Inovativní novinky Ceresit se uplatnily při stavbě bytového domu LakePark residence ve Starých Splavech

Bytový dům LakePark residence ve Starých Splavech byl dokončen na jaře roku 2018 a vznikl na základě synergické spolupráce všech v procesu stavby zúčastněných stran – architekta, developera a dodavatele pod hlavičkou skupiny EBM Group.
Reklama

Na finální podobě atypického projektu se významně podílela i stavební chemie Ceresit včetně posledních novinek – silikonové omítky s technologií Double Dry nebo lepidel na obklady a dlažby s technologií Fibre Force.

Foto: Jiří Ernest

Foto: Jiří Ernest

Nový bytový a apartmánový dům LakePark residence se nachází v obci Staré Splavy a plně využívá jedinečnou konfiguraci centra obce Staré Splavy v těžišti rekreační oblasti Máchova jezera. V bezprostředním sousedství stavby se nachází výjimečné přírodní prostředí, nabízející rozmanité způsoby rekreace, sportovního vyžití a aktivních forem odpočinku. Objekt bytového domu velmi dobře zapadá do kontextu svého okolí – hmotová skladba založená na rozličně tvarovaných příčných hmotách uložených na společné podnoži je svým měřítkem a tvaroslovím přiměřená okolní zástavbě a zároveň uvolňuje průhledy jižním směrem k jezeru. Architektonické a výtvarné řešení je současné a společně s racionálním návrhem vnitřních prostorů odpovídá aktuálním standardům a nárokům na rekreační bydlení.

Foto: Jiří Ernest

Foto: Jiří Ernest

EBM Group je skupina společností, pokrývající vlastní kapacitou všechny základní činnosti v oblasti stavebnictví a realit. Počátky působení na českém a slovenském trhu sahají do roku 1998, kdy byla založena první ze společností skupiny. V současnosti pracuje pro EBM Group již více než 150 profesionálů, k tomu využívá služeb dalších více než 200 osvědčených subdodavatelů. Za posledních 5 let dosáhly tržby firem skupiny kumulovaně cca 1,5 mld. Kč, a to v oblasti architektury, stavební projekce, inženýrské činnosti, projektového managementu a developmentu. Hlavními pilíři skupiny EBM Group jsou v současné době firmy EBM Expert – architekt a generální projektant, EBM Partner – developer, EBM Construct – generální dodavatel staveb a EBM Rent – správa nemovitostí.

Foto: Jiří Ernest

Foto: Jiří Ernest

Ing. arch. Petr Vacek, partner, hlavní architekt a jednatel společnosti EBM Expert, která byla architektem a generálním projektantem LakePark residence, říká:  „Základním výtvarným prvkem je obklad obvodového pláště dřevěnými hranoly, který odkazuje k přírodním kvalitám lokality a na fasádách vytváří kombinace otevřených ploch – okenních otvorů a lodžií – a plných částí. Dřevěné hranoly obkladu na vybraných místech předstupují před lodžie a terasy, čímž vytvářejí subtilní sluneční clonu a oddělují chráněné soukromé prostory od okolí. Dispoziční řešení vnitřních prostorů je racionální a efektivní, v objektu jsou umístěny bytové jednotky různých velikostí, navržené s důrazem na proslunění každého bytu a využití výhledů do okolí. K většině bytových jednotek přísluší lodžie nebo terasa, umožňující svou plochou umístění jídelního stolu. Objekt LakePark residence nabízí celoroční pronájem prostorných nadstandardně vybavených apartmánů v rozmanitých variantách dispozičního řešení. Tento typ ubytování, jeho poloha uprostřed malebné krajiny a bohatá nabídka kulturního a sportovního vyžití v okolí poskytují ideální předpoklady pro aktivní odpočinek a rekreaci.“

Foto: Jiří Ernest

Foto: Jiří Ernest

Developerem projektu byla společnost EBM Partner a.s.. Předmětem její činnosti je mimo jiné příprava a realizace projektů Center bydlení pro seniory a také rezidenčních projektů, založených na formách družstevní výstavby a nájemních bytů. Další z firem, patřících do EBM Group, byla společnost EBM Construct s.r.o., která vykonává funkci generálního dodavatele staveb realizovaných v rámci skupiny. V závislosti na požadavcích trhu nabízí tyto služby i pro externí klientelu – zejména z řad privátních developerských společností. Petr Kozubík, jednatel, partner a ředitel společnosti EBM Construct, představuje Bytový dům LakePark z pohledu stavitele: „Stavba byla zahájena v září 2016 na místě nedokončené spodní stavby původního nerealizovaného projektu hotelu. Okolní pískovcové skály bylo nutné staticky zajistit hřeby a stříkaným betonem. Základová deska a s ní spojené stěnové a stropní konstrukce podzemního podlaží jsou řešeny jako bílá vana z vodostavebního betonu s kombinací vyzdívek z cihelného systému. Základní nosnou konstrukci nadzemní stavby tvoří monolitický skelet s vyzdívkami. Fasády jsou systémově zateplené a obložené provětrávaným obkladem dřevěnými hranoly. Střešní krytina je plechová, plechový obklad přechází ve vybraných pozicích také na svislé fasády. Interiéry jsou řešeny v moderních kombinacích ploch pohledových betonů a omítaných konstrukcí.“

