Nedostatečná izolace: Jakým způsobem ochránit dům a jeho obyvatele?

Nedostatečná izolace: Jakým způsobem ochránit dům a jeho obyvatele?

19. 07. 2018
Diskuze (0)
Sdílet

Častou bolestí starších staveb, kterou je nutné vyléčit, bývá nedostatečná izolace. U novostaveb platí velice přísné předpisy nejen pro tepelnou izolaci. Jen obalit dům například minerální vatou zkrátka rozhodně nestačí. Představme si stručně, jakým způsobem dům a jeho obyvatele ochránit.

foto Isover

foto Isover

Doma bez extrémů a ztrát

Zejména v zimě se těšíme na hřejivou náruč příbytku a žárlivě střežíme každý stupeň Celsia, aby neutekl ven špatně utěsněnými okny nebo kvůli tenkým stěnám. Ano, zateplení stavby se dělá zejména kvůli zamezení tepelným ztrátám. Díky současnému velmi teplému počasí se stále více staráme i o to, aby se interiér nepřehříval a doma byla příjemná teplota i při vlnách veder. V případě novostavby je fáze instalace tepelných izolací samozřejmou součástí zrodu domu a na výběr je mnoho produktů i možností řešení. U rekonstrukce staršího objektu je to záležitost složitější a její vyřešení vyžaduje použití odpovídajících materiálů i postupů. Není například vhodné aplikovat izolaci příliš mokrými procesy, je třeba stavět na důkladném posouzení objektu a použitých původních materiálů. Šetřit na tloušťce izolace se nevyplácí a mohou to být v podstatě vyhozené peníze. Příliš tlustá vrstva ochrany na obvodových stěnách zase nemá smysl a tepelnou ztrátu již více nesníží. Optimální je tedy 30 až 50 cm silné zateplení. Mnoho práce lze ušetřit použitím cihel s integrovanou izolací. Hlavně u starých vlhnoucích staveb je nutné dbát na difúzní prostupnost, tedy prodyšnost pláště. Vhodné je tedy použít systém bezkontaktního zateplení fasády. Podcenit nesmíme důležité detaily a důsledné dodržování postupů. Jde zejména o napojení v oblasti oken a těsnost spojů mezi součástmi izolace.

foto archiv vydavatelství

Čím zateplovat

V oblasti tepelných izolací se setkáme s několika druhy osvědčených materiálů a každý z nich najde uplatnění na správném místě. Fasády se obkládají minerální vlnou, polystyrenem, vápnocementovými nebo vápnopískovými bloky. Vnitřní stěny a příčky, stropy i podlahy navíc sádrovláknitými deskami. Střechu je již běžné izolovat mezi krokvemi a podlahu, zejména v podkroví, je vhodné naplnit například foukanou izolací. Další parametry, které nás budou zajímat, jsou tepelná vodivost a difúzní prostupnost, aby vlhkost nekondenzovala v izolaci v difúzně otevřené konstrukci. V případě neprostupné fasády je nezbytné instalovat i parozábranu. Důležité jsou akustické vlastnosti materiálů pro klid i pro zdraví. U podlah a základů sledujeme parametr únosnosti v tlaku. Požární odolnost musí odpovídat charakteru, výšce stavby a opět přísné normě. V ekologicky smýšlející době hraje velkou roli ekologická a zdravotní nezávadnost tepelných izolací, kterou deklarují certifikáty od výrobců, potvrzené státními zkušebními úřady.

foto Fermacell

foto Fermacell

Tiché útočiště

V každé stavbě musí být dobře vyřešená zvuková izolace. Obecně by měl být celý interiér hlukově odstíněný. Je to důležité nejen pro pohodlí a nerušený spánek. Zvuk se prostorem šíří do velké vzdálenosti a některé konstrukce či materiály jej navíc dobře vedou. Negativní dopady na zdraví by na sebe nenechaly dlouho čekat. Nekvalitní spánek v noci a přes den stále, byť podvědomě, vnímaný hluk může pořádně zamávat s psychikou a následně i s fyzickým zdravím. Samozřejmostí je odhlučnění podlah. Nejen dupání nezbedných dětí zní prostorem. Do nižších místností podlaha, potažmo strop, propouští hovor i hudbu a často nese i hluk zvenčí. Jde tedy o hluk prostorový i strukturální. Pro zamezení prostorovému hluku jsou ideální pohltivé materiály. Pro kročejovou akustiku potřebujeme materiály, které zamezí přenosu vibrací mezi dvěma konstrukcemi. Dodatečná opatření potřebují i některé stěny a příčky. Ticho oceníme hlavně v ložnici a možná se hodí obrnit i dětský pokoj. Obvodové zdi při odpovídající tepelné izolaci většinou další protihlukovou vrstvu nepotřebují.

