zdroj Puren

Tepelné izolace puren PIR v létě nezklamaly

25. 06. 2018 Sdílet

Podkrovní prostory u novostaveb či rekonstrukcí jsou v současné době zateplovány nadkrokevním zateplením s tepelnými izolačními deskami PIR nad krokvemi s viditelnými krokvem (obr. č. 1) nebo v kombinaci s minerální vatou mezi krokvemi a PIR izolačními deskami nad krokvemi (obvyklý způsob pro rekonstrukce obr. č. 2).

Obr .č. 1 zdroj Puren

Obr .č. 1

zdroj Puren

Obr. č. 2

V posledních letech zaznamenáváme klimatické změny, kdy dochází k extrémním výkyvům počasí a to jak v létě tak i v zimě. Tyto klimatické změny mají vliv na energetickou náročnost a na tepelnou stabilitu.a.pohodu.bydlení.

Pro zimní období řešíme problematiku zateplování tloušťkou tepelné izolace. Zde je rozhodujícím parametrem tepelná vodivost materiálu vyjádřená tzv. lambdou (λ). Čím je tato hodnota menší, tím lépe materiál izoluje. (obr. č. 3)

zdroj Puren

Obr. č. 3

Pro letní období, kdy se nám interiér prohřívá, je tomu zcela jinak. Snížení vnitřních teplot se snadno provede klimatizací, která je však energeticky velmi náročná a nevede k úsporám energie.

Závazná norma ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“ nám ukládá, aby nejvyšší teplota vzduchu v místnosti byla v letním období +27°C (dle ČSN) a nebylo nutné používat klimatizaci (platí pro byty a bytové domy). Letní extrémní vedra za poslední roky mají stoupající tendenci, a proto bychom se měli zamyslet již v projektovém návrhu, jak můžeme zmírnit extrémní teplo v interiéru.

Teplota pod krytinou může dosahovat až +80°C i více stupňů v poledne. (obr. č. 4). Jaká bude teplota pod střechou záleží na orientaci místností, počtu a velikosti oken, sklonu oken, zastínění, skladbě střešního pláště, druhu krytiny, akumulační schopnosti stěn a podlah a možnosti větrání. Správnou volbou tepelné izolace ve střešním plášti můžeme výrazně ovlivnit interiérovou teplotu.

zdroj Puren

Obr. č. 4

Šikmé střechy jsou obvykle navrhovány s minerální vatou, která dobře funguje v zimním období ale je málo účinná proti letnímu prohřívání. Izolace z minerálních vláken umožňují prostup tepelného sálání do interiéru. PIR izolace s oboustranným hliníkem ( ne papírový nosič s AL vrstvou) s uzavřenou buněčnou strukturou vyplněnou pentanem velmi dobře izolují v zimě a v létě výborně izolují proti tepelnému sálání do interiéru.

Společnost puren nabízí řešení v podobě aplikace nadkrokevního zateplení tepelně izolačními deskami PIR s oboustranným hliníkem. Na reálných stavbách byly tyto izolace ověřeny v praxi a uživatelé byli velmi spokojeni. Teplota v interiéru nepřesáhla +27°C. (obr. č. 5) Pro zlepšení tepelné pohody v letních měsících doporučujeme aplikovat nadkrokevní zateplení na dřevěném bednění.

zdroj Puren

Obr. č. 5

www.puren.com/cz

www.puren.cz

ZDROJ: PR článek společnosti puren gmbh

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: šikmé střechy tepelná izolace zateplení střechy
Sdílejte článek