Škola interiérového navrhování VIII: Čarování se světlem

18. 08. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

Světlo je mimořádně důležitým prvkem v každém interiéru; je to základní element nejen pro samotné vidění, ale rovněž pro tvorbu našeho nejbližšího prostředí.

Osvětlení a jeho úspěšné řešení musí začít v raném stadiu přípravy návrhu. Pokud není světlo přiváděno na správná místa a nemáme představu jak dosáhnout světelných efektů, výsledek nás nejspíš zklame.

Smyslem dobrého osvětlení je zlepšit a zkrášlit interiér a korunovat konečný design. Práce, odpočinek nebo plnění konkrétního úkolu jsou činnosti, které vyžadují světlo. Schéma osvětlení by mělo vycházet ze stanovení všech hlavních činností, které se v daném prostoru uskutečňují. Jen tak je možné správně stanovit, kam a jaké světelné zdroje umístit.
Existují zásady správného osvětlení, které je třeba respektovat, hlavní zásada je však zcela přirozená – na svou činnost potřebuje člověk dobře vidět. Přesvětlený interiér s přemírou slunečního svitu nebo nevhodného centrálního osvětlení ke svételné pohodé nepřispíva. Zde je třeba zvolit stínicí systémy – závěsy, rolety, žaluzie a elektronické stmívače. Sebelepší interiér bez správného nasvícení není dokonalý. Špatné osvětlení mu dokonce mnohdy ublíží.
Zdroje světla
Všechny zdroje světla, přirozené a umělé, vyzařují elektromagnetické vlny barev – viditelné části spektra. Směs těchto barev dává bílé světlo. Různá množství záření jednotlivých vlnových délek ovlivňují barvu světla, její teplotu a způsob, jakým nám světlo dovoluje barvu vidět, tedy barevnost. Když přemýšlíme o plánu osvětlení interiéru, je důležité mít určité informace týkající se dostupných světelných zdrojů a jejich vlivu na interiér. Pokud mluvíme o zdrojích světla, nemáme na mysli lampy, tedy samostatné dekorativní předměty, ale vlastní světelné zdroje, jako jsou žárovky, zářivky a výbojky. Rozlišujeme široký sortiment zdrojů světla dostupný v mnoha tvarech a velikostech. Umělé zdroje světla se dělí do skupin podle toho, jakým způsobem světlo produkují.
Nutnost přesného místního osvětlení v kombinaci s možností náladového relaxačního osvětlení je více než kdekoliv jinde patrná právě ve společenském prostoru. Měkké a nepříliš intenzivní světlo je vhodné spíše tehdy, jestliže pokoj slouží výhradně k odpočinku a relaxaci. K nasvícení jednotlivých zón v místnosti je rovněž možné využít stojací lampu s dostatečně silným zdrojem. Jednotlivé prvky lze různě nastavovat a používat podle momentální potřeby.
Vše kolem jasu
Míru osvětlení udávají jednotky zvané luxy. Můžeme ji stanovit výpočtem, jestliže známe velikost světelného toku v lumenech. I když známe numerickou hodnotu, často nám nenapoví, jak osvětlení vypadá. Kromě toho míra osvětlení je subjektivní pojem a její vnímání je u každého různé. Schémata osvětlení jsou často navrhována na bázi sítě světelných zdrojů na stropě dodávající jednotné množství světla do prostoru. Takové řešení nebere v úvahu faktory, jako jsou půdorysné uspořádání nábytku, umělecká díla nebo architektonické rysy; v důsledku toho je atmosféra místnosti častokrát ztracena. Velmi cenným cvičením je pozorovat schémata osvětlení v místě, kde žijete. Můžete posuzovat umístění osvětlovacích těles a všímat si, jak jsou použita, aby zdokonalila a zkrášlila různé prvky.
Jasnost a odrazivost povrchu
Při plánování schématu osvětlovacích těles je potřeba vzít v úvahu barvy povrchů v místnosti. Světlejší, více odrazivé barvy zesilují intenzitu světla i vnímanou míru osvětlení, zatímco tmavší a méně odrazivé povrchy světlo pohlcují. Tato ztráta světla sníží vnímanou jasnost prostoru ve srovnání s jasností světlejšího prostoru se stejnými osvětlovacími tělesy a žárovkami. Použití barev se odvozuje ze způsobu, jímž světlo ovlivňuje barvy povrchu v prostoru, i z jeho schopnosti distribuovat barvu.

Světelné zdrojeŽárovky
Tyto zdroje produkují světlo prostřednictvím vlákna, které se dodávanou energií žhaví a září. Žárovky tohoto druhu se v rozsáhlé míře používají v domácnostech, všichni tak dobře známe jejich teplé světlo. Pokud jde o barvy, představují tu nejlepší volbu. Nevýhodou je jejich nízká výkonnost a poměrně krátká životnost.
Zářivky
V zářivkách světlo vzniká reakcí dodávaného elektrického proudu s luminoforem, fosforovým nátěrem na vnitřních stěnách zářivek. Množství a druh fosforového nátěru ovlivňuje teplotu barvy a barevné vyznění zářivek. Jsou mnohem výkonnější než běžné žárovky.
Halogenové žárovky
Halogenové žárovky jsou typem žárovkového světla, v němž průchod proudu vláknem zvyšuje jeho teplotu, dokud nezačne zářit. V běžných žárovkách se vlákno nachází v baňce, z níž byl odsát vzduch a do vakua přidán interní plyn ke snížení rychlosti odpařování částic vlákna a zvýšení životnosti žárovky. U halogenových žárovek se do vakua přidává jód nebo brom.
Výbojky
Výbojky produkují světlo tak, že molekuly jejich plynové náplně při elektrickém výboji září. Ve výbojkách nejsou žádná vlákna, která by se opotřebovávala, a proto mají delší životnost.

Pružný přístup
Rovnoměrná míra osvětlení nemusí být vždy správným řešením, někdy je však užitečná. Je potřebné zhodnotit každou místnost a vybavit ji patřičným osvětlením pro konkrétní činnost. Uvažujte o tom, kde se bude pracovat a jíst, kde si budou hrát děti a jaké je nejvhodnější osvětlení těchto míst. Většina místností potřebuje osvětlení, které umožní více činností. Několik obvodů osvětlení umožňuje přepínáním měnit intenzitu světla a volit to či ono osvětlovací těleso, čímž lze po stránce osvětlení vytvořit optimální podmínky pro příslušné činnosti.
Demonstrovat účinky a efekty osvětlení je obtížné. Lze vytvořit virtuální představy, ale to je náročné na čas, pokud nejste právě počítačoví odborníci. Postavení osvětlovacích těles však můžete vizualizovat na půdorysném plánku osvětlení.Osvětlení v bytě je nekonečné téma. Vytvořit takové osvětlení, které zároveň splňuje zdravotní, bezpečnostní a ekonomická kritéria a navíc vyhovuje estetickým a funkčním požadavkům všech členů domácnosti, je velmi složitý úkol. Nelze najít správné řešení okamžitě, je třeba se světlem žít, zkoušet různé varianty a časem se dobrat ideálního řešení.
Vzhledem k tomu, že většina předsíní nemá okno, je vhodné zvolit osvětlení s úspornými zdroji a světlo nechat svítit i při běžném provozu domácnosti. Požadavek a potřeba určité hladiny osvětlení jsou velmi individuální, závisejí na konkrétní činnosti a prostředí, na prostorovém a barevném řešení interiéru.
TEXT: Andrea Mičková
FOTO: archiv firem
Kategorie: Design interiérů
Tagy: design interier svetlo
Sdílejte článek

Diskuze