Banky v programu Zelená úsporám

Banky v programu Zelená úsporám

18. 07. 2010
Diskuze (0)
Sdílet

Program Zelená úsporám doznal v srpnu dalších změn. Došlo ke zmírnění podmínek, za kterých může občan našeho státu na dotaci dosáhnout, zajistit si lepší komfort bydlení a zároveň se podílet na snížení úniku emisí CO2 […]

Program Zelená úsporám doznal v srpnu dalších změn. Došlo ke zmírnění podmínek, za kterých může občan našeho státu na dotaci dosáhnout, zajistit si lepší komfort bydlení a zároveň se podílet na snížení úniku emisí CO2 do ovzduší. Do konce dubna příštího roku bude například dotováno pořízení projektové dokumentace a energetického auditu, což mnozí považovali za velkou vstupní investici. Také vybrané banky pro vás připravily opatření, která pomohou zajistit financování zelené investice do doby, než na váš účet přijde příslušná dotace.

V březnu 2009 vyhlásil Státní fond životního prostředí (SFŽP) výběrové řízení na spolupráci při přijímání a vyřizování žádostí v programu Zelená úsporám. Bylo vybráno pět celostátních bank – Česká spořitelna, ČSOB (společně s Poštovní spořitelnou a Hypoteční bankou), Komerční banka, LBBW Bank a UniCredit Bank. Banky se jednak podílejí na administraci a dále nabízejí možnosti spolufinancování stavebních úprav a výměny vytápění z oblasti podpory programu Zelená úsporám. Dotace jsou totiž vypláceny vždy zpětně a pokryjí pouze část investice (maximálně 60 %), proto banky poskytují profinancování investice a pomáhají zájemcům dosáhnout na dotace.

V programu plní banky více funkcí
Banky přijímají žádosti o dotace od občanů – fyzických osob (právnické osoby – firmy musejí žádost podat přímo u SFŽP), zpracovávají je a předávají k posouzení do SFŽP. Po kladném stanovisku SFŽP proplácejí banky dotace na účty příjemců dotace. Pracovníci bank poskytují zájemcům o dotace informace, které se týkají podání a zpracování žádostí. Co se týče technických věcí v oblastech podpory programu, musíte se obrátit na pracovníky stavebních úřadů či na pracovníky SFŽP. V pobočkách bank jsou k dispozici formuláře žádostí a základní propagační materiály SFŽP. Žádost o dotaci mohou podat v bance i osoby, které hodlají financovat projekt z vlastních zdrojů.

Jak postupovat při podání žádosti o dotaci?

1. Rozmyslete si, jakou úpravu provedete.

2. Dejte si vypracovat projektovou dokumentaci k úpravám domu a vyplňte, případně nechte si vyplnit odborníkem krycí list technických parametrů (popisuje vlastnosti domu a zvolené technologie).

3. Vyplňte formulář žádosti o dotaci – liší se podle typu žadatele a typu stavebních úprav. K dispozici jsou na pobočkách bank, na SFŽP nebo jsou ke stažení z webových stránek SFŽP.

4. Vyberte si schváleného dodavatele a výrobek (technologii) ze stránek SFŽP – vybraný dodavatel musí být zapsán v  seznamu odborných dodavatelů (SOD) a výrobek v seznamu výrobků a technologií (SVT) a sepište smlouvu nebo objednávku, nechte si vystavit položkový rozpočet. Doklady musejí odpovídat vzorovým dokladům (k dispozici na webových stránkách SFŽP)!

5. Vyplněný formulář žádosti doneste ve dvou kopiích do pobočky banky. Žádost musí obsahovat tyto přílohy: list vlastnictví, krycí list, projektovou dokumentaci atd.

6. Pokud nemáte na stavební úpravy dost vlastních prostředků, vyberte si nějaký vhodný produkt banky, který vám pomůže stavební úpravy uskutečnit. Například hypotéku, překlenovací úvěr, hotovostní či spotřebitelský úvěr.

