Čím topit – plyn, dřevo, nebo elektřina?

30. 06. 2016
Diskuze (1)
Sdílet

V našem přehledu zařízení sloužících k vytápění najdete 16 typů tepelných zdrojů vhodných nejen do rodinného domu, ale třeba také chaty nebo chalupy.

Konvenční kotel

Kondenzace spalin v kotli je nežádoucím jevem, protože vznikající kondenzát je agresivní a výměník kotle (laicky řečeno nádoba, v níž se ohřívá voda na topení) je z obyčejného ocelového plechu a při „opocení“ výměníku hrozí jeho koroze. Aby k tomu nedošlo, musí mít voda ve výměníku teplotu nejméně 60 °C. Ano, voda přitékající do kotle na ohřátí nesmí být chladnější (dosahuje se toho připojením směšovacích ventilů vratné a ohřívané vody), ani teplota spalin v kotli nesmí být nízká (120–180 °C).
Z využitelné energie zemního plynu se do ohřívané vody dostane 80 %. Tyto plynové kotle se u nás prodávají jen málo.

Nízkoteplotní kotel

Oproti konvenčnímu umožňuje i fungování s chladnější vratnou vodou (35 až 40 °C). Tato potřeba vznikla při zavádění velkoplošného (podlahového) vytápěcího systému, které má povrchovou teplotu 29–33 °C. Umožňuje to výměník kotle z materiálů odolných proti korozi (především litiny, proto jsou tyto kotle především stacionární). Kotel pracuje převážně s tzv. suchými spalinami s teplotou 90–140 °C při jejich občasné kondenzaci. Tyto kotle se v současné době běžně prodávají. Kotel je možno připojit na vytápěcí soustavu přímo bez směšovacích armatur. Z využitelné energie zemního plynu se do ohřívané vody dostane 83 %.

foto thinkstock.cz

foto thinkstock.cz

Kondenzační kotel

Aby bylo možné přímo v kotli využít i teplo ze spalin, které vzniká při jejich kondenzaci, jsou na výrobu výměníku využity ušlechtilé a lehké materiály (ušlechtilá ocel, slitiny mědi, slitiny hliníku a hořčíku), takže se kotle běžně vyrábějí jako závěsné (ale k dostání jsou i stacionární). Teplota vratné vody může být prakticky libovolná, spaliny dosahují teploty 40–90 °C. Spotřeba plynu je nízká a kotle dosahují vynikající účinnosti – z využitelné energie zemního plynu se do ohřívané vody dostane až 97 %.

Účinnost 107 % – perpetuum mobile?

Proč výrobci uvádějí vyšší účinnosti? Před nástupem kondenzačních kotlů se pro výpočet účinnosti za základ 100 % brala tzv. výhřevnost paliva („tabulkové“číslo), maximální potenciál tepla, které se dalo „vyždímat“ z paliva. Plynový kotel dokázal z plynu získat 90 %. Ve výhřevnosti ale nebylo zahrnuto kondenzační teplo, protože se nevědělo, že se jednou bude využívat v kondenzačních kotlích. Když k výhřevnosti plynu připočítáme kondenzační teplo, což je 11 %, dostaneme tzv. spalovací teplo plynu (což je maximum tepla, které dnes dokážeme z plynu dostat) – 111 % z výhřevnosti (při dnešních poznatcích maximální potenciál tepla v plynu). Kondenzační kotel dokáže využít 97 % (podle některých výrobců 98 %) ze spalovacího tepla, což je 107,7 % (resp. 108,8 %) výhřevnosti. Pokud bychom za základ 100 % brali spalovací teplo (výhřevnost + kondenzační teplo), kondenzační kotel by měl objektivní účinnost 98 %, nízkoteplotní 83 % a konvenční 80 %.

CENA paliv a energie

Palivové dřevo 1 300 Kč / m3
Pelety 5 300 Kč / t
Plyn 1,30 Kč / kWh
Elektřina 2,81 Kč / kWh
Ceny jsou s DPH a orientační – závisí na dodavateli, lokalitě a množství odebrané energie (tarifu).

09_VaillantGroupSlovakia_ecoTECexclusiv_1001_04

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

Palivo: zemní plyn, propan, butan
Cena zařízení: od 27 000 Kč*
Orientační roční náklady za dodávku plynu: 39 000 Kč**

Kotel využívá tzv. kondenzační teplo spalin vznikajících při hoření plynu. Je vhodný jako primární zdroj tepla. Obzvlášť výhodný je při velkoplošném, například podlahovém vytápění.

