MALMIX čerstvá maltová směs pro zdění = osvědčené řešení

08. 09. 2017
Diskuze (0)
Sdílet

Klidně na „zelené louce“, bez přípojky vody i elektrické energie, a navíc mnohem rychleji, poroste vaše stavba s čerstvou maltovou směsí  MALMIX® od skupiny Českomoravský beton. Čerstvou maltu připravenou k okamžitému zdění doveze autodomíchávač až na stavbu, již v požadované konzistenci a kvalitě. Nemusíte zajišťovat nákup materiálů ani technická zařízení, jako je třeba míchačka na stavbě.

Není tomu tak dlouho, kdy se v nabídkách výrobců stavebních hmot objevily nové produkty pro spojování cihel, tvárnic a jiných zdicích materiálů. Jedná se zejména o různé typy tenkovrstvých lepidel a lepicích pěn, jejichž funkcí je pevné spojení zdicích prvků, tedy nahrazení klasického zdění na maltu. Ač se zpočátku mohlo zdát, že běžným maltám odzvonilo, dnes se ukazuje, že klasické zdění je stále velmi oblíbené a na stavbách se tento způsob často používá.

Doprava a uložení čerstvé malty MALMIX z autodomíchávače do plastových kontejnerů - van. Je potřeba počítat s tím, že naplněný kontejner (200 l) váží přes 400 kg. Zdroj: Českomoravský beton

Doprava a uložení čerstvé malty MALMIX z autodomíchávače do plastových kontejnerů – van. Je potřeba počítat s tím, že naplněný kontejner (200 l) váží přes 400 kg. Zdroj: Českomoravský beton

Čerstvé malty vysoké kvality

Průkopníkem a jedním z největších výrobců čerstvých malt v České republice je skupina Českomoravský beton, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává od roku 2000 na stavební trh čerstvé maltové směsi pod obchodním názvem MALMIX®. Profesionální přístup k výrobě na provozech skupiny spolu s použitím prvotřídních vstupních surovin, jsou zárukou vysoké jakosti čerstvé maltové směsi. Samozřejmostí je výroba a sledování kvality dle ČSN EN 998 – 2.

Logistika na staveništi: přesun čerstvé malty MALMIX v plastových kontejnerech do místa zdění. Výhodou je, že na stavbě není třeba přípojky na zdroj tlakové vody a elektrického proudu. Zdroj: Českomoravský beton

Logistika na staveništi: přesun čerstvé malty MALMIX v plastových kontejnerech do místa zdění. Výhodou je, že na stavbě není třeba přípojky na zdroj tlakové vody a elektrického proudu. Zdroj: Českomoravský beton

Zdění na maltu dovezenou v autodomíchávači

V současnosti hojně používaný způsob výroby a dodávky čerstvé malty na staveniště. Malta se vyrábí na centrální výrobně – maltárně a na stavbu se dopravuje autodomíchávači, kde se skládá do plastových manipulačních kontejnerů. V podstatě je tento systém hodně podobný výrobě a dodávce čerstvého betonu. Výhodou tohoto systému je zejména jednoduchost, snadné zpracování, možnost dodání různých typů malty a snadná manipulace s čerstvou směsí na stavbě. Ze strany stavebníka je potřeba pouze odhadnout hrubou denní spotřebu a objednat požadovanou maltu na dispečinku betonárny/maltárny.

Manipulace s kontejnerem je možná pomocí jeřábu a další techniky nebo pomocí speciálního manipulačního vozíku, který je možné si společně s dodávkou MALMIXu zapůjčit. Zdroj: Českomoravský beton

Manipulace s kontejnerem je možná pomocí jeřábu a další techniky nebo pomocí speciálního manipulačního vozíku, který je možné si společně s dodávkou MALMIXu zapůjčit. Zdroj: Českomoravský beton

Čerstvá malta umožňuje snadné a technologicky nenáročné zpracování. Zdění s maltou MALMIX je díky tomu pohodlné a rychlé. Zdroj: Českomoravský beton

Čerstvá malta umožňuje snadné a technologicky nenáročné zpracování. Zdění s maltou MALMIX je díky tomu pohodlné a rychlé. Zdroj: Českomoravský beton

Hlavní roli hraje logistika

Nedílnou součástí celkové kvality dodávky čerstvé maltové směsi MALMIX je také logistika. Při každodenním zásobování staveb čerstvou maltou je důležitá operativní spolupráce výrobce na betonárně/maltárně a zpracovatele na stavbě. Zákazníci obvykle na dispečinku provozu objednávají dodávky 1–2 dny před dodáním a moderní autodomíchávače příslušné množství malty přivezou v dojednaném čase na stavbu. Na stavbě se malta naplní do připravených plastových kontejnerů o objemu 200 litrů. Naplněné pak váží přes 400 kg. Manipulace s kontejnerem je možná pomocí jeřábu (ocelové úchyty), teleskopického manipulátoru, vysokozdvižného vozíku, paletizačního vozíku, nebo pomocí speciálního manipulačního vozíku na kontejner s maltou, který je možné si společně s dodávkou MALMIXu zapůjčit. Navíc, pokud se zabrání přístupu vzduchu k čerstvé maltě, vydrží zpracovatelná až 36 hodin. Pokud tedy stavbaři nestihnou část malty zpracovat, mohou ji použít ještě i druhý den.

Čerstvá malta MALMIX má široké uplatnění. Je vhodná k použití ve venkovních i vnitřních stavebních částech s konstrukčními požadavky. Zdroj: Českomoravský beton

Čerstvá malta MALMIX má široké uplatnění. Je vhodná k použití ve venkovních i vnitřních stavebních částech s konstrukčními požadavky. Zdroj: Českomoravský beton

Své uplatnění najde čerstvá maltová směs MALMIX při zdění z běžných zdících prvků ze savých materiálů - cihel, cihelných bloků, pěnosilikátových tvárnic či betonových bloků z lehčeného kameniva. Zdroj: Českomoravský beton foto

Své uplatnění najde čerstvá maltová směs MALMIX při zdění z běžných zdících prvků ze savých materiálů – cihel, cihelných bloků, pěnosilikátových tvárnic či betonových bloků z lehčeného kameniva. Zdroj: Českomoravský beton foto

Skupina Českomoravský beton nabízí zdarma technické poradenství a konzultace. V rámci servisu zákazníkům pomohou vyškolení odborníci s výběrem vhodného stavebního materiálu pro konkrétní stavbu. Kontakty naleznete na www.transportbeton.cz.

Při zdění doporučujeme standardní postup definovaný výrobcem použitých nasákavých zdících prvků. Zdroj: Českomoravský beton

Při zdění doporučujeme standardní postup definovaný výrobcem použitých nasákavých zdících prvků. Zdroj: Českomoravský beton

Na co je potřeba si dát pozor

Čerstvou maltu dnes nabízí většina výrobců betonu. Náročné na výrobu je zejména míchání čerstvé malty s maximální velikostí zrna kameniva 0-4 mm ihned po betonech s frakcí kameniva až 22 mm. V nevypláchnuté míchačce vždy trocha hrubého kameniva zbývá, a i když se to může zdát z pohledu výrobce betonu jako maličkost, na stavbě tato nekvalita způsobuje velké problémy, např. na maltu s dvoucentimetrovým kamenivem nelze usadit cihlu rovně.

ZDROJ: PR článek společnosti Českomoravský beton, a.s.

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: Českomoravský beton maltové směsi malty oprava staveniště tlak vody
Sdílejte článek

Diskuze