Jak obložit fasádu cihlovými pásky?

02. 09. 2016
Diskuze (0)
Sdílet

Způsoby zhotovení obkladových pásků na fasádě jsou rozličné. Jedním z nich je vytvoření odvětrávané fasády na zavěšené nosné konstrukci.

Náročnost:+++++
čas: 1 týden
Lidé: 1 až 2
Období: jaro, léto, podzim

KONTROLNÍ SEZNAM

MATERIÁL

• závěsná nosná konstrukce

• zdicí a spárovací malta

V.O.R malta quickmix VK plus(nasákavost zdiva > 10 %) zrnitost 0 až 4 mm, pevnost v tlaku > 5 N/mm, spotřeba 23 až 54 kg/m2, papírový pytel, 30 kg
nebo V.O.R malta quickmix VK 01 (nasákavost zdiva 7 až 10 %) zrnitost 0 až 4 mm, pevnost v tlaku > 5 N/mm, spotřeba 23 až 54 kg/m2, papírový pytel, 30 kg
V.O.R malta quickmix VM 01 (nasákavost zdiva 4 až 7 %) zrnitost 0 až 4 mm, pevnost v tlaku > 5 N/mm, spotřeba 23 až 54 kg/m2, papírový pytel, 30 kg
V.O.R malta quickmix VM 01 (nasákavost zdiva < 4 %) zrnitost 0 až 4 mm, pevnost v tlaku > 5 N/mm, spotřeba 23 až 54 kg/m2, papírový pytel, 30 kg

• lícové zdivo

• tepelná izolace
Fasádní EPS nebo izolace na bázi minerální vlny

• kotvy z nerezavějící oceli

• distanční podložky

• vymezovací podložka

NÁŘADÍ

• zednická lžíce
• vodováha
• elektrické míchadlo
• elektrická vrtačka
• kladivo
• kbelík
• dřevěný kolík
• smetáček 

POSTUP

Foto quick-mix

Foto quick-mix

1. Zakládací profil
Do pláště nosné konstrukce se v požadované výšce a ve vodorovné rovině ukotví speciálními kotvami zakládací profil.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

2. Tepelná izolace
Po založení zakládacího profilu se ukotví tepelná izolace, která se ukládá těsně na líce obvodové konstrukce tak, aby se vymezila vzduchová mezera.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

3. Vyvrtání otvorů
Po založení tepelné izolace na požadovanou úroveň se do nosného podkladu přes tepelnou izolaci navrtají otvory na její ukotvení. Použije se elektrická vrtačka.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

4. Vložení kotev
Do předvrtaných otvorů se vloží kotvy z nerezavějící oceli s příslušnou délkou.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

5. Vymezovací podložka
Na vloženou kotvu se nasadí vymezovací podložka, která pevně přichytí desky tepelné izolace a vymezí šířku vzduchové mezery. Přečnívající délka kotvy se ohne ve vodorovném směru probíhající ložní spáry.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

6. Zdicí malta
Na připevněný zakládací profil s upevněnou tepelnou izolací se nanese souvislá vrstva zdicí malty s min. tloušťkou 2 cm, která typově odpovídá nasákavosti zdicích cihel.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

7. První řada cihel
Na nanesenou maltu se založí první řada cihel a přesně se rozměří jejich poloha, orientace i rozmístění.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

8. Korekce
Po založení první vrstvy se vodováhou vykoná přesná směrová a výšková korekce všech prvků založeného pláště.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

9. Druhá řada
Další vrstva se ukládá do zdicí malty, která se nanese na celou šířku zdiva včetně vyplnění maltových kapes. Do připravené ložní spáry se zafixují trny kotev z nerezavějící oceli.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

10. Vyrovnání
Následně se rozloží zdicí cihly další vrstvy a po jejich uložení se celá vrstva opětovně pomocí vodováhy a gumového kladiva směrově a výškově vyrovná.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

11. Vyplnění kapes a spár
Při nanášení malty do ložných spár je potřebné dbát na bezdutinové vyplnění všech maltových kapes a ložných spár na cihlách.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

12. Kotvicí otvor
Příprava dalšího kotvicího otvoru na umístění statické kotvy se realizuje vždy položením zdicí cihly a vyvrtáním otvoru přibližně 1 cm nad její úrovní.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

13. Distanční podložka
Na vložený kotvicí trn se opětovně nasune distanční podložka, která vymezuje vzduchovou mezeru.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

14. Fixace desky
Distanční podložka se po nasunutí pootočí o 90°, čímž se docílí fixace tepelněizolační desky.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

15. Ohnutí trnu
Přečnívající trn se ohne ve vodorovném směru v místě probíhající ložní spáry.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

16. Další rady
Následně lze pokračovat ve zdění lícového zdiva opakováním předešlých kroků.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

17. Vzduchová mezera
Mezi lícovým zdivem a tepelnou izolací musí zůstat vzduchová mezera nezaplněná zdicí maltou. To zabezpečují tixotropné vlastnosti malty.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

18. Úprava spár
Po vyzdění se dotvoří konečná podoba spár, a to pomocí spárovacích nástrojů, například dřevěným kolíkem.

Foto quick-mix

Foto quick-mix

19. Zametení zdiva
Následně se celá plocha realizovaného zdiva zamete ručním smetáčkem.

dobré RADY

Teplota zpracování malty
Malta by se neměla zpracovávat při teplotách vzduchu, podkladu nebo zpracovávaných materiálů nižších než +5 °C a vyšších než +30 °C.

Ochrana konstrukce
Zhotovované dílo se musí chránit v průběhu prací a zrání malty před znečištěním a nepříznivými klimatickými podmínkami: před rychlým vysoušením větrem, vysokými nebo nízkými teplotami, před působením zvýšené vzdušné vlhkosti (deště, mlhy apod.), a přímého slunečního záření, a to během minimálně 8 až 10 dnů. Zdiva se doporučuje přikrývat ochrannou fólií tak, aby se zabránilo stékání kondenzátu na zdivo.

TEXT zpracováno ve spolupráci s quick-mix, Svída
Foto Dano Veselský, quick-mix
ZDROJ Vše o stavbě a rekonstrukci domu, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: cihla fasada lepeni obkladu pracovni postup
Sdílejte článek

Diskuze