VÝHODY
+ velmi vysoká účinnost – až 107 %
+ hospodárnost, úspora 10 % oproti konvenčním plynovým kotlům
+ při současných cenách plynu velmi výhodné vytápění
+ čistý a komfortní provoz
+ dobrá regulovatelnost výkonu
+ šetrnost k životnímu prostředí
+ umožňuje dobré využití místa i v obytné částí domu/bytu

NEVÝHODY
− kondenzační kotel pracuje nejhospodárněji v tzv. nízkoteplotním režimu, tomu je třeba přizpůsobit vytápěcí soustavu
− potřeba plynové přípojky, komínu, neutralizace a odvodu kondenzátu

24_VaillantGroupSlovakia_ProthermGepard23MOV_KotolNizkotepl

NÍZKOTEPLOTNÍ ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL (NEKONDENZAČNÍ)

Palivo: zemní plyn, propan, butan
Cena zařízení: od 17 900 Kč*
Orientační roční náklady za dodávku plynu: 41 000 Kč**

Není tak hospodárný jako kondenzační kotel. Je vhodnou náhradou kotle na pevná paliva, nebo jeho doplňkem v jednom systému.

VÝHODY
+ účinnost do 92 %
+ hospodárný způsob vytápění díky výhodným cenám plynu
+ ne vždy je nutný komín
+ čistý a komfortní provoz
+ dobrá regulovatelnost výkonu
+ šetrnost k životnímu prostředí
+ umožňuje dobré využití místa i v obytné části domu/bytu

NEVÝHODY
− hospodárnost provozu je nižší než u kondenzačních kotlů
− potřeba plynové přípojky, zařízení na odvod spalin skrz stěnu nebo do komínu

35_Viadrus_GardeG36_KotolNizkoteplPlynStac

NÍZKOTEPLOTNÍ STACIONÁRNÍ LITINOVÝ PLYNOVÝ KOTEL (NEKONDENZAČNÍ)

Palivo: zemní plyn, propan, butan
Cena zařízení: od 19 000 Kč*
Orientační roční náklady za dodávku plynu: 41 000 Kč**

Vhodný jako náhrada za kotel na tuhé palivo, nebo jako další zdroj k němu. Litinový výměník kotle má dlouhou životnost.

VÝHODY
+ účinnost do 92 %
+ hospodárný způsob vytápění díky výhodným cenám plynu
+ cena kotle
+ ne vždy je nutný komín
+ vhodný i na vysoké výkony
+ čistý a komfortní provoz
+ dobrá regulovatelnost výkonu
+ šetrnost k životnímu prostředí

NEVÝHODY
− hospodárnost provozu je nižší než u kondenzačních kotlů
− zabírá více místa na podlaze, má vyšší hmotnost, není možné ho pověsit na stěnu
− potřeba zařízení na odvod spalin skrz stěnu nebo do komínu

75_DESTILA_DPL18A_kotol_ZK

KONVENČNÍ STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KOTEL

Palivo: zemní plyn, propan, butan
Cena zařízení: od 13 000 Kč*
Orientační roční náklady za dodávku plynu: 44 400 Kč**

Vhodný jako cenově nenáročný primární zdroj vytápění zastaralé konstrukce. Využitelný na chatě, na chalupě, ale i v bytě nebo rodinném domě.

VÝHODY
+ účinnost do 80 %
+ cena kotle
+ ne vždy je nutný komín
+ umožňuje dobré využití místa i v obytné části domu/bytu
+ čistý a komfortní provoz
+ dobrá regulovatelnost výkonu
+ šetrnost k životnímu prostředí

NEVÝHODY
− hospodárnost provozu je nižší než u kondenzačních kotlů
− potřeba zařízení na odvod spalin skrz stěnu nebo do komínu
− zabírá víc místa na podlaze, má vyšší hmotnost

104_Herz_Fi1rematic-20_35

PELETOVÝ KOTEL

Palivo: dřevěné pelety
Cena zařízení: od 37 600 Kč*
Orientační roční náklady za dodávku pelet: 35 430 Kč**

Vhodný jako primární zdroj vytápění. Spojuje výhody kotle na pevné palivo a komfortní obsluhy.

