Sídlo firmy Lasvit vítěznou realizací České ceny za architekturu 2020

25. 11. 2020 Sdílet

Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu (ČCA) streamovaném z Divadla Archa na web ČT art byly v pondělí 23. listopadu vyhlášeny výsledky 5. ročníku této soutěžní přehlídky realizovaných staveb organizované Českou komorou architektů (ČKA). Hlavní cenu získali Jiří Opočenský a Štěpán Valouch z ateliéru ov architekti za rekonstrukci a dostavbu Sídla firmy Lasvit v Novém Boru.

Ve finále letošního ročníku České ceny za architekturu porota vybírala mezi šesti stavbami. Vítěz i finalisté se etablovali z 27 nominovaných prací, které ČKA představila v červnu tohoto roku. Celkově se o Českou cenu za architekturu v 5. ročníku ucházelo 191 děl dokončených v posledních pěti letech.

Uděleno bylo rovněž šest Cen partnerů: Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za velkorysý přístup k novostavbě průmyslového objektu, Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za inspirativní řešení dominanty v přírodním prostředí, Cena společnosti Central Group za inovativní přístup k řešení nového bydlení, Cena společnosti VELUX za práci s denním světlem a Cena společnosti Vekra za dostupné bydlení s nadčasovou perspektivou.

Akademie České ceny za architekturu současně ocenila Výjimečný počin, kterým se staly pořady České televize Šumná města a Šumné stopy.

Finalisty z 27 nominovaných vybírala mezinárodní porota v čele s předsedou Henri Bavou (Francie). Dalšími členy byli Alessandra Cianchetta (Velká Británie), Jeanne Dekkers (Nizozemsko), Gillian Horn (Velká Británie), Csaba Nagy (Maďarsko), Štefan Polakovič (Slovensko) a Jeroen van Schooten (Nizozemsko).

Zasedli začátkem září, aby zhlédli a zevrubně prodiskutovali nominované stavby. Posoudili a ocenili, dle vlastních slov, současnou českou architekturu v národním a mezinárodním kontextu. Bez jakýchkoliv kategorií.

Porota přivítala a ocenila šíři a rozsah realizací: „…od velkých po malé, rekonstrukce i novostavby, krajinářská architektura, průmyslové i školní budovy, bytové i kancelářské prostory, kostely i pivovary, památníky i parkingy.

Porotu velmi překvapil a udělal na ni dobrý dojem vysoký standard architektonických řešení, což zužující výběr ztěžovalo. „Velká péče, kreativita, představivost a citlivost k širším vztahům byly evidentní v mnoha projektech,“ shodli se porotci.

Dále se zamysleli i nad smyslem architektury pro celou společnost: „Naše okolí má na naše životy a to, jak je žijeme, obrovský vliv – dobrá architektura může znamenat velmi mnoho. Promyšlené návrhy pečlivě realizované tak, aby vytvářely místa povzbuzující společenské styky a umožňující slušné podmínky prostřednictvím vhodně voleného měřítka, jsou základem jakékoliv dobré architektury, kdykoliv a kdekoliv. (…) Nezapomínejme na tuto pravdu v jinak zamlžené nejistotě dnešní doby.“ 

Hlavní cena a finalisté

Hlavní cenu porotci udělili Jiřímu Opočenskému a Štěpánu Valouchovi za realizaci Sídla firmy Lasvit (2019). Autoři z ateliéru ov architekti navrhli pro investora v Novém Boru citlivou rekonstrukci skupiny tradičních severočeských dřevěných staveb z počátku 19. století doplněnou dvěma novými objekty podobného stavebního objemu, ale v nové materializaci.

Sídlo firmy LASVIT, ov architekti

Sídlo firmy LASVIT, ov architekti

Oceněné dílo je kombinací původního a navrhovaného, starého a nového, tradičního s tím úplně současným. Právě bravurnost přístupu k zadanému problému a lehkost, s jakou finální výstup působí v tak složitém architektonickém prostředí, dovedly porotu ke konečnému verdiktu a udělení hlavní ceny,“ uvedla ke svému výběru porota.

