Snadná řešení pro renovace fasád domů a balkonů

07. 07. 2020 Sdílet

I při použití vysoce kvalitních stavebních materiálů dochází postupem času ke změnám na povrchu fasád domů. Stejně tak je tomu u železobetonových konstrukcí, například teras či balkonů. Není to však důvod k obavám, neboť společnost Baumit nabízí celou řadu svých výrobků pro renovaci a obnovu, a to vždy v systémovém řešení.

Pravidelná kontrola fasády může již po dvou letech od realizace odhalit její počáteční poškození. Zpravidla se jedná o počínající tvorbu mikroorganismů, jako jsou určité druhy plísní či řas. Právě mikroorganismy jsou nejčastějším důvodem k následné obnově fasády. Ale důvodů může být samozřejmě více, například vznik trhlin o různé šířce, a to hlavně u domů se stářím v rozmezí sedmi až deseti let. Rozsah a povaha případného narušení fasády následně určí technologický postup její obnovy včetně doporučené skladby jednotlivých výrobků.

Základní nátěr Baumit MultiPrimer. Foto Baumit

Oživení fasády

Pokud časem dojde k vyblednutí barevného odstínu rodinného či bytového domu nebo je patrné povrchové znečištění prachem, je nejjednodušším řešením pouhé oživení vzhledu fasády. Tato forma renovace vyžaduje nejprve důsledné omytí vodou s maximálním tlakem 200 barů a teplotou do 35 °C. Po úplném vyschnutí je nutné opatřit povrch fasády vrstvou základního penetračního nátěru Baumit MultiPrimer ke zpevnění minerálních a organických podkladů. Pro případ, že by se jednalo o mastné znečištění, může být snadným řešením aplikace vodou ředěného přípravku Baumit ReClean. Po uplynutí 12hodinové technologické pauzy je povrch připraven pro dva nátěry fasádní barvou. Ideálním řešením je velmi kvalitní silikonový nátěr se zvýšenou kryvostí Baumit StarColor, který je navíc extrémně vodoodpudivý. Jedná-li se o renovaci historického objektu, nabízí Baumit pro tyto účely speciální barvu s názvem Baumit SanovaColor. Portfolio fasádních barev pro oživení celkového vzhledu poté uzavírá výrobek Baumit SilikatColor.

Produktová řada Baumit Multi. Foto Baumit

Ochrana proti mikroorganismům

Nejčastějším důvodem k obnově fasády je však její napadení různými druhy řas a plísní. Tmavá vlhká místa bez přístupu slunce jsou pro tyto mikroorganismy téměř ideálním prostředím. Velmi účinným řešením je aplikace vodou ředitelného sanačního nátěru Baumit FungoFluid obsahujícího algicidní a fungicidní látky. Po úplném nasycení podkladu a jeho vyschnutí po dobu minimálně 12 hodin je potřeba fasádu očistit kartáčem, pomocí parního čističe nebo tlakovou vodou od fyzických zbytků řas a plísní. V dalším kroku již nic nebrání použití základního nátěru Baumit MultiPrimer sjednocujícího vlastnosti podkladu před použitím fasádní barvy Baumit StarColor se zvýšenou kryvostí nebo nebo silikátového nátěru SilikatColor.

Produktová řada Baumit Beto, sestava produktů. Foto Baumit

Drobné trhliny na povrchu fasády

Pokud pravidelná kontrola fasády odhalí trhliny, rozhoduje o následujícím postupu obnovy jejich šířka, přičemž limitní hodnotou je 0,5 mm. Proč právě půl milimetru? Odpověď souvisí s povrchovým napětím kapky vody, které jí do této šířky trhliny neumožní proniknout do struktury fasády, což by mělo velmi brzy poměrně fatální následky. Odlišný postup renovace je dán také konstrukcí fasády, tedy jde-li o omítku, nebo zateplovací systém. Pokud jsou trhlinky do šířky 0,5 mm, je nutno použít již speciální penetrační nátěr Baumit FillPrimer obohacený vlákny s následnou aplikací barvy Baumit StarColor. Velkou výhodou nejen u tohoto typu fasádní barvy je možnost jejího strojního nanášení metodou Airless. Alternativní a velmi účinné řešení nabízí rovněž silikonový nátěr Baumit FlexaColor, který je aktuální novinkou společnosti Baumit na trhu. Tento vysoce flexibilní materiál se zvýšenou kryvostí vhodný pro přemostění mikrotrhlin v podkladu se nanáší ve dvou vrstvách.

