Vše o dřevo-hliníkových oknech

Vše o dřevo-hliníkových oknech

13. 01. 2013
Diskuze (0)
Sdílet

Při úvahách o moderním architektonickém vyhotovením oken musíme zaměřit pozornost i na kombinované okenní konstrukce, například dřevo-hliníková okna. Ta vynikají moderním a zároveň estetickým vzhledem, a navíc jsou vhodná i do nízkoenergetických a energeticky pasivních domů (EPD). Z exteriérové strany je rám […]

Při úvahách o moderním architektonickém vyhotovením oken musíme zaměřit pozornost i na kombinované okenní konstrukce, například dřevo-hliníková okna. Ta vynikají moderním a zároveň estetickým vzhledem, a navíc jsou vhodná i do nízkoenergetických a energeticky pasivních domů (EPD). Z exteriérové strany je rám okna hliníkový – tak si okno zachová čisté linie – v interiéru zase dřevěný.

 

Struktura a charakteristika oken

Dřevo-hliníková okna jsou do nízkoenergetických staveb vhodná nejen z hlediska architektonického, ale i tepelnětechnického. Díky hliníkovému opláštění mají tyto konstrukce v porovnání s dřevěnými okny několikanásobně vyšší životnost. Představa, že dřevo-hliníková okna mají horší tepelnětechnické vlastnosti (kvůli použitému materiálu hliníku), se však nezakládá na pravdě. Připojením hliníkové konstrukce na dřevěnou totiž vznikají vzduchové dutiny a dřevěná konstrukce získává kompaktnější tvar. Celkové tepelnětechnické vlastnosti těchto profilů jsou porovnatelné s dřevěnými okny. Největší vliv na součinitel prostupu tepla U má samozřejmě dřevěná část okenní konstrukce, přičemž hliníková vnější konstrukce ovlivňuje změnu součinitele prostupu tepla na exteriérové straně okna. Z tohoto důvodu je hodnota U pro dřevěnou část dřevo-hliníkových oken z uživatelského hlediska přijatelnější než u čistě dřevěných oken, což příznivě ovlivňuje jejich tepelnětechnické vlastnosti. Hliníkové profily nevytvářejí přídavné tepelné mosty, protože se připojují pomocí plastových úchytek.

Konstrukce přímo určené do energeticky pasivních domů se dají kombinovat – z hliníku, plastu a dřeva. Taková konstrukce zlepšuje díky uzavřeným vzduchovým dutinám v plastové části tepelněizolační vlastnosti okna. Při tloušťce dřevěné části 78 mm s použitím izolačního trojskla s hodnotou Ug = 0,7 W/(m2 . K) se dosahuje součinitel prostupu tepla okna Uw = 0,8 W/(m2 . K). Tato konstrukce získala i certifikát od Institutu energeticky pasivních domů v německém Darmstadtu.

Dřevo-hliníkový fasádní systém

Pro nízkoenergetické a energeticky pasivní domy jsou z hlediska tepelných zisků v zimním období důležité velké zasklené plochy. Tepelné zisky lze dosáhnout i díky fasádním systémům. Zasklené fasádní systémy se vyrábějí nejčastěji z hliníkových profilů. Hliník má vysokou tepelnou vodivost, s tím souvisí i větší pravděpodobnost vzniku tepelných mostů v konstrukci, které jsou v energeticky pasivním domě nepřípustné. Řešením je využití dřevo-hliníkových fasádních systémů, kde nosnou konstrukci tvoří dřevěné prvky, které mají v porovnání s hliníkovou konstrukcí příznivější izolační vlastnosti. Další výhodou dřevěné nosné konstrukce je její minimální délková tepelná roztažnost, proto není třeba velká dilatace u velkoformátových fasád. Samozřejmě je potřebná dilatace na vnějších hliníkových profilech, které na rozdíl od dřevěné nosné konstrukce tepelně pracují. Dřevo lze spojovat čistými spoji v jakémkoliv rovinném úhlu, pomocí skrytých kovových spojovacích prostředků. Takové řešení spojů následně nemá rušivý vliv při pohledu na interiérovou stranu fasády.

Výhody dřevo-hliníkových oken:
• moderní a čisté linie při pohledu z exteriéru
• přírodní vzhled dřeva při pohledu z interiéru
• čistý a jednoduchý konstrukční detail zhotovení okna
• prodloužení životnosti dřevěných konstrukcí (z exteriérové strany je použit hliník)
• minimální péče a údržba
• velká variabilita barevných odstínů

Tepelnětechnické vlastnosti takových konstrukcí do velké míry závisejí zejména na použitém typu zasklení, protože to tvoří největší část fasád. U oken pro nízkoenergetické budovy se tepelnětechnické vlastnosti zasklení (prostup tepla) pohybují pod hodnotou Ug ≤ 0,8 W/(m2 . K). Hodnota celkového součinitele prostupu tepla pro fasádní systémy dosahuje až Ucw = 0,64 W/(m2 . K). Tato hodnota je určená pro standardizované rozměry rámů 1,23 × 1,48 m. Tyto rozměry se však u fasádních systémů používají omezeně. Stejně jako dřevo-hliníková okna i dřevo-hliníkové fasádní systémy mají od  Institutu energeticky pasivních domů v německém Darmstadtu certifikát vhodnosti do EPD.

Názor odborníka
Dřevěná okna pro pasivní domy
Dřevo je klasický materiál na výrobu oken a velmi dobře se hodí i pro okna nízkoenergetických a pasivních domů. Pro nízkoenergetické domy stačí zvětšit tloušťku rámu oproti běžnému standardu, pro pasivní domy zlepšujeme izolační schopnost rámu vzduchovými dutinami, vloženou izolací či netradičním tvarováním.
Dřevěná okna umíme vyrobit poměrně velká, ani několikametrová posuvná křídla nejsou neřešitelným problémem. Dřevěné rámy jsou zároveň poměrně subtilní (stačí se podívat na panelový dům, kde je část oken vyměněna za plastová) a umožňují i atypická řešení. Moderní povrchové úpravy nevyžadují mnoho starostí, drobná poškození jsou opravitelná. Dřevěné okno ještě nepatří do „starého železa“.(Ing. arch. Henrich Pifko, Ph.D.)

Výhody dřevo-hliníkového fasádního systému:
• návrat dřeva do novodobé architektury
• čistý a jednoduchý konstrukční detail realizace fasády
• nosný dřevěný prvek přiznaný v interiéru
• řešení vhodné pro náročné projekty fasád
• prodloužení životnosti dřevěných konstrukcí (hliník z exteriérové strany)
• minimální péče a údržba
• velká variabilita barevných odstínů
• vhodné řešení pro kombinaci s posuvnými systémy (HS portál – zdvižně posuvné dveře)
• možnost vsadit otvíravá okna a dveře do fasády
• tepelněizolační vlastnost splňující přísné normativní požadavky
• velká variabilita tvarů a rozměrů při návrhu fasády
• možnost snížit nadměrné solární zisky


Text: Ing. Roman Nôta
Foto: Dano Veselský, Mirador

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: okna rekonstrukce
Sdílejte článek

Diskuze