Vítězná realizace je podle ní „originálním, suverénním a komplexním dílem.“ Porotci vyzdvihli, že „odvážný vstup architektů do původní objemové struktury, pochopení její podstaty a doplnění, umocněné novými detaily a materializací jsou nejsilnějšími stránkami neohroženého investorsko-architektonického počinu.

Sídlo firmy LASVIT, ov architekti

Sídlo firmy LASVIT, ov architekti

Sídlo firmy Lasvit je podle nich „logo prokazující jistý realizační um všech zúčastněných, které zároveň vysílá signál odvážného pokusu o nestandardní, nonkonformní přístup k řešením.

Finalisté České ceny za architekturu 2020

Čestné ocenění Finalista České ceny za architekturu 2020 získalo kromě vítězné stavby pět dalších různorodých prací z celé České republiky. Hned dvě přitom jsou od jednoho autorského týmu, ateliéru 111 architekti.

Rodinný dům v Praze Jinonicích, 111 architekti

Rodinný dům v Praze Jinonicích, 111 architekti

Rodinný dům v Jinonicích (2019) je stavbou, kterou považuje porota za „dobrý příklad toho, jak může být architektura prospěšná společnosti i soukromému majiteli. (…) Prostý a skromný exteriér popírá velkorysost a bohatost domu, které člověk vnímá uvnitř.“

Dílny Opatov, 111 architekti

Dílny Opatov, 111 architekti

Dílny Opatov (2019) jsou podle poroty „reprezentantem toho nejlepšího, co v současné době česká architektura nabízí – jednoduchost, racionalitu, čistý koncept, to všechno postavené na opodstatně­né kontextualitě.“

Revitalizace pražských náplavek, Petr Janda - brainwork

Revitalizace pražských náplavek, Petr Janda – brainwork

Porotu oslovil také projekt Revitalizace pražských náplavek (Petr Janda / brainwork, 2019). Ocenila „moudré úvahy architekta při navrhování projektu, s břitkými a vysoce kvalitními vestavbami do mohutných stávajících zdí nábřeží a jednoduchými úpravami kobek v nich, umožňujícími různé využití a náplň v budoucnu.“

Enotéka Znojmo, CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Enotéka Znojmo, CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Již v minulých ročnících oceněným ateliérem jsou CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS. Letos porota udělila titul Finalista jejich projektu Enotéka Znojmo (2019). Jedná se o přeměnu bývalé pivovarské technické haly na enotéku založenou dle poroty na „velmi jasném konceptu, který definuje fasádu a interiér do nejmenšího detailu. Tímto konceptem je dialog, dialog mezi minulostí a současností, mezi interiérem a okolním městem.

MŠ ZA BRANOU, PACOV, VYŠEHRAD atelier

MŠ ZA BRANOU, PACOV, VYŠEHRAD atelier

Další Finalista, Mateřská škola Za Branou Pacov (VYŠEHRAD atelier, 2018) je podle porotců „velmi dobře navržená budova s jednoduchým půdorysem, kde jsou všechny funkce přirozeně propojeny jak mezi sebou, tak i s exteriérem. (…) Děti, které v této školce vyrostou, si budou pamatovat školku i zahradu jako krásné a bezpečné místo. Budou pyšné na to, že strávily tolik času v tomto nádherném prostředí!“

 K souboru staveb, které postoupily do finálového kola, porota, uvedla: „Vyjadřujeme náš upřímný obdiv a gratulujeme všem projektům v užším výběru. Tyto kvalitní stavby jsou důvodem k oslavě pro celou českou architekturu. 

Šest cen partnerů

V České ceně za architekturu se udělují rovněž Ceny partnerů. Cenu Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží získala Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb v Líbeznicích (EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, 2019).

Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb v Líbeznicích, EHL & KOUMAR ARCHITEKTI

Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb v Líbeznicích, EHL & KOUMAR ARCHITEKTI

Hodnotitelé vyzdvihli, že „se jedná o účelovou stavbu, u kterých je pořádání architektonických soutěží výjimečné, tím spíše u relativně malé obce, a proto si tento přístup zaslouží ocenění.“ Výsledek podle nich ukazuje, že „i u tohoto typu zakázek je smysluplné architektonickou soutěž využít, a to nejen s ohledem na estetickou hodnotu výsledné stavby, ale i na provozní jednoduchost a snadnou údržbu, která nebude rozpočet obce nadmíru zatěžovat.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za velkorysý přístup k novostavbě průmyslového objektu patří Výrobnímu a administrativnímu objektu firmy Pilana Karbid v Hulíně (ellement architects, 2019).