Foto: Jiří Ernest

Foto: Jiří Ernest

Celou stavbu vedl zkušený tým kvalifikovaných vedoucích pracovníků. Subdodavateli byly významné společnosti, dlouhodobě prověřené tuzemským stavebním trhem. Jedním z klíčových partnerů byla i stavební chemie Ceresit. Celý projekt měl v kompetenci Oliver Chmelík, technický poradce Ceresit: Stavební chemie Ceresit byla použita jak v interiéru bytového domu, tak i na fasádě. V obou případech se kromě tradičních výrobků z řad penetrací, lepidel, spárovacích hmot a izolací uplatnily poslední novinky v našem sortimentu. Na fasádě nová generace silikonové omítky Ceresit CT 74 s technologií Double Dry s velmi nízkou absorpcí a vysokou propustností pro vodní páru, při lepení obkladů a dlažeb lepidla Ceresit CM 12 Plus a CM 16 s technologií Fiber Force.“

Foto: Jiří Ernest

Foto: Jiří Ernest

Nová generace silikonových omítek Ceresit má zvýšenou odolnost proti zašpinění a je samočistící. Špína je jednoduše smyta vodou. Fasáda snadno neprovlhne a po dešti její vnější povrch velmi rychle vyschne. Výrazně zhoršené jsou podmínky pro vznik nepřátel fasády – řas a plísní. Zvýšená je také odolnost proti mechanickému namáhání a vzniku trhlin. Vysokou přidanou hodnotu nabízí i vlákna Fibre Force, přítomná ve čtyřech flexibilních lepidlech Ceresit. Posilují totiž strukturu cementového složení, garantují dobré chemické spojení s dlaždicemi a zároveň působí jako flexibilní spojka mezi jednotlivými komponenty.

Foto: Jiří Ernest

Foto: Jiří Ernest

Rostislav Sochorec, Senior Brand Manager ACB CZ/SK ze společnosti Henkel ČR, ke spolupráci na projektu LakePark residence dodává: „Spolupráce při realizací náročného a ve všech směrech atypického objektu kladla vysoké požadavky na lidi i na materiály. Jsem velmi rád, že jsme se mohli na tomto zajímavém a atraktivním projektu podílet a že jsme mohli nabídnout to nejlepší z nabídky stavební chemie Ceresit. Oceňuji také vysokou profesionalitu pracovníků generálního dodavatele stavby. A novým uživatelům bytového domu přeji, aby se do obce Staré splavy a bytového domu LakePark residence rádi vraceli.“

Foto: Jiří Ernest

Foto: Jiří Ernest

Informace o objektu LakePark residence

Zastavěná plocha: 1230 m2

Celková užitná plocha bytových jednotek: 2330 m2

Počet bytových jednotek: 37

Doba přípravy projektu: duben 2015 – září 2016

Doba výstavby: září 2016 – duben 2018

Investor: EBM Partner a.s.

Architekt: Ing. arch. Petr Vacek, Ing. arch. Monika Čížková
EBM – Expert Building Management, s.r.o.

Realizace stavby: EBM Construct s.r.o.

Fotodokumentace: Jiří Ernest

Použitá stavební chemie Ceresit

Ceresit CT 17 – hloubkový penetrační nátěr pro ošetření nasákavých podkladů před lepením obkladových materiálů, nanesením povrchových vrstev a vyrovnávacích hmot
Ceresit CM 12 Plus – lepidlo na obklady a dlažbu s technologií Fibre Force
Ceresit CM 16 FLEXIBLE – tenkovrstvé lepidlo se zvýšeným obsahem zušlechťujících přísad na lepení obkladů a dlažeb se sníženou savostí
Ceresit CE 40 AQUASTATIC – voděodolná, flexibilní spárovací hmota s technologií SilicaActive na spárování keramických obklad a dlažby, na spáry se šířkou do 8 mm
Ceresit CL 51 EXPRESS 1-K – jednosložková elastická těsnicí hmota pod keramické obklady a dlažbu v interiéru
Ceresit CL 151 – izolační pás
Ceresit CS 25 – sanitární silikon

Ceresit CT 16 – probarvený základní nátěr výztužné vrstvy s armovací sítí v kontaktních systémech zateplení budov Ceresit Ceretherm
Ceresit CT 80 – lepicí a stěrková malta k lepení izolačních desek z EPS i minerální vlny a k vytváření výztužné vrstvy
Ceresit CT 74 – silikonová omítka s technologií Double Dry
Ceresit FT 101 MS Polymer – víceúčelový, jednosložkový tmel, založený na technologii MS polymeru Flextec®

ZDROJ: PR článek společnosti Henkel ČR

Reklama
Reklama

Komentovat