7. Žádáte-li o dotaci před realizací stavební úpravy, dostanete do 60 dnů od podání žádosti vyrozumění o nároku na dotaci s uvedením lhůty, dokdy musíte realizaci úprav uskutečnit. (Nově byla do programu začleněna také možnost využít dotace zpětně na již provedenou úpravu objektu vedoucí k úsporám energie. V tomto případě předložte doklady a faktury rovnou se žádostí o dotaci.)

8. Realizujte stavební úpravy. Během stavby nelze měnit dodavatele ani technologie. Důležité je schovávat si všechny faktury a doklady o zaplacení, které od firem dostanete!

9. V bance předložte faktury od dodavatelů a potvrzení, že jste zaplatili, oznámení o užívání stavby, kolaudační souhlas nebo protokol o uvedení zařízení do provozu. Podepište smlouvu o poskytnutí dotace. Bude-li vše v pořádku, dostanete peníze na účet do 60 dnů.

Jak postupuje od převzetí žádosti banka?
Banka převezme žádost spolu s přílohami od žadatele, ověří si totožnost žadatele a zkontroluje předané podklady. Nejsou-li v pořádku, vyžádá si jejich opravu nebo je žadateli vrátí. Jsou-li podklady v pořádku, pošle žadateli dopis o potvrzení převzetí žádosti o dotaci. Údaje zpracuje a založí originální spis. Toto by měla banka stihnout do 10 dnů. Informace pošle SFŽP, ten přijatá data zhodnotí a schválí, nebo zamítne poskytnutí dotace. Žadateli pošle do 60 dnů vyrozumění buď o rozhodnutí zamítnutí, anebo smlouvu o poskytnutí podpory. SFŽP vygeneruje seznam žádostí k proplacení a nadotuje účet SFŽP u banky. Po realizaci úpravy a doložení všech potřebných dokladů a dokumentů žadatele banka zajistí proplacení dotace na účet žadatele a podá informace do SFŽP, kam pošle originály dokumentů a naskenované dokumenty si založí do svého archivu.

Co poskytují jednotlivé banky?

Česká spořitelna
Česká spořitelna navázala na své předchozí ekologické projekty, například na Program TOP Energy z roku 2006, který byl určený pro středně velké firmy. Zapojením do programu Zelená úsporám umožní rozšíření financování ekologických projektů také mezi drobné klienty. Nemá-li žadatel o dotace k dispozici žádné své finanční prostředky, může využít některý z úvěrových produktů, jichž Česká spořitelna a Stavební spořitelna České spořitelny nabízí celou řadu. Žadatel si vybere podle požadované částky, doby splatnosti a svých finančních možností. Doprovodné financování je určeno pro občany i firmy. Například Ideální hypotéky České spořitelny mohou využít žadatelé, kteří uvažují o stavbě ekologického domu nebo chtějí provést zateplení stávající nemovitosti. Hypotéku si lze poskládat na míru ze 13 volitelných služeb. Je bez poplatku za vyřízení a je možné kdykoliv vložit mimořádnou splátku, což může využít právě žadatel o dotace po přijetí dotace na účet. Nabízí 30denní garanci úrokové sazby, on-line ocenění zdarma a čerpání 3 měsíce zdarma. Navíc klientům, kteří si hypotéku sjednají do konce září, nabízí Česká spořitelna pojištění schopnosti splácet po dobu šesti měsíců zdarma. Na financování projektů v nižších částkách – u výměny kotle na uhlí, instalace zdroje na biomasu nebo instalace solárně-termických kolektorů – jsou připravené spotřebitelské úvěry, hotovostní úvěry a půjčky, které se dají vyřídit velice rychle bez zbytečného papírování. Stavební spořitelna České spořitelny nabízí využití svých produktů – úvěry ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěry Trend a Hypo Trend. Klient je opět může splatit dřív bez sankcí a pro získání překlenovacího úvěru nepotřebuje žádné vlastní prostředky.