VÝHODY
+ účinnost do 85 %
+ laciné vytápění díky ceně pelet
+ méně náročná obsluha v porovnání s kotli na pevné palivo, jen 2–3x za týden
+ velmi dobrá regulovatelnost výkonu od 10 do 100 %
+ automatický provoz
+ šetrnost k životnímu prostředí

NEVÝHODY
− cena kotle a podávacího zařízení
− doprava a skladování pelet
− potřeba komínu, kotelny a suchého skladu na palivo

14_Attack_DP95_ProfiSplynDrevoKotol

ZPLYNOVACÍ KOTEL

Palivo: dřevo, dřevěné uhlí
Cena zařízení: od 30 000 Kč*
Orientační roční náklady za dodávku dřeva: 26 000 Kč**

Hospodárné spalování plynů vznikajících zahříváním paliva umožňuje lépe využít energii ze dřeva. Vhodné jako primární zdroj vytápění.

VÝHODY
+ vysoká účinnost kotle do 89 % (do 15 % lepší než u prohřívacích kotlů na pevná paliva)
+ laciný provoz díky nízké ceně palivového dřeva
+ stačí přikládat ráno a večer (jednou za 8 až 12 hodin)
+ je ekologičtější než prohřívací kotel

NEVÝHODY
− vyšší pořizovací náklady v porovnání s prohořívacím kotlem
− omezená regulovatelnost výkonu, potřeba akumulační nádrže na ukládání přebytečného tepla
− nebezpečí zamrznutí systému při poměrně krátké nepřítomnosti obsluhy
− nižší životnost kotle v porovnání s prohořívacím kotlem
− fyzicky náročnější a méně čistý provoz (doprava paliva, přikládání, odebírání popela, zpracování dřeva…)
− vyšší nároky na vlhkost paliva (12 až 20 %)
− potřeba komínu, kotelny a suchého skladu na palivo

76_Buderus_LoganoS111_12WT

PROHOŘÍVACÍ KOTEL NA KUSOVÉ PALIVO

Palivo: dřevo, dřevěné a černé uhlí, koks, brikety
Cena zařízení: od 26 600 Kč*
Orientační roční náklady za dodávku dřeva: 28 600 Kč**

Vhodný jako primární zdroj vytápění.

VÝHODY
+ účinnosti až do 84 %
+ velmi nízké náklady na vytápění při současných cenách dřeva
+ cena (jednoduchá konstrukce)
+ dlouhá životnost a univerzálnost (dřevo/uhlí) litinových výměníků kotlů

NEVÝHODY
− poměrně častá potřeba přikládání: každých 5–7 hodin
− nebezpečí zamrznutí systému při nepřítomnosti obsluhy
− omezená regulovatelnost výkonu, potřeba akumulační nádrže na ukládání přebytečného tepla
− fyzicky náročnější a méně čistý provoz (doprava paliva, přikládání, odebírání popela, zpracování dřeva…)
− potřeba komínu, kotelny a suchého skladu na palivo
− větší znečištění ovzduší

45_ABX_Valdek_pec

KACHLOVÁ KAMNA

Palivo: dřevo, dřevěné brikety
Cena zařízení: od 43 100 Kč*
Orientační roční náklady za dodávku dřeva: 26 800 Kč**

Vhodné jako hlavní i doplňkový zdroj vytápění. Pro dlouhé roztápění není vhodné do chalup a chat.

VÝHODY
+ účinnost až do 83 %
+ velmi hospodárný provoz
+ výborné akumulační vlastnosti, dlouhé vychládání
+ poměr sálavé a konvenční složky tepla je pro člověka ideální, tvoří příjemné, tzv. měkké teplo
+ v místnosti je to esteticky působivý prvek

NEVÝHODY
− vysoké vstupní náklady za lokální zdroj tepla
− dlouhé roztápění, 2 až 5 hodin
− fyzicky náročnější a méně čistý provoz (doprava paliva, přikládání, odebírání popelu, práce se dřevem)
− zabírá poměrně dost místa
− potřeba komínu a suchého skladu na palivo
− omezená regulovatelnost výkonu

55_HaasSohn_GenfRuivona_KozubTeplovzdusny

TEPLOVZDUŠNÝ KRB

Palivo: dřevo, dřevěné brikety
Cena zařízení: od 39 900 Kč*
Orientační roční náklady za dodávku dřeva: 28 600 Kč**

Vhodný jako doplňkový zdroj vytápění. Ideální je na temperování rodinného domu jako sekundární zdroj tepla. Jako hlavní zdroj je výborný na chatě a chalupě.

