Nestandardní rekonstrukcí k vyššímu standardu

03. 04. 2012
Diskuze (0)
Sdílet

Máte starý dům a chcete ho vylepšit? Ne, nemyslíme jen tak naoko, něco vyměnit a něco přetřít. Myslíme doopravdy – proměnit ho v moderní, energeticky úspornou stavbu, z níž se ani za pár let nestane neprodejný žrout […]

Máte starý dům a chcete ho vylepšit? Ne, nemyslíme jen tak naoko, něco vyměnit a něco přetřít. Myslíme doopravdy – proměnit ho v moderní, energeticky úspornou stavbu, z níž se ani za pár let nestane neprodejný žrout peněz a v níž vám bude v zimě příjemně teplo a v létě se nezpotíte, a to při minimálních nákladech na údržbu a provoz. Dům, který dokáže využívat i obnovitelné zdroje energie a díky tomu zbytečně nezatěžuje životní prostředí. Jestli ano, zamyslete se nad pasivním přístupem k šetření.

 

Legislativa nás dohání

Naučit se stavět nové a rekonstruovat staré domy do energeticky úsporného standardu je myšlenka, která úzce souvisí s úbytkem energetických zdrojů z fosilních paliv, s jejich rostoucí cenou, ale i se znečištěním ovzduší skleníkovými plyny, které má závažný vliv na celou planetu. Je to ekologický přístup k výstavbě, což však v našich končinách, kde má většina lidí hluboko do kapsy, jen málokoho přesvědčí, že zvýšení investic, které s realizací energeticky úsporného domu souvisejí, je opodstatněné. Přesvědčivějším argumentem by měla být legislativa, konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU z 19. května 2010 o energetické hospodárnosti budov. Ta reaguje mimo jiné i na fakt, že na sektor budov připadá asi 40 % z celkové energie spotřebované v Evropské unii. Jedním z hlavních jejích cílů je proto snížit energetickou spotřebu budov postavených po roce 2020 téměř na nulu. Směrnice by měla být v plném rozsahu implementována i do právních předpisů České republiky, a to nejpozději do 9. července 2012. Už dnes však platí povinnost mít energetický certifikát na nové a významně obnovené budovy, na prodávané a pronajímané domy, ale i na prodávané a pronajímané byty. Všechny tyto objekty musejí být zařazeny do energetických tříd od A (nejlepší) až po G (nejhorší). Hodnotí se jejich tepelnětechnické vlastnosti, tvarové řešení, ale také vliv jednotlivých technologických zařízení a osvětlení. Na žebříčku energetických tříd může dům posunout výše možnost využívat obnovitelné zdroje energie a snižování emisí CO2 způsobených spalováním. Na základě zodpovědně zpracovaného energetického certifikátu dostane občan objektivní informace o potřebě energie na provoz budovy, ale i o možnostech a vlivu opatření pro zlepšení její energetické hospodárnosti.

Severní a západní fasáda je prosklená jen spoře. foto: Isover Okenní otvory orientované na jih jsou opatřeny exteriérovými stínicími prvky (žaluzie, rolety). foto: Isover

Co znamená směrnice pro rekonstruované domy?

Starší objekty jsou postaveny převážně z cihel s ne příliš dobrými tepelněizolačními vlastnostmi. Energetickou potřebu těchto objektů však negativně ovlivňuje i množství tepelných mostů a špatné tvarování domů, které mají (ve srovnání s objemem budovy) velkou plochu ochlazovaných konstrukcí (faktor tvaru). Při rekonstrukci těchto objektů je nutné snižovat jejich tepelné ztráty, což se považuje (vzhledem k rozsahu stavebních prací s tím souvisejících) za významnou obnovu objektu. Proto je nutné ke kolaudaci takto vylepšené stavby předložit i energetický certifikát, kterým se dům zařadí do energetické třídy a zároveň bude obsahovat i návrh dalších opatření pro zlepšení energetické hospodárnosti budovy. Nové a významně obnovené budovy musejí být navrženy a zhotoveny tak, aby je bylo možné zařadit do energetické třídy A nebo B.

Původní stav

Za dřevěnou vstupní branou je plocha na parkování dvou aut. vizualizace: RULES Architekti

Jak šetřit domem

U energeticky efektivní výstavby se bere v úvahu několik faktorů. Úspornost objektu do velké míry ovlivňuje jeho geografická poloha, orientace na světové strany, ale i jeho tvar a plocha ochlazovaných konstrukcí v poměru k objemu domu. Potom přicházejí na řadu tepelnětechnické vlastnosti jednotlivých konstrukcí, odstranění tepelných mostů, vzduchotěsnost objektu, výběr vhodných technologických zařízení a kvalita výstavby. U rekonstrukce máte ale do jisté míry svázané ruce a nemůžete využít všechny zásady pasivního snižování spotřeby energie.Tento rodinný minidomek obdélníkového půdorysu je z pohledu nízkoenergetické výstavby orientován úplně nevhodně (vstup z jihu), ale autory návrhu rekonstrukce navzdory tomu neopustila víra, že s pomocí moderních materiálů a technologií z něj dokáží udělat alespoň dům v nízkoenergetickém standardu, tedy se spotřebou energie na vytápění do 50 kWh/m2 za rok. Zachovány zůstanou jen obvodové stěny z plné pálené cihly. Kolmo na existující dům je navržena malá přístavba kuchyně, která dělí pozemek na část vstupní, určenou i k parkování, a část pobytovou s terasou a zahradou. Zároveň tak i na tomto dlouhém a úzkém půdorysu vznikne efektivní dispozice s minimem chodeb. Hřeben krovu je k zobytnění podkroví nutné zvednout. Okna obytných místností jsou otočena na východ, což sice není podle zásad výstavby v energeticky úsporném standardu, ale při rekonstrukci si většinou nemůžete vybírat. Vzhledem k tomu, že dům se nachází v místě, kde je větším problémem zatížení objektů přehříváním v létě než tepelné ztráty v zimě, nemělo by to mít příliš nepříznivý dosah na konečnou energetickou potřebu objektu. Počítá se s topením plynem, protože není problém s napojením na veřejnou síť. Malé tepelné ztráty hotového domu umožní použít nízkoteplotní systém podlahového vytápění.  vizualizace: RULES Architekti

TEXT: Nora Škripcová
FOTO: Createrra, RULES Architekti, Saint-Gobain Construction Products – Divize Isover, Vuno Hreus
ZDROJ: časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: dum rekonstrukce
Sdílejte článek

Diskuze