Výrobní a administrativní objekt Pilana Karbid v Hulíně, ellement architects

Výrobní a administrativní objekt Pilana Karbid v Hulíně, ellement architects

Ministerstvo ohodnotilo, že „budova svým architektonickým výrazem a před ní provedenou parkovou úpravou pozitivně ovlivňuje rozlehlou a poněkud neutěšenou industriální zónu na okraji Hulína, ve které je umístěna, a v neposlední řadě ukazuje následováníhodnou cestu pro zvýšení zaměstnanosti v regionu, a to nejen v sektoru strojírenství.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR udělila cenu za inspirativní řešení dominanty v přírodním prostředí Rozhledně na Velké Deštné (architekti.in, 2019).

Rozhledna na Velké Deštné, architekti.in

Rozhledna na Velké Deštné, architekti.in

Agentura ocenila „zejména respekt novostavby vůči přírodnímu prostředí včetně přiměřené výšky zohledňující dorůstání okolních stromů, užití dřeva jako přírodního materiálu pro viditelnou část konstrukce a originalitu půdorysného řešení, které zároveň umožňuje vnímat jednoduchou vertikalitu stavby z dálkových pohledů.“

Cenu společnosti Central Group za inovativní přístup k řešení nového bydlení obdržel projekt Vila Park Olomouc (CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS& URBAN DESIGNERS, 2019).

Vila Park Olomouc, CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Vila Park Olomouc, CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Oceněna byla „nenápadná elegance uměřené architektury, skvělé obytné měřítko staveb a dotažený parter.

Cenou společnosti VELUX za práci s denním světlem vyznamenali hodnotitelé Základní školu Járy Cimrmana v Praze-Lysolajích (PROGRES ATELIER, 2018).

ZŠ Járy Cimrmana v Praze-Lysolajích, PROGRES ATELIER

ZŠ Járy Cimrmana v Praze-Lysolajích, PROGRES ATELIER

Společnost VELUX odměňuje „péči, kterou architekti v projektu světelným parametrům věnovali, stejně jako vlastní provedení učeben, jež díky tomu poskytují plnohodnotný prostor pro celodenní vzdělávání školou povinných dětí.

Cenu společnosti Vekra za dostupné bydlení s nadčasovou perspektivou získal Bytový dům na Sylvánu v Plzni (PRO-STORY, 2019).

Bytový dům na Sylvánu v Plzni, PRO-STORY

Bytový dům na Sylvánu v Plzni, PRO-STORY

Podle hodnotitelů „v plné míře naplňuje požadavky na stavbu vyváženou z hlediska užitné hodnoty, designu a nízkých provozních nákladů, a představuje tak jednu z plnohodnotných cest pro budoucí velké i menší stavební projekty. 

Výjimečný počin z oblasti architektury

V rámci České ceny za architekturu jsou rovněž Akademií ČCA oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Ocenění za Výjimečný počin se dostalo pořadům České televize Šumná města a Šumné stopy.

Tvůrčí dvojice Radovan Lipus a David Vávra předložila veřejnosti „erudovaný, citlivý a s úctou sestavený pohled na přeměny městské krajiny posledních století a srozumitelnou a hravou formou připomněli každému z nás jejich skutečné hodnoty.

Šumná města se věnovala moderní architektuře českých sídel a měla celkem 66 dílů, Šumné stopy se v 54 dílech zaměřily na neprávem opomíjený odkaz českých architektů ve světě.

Česká cena za architekturu 2020 v číslech:

  • 191 přihlášených děl
  • 27 nominovaných děl
  • 1 Hlavní cena
  • 6 finalistů
  • 6 Cen partnerů
  • 1 Výjimečný počin
  • 7 členů poroty

ZDROJ: Česká komora architektů

Kategorie: Novinky
Tagy: architektura cena za architekturu
Sdílejte článek