VÝHODY
+ účinnost do 79 %
+ rychle zahřání a vytopení prostoru – do půl hodiny
+ příjemné teplo s optickým působením plamenů zútulňuje obytné prostory
+ některé krbové vložky je možné připojit i na menší vytápěcí okruh s radiátory

NEVÝHODY
− fyzicky náročnější a méně čistý provoz (doprava paliva, přikládání, odebírání popelu)
− omezená regulovatelnost výkonu
− možnost proudění prachu, občas je nutné pracně vyčistit vzduchové potrubí
− zabírá poměrně hodně místa v obytné části domácnosti
− náročnější na kvalitu paliva, znečištění ovzduší
− potřeba komínu a suchého skladu na palivo

18_HaasSohn_Treviso_capuccino_KachleVymennik

SPORÁKY A KACHLOVÁ KAMNA

Palivo: dřevo, brikety
Cena zařízení: od 15 200 Kč*
Orientační roční náklady za dodávku dřeva: 3 100 Kč**

Vhodné jako doplňkový zdroj v rodinném domě nebo jako primární zdroj v zahradní nebo víkendové chatě.

VÝHODY
+ účinnost do 75 %
+ nízké vstupní náklady a náklady na vytápění
+ jednoduchá montáž
+ rychlé roztopení a vyhřátí prostoru – do hodiny
+ některé modely je možné připojit i na malý vytápěcí okruh s radiátorem

NEVÝHODY
− velmi časté přikládání
− fyzicky náročnější a méně čistý provoz (doprava paliva, přikládání, odebírání popelu)
− omezená regulovatelnost výkonu
− nízká životnost s porovnání se stavěnými pecemi a kachlovými kamny
− náročnější na kvalitu paliva, znečištění ovzduší
− potřeba komínu, kotelny a suchého skladu na palivo

10_StiebelEltron_WPLAC_TepelneCerpadlo

TEPELNÉ ČERPADLO

Palivo: elektřina
Cena zařízení: od 68 000 Kč*
Orientační roční náklady za dodávku elektřiny: 22 500 Kč**
Tepelné čerpadlo využívá teplo akumulované ve vzduchu nebo v zemi. Čím vyšší je poměr tepelného výkonu a příkonu (tzv. výkonové číslo -3,5 a vyšší je dobré), tím je čerpadlo lepší. Vhodné je jako primární i sekundární zdroj pro podlahové vytápění.

VÝHODY
+ nejnižší náklady na vytápění, přitom výkyvy cen elektřiny na ně mají jen omezený vliv
+ umožňují vytápět i chladit jedním zařízením
+ čistý a komfortní provoz
+ dobrá regulovatelnost výkonu
+ šetrnost k životnímu prostředí

NEVÝHODY
− vyšší a vysoké investiční náklad podle typu čerpadla
− závislost volby tepelného čerpadla na charakteru lokality
− mírně zvýšená hlučnost ve vnějším prostředí u tepelného čerpadla vzduch/voda
− náročnější na zemní práce u tepelného čerpadla zem/voda resp. voda/voda
− potřeba silnější elektrické instalace

15_FenixSlovensko_PanelGlassRadiant_GR900BlackNerezMadlo800

INFRAČERVENÉ SÁLAVÉ PANELY

Palivo: elektřina
Cena zařízení: od 1 600 Kč*
Orientační roční náklady za dodávku elektřiny: 72 300 Kč**

Vhodné jako hlavní i doplňkový zdroj vytápění. Nejlevnější jsou plechové panely, skleněné a mramorové panely jsou pěkným estetickým prvkem v interiéru.

