Konference zdravého prostředí

Letos poprvé pořádá společnost VELUX konferenci na aktuální téma zdravého vnitřního prostředí. Kromě aktuálních trendů v evropské rezidenční výstavbě je na programu také představení RenoActive – cenově dostupného konceptu rekonstrukce rodinného domu do aktivního standardu.
Reklama

Dále budou prezentovány různé přístupy k zajištění kvalitního vnitřního prostředí a energetické efektivity. Ani formát akademií nebude tradiční.

Přijďte se přesvědčit 14. 11. 2016 do Prahy nebo 16. 11. 2016 do Brna.

Otázky k programu VELUX Healthy Home Academy

Proč jste se rozhodli pořádat konferenci VELUX Healthy Home Academy a co je jejím cílem?

Na jedné straně vnímáme silný celoevropský trend zdravého bydlení, který si nachází stále větší počet zákazníků a na straně druhé je zde řada studií, která ukazují varovná čísla staveb, která nesplňují ani základní požadavky na zdravé vnitřní prostředí. Dle Fraunhofer institutu představují evropské stavby číslo čtyři na žebříčku zdravotních rizik. Právě proto jsme se rozhodli uspořádat tuto konferenci, abychom diskusi o zdravém vnitřním prostředí přenesli i k nám a měli možnost porovnat různá řešení.

Pro koho je konference určená a co jste pro účastníky připravili?

Konference je určená architektům, projektantům, ale i investorům. Kromě ukázek trendů a různých řešení staveb převážně pro bydlení jsme se zaměřili i na rekonstrukce a cenovou dostupnost jednotlivých řešení zajišťující energetickou efektivitu, komfort a zdravé vnitřní prostředí. Právě pouze spojení těchto tří atributů je skutečným akcelerátorem renovačního trhu. Třetím tematickým okruhem je pak řízení vnitřního prostředí a možná low-tech řešení.

Netradiční bude i forma konference, nepůjde totiž o tradiční sérii přednášek. Úvodní blok krátkých přednášek bude sloužit jen jako pozvání k jednotlivým panelovým diskusím. Vznikne tak něco jako myšlenkový bazar, kterým budou účastníci procházet a budou se moci zúčastnit těch diskusí, které je zaujmou. Pro účastníky také máme připraveno několik překvapení.

Proč se VELUX věnuje tématu zdravého udržitelného bydlení?

Téma kvality bydlení je součástí naší vize už od založení společnosti před 75 lety. Vždy se snažíme být platným partnerem v diskusích o budoucím vývoji staveb a celkově vybudovaném prostředí. Právě proto organizujeme nejen průzkumy, ale i stavby a testování modelových domů. Naším poslední projektem je právě zmiňovaný RenoActiv, který není nijak převratnou architektonickou „peckou“ ale přináší koncept cenově dostupné renovace s důrazem na co největší uživatelský komfort.

Jak se na konferenci přihlásit?

Na www.velux.cz/akademie budou veškeré informace o konferenci včetně registračního formuláře.

Na co se vy jako organizátor nejvíce těšíte?

Já osobně se nejvíce těším na to, co jsem pro sebe nazvala myšlenkovým bazarem. Jsem přesvědčená, že právě komplexní pohled na stavbu, která zohlední architektonickou kvalitu, uživatelský komfort i technické řešení stavby, které je v rámci podmínek dobře realizovatelné, umožňuje realizovat kvalitní stavby. Je potřeba si přiznat, že naši pozornost si zaslouží právě běžné výstavba. Zadání, které umožní realizovat architektonické dílo na krásném pozemku nepřichází každý den a naše vybudované prostředí tvoří právě běžné domy právě proto bychom o nich měli mluvit. Obzvlášť u renovací máme unikátní příležitost ke zlepšení celkové kvality bytového ve větším měřítku.

Reklama

Komentovat