Jak nepředražit rekonstrukci

Jak nepředražit rekonstrukci

18. 04. 2012
Diskuze (0)
Sdílet

Je obecně známo, že rekonstrukce stávajících rodinných domů představují proces neporovnatelně náročnější, než je výstavba domů nových. No ještě náročnější budou, chcete-li přestavbou dosáhnout nadstandardně vysoké energetické úspornosti stavby. Pokud nechcete sklouznout do průměrného katalogového […]

Je obecně známo, že rekonstrukce stávajících rodinných domů představují proces neporovnatelně náročnější, než je výstavba domů nových. No ještě náročnější budou, chcete-li přestavbou dosáhnout nadstandardně vysoké energetické úspornosti stavby. Pokud nechcete sklouznout do průměrného katalogového designu, čeká vás v první řadě výběr architekta, který dá vašemu staršímu domu kromě nových stavebně-fyzikálních vlastností i zcela novou tvář. Nese-li váš starší dům konkrétní charakteristické znaky místní či regionální architektury a vy je chcete zachovat i v novém designu, bude muset k tomuto úkolu přistupovat mimořádně citlivě

 

Když zrekonstruovaný, tak pasivní

V povědomí odborné i laické veřejnosti se pojem energeticky úsporné domy pomalu, ale jistě přesouvá z oblasti vědecké fantastiky do oblasti reality. Díky rozumným investorům, čím dál tím zkušenějším stavitelům, ale především díky progresivním architektům a projektantům roste i počet energeticky pasivních rodinných domů (EPD). Navrhují je certifikovaní architekti, jejich projekty vyhotovují certifikovaní projektanti a stavějí je firmy s certifikátem vystaveným Institutem pro pasivní domy v Darmstadtu nebo Centrem pasivního domu. Ty investorům zaručují, že jejich vlastníci skutečně projektují a stavějí domy se stavebně-fyzikálními vlastnostmi EPD. Umíte-li na internetu zadat správný text, kterým vyhledáte potřebné informace, není problém je najít. Seriózní firmy na svých stránkách uveřejňují informace o své odborné způsobilosti a ve fotogaleriích umožňují zájemcům nahlédnout do portfolií svých referenčních staveb.

Jak však zjistíte, zda stavební firma dokáže podle projektu přestavbu staršího rodinného domu do energeticky úsporného, respektive pasivního standardu skutečně realizovat?

Úkol projektanta

Je obecně známo, že rekonstrukce stávajících rodinných domů představují proces neporovnatelně náročnější, než je výstavba domů nových. No ještě náročnější budou, chcete-li přestavbou dosáhnout nadstandardně vysoké energetické úspornosti stavby. Pokud nechcete sklouznout do průměrného katalogového designu, čeká vás v první řadě výběr architekta, který dá vašemu staršímu domu kromě nových stavebně-fyzikálních vlastností i zcela novou tvář. Nese-li váš starší dům konkrétní charakteristické znaky místní či regionální architektury a vy je chcete zachovat i v novém designu, bude muset k tomuto úkolu přistupovat mimořádně citlivě.

Prvořadým zadáním projektanta rekonstrukce bude uložit pod novou fasádu všechno, co dům ochrání, a to hlavně před vodou vzlínající z terénu pod základy a vodou pronikající během dešťů konstrukcí a střechou. Kromě toho musí naprojektovat všechny izolace tak, aby dosáhly co nejvyšších hodnot vzduchotěsnosti a zabránily úniku tepla z interiéru a zároveň průniku chladného i horké vzduchu z exteriéru dovnitř. Také musí navrhnout vhodný typ konstrukce pro instalaci izolace a parozábran nebo parobrzd. Nakonec musíte vybrat stavební firmu, která rekonstrukci zvládne v dohodnutém termínu a za přijatelnou cenu.

