Stavíme z vápenopískových cihel – Jak začít

26. 09. 2014
Diskuze (0)
Sdílet

Vápenopískové zdicí prvky patří mezi moderní stavební materiály používané jako vnitřní i obvodové zdivo, pro nosné, dělicí i výplňové konstrukce. Jejich vysoká objemová hmotnost zaručuje pevnost cihel v tlaku a vynikající akumulační i akustické vlastnosti již při menších tloušťkách nosných stěn. Volitelná tloušťka zateplení určuje tepelně-technické vlastnosti obvodového zdiva a tudíž i celkový tepelný odpor stěn. Hrubou stavbu v podstatě zvládne i laik, je však třeba dodržet několik základních pravidel.

Příprava – vyrovnání základů

01_rozm

1 Na vyzrálé betonové základové desce je již připravena izolační vrstva lepenky. Pruhy jsou natažené po obvodu i uvnitř stavby pod všemi nosnými stěnami, s přesahem přes šířku zdiva pro budoucí napojení vodorovné izolace.
Rozměřte si budoucí zdivo. Určete, kde přesně budou vnější rohy hrubé stavby, a označte je pro orientaci křídou.

02_rozm

2 Pomocí provázku a vodováhy si přenesením měr z laviček vyznačte na izolaci vnější rohy. Pásmem překontrolujte rozměry stavby.
Nivelačním přístrojem zjistěte skutečné výšky v rozích. První zakládací vrstva musí vyrovnat nerovnosti a výškové nepřesnosti základové konstrukce.

03_rozm

3 K výškovému založení první řady zdiva lze použít tzv. zakládací soupravu, kterou si můžete koupit nebo zapůjčit. Výchozí bod je nivelací zjištěné nejvyšší místo. Pomocí šroubů, vodováhy a nivelačního přístroje nastavíte minimální výšku maltové vrstvy a potřebnou rovinu.
Alternativní a nejpoužívanější založení je výškové založení rohů, kdy se zakládá roh v nejvyšším naměřeném místě na minimální vrstvu malty. Vrstvy malty v dalších rozích musí zajistit potřebnou rovinu. Následuje zdění mezi založenými rohy pomocí provázku a vodováhy.

04_rozm

4 Na zakládací soupravě nastavte šířku zdiva (zpravidla 24 nebo 17,5 cm + cca 1 cm navíc).
Přibližně dva metry od první zakládací soupravy umístěte druhou – mezi soupravami je položena hliníková stahovací lať. V tomto případě byla použita zdicí malta KMB 920 SX.

05_zakl

5 Maltu rozprostřete do připraveného prostoru mezi dvě zakládací soupravy a latí strhávávejte maltu do krajů, až vznikne rovná plocha.

Pokračujte tak, že první zakládací sadu přemístíte do vzdálenosti 2 m od zakládací sady druhé. Maltu opět pomocí latě a nivelačního přístroje vyrovnávejte do roviny. Tak postupujte po celém obvodu stavby. Šířka vyrovnané malty odpovídá šířce připravených vápenopískových prvků. Na obrázku máme připraveno na šířku 24 cm.

Postupujeme od rohů

06_zakl

6 První vápenopísková cihla se pokládá přímo do malty. Začíná se vždy od vazby rohů, u zdiva s tloušťkou 24 cm prvkem KMB SENDWIX 2 DF-LD (písmeno L v názvu cihly označuje prvky určené pro zdění na lepidlo). Prvek uložte do čerstvé malty a srovnejte pomocí vodováhy a napnutých provázků. Další variantou je realizace vyrovnaného maltového podkladu po celém obvodu stavby, po jeho zatvrdnutí se následně položí první zakládací řada zdiva již na lepidlo.

07_zakladani

7 Pokud jste zvolili zdění na lepidlo, lze použít lepidlo KM BETA FLEX SX-L v takovém množství, abyste jej stačili zpracovat do předepsané doby zpracovatelnosti uvedené na obalu.
Další variantou je zdění na maltu, v systému KMB SENDWIX jsou pro tuto alternativu zdicí prvky menších rozměrů, aby byl stále dodržen výškový modul 250 mm.

08_zakl

8 Zubovou stěrkou rozprostřete lepidlo v celé šířce na horní části vápenopískové cihly a pokračujte v realizaci rohové vazby tak, že na vápenopískový prvek 2 DF-LD položíte na lepidlo další prvek stejných rozměrů. Rovinu kontrolujte pomocí vodováhy a gumové paličky.

09_zakl

9 Zubovou stěrkou a lepidlem vytvořte spoj na boční straně spojených prvků 2 DF-LD a poté přiložte další vápenopískový prvek (na snímku KMB SENDWIX 8 DF-LD).
Malta v ložné spáře musí být nanesena až k oběma lícům stěny, ale nesmí přesáhnout přes hrany cihel, proto přebytečnou maltu vytékající z ložné spáry po položení prvku stáhněte zednickou lžící.

10_zakl

10 Postupujte od rohů a ostění do stran po celém obvodu stavby. Svislé spáry u prvků se systémem pero-drážka se nemaltují. Každý blok tohoto typu má na sobě kapsy pro snadnější manipulaci a pokládání.
Při postupu od rohů do stran může zůstat ve zdivu mezera pro dokončení řady. Tuto mezeru lze zaplnit přesně doříznutým kusem ze základního prvku. Při dodržení půdorysného modulu 125 mm již při navrhování stavby ale není pracné řezání nebo sekání cihel nutné.

11_zd_n

11 Druhou řadu začněte obdobně vazbou pomocí dvou prvků 2 DF-LD nad sebou. Jejich půdorysná orientace je ale v rohu kolmo na tyto dva prvky v předchozí řadě. Spoje prvků 2 DF-LD s ostatním zdivem jsou realizovány za pomoci lepidla.

12_zd_n

12 Spoj mezi první a druhou řadou zdiva tvoří lepidlo. Nanášíme jej opět pomocí zubové stěrky. Pak pokračujeme od rohů a ostění do stran, stejně jako u první řady.
Každá následující řada je realizována obdobně.

TEXT red
FOTO archiv
ZDROJ časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: cihla navod postup stavba
Sdílejte článek

Diskuze