SENDWIX: Místo nákladů na topení třeba nový nábytek!

25. 11. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

Trendem v současném bydlení jsou nepochybně úspory. Důvodů je hned několik v čele s rostoucími cenami energie. Komplexní dvouvrstvý zdicí systém SENDWIX se základem v podobě vápenopískových zdicích prvků byl přímo navržen pro stavbu tepelně […]

Trendem v současném bydlení jsou nepochybně úspory. Důvodů je hned několik v čele s rostoucími cenami energie. Komplexní dvouvrstvý zdicí systém SENDWIX se základem v podobě vápenopískových zdicích prvků byl přímo navržen pro stavbu tepelně úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů. S tímto moderním sendvičovým systémem od společnosti KM Beta, a. s., si místo nákladů na vytápění pořídíte třeba nový nábytek!

schéma sendwix M

Vápenopískové zdivo představuje pokrokový stavební materiál, jehož obliba především v posledních letech prudce stoupá. V růstu prodeje s přehledem překonává jednovrstvé pálené zdivo. Důvodem je především optimální kombinace vysoké objemové hmotnosti, mimořádné pevnosti a vynikajících- tepelně a zvukověizolačních vlastností. To umožňuje navrhovat nosné stěny s menší tloušťkou, čímž je dosaženo nejen úspory stavebních materiálů a práce při zdění, ale při stávající zastavěné ploše také úspory užitné plochy až ve výši 10 %. Nově získanou plochu lze využít třeba jako další pokoj navíc. 

Vápenopískové zdivo vyniká tepelněizolačními parametry
Ukazatelem úrovně tepelněizolační kvality konstrukcí je součinitel prostupu tepla U a celkové hodnocení energetické náročnosti stavby, pro které se používá veličina měrná potřeba tepla na vytápění. Měrná potřeba tepla vyjadřuje množství tepla na jednotku plochy – kWh/(m2 . rok). Součinitel prostupu tepla U udává tepelný tok konstrukcí při ustáleném teplotním stavu na jednotkovou plochu a při jednotkovém teplotním spádu. Jde o převrácenou hodnotu tepelného odporu R. Podle spotřeby tepla na vytápění lze budovy rozdělit na nízkoenergetické (< 50 kWh/(m2 . rok)), pasivní (< 15 kWh/(m2 . rok)) a nulové (< 5 kWh/(m2 . rok) tepla na vytápění).

Systém KMB SENDWIX je koncipován tak, aby tepelné vlastnosti zdiva vysoce překračovaly hodnoty doporučované normou. Volitelná tloušťka zateplení (ve standardu od 100 do 240 mm) určuje tepelnětechnické vlastnosti obvodového zdiva, a tudíž i celkový tepelný odpor stěn (volitelně tak součinitel prostupu tepla U dosahuje hodnot od 0,35 do 0,14 W/(m2 . K)). Uveďme příklad: obvodová stěna o celkové tloušťce 350 mm včetně omítek a zateplení vykazuje hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,22 W/(m2 . K), což odpovídá běžné jednovrstvé konstrukci zdiva celkové tloušťky 500 mm (včetně omítek). Projektant či investor si v závislosti na stavebním záměru může libovolně vybrat požadované výsledné parametry tepelného odporu a součinitele prostupu tepla. Systém SENDWIX je totiž velmi variabilní a nabízí celkem 64 různých řešení, která se liší skladbou i tepelnětechnickými parametry.

SENDWIX zkrátí topnou sezonu o měsíc!
Vzhledem ke své vysoké objemové hmotnosti (1 220 až 1 810 kg/m3) a hustotě má vápenopískový kvádr výbornou tepelnou akumulaci. Ta umožňuje pohodlně překlenout teplotní výkyvy mezi dnem, nocí a v přechodných obdobích (jaro, podzim), aniž by byla zapnuta otopná soustava, čímž se významně sníží spotřeba energie. KMB SENDWIX navíc vyniká skvělým tlumením hluku (hodnota Rw je až 56 dB – tzv. akustická pohoda), zdivo je bezpečné (kvádry jsou nehořlavé – třída A1) a má příznivé parametry příjmu a výdeje vlhkosti (vlhkostní mikroklima).

Minimalizace tepelných mostů

Tepelný most je místo v konstrukci, kde dochází ke zvýšenému tepelnému toku oproti ostatním místům v plášti budovy. Vliv tepelných mostů na energetickou náročnost stavby může být významný, v extrémních případech mohou tepelné mosty způsobovat ztrátu i více než jedné čtvrtiny energie na vytápění. Jak je ze stavební praxe obecně známo, úniky tepla přes tepelné mosty se efektivněji eliminují u konstrukcí sendvičových, jako je systém SENDWIX, než u jednoplášťového zdiva. Touto problematikou se podrobně zabývá příručka Tepelné mosty, kterou vydala společnost KM Beta, a. s. Stáhnout si ji můžete na www.sendwix.cz, kde naleznete také podrobnosti o systému.  

Kategorie: Novinky
Tagy: materialy stavba
Sdílejte článek

Diskuze