VÝHODY
+ účinnost až 98 %
+ maximální podíl odevzdávaného tepla sáláním (oproti proudění), což je výhodné pro pocitové vnímání tepla
+ snadná instalace
+ čistý a komfortní provoz
+ dobrá regulovatelnost výkonu
+ šetrnost k životnímu prostředí

NEVÝHODY
− vyšší náklady na vytápění s ohledem na cenu elektřiny
− umístění proti oknům znamená vyšší spotřebu
− nevhodné do prostor s polystyrenovou povrchovou úpravou stěn, hoření prachu
− nevhodné do prostor s velkými prosklenými plochami
− maximální povrchová teplota až do 110 °C
− dlouhovlnné infračervené záření působí na oční sítnici

21_VaillantGroupSlovakia_ProthermRajaElektroKotol

ELEKTRICKÝ KOTEL

Palivo: elektřina
Cena zařízení: od 15 200 Kč*
Orientační roční náklady za dodávku elektřiny: 68 500 Kč**

Vhodný jako primární i sekundární zdroj vytápění.

VÝHODY
+ nejvyšší objektivní účinnost – až 99,5 %
+ dlouhá životnost
+ umožňuje dobré využití místa i v obytné části domu/bytu
+ čistý a komfortní provoz
+ velmi dobrá regulovatelnost výkonu
+ šetrnost k životnímu prostředí

NEVÝHODY
− vyšší náklady na vytápění s ohledem na cenu elektřiny
− potřeba silnější elektrické instalace

64_INPROEL_DGN30_PecAkumulacna

ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA

Palivo: elektřina
Cena zařízení: od 14 700 Kč*
Orientační roční náklady za dodávku elektřiny: 65 140 Kč**

Zařízení je vhodné jako hlavní i doplňkový zdroj vytápění.

VÝHODY
+ účinnost až 99 %
+ decentralizované elektrické vytápění – topí se jen tam, kde je to potřeba
+ jednoduchá instalace
+ komfortní provoz
+ dobrá regulovatelnost výkonu
+ šetrnost k životnímu prostředí

NEVÝHODY
− dražší vytápění s ohledem na ceny elektřiny
− vysoká cena kamen
− teplý vzduch žene ventilátor, možnost cirkulace prachu v místnosti
− zabírá místo na podlaze
− potřeba trojfázové elektrické instalace

17_SoharsSK_ziaric

ELEKTRICKÉ VYSOKOTEPLOTNÍ INFRAZÁŘIČE

Palivo: elektřina
Cena zařízení: od 3 900 Kč*
Orientační roční náklady za dodávku elektřiny: 82 500 Kč**

Vhodné jako primární zdroj vytápění v koupelně, garáži nebo dílně.

VÝHODY
+ účinnost až 92 %
+ teplo se přenáší sáláním na osoby i v chladném otevřeném prostoru
+ jednoduchá instalace na stěnu s nastavitelným náklonem
+ čistý provoz
+ šetrnost k životnímu prostředí

NEVÝHODY
− dražší způsob vytápění s ohledem na ceny elektřiny
− omezená regulovatelnost
− potřeba silnější elektrické instalace při velkých příkonech

70_BIONAIRE-BOH2503I_OlejovyRadiator2500W

ELEKTRICKÝ OLEJOVÝ RADIÁTOR

Palivo: elektřina
Cena zařízení: od 1 000 Kč*
Orientační roční náklady za dodávku elektřiny: 75 300 Kč**

Vhodné jako doplňkový zdroj vytápění. Akumulační materiál – speciální olej.

VÝHODY
+ vysoká účinnost 99 %
+ nízká cena radiátoru
+ lokální zdroj, topí se tam, kde je to potřeba
+ tepelná setrvačnost – hřeje i po vypnutí
+ dobrá regulovatelnost výkonu
+ šetrnost k životnímu prostředí

NEVÝHODY
− dražší vytápění s ohledem na vysoké ceny elektřiny
− zabírá místo na podlaze
− potřeba trojfázové elektrické instalace

* Ceny spotřebičů jsou pouze orientační.
** Informativní hodnota pro běžně izolovaný dům s užitnou plochou 150 m2, objem 390 m3, ročné teplotní ztráta činí 28 000 kWh (100,8 GJ). Roční náklady se mohou lišit v závislosti na dodavateli energie, na lokalitě a konkrétním spotřebiči.

Text Stanislav Botúr
Foto archiv firem
Zdroj časopis HOME speciál jaro 2016, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Vytápění
Tagy: cirkulace vody dřevo elektrina kondenzační kotel kotel kotel na pelety oprava komínu plyn vytapeni
Sdílejte článek

Diskuze

  • Tepelné čerpadlo se mi k topení jeví jako docela dobrá volba, stejně tak i automatický kotel. S více možnostmi zkušenoti nemám.

    DonLabuznik