Návrat do jeskyně: Španělští architekti vytvořili dům ve skále

Tak by se dalo nazvat dílo španělských architektů z ateliéru UMMOestudio. Fascinující bydlení v jeskyni si vyžádalo promyšlený projekt a neméně náročnou realizaci. Výsledek je však mimořádně zajímavý – co tomu říkáte? Budou z nás opět jeskynní lidé?
Reklama
Foto: David Vico

Foto: David Vico

Foto: David Vico

Foto: David Vico

Foto: David Vico

Foto: David Vico

V dutině skály

Objekt s originálním názvem Cuevas del Pino se nachází na pohoří Sierra Morena charakteristického vápenato-kamenným složením. Vznikají zde velmi zajímavé geologické útvary, mezi nimiž jsou jeskyně vytvořené těžbou kamene. Dutiny, které vznikly ve skalách v dávné době, používali pastevci dobytka jako přístřešky a úkryty před špatným počasím. V jedné z takových dutin vytvořili architekti moderní prostor na bydlení, zejména rekreační.

Foto: David Vico

Foto: David Vico

Foto: David Vico

Foto: David Vico

Dialog přírody a moderní architektury

Prostorově a materiálově bohatý prostor příbytku byl definován již existujícími stěnami a samotnou skálou. Architekti se snažili zachovat dialog existujícího s novou architekturou. „V rámci tohoto dialogu jsme vytvořili nový prostor, který dokáže ocenit tektonickou povahu oblasti pomocí nových architektonických prvků,“ vysvětlují architekti. Výsledkem jsou čisté, tiché, světlé a dostatečné prostory. Směrem na jih vytvořili skleněné otvory, aby do interiéru dostali přirozené světlo i teplo. Ručně vyrobený dřevěný nábytek měl za úkol do jeskynního domu přivést harmonii.

Foto: David Vico

Foto: David Vico

Foto: David Vico

Foto: David Vico

Oáza ticha a klidu

Bílá fasáda jeskynního domu navazuje na stavební tradici v této lokalitě. Velký význam při celém objektu má jeho okolní prostředí. Pěstuje se na něm množství plodin ekologického zemědělství. I z toho důvodu architekti vytvořili vstup do domu, který spojuje exteriér s interiérem dynamicky a příjemně. Když vejdete dovnitř do jeskynního domu, čeká vás oáza klidu a soukromí. Prosklené části jeskynního domu nabízejí velmi zajímavou hru i v noci. Kouzlo přidává kontrast materiálů a pečlivě vytvořené interiérové osvětlení.

Foto: David Vico

Foto: David Vico

Foto: David Vico

Foto: David Vico

Nezáleží na tom, jak je venku

Podmínky v jeskynním domě jsou vytvořeny tak, aby byly nezávislé na počasí venku. A to nejen v letních měsících, ale i v zimě. Architekti co nejméně zasahovali do přírodou vytvořeného prostoru s vysokou hodnotou. Většinu stěn tvoří přírodní kámen. Příbytek doplnili o multifunkční podlahu z leštěného betonu. Tvůrci návrhu přiznávají, že projekt i jeho realizace trvaly delší dobu kvůli složitosti a jedinečnosti.

Foto: David Vico

Foto: David Vico

Jaké místnosti v jeskynním domě najdete?

Mezi kamennými stěnami se skrývá kuchyňka, na kterou navazuje velká terasa se stolováním, hlouběji do skály se nachází velká obytná místnost a hygienická místnost. V nejsoukromějším koutě interiéru je umístěna ložnice.

Foto: David Vico

Foto: David Vico

Jeskynní dům ve zkratce

Architektonický ateliér: UMMOestudio

Architekti: Andrés Moreno • Manuel Murillo

Interiér: Pilar del Pino

Lokalita: Villarrubia – Córdoba, Španělsko

Rok realizace: 2012

Plocha domu: 104 m2

Sabína Zavarská
Foto: David Vico

Reklama

Komentovat