BIM

BIM výzva i vize českého stavebnictví

26. 09. 2013
Diskuze (0)
Sdílet

Proč českému stavebnictví chybí dlouhodobá vize a koncepce? Proč je ve vyspělých zemích u veřejných zakázek BIM zaváděn povinně? Podaří se metodiku informačního modelu budovy označovanou zkratkou BIM prosadit jako součást dlouhodobé vize našeho stavebnictví? […]

Proč českému stavebnictví chybí dlouhodobá vize a koncepce? Proč je ve vyspělých zemích u veřejných zakázek BIM zaváděn povinně? Podaří se metodiku informačního modelu budovy označovanou zkratkou BIM prosadit jako součást dlouhodobé vize našeho stavebnictví?

Nedostatečná informační hodnota projektové dokumentace, plýtvání stavebními materiály, vícepráce jak na úrovni projektu, tak během výstavby samotné, v neposlední řadě pak vysoká uhlíková stopa většiny donedávna realizovaných staveb, to je výčet zásadních problémů stavebnictví celosvětově. Je také pravda, že některé problémy si společnost uvědomuje již delší dobu a přemýšlí o jejich řešeních. Jedním z řešení jak změnit nepříznivá fakta by mohla pomoci i nová metodika práce na principu informačního modelu budovy, která se skrývá za zkratkou BIM (BuildingInformation Modeling).

BIMday_2012_041

BIM: Projekce – Výstavba – Správa

Na výroční konferenci BIM DAY 2013 se představí přední zahraniční i domácí odborníci na problematiku zavádění metodiky BIM do stavební praxe. Hodnota informací roste s časem, i proto je jednou z hlavních myšlenek metodiky BIM práce s informace beze ztráty dat po celou dobu životnosti stavby. Od jejího návrhu, přes vyprojektování, výstavbu až po její správu.

Přijďte diskutovat o budoucnosti stavebnictví

• Proč BIM není součástí standardů výkonů a činností autorizovaných osob?
• Proč BIM není (prozatím) součástí českých (lokalizovaných) norem?
• Proč BIM není součástí zákona o zadávání veřejných zakázek?

Konference BIM DAY 2013 se uskuteční ve čtvrtek 31. října 2013 od 9:00 do 18:00 hodin v Ballingově sále v budově Národní technické knihovny v Praze. Podrobné informace o konferenci s kompletním programem naleznete na stránkách www.BIMDAY.cz. Organizátorem konference je Odborná rada pro BIM a Výzkumné centrum AdMaS.

bimday-foto

***

Odborná rada pro BIM je neziskovou a nestátní organizací sdružující členy, firmy i jednotlivce za účelem sdílení a popularizace nové metodiky práce, která je spojena se zavedením Informačního modelu budovy (BIM) do stavební praxe. Cílem aktivit organizovaných Odbornou radou pro BIM je rozpoutání diskuze nad možnostmi metody BIM a jejím postupným zaváděním do stavebnictví od projekce přes výstavbu až po správu majetku. Potenciál vkládaný do BIM metodiky práce jasně potvrzují signály z více nejen evropských států.

BIM (BuildingInformation Modeling) touto zkratkou je označována nová metodika práce založená na principu informačního modelu budovy. Zavádění této metodiky do stavebnictví je celosvětový trend, který zásadním způsobem mění dosavadní způsoby spolupráce napříč celým oborem. Je jisté, že BIM vyvolá nové požadavky na pracovní postupy, změní role i odpovědnosti jednotlivých účastníků ve stavebnictví. Od architektů a projektantů, přes dodavatele staveb až po investory a správce budov.

BIM DAY 2013 | BIM: VÝZVA I VIZE

METODIKA BIM JAKO DLOUHODOBÁ VIZE PRO STAVEBNICTVÍ

výroční konference
čtvrtek 31. října 2013 od 9 do 18 hodin

Místo konání
Ballingův sál
Národní technická knihovna v Praze
Technická 6, Praha 6 – Dejvice

Registrace a vstupenky
On-line registrační formulář

Sledujte Odbornou radu pro BIM na sociálních sítích
Facebook | www.facebook.com/CzBIM
Twitter | www.twitter.com/CzBIM
Google+ | gplus.to/czbim
LinkedIn | www.linkedin.com/company/2817146

Tiskové centrum BIM DAY 2013
PressRoom | bimday.pressdoc.com

Kontakt pro média
Ing.arch. Marika Hrdinová
Odborná rada pro BIM
e-mail: hrdinova@czbim.org
tel: +420 775 600 925

ZDROJ: Odborná rada pro BIM

Kategorie: Novinky
Tagy: stavba Stavebnictví
Sdílejte článek

Diskuze