Stavebně nenáročný rodinný dům nedaleko Brna dosáhl parametry aktivního domu

01. 03. 2016
Diskuze (1)
Sdílet

Dosažení standardu aktivního domu nevyžaduje náročné a extravagantní architektonické ani technické řešení. Jednoduchá výstavba, ekologické materiály, kvalitní vnitřní prostředí a pohodlné bezbariérové bydlení s minimálními nároky na energie, to jsou přednosti nenápadného domu nedaleko Brna.

Zadání pro architekta Mojmíra Hudce z ateliéru Elam znělo jasně: stavebně nenáročný rodinný dům v parametrech aktivního domu. S poměrně náročným úkolem se popral s lehkostí zkušeného odborníka a navrhl přízemní ekologickou dřevostavbu s pultovou střechou, která je navržena podle pasivního standardu s měrnou spotřebou tepla na vytápění do 20kWh/(m² za rok) podle TNI.

Jedině bungalov! Majitel se rozhodl dát přednost přízemní stavbě před patrovým domem, protože chtěl maximálně využít pozemek a těžit z možnosti přímého kontaktu se zahradou. FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

Jedině bungalov! Majitel se rozhodl dát přednost přízemní stavbě před patrovým domem, protože chtěl maximálně využít pozemek a těžit z možnosti přímého kontaktu se zahradou. FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

Pultová střecha je v severní části zalomena pro umístění fotovoltaických panelů. Nosná konstrukce stěn a podlahy je z úsporných dřevěných I nosníků, střecha z příhradových vazníků. FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

Pultová střecha je v severní části zalomena pro umístění fotovoltaických panelů. Nosná konstrukce stěn a podlahy je z úsporných dřevěných I nosníků, střecha z příhradových vazníků. FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

Dřevěný obklad na fasádě získává časem působením povětrnostních vlivů nezaměnitelnou patinu. Splynutí s přírodou je pak dokonalé. FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

Dřevěný obklad na fasádě získává časem působením povětrnostních vlivů nezaměnitelnou patinu. Splynutí s přírodou je pak dokonalé. FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

Konstrukční řešení

Stavbu se rozhodl založit na betonových pasech, umístil ji na odvětraném prostoru. „Ve stěnách a podlaze jsme použili přírodní izolaci na bázi dřevité vlny, ve střeše zase izolaci z foukané celulózy. Tím se nám podařilo důsledně redukovat tepelné mosty,“ popisuje Mojmír Hudec.

Přečtěte si také:
Dům na domě: Řešení jak vyhovět přísným předpisům i požadavkům majitelů

Všechny konstrukce jsou difuzně otevřené. Fasáda dostala obklad z přírodního modřínu, okna se použila taková, která odpovídají standardům pasivního domu − s trojskly a izolovanými rámy. Jižní fasádu s průběžnou terasou stíní přesah střechy a chrání ji tak před letním přehříváním.

Jaký navenek, takový uvnitř. Celý interiér je zařízen střídmě, účelně. Volba barev padla na příjemné neutrální tóny. Dominantou je světlé dřevo. FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

Jaký navenek, takový uvnitř. Celý interiér je zařízen střídmě, účelně. Volba barev padla na příjemné neutrální tóny. Dominantou je světlé dřevo. FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

Energetická koncepce

Dům je navržen podle zásad pro pasivní domy s využitím solárních zisků jižní fasády. Při návrhu byl použit program PHPP (PassivhausProjektierungsPaket − návrhový program na výpočet energetické bilance nízkoenergetických a pasivních domů, pozn. red.). Investor se rozhodl dát přednost bungalovu, vzhledem k velkému pozemku a možnosti přímého kontaktu se zahradou. Přesto se jedná o dům vysoce energeticky úsporný a má dobrý předpoklad pro nenáročné dosažení standardu aktivního domu, kdy stačí použít poměrně malou plochu fotovoltaických panelů. Pro umístění panelů byla navržena severní část střechy o vyšším sklonu. Zvýší se tak účinnost panelů a omezí zapadávání sněhem. Po osazení těchto panelů se dům stane energeticky plusovým.

Barevné akcenty v jinak střídmě pojatém interiéru představují žlutá svítidla nad kuchyňským pultem. Majitelé je stylově podpořili výběrem květin na jídelní stůl. FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

Barevné akcenty v jinak střídmě pojatém interiéru představují žlutá svítidla nad kuchyňským pultem. Majitelé je stylově podpořili výběrem květin na jídelní stůl. FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

Na dotopení je použito malé tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. V jednotlivých místnostech pak, na případné lokální zvýšení teploty, mohou majitelé využít malé sálavé infrapanely. Vzhledem k minimálním nákladům na vytápění nebylo nutné použít topidlo na dřevo, přitom dům splňuje požadavek na spotřebu primární energie pro pasivní domy.