Nespoléhejte se na dobré slovo

Laické výběrové řízení nese riziko, že podlehnete dobře nacvičenému verbálnímu přesvědčování šéfa party „zkušených“ řemeslníků. Mnozí investoři podlehnou na první pohled mimořádně výhodné cenové nabídce, samozřejmě bez DPH. Neméně lákavý je určitě i slib o ukončení prací v termínu, který by žádná renomovaná firma zřejmě nedokázala dodržet. Jak si však ověříte, jestli vámi vybraná firma skutečně dokáže zrekonstruovat starší dům do energeticky úsporného standardu?

Rozhodně se vyhýbejte výběru na základě doporučení sousedů z ulice, případně známého typu: „Vedle v ulici jsem si na stavbě všiml šikovných chlapíků…“ nebo „Hele, v tomhle inzertním časopisu je zajímavá nabídka!“ Mnohé z těchto firem pracují na základě objednávek různých dohazovačů; zpočátku s vysokým nasazením, ale postupně i s novými a vyššími nároky na stavební materiál, nářadí a nástroje. Jen náhodou byste mezi nimi našli skutečně odborně zdatné řemeslníky, nemluvě o problematickém dokazování způsobilosti k rekonstrukci domů do energeticky úsporného standardu. Přinejmenším ztratíte čas neplodnými dialogy v duchu: „Nebojte se, paninko, když už jsme zateplili tolik domů, ten váš taky zvládneme.“

Svoji pozornost byste měli zaměřit na takové firmy, které vám bez váhání poskytnou k nahlédnutí všechny požadované certifikáty i kontakty na svoje klienty, kteří už v rekonstruovaných domech bydlí. V evropských zemích je běžné, že klienti zvažují a hodnotí vícerá kritéria, než s firmou uzavřou obchodní smlouvu. To u nás není běžný způsob prověřování stavebních firem, a právě proto lze ještě stále najít na stavebním trhu mnoho stavebních skupinek pracujících systémem „dnes tady, zítra tam, pozítří jinde“.

Renomovaní architekti, projektanti a stavitelé nabídnou novým klientům kontakty svých spokojených klientů i sami z vlastní iniciativy. Jejich služby sice nebývají levné, ale v tomto případě si musíte uvědomit priority: buď zaplatíte víc za profesionálně provedenou rekonstrukci, nebo zaplatíte za nanejvýš pochybný výsledek stejnou, ba pravděpodobně dokonce vyšší cenu (i navzdory tvrzení, že budete mít o 30 či 40 % nižší náklady). Vyloučit se nedají ani pozdější dlouhotrvající reklamační opravy díla.

Řekni mi, jak bydlíš – a já si vyberu

O definitivním výběru dodavatele rekonstrukce byste se tedy měli rozhodovat i po konzultacích s investory obývajícími rekonstruované domy. Pokud v nich prožili alespoň jeden cyklus jarního a podzimního větrání, letního chlazení a zimního vytápění interiéru, podají vám relevantní informace o funkčnosti technických zařízení instalovaných v domě, o energetických úsporách dosažených tepelnými izolacemi a montáží speciálních oken a dveří, určených pro EPD.

Neměli byste vynechat ani technické parametry pro zrekonstruovaný dům, které jsou stanoveny v projektech, a hodnoty dosažené na základě reálné spotřeby energie. Záznamy o spotřebované energii ukážou, zda teoretické výpočty zodpovídají skutečnosti. Nejdůležitějšími měřeními jsou v souvislosti s kvalitou provedení tepelné izolace zejména měření v oblasti styků základů a konstrukce střechy s obvodovými stěnami domu, stejně jako oken s ostěním. Kromě testu neprůvzdušnosti (Blower-door test) vás pochybností o kvalitně provedené vzduchotěsné obalové konstrukci domu zbaví i zimní měření termovizní kamerou. Pozor, pokud dodavatel rekonstrukce není ochoten přistoupit na tato měření vlastností rekonstruované stavby, nemá jistotu, že rekonstrukci v energeticky úsporném standardu zvládne, anebo ví, že to nedokáže.

