Zateplujeme obvodové konstrukce

07. 09. 2015
Diskuze (0)
Sdílet

Zateplení obvodových zdí se vyplácí nejen při rekonstrukcích, ale i v případě novostaveb. Kromě úspor na teple zvyšuje životnost objektu a přináší zvukovou a případně i protipožární ochranu.

Foto Isover

Foto Isover

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

Představuje nejrozšířenější zateplovací systém obvodové stěny z exteriéru. Jde o zateplování mokrým procesem. V rámci systému se přímo na tepelněizolační materiál, přilepený a ukotvený na stěnu, nanese tenkovrstvý omítkový systém vyztužený síťovinou. Tento způsob zateplení s sebou přináší jednodušší realizaci a nižší finanční náklady. Lze ho použít na všechny povrchy a je vhodný jak pro novostavby, tak i v rámci rekonstrukce starších staveb. Aby zateplení s sebou přineslo požadovaný efekt, je nezbytný hlavně výběr vhodné tloušťky termoizolačního materiálu a důkladná realizace. Speciální pozornost věnujte v rámci realizace kontaktního zateplovacího systému přípravě podkladu, který by měl být pevný, čistý a suchý. Pokud je zdivo příliš vlhké, je potřebné vykonat sanaci proti vlhkosti.

Výhody
Jednodušší realizace.
Nižší finanční náklady.
Poskytuje neomezenou barevnost.
Můžete ho snadno opravit.

Na co si dát pozor
Není vhodný do vlhkých podmínek.

FOTO THINKSTOCK.COM

FOTO THINKSTOCK.COM

ODVĚTRANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

Pro odvětraný zateplovací systém je příznačný suchý montážní proces. Skládá se z tepelněizolační vrstvy, kotvicí a nosné konstrukce, odvětrané vzduchové vrstvy a obkladu. Tepelněizolační desky se v tomto případě osazují do roštu, konstrukce ukotvené do stěny, která je zpravidla kovová. U rodinných domů se však můžete setkat i s dřevěnou konstrukcí. Tato konstrukce nese fasádní obklad a zároveň vytváří odvětrávací vzduchovou mezeru mezi tepelněizolační vrstvou a obkladem. Výsledný vzhled zateplené budovy závisí na zvoleném materiálu, velikosti a tvaru obkladu (používají se plastové nebo hliníkové profily, kamenné nebo skleněné desky a podobně). Využívá se hlavně v případě větších staveb, které díky němu dostávají reprezentativní vzhled. V případě rodinných domů je méně obvyklý.

Výhody
Fyzikálně účinnější při odvádění vodních par.
Vhodný i do vlhkých provozů.
Delší životnost obkladu.
Umyvatelnost fasády.
Montáž v každém ročním období.
V případě potřeby jednoduchá demontáž.
Možnost výměny poškozeného prvku.

Na co si dát pozor
Vyšší cena v porovnání s kontaktním zateplovacím systémem.

FOTO THINKSTOCK.COM

FOTO THINKSTOCK.COM

POLYSTYREN

Tepelný odpor při tloušťce 100 mm: od 2,4 m2 . K/W
Součinitel tepelné vodivosti λ: od 0,03 W/(m . K)
Cena za 1 m2 izolace při tloušťce 100 mm: od 20 Kč
Díky dostupné ceně a snadné opracovatelnosti se s oblibou u nás používá jako izolační materiál. Dělí se na měkčí expandovaný fasádní (EPS) a tvrzený extrudovaný polystyren (XPS). Extrudovaný polystyren má vysokou mechanickou odolnost, tepelněizolační schopnost a nízkou nasákavost. Je bez chuti a zápachu, není toxický a téměř neabsorbuje vůně a zápachy. Má výborné elektroizolační vlastnosti, malou nasákavost vody a je rozměrově stálý při změnách teplot. Extrudovaný polystyren nachází uplatnění i při zateplení stěn pod úrovní terénu, kde se používá i tzv. perimetr – lisovaný polystyren EPS.