ČSOB
ČSOB se do programu Zelená úsporám zapojila společně s Poštovní spořitelnou a Hypoteční bankou. Klienti si budou moci vybrat z několika produktů – Půjčky na lepší bydlení, Hypotéky nebo Půjčky na cokoliv. U všech produktů platí, že klienti budou mít možnost předčasného splacení bez jakékoliv sankce. U Půjčky na lepší bydlení byly zavedeny tzv. zelené účely. Díky nim budou moci klienti financovat například výměnu oken v bytě, zateplení půdního prostoru rodinného domku nebo výstavbu vlastní malé solární elektrárny. Úvěry jsou s nejnižší sazbou, kterou ČSOB nabízí, a Úvěr na zelené bydlení lze kombinovat se státní dotací v rámci programu Zelená úsporám. K hlavní výhodě Půjčky na lepší bydlení patří zvýhodněná sazba na zelený ekologický účel, která není podmíněna výší požadovaného úvěru a kromě toho mohou klienti získat až 600 000 Kč bez ručitele i zajištění a navíc nemusejí mít žádné vlastní prostředky.

Poštovní spořitelna nabízí spotřebitelský Úvěr na bydlení s výhodnou úrokovou sazbou. Úvěr je určený na rekonstrukce a modernizace bydlení. V rámci programu Zelená úsporám umožní financování všech opatření. K jeho hlavním výhodám patří možnost předčasného splacení bez poplatku, nízký poplatek za zpracování i vedení úvěrového účtu a možnost pojistit si úvěr proti neschopnosti splácet. Dále je připravená také široká nabídka hypotečních úvěrů Poštovní spořitelny. Těm, kteří požádají o dotaci až po realizaci opatření, nabízí výhodné zhodnocení prostředků z dotace spořící produkty – Červené konto a termínované vklady.

Hypoteční banka bude klientům v souvislosti s programem Zelená úsporám nabízet Zelenou hypotéku se zvýhodněnými podmínkami. Lze ji využít k výstavbě nemovitosti nebo její rekonstrukci. Dotace se vztahuje na opatření vedoucí k úspoře energie na vytápění, pasivní novostavby a na využívání obnovitelných zdrojů energie. Klienti mohou využít možnosti bezplatné mimořádné splátky až do výše dotace nebo bezplatné nedočerpání úvěru do výše dotace. Na Zelenou hypotéku se vztahuje akční letní nabídka, kdy úroková sazba začíná na úrovni 5,09 p. a.

Komerční banka
Komerční banka nabízí speciální typy půjček – EKO úvěry. EKO Osobní úvěr a EKO úvěr na nemovitost nabízí s výhodnou úrokovou sazbou sníženou oproti standardním úvěrům o 1 %. Dále lze zvolit výši úvěru od 30 000 Kč a čerpat úvěr bez zajištění až do částky 250 000 Kč. Tyto úvěry je možné předčasně splatit bez jakýchkoliv sankcí a poplatků a zahrnují pojištění úvěru proti neschopnosti splácet zdarma. EKO Hypoteční úvěr má sníženou úrokovou sazbu o 0,2 %. V současnosti KB nabízí také speciální nabídku pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Také stavební spořitelna Modrá pyramida nabízí tradiční úvěrové produkty za výrazně zvýhodněných podmínek – Zelený Hypoúvěr, Zelený Rychloúvěr, Zelený Překlenovací úvěr a Zelený Renoúvěr Multi. Každý je vhodný pro jiné množství investic. Zelený Překlenovací úvěr je možné získat již od částky 50 000 Kč a Zelený Renoúvěr Multi je určen pro bytová družstva a SVJ. Všechny úvěry jsou bez poplatku za vyřízení. Základní podmínkou je doložení, že minimálně 50 % úvěru využije klient v souladu s pravidly Zelená úsporám.

