Jak postavit kvalitní zeď z pórobetonu

24. 04. 2014
Diskuze (0)
Sdílet

Žádný řemeslník nesmí podcenit zacházení s výrobky a je nezbytné, aby dodržoval správné a adekvátní pracovní postupy. Stává se však, že ti, kteří s výrobky přímo pracují, ne vždy přesně vědí, jak na to: jaké postupy jsou správné a, […]

Žádný řemeslník nesmí podcenit zacházení s výrobky a je nezbytné, aby dodržoval správné a adekvátní pracovní postupy. Stává se však, že ti, kteří s výrobky přímo pracují, ne vždy přesně vědí, jak na to: jaké postupy jsou správné a, naopak, jakých chyb je nutné se vyvarovat. Na zjednodušení stavebních prací, zvýšení efektivity a kvality výsledného díla byste se měli obeznámit s vhodnými technologickými postupy ještě před začátkem samotné realizace. Doporučuje se dodržovat tyto základní zásady:

 1 Budoucí obvodová stěna

Při použití tvárnic na bázi bílého pórobetonu se do každého rohu budovy osadí rohová tvárnice. Výšku a uložení je nejvhodnější nastavit pomocí nivelačního přístroje a latě. Později je potřebné uložit tvárnici v nejvyšším bodě základu! Na základový pas nebo základovou desku po očištění naneste štětkou penetrační nátěr. Rozprostřete a natavte hydroizolační pás se šířkou minimálně 500 mm (resp. podle projektu). Napojení pásů se řeší s přesahem minimálně 150 mm. Vyměřte přesné rozměry půdorysu a polohu budoucích obvodových stěn podle projektu!

První řada je základ
Rovná zeď je nejen důkazem o šikovnosti řemeslníka, který ji realizoval, ale má také významný vliv na výslednou cenu za povrchové úpravy – omítky či stěrky. Rozhodující je přitom založení první řady. Platí jednoduché pravidlo – čím je zeď rovnější, tím je tloušťka povrchové úpravy rovnoměrnější a cena za spotřebovaný materiál nižší.

2 První tvárnice

Jako první uložte tvárnici v nejvyšším rohu základové desky, pery k vnějšímu líci. Osaďte ji na vápenocementovou maltu s tloušťkou 20 mm po celé ploše tvárnice. Tvárnici stabilizujte poklepem gumovým kladivem. Kontrolujte přitom její vodorovnost v obou směrech. Následně zkontrolujte výškové osazení tvárnic ve všech rozích.

Nářadí jako nivelační přístroj, lať či nivelizační souprava je poměrně drahé. Nemusíte si ho však kupovat nové. Můžete si ho půjčit v půjčovně nářadí, případně přímo od výrobce zdiva.

3 První řada

První řadu tvárnic ukládejte na vápenocementovou maltu. Její tloušťka se může měnit v závislosti na nerovnosti základu, minimálně by však měla být 20 mm. Dbejte na vodorovnost ve všech směrech, především v napojení stěn. Případné nerovnosti zarovnejte hoblíkem.

4 Druhá řada

Před položením další vrstvy očistěte povrch tvárnic od prachu a nečistot. Zdicí maltu nanášejte pomocí zednické lžíce – po celé ploše (šířce) zdiva!

5 Vazba zdiva

Dodržujte správnou vazbu tvárnic i v místě vynechání otvoru ve stěně. Svislé přesahy tvárnic musí být minimálně 100 mm. Osazení kontrolujte vodováhou nejen vodorovně, ale i svisle! Na srovnání polohy tvárnice použijte gumové kladivo.

6 Zdicí malta

V případě použití hladkých tvárnic, které nemají pero a drážku, nanášejte zdicí maltu i na svislou stěnu tvárnic (styčné plochy). Ukládejte je co nejtěsněji k sobě. Vodorovné posouvání po maltě je zakázané. Malta by se mohla nahrnout do svislé spáry a vznikla by tak mezera bez malty. V případě použití tvárnic s úchopovými kapsami vám pera a drážky umožní pohodlné a přesné osazení bez potřeby dalších korekcí. Profilování per a drážek zabezpečí těsnost styku i bez malty.

První řada tvárnic se zakládá do maltového lůžka ze speciální zakládací malty. Maltové lůžko vyrovná nerovnosti základové desky.

foto: Xella

foto: Xella

1 Určení nejvyššího rohu základové desky nivelačním přístrojem a latí.

foto: Xella

foto: Xella

2 Osazení rohové tvárnice v nejvyšším rohu základové desky do maltového lůžka a kontrola jejího výškového osazení.

foto: Xella

foto: Xella

3 První řada tvárnic se zakládá do lůžka z vápenocementové malty s minimální tloušťkou 20 mm.

foto: Xella

foto: Xella

4 Zednická malta se po očištění povrchu první řady nanáší zednickou lžící.

foto: Xella

foto: Xella

5 Kontrola osazení tvárnic vodováhou ve vodorovném i svislém směru a srovnání polohy poklepem gumovým kladivem.

foto: Xella

foto: Xella

6 Tvárnice s úchopovými kapsami umožňují přesné, pohodlné a těsné osazení.

Připravila Andrea Dingová
Odborná spolupráce Xella Slovensko
FOTO Ytong
ZDROJ časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: hrubá stavba korek na stěnu materialy porobeton
Sdílejte článek

Diskuze