„Kvůli přesnosti a drobení je nutné na řezání fasádního polystyrenu použít elektrickou řezačku.“

Vzhledem k možnosti úniku malého množství organických sloučenin se EPS nedoporučuje používat v interiéru.

Výhody
Výborný tepelně- a elektroizolační materiál.
Výhodná cena.
Snadná opracovatelnost.
Není toxický.
Téměř neabsorbuje vůně a zápachy.
Malá nasákavost vody.
Rozměrová stálost při změnách teploty.
Nízká hmotnost (snižuje zatížení nosné konstrukce, náklady na transport a námahu při aplikaci).
Nepředstavuje zdravotní riziko.

Na co si dát pozor
Křehkost, časem se v něm tvoří trhliny.
Hořlavost, vhodný jen do teploty 70 °C.
Není ekologický.
Horší difuze (propustnost) vodní páry přes stěnovou konstrukci.

FOTO THINKSTOCK.COM

FOTO THINKSTOCK.COM

MINERÁLNÍ VLNA

Tepelný odpor při tloušťce 100 mm: od 2,55 m2 . K/W
Součinitel tepelné vodivosti λ: od 0,03 W/(m . K)
Cena za 1 m2 izolace při tloušťce 100 mm: od 38 Kč
Na trh se minerální vlna dodává ve formě izolační plsti v kotoučích a měkkých deskách nebo ve formě tvrzených desek. Vzduch v mezerách vláken kamenné i skleněné vlny snižuje jejich tepelnou vodivost od vnějšího prostředí k vnitřnímu. Minerální izolace musí být dokonale chráněna před vzdušnou vlhkostí, tepelněizolační schopnost totiž ztrácí už při 2 % objemové vlhkosti. Minerální vlna je vhodná na tepelnou izolaci všech typů staveb s odvětranými i kontaktními fasádami, technických zařízení budov i vnitřních konstrukcí.

„Velmi často se jí vyplňují stěny obvodového pláště montovaných dřevostaveb, stropní konstrukce, podkroví, střechy, ale i podlahy.“

Navzdory vyšší ceně v porovnání s polystyrenem se na izolaci stěn rodinných domů používá stále častěji.

Výhody
Výborné tepelněizolační vlastnosti.
Tlumí hluk.
Přírodní původ vstupních surovin.
Vzdušnost, paropropustnost.
Relativně nízká energetická náročnost výroby.
Nehořlavost.
Efektivní recyklace.
Pokud je hydrofobizovaná, je schopna odpuzovat tekutiny.
Jednodušší manipulace.

Na co si dát pozor
Ztrácí tepelněizolační schopnost již při 2 % objemové vlhkosti.
Netěsnost spojů.
Nízká přesnost v detailech, problematické přesné řezání (hlavně šikmé).
Nepříjemná manipulace (píchá), nutnost používat ochranné pomůcky při manipulaci.
Možnost mechanického poškození (problematické jsou rohy, při přepravě se deformují).

FOTO ARTUR – ING. ARCH. ZUZANA KIERULFOVÁ

FOTO ARTUR – ING. ARCH. ZUZANA KIERULFOVÁ

SLAMĚNÉ BALY

Tepelný odpor při tloušťce 100 mm: 2 m2 . K/W
Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,05 W/(m . K)
Cena za 1 m2 izolace při tloušťce 100 mm: 51 Kč
(izolace má obvykle šířku podle rozměrů balíků, naležato 360 mm nebo nastojato 500 mm)
Slaměné baly jsou lokálním a obnovitelným materiálem vyrobeným balicími stroji na poli. Dobře slisované a dostatečně suché jsou dobrým stavebním materiálem. Plní izolační, ale i nosnou funkci. V konstrukcích jsou obvykle samonosnou výplní (hustota cca 90 kg/m3) a nesou hmotnost omítky, ale mohou být i nosnou konstrukcí (požadovaná hustota minimálně 120 kg/m3) nesoucí strop a střechu. Využívají se ve stěnových, střešních i podlahových konstrukcích.