LBBW Bank 
Žadatel o dotaci může využít zvýhodněnou nabídku hypotečního úvěru – IQ hypotéky Energie. Jedná se o hypoteční úvěr bez poplatku za zpracování a bez poplatku za předčasné splacení úvěru až do výše obdržené dotace. IQ hypotéku Energie lze použít na rekonstrukci nebo dostavbu nemovitosti určené k bydlení nebo na výstavbu nové nemovitosti. S financováním projektů podporujících ochranu životního prostředí má LBBW Bank řadu zkušeností a velmi vítá tuto formu podpory ekologického chování jednotlivců.

UniCredit Bank
UniCredit Bank zvýhodňuje úvěrové i depozitní produkty pro fyzické osoby určené na financování nákladů při realizaci ekologických projektů z programu Zelená úsporám. Aktuální nabídka zahrnuje financování formou osobního úvěru s výhodnou úrokovou sazbou nebo hypotečního úvěru bez poplatku za zpracování a s možností předčasné splátky. Úvěry jsou poskytovány s možností úvěr kdykoliv splatit bez sankčních poplatků a u osobních úvěrů se snižuje úroková sazba až o 4 % p. a. Při žádosti o hypoteční úvěr mohou klienti ušetřit až 30 000 Kč v rámci zrušení poplatku za zpracování. Podmínkou získání výhodných podmínek je vedle obvyklé žádosti o úvěr a skóringu klienta rovněž podání žádosti o dotaci na opatření podporované programem Zelená úsporám. Žadatelům o dotace umožní UniCredit Bank lepší zúročení volných finančních prostředků. Klienti mohou v čase, kdy nevyužijí všechny finance, získat u Garantovaného vkladu Maxim úrok, stanovený v závislosti na době trvání (na 6, 12 nebo 24 měsíců). Garantovaný vklad Maxim zaručuje okamžitý přístup k penězům kdykoliv bez sankčních poplatků a garantuje úrokovou sazbu po celou dobu trvání vkladu.

V každé bance, která je zapojena do programu Zelená úsporám, vám poskytnou podrobné informace o produktech, které se programu týkají, a pomohou vám vybrat vhodné řešení.

Změny podmínek programu Zelená úsporám
Získat státní příspěvek na zateplení svých domů či jiné energeticky úsporné úpravy je nyní snazší. Zájem o program Zelená úsporám je oproti očekávání velmi malý (pouze 205 zájemců) a změnila se také ekonomická situace od doby, kdy byl program připravován, proto Ministerstvo životního prostředí znovu zmírnilo jeho podmínky. Jde o poslední významné změny v programu.

Mezi novinky patří:
• Do konce dubna příštího roku bude dotováno pořízení projektové dokumentace a energetického auditu. Vyčleněno je na to 50 milionů Kč. Lidé peníze na pořízení projektové dokumentace a tepelného auditu dostanou několik dní po podání žádosti. Ta musí obsahovat projektovou dokumentaci, která vyhovuje podmínkám programu.
• Panelové domy budou zateplovány za stejných podmínek jako bytové, kvůli specifické konstrukci je ale od 1. 9. 2009 povolena dotace pouze na jejich celkové zateplení. Podmínky navíc stanovují, že zateplení nesmí bránit dalším úpravám v domě, jako jsou rekonstrukce elektroinstalace či stoupaček.
• Zjednodušuje se administrace u dotací na výstavbu a rekonstrukce domů v pasivním energetickém standardu.
• U dotací ekologického vytápění a obnovitelných zdrojů energie se zavádí fixní dotace za instalaci.
• Tepelná čerpadla se mohou používat i do bytových domů.
• Při dílčím zateplení se nyní počítá celkově dosažená úspora – u rodinných domů 20 %, u bytových domů 30 %.
• Zvýšily se částky, které mohou žadatelé o dotaci získat.

Jitka Kulhánková
Foto: archiv vydavatelství
Zdroj: časopis HOME

Kategorie: Novinky
Tagy: banka bydleni finance stavební pojištění
Sdílejte článek

Diskuze