Jak vybrat vhodný pozemek pro stavbu domu

20. 02. 2010
Diskuze (0)
Sdílet

Vaše první představa o příjemném bydlení je určitě spojená s konkrétním místem. Někdo dává přednost řadové zástavbě v městské čtvrti, jiný zase obrovskému zelenému prostranství za vesnicí. Tak či onak – jde o důležité rozhodnutí, které bude ovlivňovat kvalitu vašeho bydlení. Výběr vhodného pozemku zabezpečí, abyste s polohou svého domu a zároveň i s domem samotným byli spokojeni po všech stránkách.

Každý budoucí stavebník, který se rozhodl pro bydlení v rodinném domě, řeší problém nejvhodnějšího umístění. Do rozhodování, samozřejmě, vstupují i otázky finanční. Znamená to, že u nároků a požadavků na dosažení stanoveného cíle je třeba zvážit, co je důležité z hlediska dneška a co z hlediska budoucnosti. Na některých vlastnostech budoucího domu totiž můžete ušetřit okamžitě. Stačí, když zvolíte postup, při němž části podléhající rychlejšímu opotřebení vyberete zpočátku z kategorie levnějších. Později, až už finanční zátěž nebude tak kritická, tyto prvky vyměníte.

V každém případě se vám v budoucnosti vyplatí, zohledníte-li už při výběru pozemku možnou úsporu energií a dům postavíte na místě, které je z tohoto hlediska výhodné. Ušetřit můžete tehdy, jestliže váš dům bude mít takové tepelněizolační vlastnosti, při nichž budou úniky tepla co nejmenší, a to i tehdy, pokud si zajistíte tepelný zdroj s nízkými nároky na odběry energií ze sítí. Z toho plyne, že jednou z nejdůležitějších vlastností domu z ekonomického hlediska je jeho energetická náročnost. Protože finanční náročnost spojená s energiemi se neustále zvyšuje, je zapotřebí zaměřit se na co nejvyšší úspory.

Podmínky výběru

V otázce výběru pozemku může být nejlepším poradcem architekt. Díky zodpovědné radě architekta předejdete možnému budoucímu zklamání z vybudovaného díla, a to ve všech možných aspektech. Hledisek pro nejlepší výběr pozemku je několik. Můžete se zaměřit na vhodnost lokality s ohledem na dopravní spojení, vzdálenost do zaměstnání, škol, obchodů. Důležitá je i kvalita ovzduší, možnost relaxace po zaměstnání a možnost vycházek či sportovních aktivit. V úvahu je třeba brát i stavební hledisko a myslet na dobrý přístup nákladních aut a stavebních strojů. Zcela jistě je potřeba zvážit možnosti napojení na zdroje elektřiny, plynu, vody a kanalizace.

Kopec, nebo údolí

Pozemek stavebník obvykle kupuje v tom okrese, kde chce bydlet a působit. Tím je dána jeho poloha v určitém teplotním pásmu. Prvním charakteristickým rysem pozemku, který lze využít ve prospěch úspor energií, je jeho rovinatost. Energeticky úspornější je svažitý pozemek, který může zajistit, že dům bude „otevřený“ jen na jednu stranu. Z druhé strany bude chráněný zapuštěním do svahu (příkladem jsou terasové domy). Mnozí zastávají názor, že je-li dům zabezpečen dobrými zateplovacími systémy, na poloze pozemku nezáleží. Neberou však v úvahu, že zateplení zajišťuje z fyzikálního hlediska jen zpomalení úniku tepla, a nikoliv jeho akumulaci. Akumulace tepla má velký význam v přechodném období, kdy stěny domu a zemina, do které je zapuštěn, pohlcují nadbytečné teplo. Na druhé straně nedostatek tepla vyrovnávají ze svého získaného potenciálu. Tepelná pohoda je v takovém domě vyrovnanější, protože během jarního a podzimního období nedochází k velkým teplotním rozdílům.

Další z aspektů je poloha domu vzhledem ke světovým stranám. Pro dům je výhodnější, když jsou velké otvory, jako okna a balkonové dveře, orientovány na jižní stranu. Při větrání totiž nasávají vzduch, který je o něco teplejší než na severní straně. Kromě toho tato poloha umožňuje zřídit i zimní zahradu, která představuje pro dům teplotní filtr. Slunce, které se opírá do jižní fasády domu, vytvoří v zasklené zimní zahradě teplotní rozdíl oproti exteriéru přibližně 8 °C. Jestliže tuto vlastnost pozemku zkombinujeme s možností zapuštění domu do svahu obráceného na jih, je jisté, že pozemek bude mít vysokou „energetickou“ hodnotu.

Využití alternativních zdrojů

Na energetickou náročnost má vliv i poloha domu vůči zastavěnému území. V zastavěné části obce je vzduch teplejší než v otevřeném prostoru. Tepelné ztráty domu jsou tedy nižší. Okolní zástavba produkuje teplo do ovzduší a zároveň chrání pozemek před větry. Nutno však dát pozor na to, aby okolní budovy nestály v cestě slunečnímu světlu. Toto negativum bude později možno odstranit jen těžko.

Proudění vzduchu je v každé oblasti jiné. Jednotlivé druhy větru se liší svou intenzitou i výskytem. O naší zemi lze obecně říci, že se tu nejčastěji vyskytují severozápadní větry. Pozemek chráněný svahem, lesním porostem nebo zástavbou z této strany je tedy z energetického hlediska lepší. Je sice pravda, že alternativní energii byste mohli získávat i z větrné elektrárny, ale to by šlo spíše o rozhodnutí, zda bude stát na pozemku dům na bydlení, nebo větrná elektrárna. Ta totiž vyžaduje mnohem větší prostor.

Pro získávání energie z alternativních zdrojů je důležitá nejen poloha, ale i tvar pozemku a jeho okolí. Pozemek, který leží na břehu vodní nádrže, je vhodný na získávání tepelné energie pomocí tepelného čerpadla. Platí to i pro pozemky, kde je možno realizovat podzemní vrty levněji. Pozemky s výrazně zvýšeným výskytem větrů zase umožňují získávat část energie větrnou elektrárnou – jak však již bylo zmíněno, muselo by jít o pozemek odlehlý od obecní zástavby a dostatečně velký. Pozemky orientované na jižních svazích kopců jsou vhodné pro získávání energie ze slunečních kolektorů. Samozřejmě, v každém jednotlivém případě se posuzuje, jaké množství alternativní energie lze získat a zároveň jakou hodnotu pozemek má pro stavební záměr.

Z uvedeného vyplývá, že na pozemek je třeba pohlížet komplexně, ať již z architektonického, nebo klimatického hlediska. Nepodceňujte případné zastínění okolními budovami a nepomíjejte ani orientaci pozemku ke světovým stranám. Ochrana domu okolní zástavbou, možnost zapuštění domu do svahu či výskyt inverzních klimatických podmínek během zimního období (studená údolí) – to všechno jsou důležité faktory výběru pozemku. Energetické úspory domu mohou v nemalé míře ovlivnit právě vlastnosti vhodně zvoleného pozemku.

Někdy mohou být v rozporu s vašimi představami o jeho ceně, ale pak je lepší udělat kompromis. Je-li to možné, neustupujte ze svých požadavků a rozhodněte se pro pozemek, který bude splňovat vaše nároky na úsporu energií, využití alternativních zdrojů, ale hlavně na příjemné bydlení.

Text: Ing. J. Pechmann
Foto: archiv JAGA

Kategorie: Dům
Tagy: energie pozemek rodinny dum
Sdílejte článek

Diskuze