Foto: Jiří Ernest

Inovativní novinky Ceresit se uplatnily při stavbě bytového domu LakePark residence ve Starých Splavech

31. 07. 2018 Sdílet

Bytový dům LakePark residence ve Starých Splavech byl dokončen na jaře roku 2018 a vznikl na základě synergické spolupráce všech v procesu stavby zúčastněných stran – architekta, developera a dodavatele pod hlavičkou skupiny EBM Group.

Na finální podobě atypického projektu se významně podílela i stavební chemie Ceresit včetně posledních novinek – silikonové omítky s technologií Double Dry nebo lepidel na obklady a dlažby s technologií Fibre Force.

Foto: Jiří Ernest

Foto: Jiří Ernest

Nový bytový a apartmánový dům LakePark residence se nachází v obci Staré Splavy a plně využívá jedinečnou konfiguraci centra obce Staré Splavy v těžišti rekreační oblasti Máchova jezera. V bezprostředním sousedství stavby se nachází výjimečné přírodní prostředí, nabízející rozmanité způsoby rekreace, sportovního vyžití a aktivních forem odpočinku. Objekt bytového domu velmi dobře zapadá do kontextu svého okolí – hmotová skladba založená na rozličně tvarovaných příčných hmotách uložených na společné podnoži je svým měřítkem a tvaroslovím přiměřená okolní zástavbě a zároveň uvolňuje průhledy jižním směrem k jezeru. Architektonické a výtvarné řešení je současné a společně s racionálním návrhem vnitřních prostorů odpovídá aktuálním standardům a nárokům na rekreační bydlení.

Foto: Jiří Ernest

Foto: Jiří Ernest

EBM Group je skupina společností, pokrývající vlastní kapacitou všechny základní činnosti v oblasti stavebnictví a realit. Počátky působení na českém a slovenském trhu sahají do roku 1998, kdy byla založena první ze společností skupiny. V současnosti pracuje pro EBM Group již více než 150 profesionálů, k tomu využívá služeb dalších více než 200 osvědčených subdodavatelů. Za posledních 5 let dosáhly tržby firem skupiny kumulovaně cca 1,5 mld. Kč, a to v oblasti architektury, stavební projekce, inženýrské činnosti, projektového managementu a developmentu. Hlavními pilíři skupiny EBM Group jsou v současné době firmy EBM Expert – architekt a generální projektant, EBM Partner – developer, EBM Construct – generální dodavatel staveb a EBM Rent – správa nemovitostí.

Foto: Jiří Ernest

Foto: Jiří Ernest

Ing. arch. Petr Vacek, partner, hlavní architekt a jednatel společnosti EBM Expert, která byla architektem a generálním projektantem LakePark residence, říká:  „Základním výtvarným prvkem je obklad obvodového pláště dřevěnými hranoly, který odkazuje k přírodním kvalitám lokality a na fasádách vytváří kombinace otevřených ploch – okenních otvorů a lodžií – a plných částí. Dřevěné hranoly obkladu na vybraných místech předstupují před lodžie a terasy, čímž vytvářejí subtilní sluneční clonu a oddělují chráněné soukromé prostory od okolí. Dispoziční řešení vnitřních prostorů je racionální a efektivní, v objektu jsou umístěny bytové jednotky různých velikostí, navržené s důrazem na proslunění každého bytu a využití výhledů do okolí. K většině bytových jednotek přísluší lodžie nebo terasa, umožňující svou plochou umístění jídelního stolu. Objekt LakePark residence nabízí celoroční pronájem prostorných nadstandardně vybavených apartmánů v rozmanitých variantách dispozičního řešení. Tento typ ubytování, jeho poloha uprostřed malebné krajiny a bohatá nabídka kulturního a sportovního vyžití v okolí poskytují ideální předpoklady pro aktivní odpočinek a rekreaci.“

Foto: Jiří Ernest

Foto: Jiří Ernest

Developerem projektu byla společnost EBM Partner a.s.. Předmětem její činnosti je mimo jiné příprava a realizace projektů Center bydlení pro seniory a také rezidenčních projektů, založených na formách družstevní výstavby a nájemních bytů. Další z firem, patřících do EBM Group, byla společnost EBM Construct s.r.o., která vykonává funkci generálního dodavatele staveb realizovaných v rámci skupiny. V závislosti na požadavcích trhu nabízí tyto služby i pro externí klientelu – zejména z řad privátních developerských společností. Petr Kozubík, jednatel, partner a ředitel společnosti EBM Construct, představuje Bytový dům LakePark z pohledu stavitele: „Stavba byla zahájena v září 2016 na místě nedokončené spodní stavby původního nerealizovaného projektu hotelu. Okolní pískovcové skály bylo nutné staticky zajistit hřeby a stříkaným betonem. Základová deska a s ní spojené stěnové a stropní konstrukce podzemního podlaží jsou řešeny jako bílá vana z vodostavebního betonu s kombinací vyzdívek z cihelného systému. Základní nosnou konstrukci nadzemní stavby tvoří monolitický skelet s vyzdívkami. Fasády jsou systémově zateplené a obložené provětrávaným obkladem dřevěnými hranoly. Střešní krytina je plechová, plechový obklad přechází ve vybraných pozicích také na svislé fasády. Interiéry jsou řešeny v moderních kombinacích ploch pohledových betonů a omítaných konstrukcí.“

