde o krytinu vyhotovenou ze zinku, který je kvůli zlepšení mechanických vlastností upraven přidáním mědi a titanu, vydrží celé století. Navíc nevyžaduje skoro žádnou údržbu. Výhodou je i fakt, že z hlediska montáže není časově náročná a její aplikovatelnost je vhodná na různé tvary střechy.

Asfaltové šindele

Foto shutterstock

Asfaltové šindele

V případě šikmých střech s velmi malým sklonem (přibližně od 15 stupňů) je obvyklé využívat asfaltové nebo jinak nazývané bitumenové šindele. Často se používají při rekonstrukcích starých střech. Samozřejmě, jejich využití je vhodné i na novostavby. Mezi jejich pozitiva patří zejména nízká plošná hmotnost, odolnost, dlouhá životnost, variabilní vzhled a rychlá aplikace.

Takový typ krytiny je však třeba pokládat na úplné bednění, tzv. záklop musí mít dostatečnou nosnost, musí být suchý a rovný, nejčastěji se používají dostatečně vyzrálé trámy nebo OSB desky. Výhodou šindelů je velmi dobrá tvarovatelnost a poměrně přijatelná mechanická odolnost. Dokáží se přizpůsobit i složitějším tvarům střech a finančně jsou nenáročné.

Izolace šikmé střechy

Foto Bramac

Izolace šikmé střechy

Existuje hned několik způsobů zateplení šikmé střechy. Záleží na tom, zda plánujete maximálně využít prostor pod střechou a izolace se nainstaluje nad krokvemi, nebo zvolíte zateplení mezi a pod krokvemi. Oba tyto způsoby lze i kombinovat. Běžným způsobem je vložení izolace mezi krokve, díky čemuž dojde k minimalizaci liniových tepelných mostů.

Stále častějším způsobem je však zateplení nad krokvemi, který je z hlediska tepelněizolačních vlastností výhodnější variantou, protože umožňuje použití větší tloušťky izolace ve střeše. Spojením tradičního způsobu zateplení a kombinace mezi a nad krokvemi získáte střechu s výbornými izolačními vlastnostmi, ale zároveň neztratíte prostor v interiéru domu. Izolace pomáhá vytvořit nejen tepelnou, ale i akustickou pohodu či lepší protipožární a mechanické vlastnosti střechy.

TEXT: ALŽBETA FIALOVÁ
FOTO: ISTOCK, ARCHIV FIREM
ZDROJ: časopis HOME

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: Asfaltové šindele Izolace šikmé střechy plechové střešní krytiny střešní krytiny
Sdílejte článek

Diskuze