sterkovani fasady

Přestěrkování fasády renovační stěrkou Baumit MultiWhite pomocí zubového hladítka. Foto Baumit

Obnova fasády s většími trhlinami

Pokud trhliny přesahují onu výše zmíněnou šířku 0,5 mm, jedná se již o celkovou obnovu fasády. V případě zateplovacích systémů je nutné nejprve přestěrkování fasády vysoce přídržnou lepicí hmotou na bázi cementu Baumit StarContact s následným vložením sklotextilní armovací síťoviny Baumit StarTex. S její pomocí je vytvořen ideálně pevný, pružný a voděodolný podklad pro nanesení nové fasádní omítky. Pokud se jedná o obnovu starší běžné minerální fasády (např. vápenocementové omítky, břízolitu apod.), je prvním krokem nanesení víceúčelové renovační stěrky Baumit MultiWhite vyztužené vlákny se štukovým povrchem. Tato stěrka o zrnitosti 1 mm se nanáší v minimální tloušťce 3 mm. V druhém kroku se použije jako další vrstva základní nátěr Baumit MultiPrimer. A stejně jako v minulých případech celý proces renovace končí u kvalitních fasádních barev.

Baumit MultiWhite, sestava produktů. Foto Baumit

Kouzlo multifunkčnosti

Vrátíme-li se k vysoce paropropustné renovační stěrce Baumit MultiWhite, musíme zdůraznit její často nedoceněnou přednost a tou je široké spektrum použití v exteriéru a interiéru. „Při některých realizacích je používána jako minerální kontaktní můstek na betonové plochy před nanášením dalších omítkových vrstev. Sloužit však může také jako vyztužená stěrková vrstva na extrudovaný polystyren. Zároveň je tato renovační stěrka vhodná také pro lepení tepelněizolačních desek nebo fasádních dekorativních profilů. Produktovou řadu Multi doplňují rovněž široce využitelné renovační stěrky Baumit MultiFine se zrnitostí 0,6 mm a Baumit MultiRenova, jejíž zrnitost je 1 mm. V obou případech se opět jedná o multifunkční cementové stěrky pro novostavby a rekonstrukce, které v jednom pracovním kroku plní funkci vyrovnávací hmoty a finálního štuku,“ říká Ing. Tomáš Korecký, Ph.D., produktový manažer společnosti Baumit.

„Hlavní předností těchto stěrek s vysokou paropropustností je jejich využití v mnoha oblastech. Můžeme je například aplikovat při požadavku sjednocení původních a nových omítkových systémů a mohou být rovněž finální vrstvou nejen pro tepelněizolační omítky, ale dokonce i pro sanační omítky. Právě použití těchto typů moderních renovačních stěrek by mělo nahradit na stavbách často nesystémové řešení materiálové konstrukce – zdivo, lepidlo, perlinka a štuk – které je tvrdé a velmi křehké,“ dodává.

renovace balkonovych konstrukci

Renovace železobetonových konstrukcí balkonů, porovnání stavu. Foto Baumit

Renovace betonových konstrukcí

Zub času se však po letech projevuje nejen na fasádě, ale také na betonových konstrukcích, například balkonů, lodžií nebo sloupů. Zejména měnící se povětrnostní podmínky způsobují destrukci zdiva a následné obnažení ocelových výztuží. Také v tomto případě lze renovaci řešit zcela systémově. Speciální produkty společnosti Baumit poskytují nejen ochranu proti korozi již zmíněných výztuží, ale také vysokou odolnost proti mrazu a posypovým solím u oblastí, které jsou vystaveny velkému mechanickému a chemickému namáhání. Jednosložkový rychle tuhnoucí nátěr Baumit BetoProtect je základní ochranou proti korozi ocelové konstrukce. Roli vysoce funkčního kontaktního můstku nabízí výrobek Baumit BetoHaft.

Díky svým vlastnostem skvěle přilne k původní konstrukci i následně aplikovaná jednosložková reprofilační malta Baumit BetoFill. Ta se na trh dodává ve formě suché směsi a důležitou vlastností pro kvalitní přilnutí je její minimální smrštění během zrání. Finální vrstvou je poté vysoce odolná opravná stěrková hmota Baumit BetoFinish s vynikající přídržností pro venkovní i vnitřní použití.

www.baumit.cz

ZDROJ: PR článek společnosti BAUMIT

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: fasáda domu fasády obnova fasády domu
Sdílejte článek