Foto: Jiří Ernest

Foto: Jiří Ernest

Celou stavbu vedl zkušený tým kvalifikovaných vedoucích pracovníků. Subdodavateli byly významné společnosti, dlouhodobě prověřené tuzemským stavebním trhem. Jedním z klíčových partnerů byla i stavební chemie Ceresit. Celý projekt měl v kompetenci Oliver Chmelík, technický poradce Ceresit: Stavební chemie Ceresit byla použita jak v interiéru bytového domu, tak i na fasádě. V obou případech se kromě tradičních výrobků z řad penetrací, lepidel, spárovacích hmot a izolací uplatnily poslední novinky v našem sortimentu. Na fasádě nová generace silikonové omítky Ceresit CT 74 s technologií Double Dry s velmi nízkou absorpcí a vysokou propustností pro vodní páru, při lepení obkladů a dlažeb lepidla Ceresit CM 12 Plus a CM 16 s technologií Fiber Force.“

Foto: Jiří Ernest

Foto: Jiří Ernest

Nová generace silikonových omítek Ceresit má zvýšenou odolnost proti zašpinění a je samočistící. Špína je jednoduše smyta vodou. Fasáda snadno neprovlhne a po dešti její vnější povrch velmi rychle vyschne. Výrazně zhoršené jsou podmínky pro vznik nepřátel fasády – řas a plísní. Zvýšená je také odolnost proti mechanickému namáhání a vzniku trhlin. Vysokou přidanou hodnotu nabízí i vlákna Fibre Force, přítomná ve čtyřech flexibilních lepidlech Ceresit. Posilují totiž strukturu cementového složení, garantují dobré chemické spojení s dlaždicemi a zároveň působí jako flexibilní spojka mezi jednotlivými komponenty.

Foto: Jiří Ernest

Foto: Jiří Ernest

Rostislav Sochorec, Senior Brand Manager ACB CZ/SK ze společnosti Henkel ČR, ke spolupráci na projektu LakePark residence dodává: „Spolupráce při realizací náročného a ve všech směrech atypického objektu kladla vysoké požadavky na lidi i na materiály. Jsem velmi rád, že jsme se mohli na tomto zajímavém a atraktivním projektu podílet a že jsme mohli nabídnout to nejlepší z nabídky stavební chemie Ceresit. Oceňuji také vysokou profesionalitu pracovníků generálního dodavatele stavby. A novým uživatelům bytového domu přeji, aby se do obce Staré splavy a bytového domu LakePark residence rádi vraceli.“

Foto: Jiří Ernest

Foto: Jiří Ernest

Informace o objektu LakePark residence

Zastavěná plocha: 1230 m2

Celková užitná plocha bytových jednotek: 2330 m2

Počet bytových jednotek: 37

Doba přípravy projektu: duben 2015 – září 2016

Doba výstavby: září 2016 – duben 2018

Investor: EBM Partner a.s.

Architekt: Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Monika Čížková
EBM – Expert Building Management, s.r.o.

Realizace stavby: EBM Construct s.r.o.

Fotodokumentace: Jiří Ernest

Použitá stavební chemie Ceresit

Ceresit CT 17 – hloubkový penetrační nátěr pro ošetření nasákavých podkladů před lepením obkladových materiálů, nanesením povrchových vrstev a vyrovnávacích hmot
Ceresit CM 12 Plus – lepidlo na obklady a dlažbu s technologií Fibre Force
Ceresit CM 16 FLEXIBLE – tenkovrstvé lepidlo se zvýšeným obsahem zušlechťujících přísad na lepení obkladů a dlažeb se sníženou savostí
Ceresit CE 40 AQUASTATIC – voděodolná, flexibilní spárovací hmota s technologií SilicaActive na spárování keramických obklad a dlažby, na spáry se šířkou do 8 mm
Ceresit CL 51 EXPRESS 1-K – jednosložková elastická těsnicí hmota pod keramické obklady a dlažbu v interiéru
Ceresit CL 151 – izolační pás
Ceresit CS 25 – sanitární silikon

Ceresit CT 16 – probarvený základní nátěr výztužné vrstvy s armovací sítí v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm
Ceresit CT 80 – lepicí a stěrková malta k lepení izolačních desek z EPS i minerální vlny a k vytváření výztužné vrstvy
Ceresit CT 74 – silikonová omítka s technologií Double Dry
Ceresit FT 101 MS Polymer – víceúčelový, jednosložkový tmel, založený na technologii MS polymeru Flextec®

ZDROJ: PR článek společnosti Henkel ČR

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: apartmánový dům bytove domy LakePark residence silikonové omítky
Sdílejte článek