Zdroj: URSA

Jak nejlépe zateplit půdu?

01. 10. 2021 Sdílet

To nám řekne architektka Tereza Vojancová ze společnosti URSA, předního výrobce a distributora tepelných izolací.

Jak charakterizovat půdu?

Půda je prostor pod šikmou střechou. Ten může být obývaný, pak zateplujeme šikmou střechu, nikoliv samotnou půdu. O zateplení půdy jde v případě, když zateplujeme horizontální strop pod šikmou střechou, tedy nikoli šikmou střechu jako takovou.

Co bychom měli vědět před realizací?

Z technického hlediska je nutné zjistit, v jakém stavu je stropní konstrukce. Pokud ji tvoří trámy, prověříme, že nejsou napadeny vlhkostí nebo dřevokaznými houbami. Dále zjišťujeme, v jakém stavu jsou zhlaví trámů a kolik máme místa mezi podlahou půdy a šikminami střechy.

Podlaha v procesu v podkroví

Z technického hlediska je nutné zjistit, v jakém stavu je stropní konstrukce. Zdroj: URSA

Důležité je dbát na precizní provedení. Ať už se jedná o pečlivé provedení parotěsnící vrstvy bez perforací, či předcházení vzniku tepelných mostů. Ideální je, pokud skladba konstrukce umožňuje případné vlhkosti, aby se z konstrukce odpařila. V opačném případě zkondenzovaná vlhkost v neprodyšné skladbě konstrukce může velmi brzy zhoršit kvalitu prostředí v interiéru, hrozí i tvorba plísní a kompletní degradace nosné konstrukce.

Jaký postup zateplení půdy doporučujete?

Záleží na tom, zda je ve stávající stropní konstrukci funkční parotěsnící zábrana, například v podhledu stropu posledního podlaží. Jestliže tam parotěsnící zábrana není, je nutné ji do konstrukce vždy doplnit, aby nemohlo docházet ke kondenzaci v konstrukci. Variant zateplení půdy existuje několik. Pokud není dostatečná světlá výška pod šikmou střechou na vložení izolace pouze nad trámy, je možné vkládat izolaci mezi a poté nad či pod trámy (do podhledu). V případě zateplení mezi trámy se ale snižuje povrchová teplota v zhlaví trámů, hrozí zde kondenzace a následná hniloba zhlaví trámů. Proto tuto variantu primárně nedoporučujeme, hlavně pokud není zateplená fasáda domu. Pokud je na půdě dostatek místa, je to ideální varianta a lze izolovat pouze nad trámy.

Parotěsnící materiál URSA

Parotěsnící materiál URSA. Zdroj: URSA

Jestliže plánujeme používat půdu jako úložný prostor, lze aplikovat následující řešení. Podlaha půdy se očistí, aby bylo možné na ni položit parotěsnící vrstvu, není-li v konstrukci stropu níže. Parotěsnící vrstvu je třeba položit souvisle, napojit pásy folie mezi sebou, na všechny pronikající konstrukce, obvodové zdi apod. Na ni se uloží dřevěný rošt, který se vyplňuje minerální izolací. Shora se na dřevěný rošt přidělají prkna s drobnými mezerami.

Jaké materiály je vhodné použít a jakým se naopak vyhnout?

Nedoporučujeme překrytí tepelné izolace shora OSB. OSB je na rozdíl od dřevěných prken difuzně uzavřený materiál, který brání prostupu vlhkosti konstrukcí. Na OSB pak mohou růst plísně, v nepříznivém případě se může i hromadit vlhkost. Materiály vhodné pro zateplení jsou
URSA PUREONE DF 39 či URSA DF 38. Jejich výhodou je naopak difuzní otevřenost. To znamená, že umožňují vodní páře procházet konstrukcí. Jako parotěsnící materiály pak doporučujeme URSA SECO SD 2 či URSA SECO SD 100. Jestliže bude půda nevyužívaná, může se izolace položit pouze na parotěsnou zábranu bez dřevěného roštu a horního prkenného záklopu. Stačí pouze překrytí geotextilií (difuzně otevřeným materiálem) proti prachu.

Materiály na zateplení

Materiály vhodné pro zateplení jsou URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL. Zdroj: URSA

Jakou tloušťku izolace zvolit?

Zateplujeme-li půdu z tepelněizolačních důvodů, počítejme s 20 až 40 cm tloušťky minerální izolace, dle konkrétního souvrství. Navíc bude potřeba parotěsnící zábrana. Izolujeme-li čistě z akustických důvodů, tloušťka bude začínat na 10 cm, parotěsnící zábranu v takovém případě nevyužijeme. Vhodnými materiály, které napomáhají zvukové neprůzvučnosti, jsou například prémiová URSA PUREONE DF 39 či URSA DF 38.

Zdroj: PR článek společnosti URSA

Tagy: Izolace šikmé střechy šikmé střechy zateplení domu zateplení podkroví Zateplení půdy
Sdílejte článek