Úzká dlouhá chodba je spojnicí všech místností v domě. Když do ní vstoupíte od hlavního vchodu, vpravo se nám otevře pohled na společný obytný prostor. FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

Úzká dlouhá chodba je spojnicí všech místností v domě. Když do ní vstoupíte od hlavního vchodu, vpravo se nám otevře pohled na společný obytný prostor. FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

Decentní barevnost. Jednoduché řešení interiéru s hladkými čistými plochami je zcela v duchu celkové koncepce. Nač za každou cenu vyčnívat?

Decentní barevnost. Jednoduché řešení interiéru s hladkými čistými plochami je zcela v duchu celkové koncepce. Nač za každou cenu vyčnívat? FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

Větrání a vnitřní klima

V domě je nainstalováno řízené větrání s rekuperací vzduchu. Větrací jednotku umístili pod strop v technické místnosti, nezabírá tedy půdorysné místo. Při realizaci byl kladen důraz na vzduchotěsnost stavby, ta je řešena pomocí desek OSB. Byl proveden Blower-door test s výsledkem pod 0,6.

Přečtěte si také:
Rodinná usedlost v Trutnově se vším, co k ní patří

Vzhledem k použití řízeného větrání je zajištěn stálý přísun čerstvého filtrovaného vzduchu minimálně 25m³ na osobu za hodinu, což znamená vysokou kvalitu vnitřního prostředí. Vzhledem k vysoké  účinnosti rekuperace nebylo nutné uvažovat o přihřívání větraného vzduchu. Vysoká izolační schopnost obvodového pláště zajišťuje příjemné povrchové teploty bez jakéhokoliv chladného sálání.

Opět bílá, béžová, struktura dřeva. Jasně, stručně, výstižně pojatá koupelna, ve které nic nechybí ani nepřebývá a příjemně se na ni kouká. FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

Opět bílá, béžová, struktura dřeva. Jasně, stručně, výstižně pojatá koupelna, ve které nic nechybí ani nepřebývá a příjemně se na ni kouká. FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

Proč aktivní dům?

Evropská unie používá termín „téměř nulový dům“. Co je myšleno tímto pojmem? Jsou to vlastně domy v nízkoenergetickém až pasivním standardu, které kladou ještě větší důraz na využití energie z obnovitelných zdrojů. Předpokládá se vyšší využití sluneční energie, především fotovoltaiky. Čím lépe bude dům řešen z hlediska tepelných ztrát, tím bude jednodušší tohoto standardu levněji dosáhnout. Zde jsou ve výhodě domy řešené v pasivním standardu. Od roku 2020 bude možné, podle směrnice EU, stavět jen budovy ve standardu téměř nulového domu. Pokud tyto domy opatříme výkonnějším obnovitelným zdrojem, především fotovoltaickým, dostaneme se do plusového energetického standardu, kdy dům v průběhu roku vyrobí víc energie, než spotřebuje.  Pro tuto generaci domů používáme často termín „aktivní dům“.

Mysleli na životní prostředí. Stavba je postavena z přírodních materiálů: dřeva a plošných výrobků ze dřeva, izolací z dřevitých vláknitých materiálů, zkrátka materiálů příznivých pro životní prostředí. Použité materiály umožní ekologickou recyklaci a odstranění stavby po skončení životnosti. FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

Mysleli na životní prostředí. Stavba je postavena z přírodních materiálů: dřeva a plošných výrobků ze dřeva, izolací z dřevitých vláknitých materiálů, zkrátka materiálů příznivých pro životní prostředí. Použité materiály umožní ekologickou recyklaci a odstranění stavby po skončení životnosti. FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

FOTO ROBERT ŽÁKOVIČ

Příčný řez

Příčný řez

Půdorys

Půdorys

Dům v kostce

Architekt: Mojmír Hudec, Ateliér ELAM, Brno
Umístění: okraj Brna, Česká republika
Dokončení: 2010

TEXT: ELAM, DOMINIKA ZÁVESKÁ
FOTO: ROBERT ŽÁKOVIČ
ZDROJ: časopis HOME

Kategorie: Návštěvy domů NED a pasivní domy
Tagy: aktivní domy bungalov půdorys bydlení v Brně drevostavby nulové domy rodinne domy Rodinné domy
Sdílejte článek

Diskuze

  • Dobrý deň
    chcem sa spýtať aké sú rozmery domu

    Mišo