foto archiv vydavatelství

Pomocníci proti hluku

Minerální vata s velkým objemem je nejčastěji používaná ve zdech. Kompaktnější panely ze skelné nebo minerální vaty jsou také vhodné, ale častěji se používají v podlahách. Kročejový polystyren je oblíbený pro výhodnou cenu a nízkou stlačitelnost. Jedná se o klasický polystyren, který je ale navíc elastifikovaný. Ochranu proti hluku můžeme vzít i hezky od základu a dotyčné vnitřní zdi nebo dvojité stěny mezi domy provést z cihelných bloků s již integrovanou zvukovou izolací. Kromě výborné zvukové izolace zároveň  významně redukují přenos konstrukčního hluku. Speciálně upravené sádrovláknité desky se hodí pro odhlučnění stropu. Rychlým řešením, které se uplatňuje spíš ve veřejných a administrativních budovách, jsou akustické nástřiky. Trošku se zapotíme při rekonstrukci již vlhnoucí stavby. Konzultace s odborníkem a nalezení příčin špatného stavu musí být pečlivé a řešení pokud možno kompletní. U některých opravdu nemocných domů se nepůjde vyhnout výkopu a drenážím po obvodu, případně podřezávání a injektáži zdí.

foto Fermacell

foto Fermacell

Bariéry proti plamenům

Požární odolnost tepelných izolací je hodnocena stupni, kde je rozdělena podle schopnosti, v jaké časové ose odolává ohni. Některé tepelné izolace jsou dokonce naprosto nehořlavé. Jedná se zejména o kamennou vatu, která je založena na sopečné vyvřelině čediči a má vysokou schopnost odolávat ohni. V případě ohně či přímo požáru dochází díky protipožární izolaci k menším škodám na majetku a naštěstí i na životech. Normy pro vyšší stavby jasně stanovují metody a materiály, které se mají použít, a to i podle toho, zda jde o vyšší, nebo nižší patra. Nová norma z roku 2016 zjednodušuje klasifikaci budov, ale stanovuje nové přísnější požadavky na protipožární zabezpečení. Vnější tepelně izolační kompozitní systém se provádí ucelenou sestavou součástí, která musí být z hlediska reakce na oheň hodnocena jako celek. Polštáře izolace se vloží do konstrukce zdi nebo sádrokartonového rámu a přikryjí se deskou. Pro zvýšení ochrany může jít o desku cementovláknitou protipožární. Zabezpečit musíme i technické zařízení domu. Jde hlavně o rozvody vzduchotechniky a topení.

foto archiv vydavatelství

foto archiv vydavatelství

Kdo odolá ohni

Protipožární desky jsou většinou cementem pojené desky z lehčeného betonu vyztužené skelnými vlákny, určené k vysoce kvalitní požární ochraně. Nejvyšší stupeň ochrany A1 splňují i sádrovláknité desky, a to při zachování všech vlastností pro výstavbu a vysoké odolnosti proti vlhku. Tři mouchy jednou ranou můžeme zabít použitím izolace, která má tepelné, akustické i protipožární vlastnosti současně. Pružná plsť na bázi minerální skelné vlny a tepelné izolace z extrudované polystyrenové pěny jsou tvarově stálé, vodoodpudivé a nevstřebávají vzdušnou vlhkost. Ochrana proti ohni se netýká jen zdí a zateplovacích systémů. Důležitou součástí jsou i dveře. Nemusí se jednat o všechny dveře v interiéru, ale vstupní dveře, spojovací dveře z garáže a technických místností by měly parametry ochrany splňovat.

Ochrana stavby a vnitřního prostředí zahrnuje izolace tepelné, proti vlhkosti, protihlukové a protipožární.

Pro každý druh izolací platí předpisy stanovené státní normou, stejně jako podmínky pro použití jednotlivých materiálů.

Tepelná izolace se obvykle lepí a kotví k připravenému pevnému a soudržnému podkladu.

Způsob lepení a kotvení je stanoven v technologickém předpisu výrobce, případně v projektu.

Norma ČSN 73 0532 jednoznačně definuje minimální požadavky na hodnoty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.

Kromě stresového zatížení hluk komplikuje komunikaci a působí negativně na koncentraci, produktivitu a proces učení.

Nová ČSN 73 08 10 kompletně přepracovává pravidla pro zateplování budov.

Z důvodu požární bezpečnosti budov je nutné použití materiálů na zateplení podle jejich výšky, konstrukčního řešení a charakteru budovy.

TEXT KRISTÝNA LIŠKOVÁ
FOTO ARCHIV FIREM, SHUTTERSTOCK
ZDROJ časopis HOME

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: izolace proti vlhkosti ochrana stavby protihlukové izolace protipožární izolace tepelná izolace
Sdílejte článek

Diskuze