V přítomnosti projektanta si můžete ověřit, jak stavitel míní realizovat izolaci základů domu; vzhledem k tomu, že jde o konkrétní odborné postupy, měli byste aspoň všeobecně ovládat problematiku hydroizolace a tepelné izolace stavby. Pokud na konzultaci nemůže projektant přijít, bude prospěšné, jestliže vám alespoň zhruba vysvětlí postup a smysl jednotlivých úkonů a prací. Během konzultace získáte přehled o odborné způsobilosti stavitele a i bez odborného vzdělání zjistíte, zda stavitel pochopil, co se od něho očekává, a jestli si je jist vlastními schopnostmi. Konzultace s dodavatelem rekonstrukce je důležitá pro zjištění jeho odborné způsobilosti, ale důležitý je i váš osobní dojem – pokud si se stavitelem od začátku porozumíte i lidsky, je nanejvýš pravděpodobné, že v průběhu rekonstrukce nedojde ke komplikacím ani konfliktům.

Důvěřuj, ale dozoruj!

Pokud jste si vybrali toho pravého dodavatele a podepsali s ním dodací smlouvu, pokud máte výkaz výměr i finanční rozpočet a také časový harmonogram prací, zůstává už jen získat poctivý a nekompromisní stavební dozor. Vytíženost stavebních inženýrů s kulatým razítkem je i v době probíhající ekonomické krize poměrně velká. Jak tedy získat stavební dozor, který během rekonstrukce vašeho postaršího rodinného domu nebude zároveň kontrolovat i jiné stavby?

V první řadě nepodlehněte nabídce stavitele na využití služeb jeho „právě volného“ známého, nedej bože rodinného příslušníka. Stavební dozor musí zastupovat stavebníka, nikoli stavitele. Dobrý stavební dozor bude dohlížet na dodržení všech podmínek rekonstrukce: kontrolovat rozpočet a výdaje, sledovat dodržení postupu a způsobu rekonstrukce podle projektové dokumentace a podle stavebního povolení schváleného stavebním úřadem a sledovat dodržování časového harmonogramu. Kromě toho by měl kontrolovat zejména ty části rekonstrukce, které po dokončení prací zůstanou skryté nebo nedostupné, stejně jako kontrolovat odstranění případných chyb či dokončení neúplných prací. Měl by také povolovat realizaci specifických prací, za určitých okolností může rekonstrukci i pozastavit (při nesprávných technologických postupech, nedodržování stavebních norem stanovených pro rekonstrukci nebo při použití nevyhovujících stavebních materiálů). Stavební dozor má i mnoho dalších povinností, podstatné však je, že dohlíží na kvalitu rekonstrukčních prací, použití stavebních materiálů a na účelné vynakládání vašich financí a je i účastníkem kolaudačního konání. Je to anděl strážný obnovy vašeho rodinného domu, proto jeho výběru věnujte zvýšenou pozornost a opět dbejte na získání referencí.

Bydlete zdravě a úsporně

Žijeme v době častých a radikálních změn, z nichž se nás běžných spotřebitelů nejvíce dotýkají změny cen produktů a služeb. Nejcitlivěji vnímáme zvyšování cen potravin, nájemného a energie, tedy produktů běžné spotřeby. Zatímco ceny potravin a nájemného sami ovlivnit nemůžeme, spotřebu energie můžeme poměrně výrazně změnit. Rekonstrukce do energeticky úsporného, až pasivního standardu je řešením pro tisíce domácností, pro školy a internáty, administrativní i hospodářské budovy, zkrátka pro všechny starší stavby s nadměrnou spotřebou energie. A protože na změny cen reagují nejcitlivěji individuální investoři, měli by si uvědomit, že primárním cílem rekonstrukce nemá být jen kosmetická úprava rodinného domu, výměna oken a dveří nebo systému vytápění. Rekonstrukcí rodinného či bytového domu byste si měli především zkvalitnit bydlení tak, aby se bral zřetel na zdraví obyvatel domu a aby se snížila spotřeba energie minimálně o 70 %. Jestliže se to podaří, nebylo vynaložené úsilí vůbec zbytečné.

Text: Juraj Bondora
Foto: isifa.com, Hülsta
Zdroj: Vše o rekonstrukci bytu a domu ,2011, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: dum rekonstrukce
Sdílejte článek

Diskuze