Nové číslo časopisu HOME v prodeji

14. 03. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

Od 14. března je v prodeji nové číslo časopisu HOME

Kolaudace podruhé

když jsem před pár týdny psal editorial na téma prohry do čísla 1–2/2011, netušil jsem, jak se mi bude tato příprava hodit.
Tak tedy – vminulém čísle jste mohli najít článek okolaudaci, stručný návod, jak postupovat při přebírání dostavěného bytu vnovostavbě. Článek napsali naši slovenští spolupracovníci – architekti smnoha zkušenostmi sbytovou výstavbou. My, vědomi si významných rozdílů vkdysi jednotné legislativě, jsme text konzultovali sodborníky ze stavebního úřadu vnejmenovaném středočeském městě. Aupravený článek připravili kvydání.
Žel, stačila malá nepozornost ado tisku odešel původní, neupravený aneaktualizovaný text. Je sice gramaticky správný apo několika stupních technických korektur, ale je to stále ta stejná, věcně nesprávná verze.
Ozvalo se několik pozorných čtenářů, kteří na problém okamžitě upozornili. My jim děkujeme, všem vám se omlouváme auvádíme věc na pravou míru.
Nejlépe skutkový stav shrnul jeden znašich čtenářů, pan Ing. Jiří Rusek, vedoucí stavebního úřadu vKobeřicích:
„Od 1. 1. 2007 je účinný zákon č. 183/2006 Sb., ze dne 14. března 2006, oúzemním plánování astavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který ve svém § 197 Zrušovací ustanovení vbodě 3 ruší zákon č. 50/1976 Sb., oúzemním plánování astavebním řádu (stavební zákon), to znamená, že zákon č. 50/1997 Sb. (starý stavební zákon, na nějž se odkazuje včlánku) již tři roky neplatí.
Naopak vzákoně č. 183/2006 Sb. (nový stavební zákon) je vustanovení § 120 odst. 1 kromě jiného uvedeno, že stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít sužíváním stavby nejméně 30 dnů předem, av§ 122 odst. 1 se uvádí, že stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod aprůmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní aobčanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených aobviněných, dále stavba, ukteré bylo stanoveno provedení zkušebního provozu azměna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
Tedy unových staveb už nikoliv kolaudační rozhodnutí, ale oznámení oužívání stavby anebo kolaudační souhlas. Výjimku tvoří stavebníci, kteří obdrželi stavební povolení před 1. 1. 2007 anyní žádají okolaudaci stavby, což je upraveno ustanovením § 190 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., oúzemním plánování astavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že ustaveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se provede kolaudační řízení podle dosavadních právních předpisů.“

Ještě jednou se všem čtenářům, které jsme uvedli ve zmatek, omlouváme.
Matej Šišolák


V čísle 03/2011 se dočtete:

BYDLENÍ
Návštěva vdomě | Esence světla, prostoru avodních ploch
Návštěva vbytě | Vloftu jako na pavlači
Prakticky | Otevřenost vám svazuje křídla? Nevíte, co sní?
Trendy | Ekoelegance vkuchyni
Domácí pomocníci | Drží minutu ticha atváří se designově
Feng Shui | Jak najít správný pozemek pro váš dům?
Návštěva ze světa | Ustájený interiér
STAVBA
Realizace | Sluneční experiment
Zaostřeno na | Hrubá stavba svépomocí
Řešení | Fasáda řadového rodinného domu
Teplo domova | Vytápění plynem
ZAHRADA
Zahradnické minimum | Modrý obraz, zelený rám
Měsíc vzahradě | Březen
Pomocníci | Správný střih ařez
Inspirace | Dívejte se pod nohy
Zahradní architekt | Když má každý krok svůj vlastní kámen

Další informace naleznete na stránce časopisu www.casopishome.cz

Foto na titulní straně: Dano Veselský


Esence světla, prostoru avodních ploch

Komu se to nestalo? Bombastické záběry na kulturní památky, mazaně nafocené počiny architektů nebo líbivé vizualizace staveb, které teprve čekají na svého investora. Potom vdeziluzi stojíte před vybájeným objektem amusíte zkrátka usoudit, že vás kdosi podvedl. Stavba není ani tak velká, ani tak proporční, ani tak působivá. Zajímavost jí dodala zručnost ašikovnost fotografa apočítačového experta. Čistá apřívětivá architektura vily postavené kousek od Komárna nás však přesvědčila, že za dobrou architekturou se vyplatí vstát od redakčního stolu.

Ekoelegance vkuchyni

Naladěná na energetické úspory, funkčně zkomponovaná, tichá aještě tišší. Její složité mechanismy, osvětlení, elektrospotřebiče, rozvody vody aelektřiny ijiné technické záhady se ukryly pod jednoduchou formou kuchyňské linky. Zeštíhlela. Vbílém vypadá zcela nevinně, apřitom se prostorově isvým vnitřním vybavením stále více rozmáhá. Zdrženlivá ve tvarech elegantně kombinuje astřídá tradiční materiály se sklem aocelí. Zvůle architektů, designérů aněkdy inás samotných určuje další skladbu nyní opět hojně využívané otevřené dispozice domácností.

Modrý obraz, zelený rám

Chcete si léto zpříjemnit koupáním ve vlastním bazénu? Úplně na začátku byste pro něj měli vybrat (nebo vytvořit) vhodné místo. Obecně se dá říci, že nejlepší bude hned na kraji zahrady za domem – ideálně na slunečné azávětrné ploše, chráněné před pohledy zulice či od sousedů aotevřené výhledu zdomu. Podmínky přitom můžete přiblížit ideálu ivhodnou výsadbou.

Kategorie: Novinky
Tagy: bydleni bydlení bez kolaudace HOME
Sdílejte článek

Diskuze