„Lze je tvarovat, zkracovat, ohýbat a řezat dvoučepelovou pilou. Rozměry běžných balů jsou asi 36 × 50 × 70 až 100 cm.“

Výstavba je dost jednoduchá, ale vyžaduje znalost a důkladnost. V porovnání s jiným typem může být pracnější.

Výhody
Dobré tepelně- a zvukověizolační vlastnosti a dobrá akumulace.
Tvarová i funkční variabilita.
Poměrně rychlá výstavba, manipulace jedním člověkem.
Tvarová paměť (vhodné do seizmických oblastí).
Difuzně otevřený materiál.
Svými vlákny dokáže dopravit vlhkost k povrchu.
Obnovitelný materiál, s malou zabudovanou energií, snadná recyklace kompostováním.

Na co si dát pozor
Kvalita balů (vlhkost, tvar, hustota, délka stébel).
Správné skladování a ochrana před deštěm při výstavbě a správný způsob realizace.
Vysoký obsah prachu při manipulaci.
Variabilita délky balů.
Dodržení poměrů difuzní otevřenosti povrchových materiálů.

FOTO ARTUR – ING. ARCH. ZUZANA KIERULFOVÁ

FOTO ARTUR – ING. ARCH. ZUZANA KIERULFOVÁ

OVČÍ VLNA

Tepelný odpor pri hrúbke 100 mm: 2,8 m2 . K/W
Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,035 W/(m . K)
Cena za 1 m2 izolace (rolovaný izolační pás) při tloušťce 100 mm: 337 Kč
Ovčí vlna je dorůstající surovina se všemi potřebnými vlastnostmi zdravého, přirozeného a hodnotného materiálu. Vlákna jsou spojena většinou mechanicky nebo jemným polypropylenovým vláknem, výhodou je upevňování do konstrukce a zabránění tepelným mostům. Dále se zpracovává do filců, které se používají na protikrokovou akustickou izolaci, a do rolovaných izolačních pásů, s nimiž se snadno a na dotyk velmi příjemně manipuluje. Používá se hlavně jako výplňová izolace do stěn, stropů, střech i podlah a na fasády, buď odvětrané, nebo kontaktní – spojené s dřevovláknitou deskou.

„Ovčí vlna se umisťuje na straně interiéru, neboť příznivě ovlivňuje jeho vlhkostní poměry.“

Dodává se i jako izolační pletenec a volná vyplňovací vlna, jimiž se snadno utěsní i menší mezery.

Výhody
Výborné tepelněizolační a velmi dobré zvukověizolační vlastnosti.
Poměrně ohnivzdorná, mimořádně odolná proti stárnutí.
Difuzně propustná, vytváří zdravé klima v místnosti.
Reguluje vlhkost vzduchu.
Jako přírodní vlákno reaguje na změnu podmínek, v létě se uvolňováním vlhkosti z vlny stěna ochlazuje a v zimě se, naopak, absorbováním vlhkosti uvolňuje teplo.
Snadno a dobře se s ní pracuje, dá se dělit i bez nářadí.
Kompostovatelná, případně znovu použitelná.

Na co si dát pozor
Produkty vyztužené vlákny z polypropylenu, jakož i chemicky ošetřené produkty se z environmentálních a zdravotních důvodů nedoporučují.

FOTO ARTUR – ING. ARCH. ZUZANA KIERULFOVÁ

FOTO ARTUR – ING. ARCH. ZUZANA KIERULFOVÁ

KONOPÍ

Tepelný odpor při tloušťce 100 mm: 2,5 m2 . K/W
Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,04 až 0,042 W/(m . K)
Cena za 1 m2 izolace (izolační rohož) při tloušťce 100 mm: 344 Kč
Konopí je ideální zemědělská plodina, daří se jí i na špatné půdě, je odolná proti škůdcům, nepotřebuje hnojiva ani chemické postřiky. Tepelné izolace vyrobené z konopné vlny zaručují optimální ochranu proti chladu v zimě a horkům v létě. Vyrábějí se konopné tepelněizolační rohože a baly na výplňové zateplení, konopná vlna na izolaci spár, konopný filc pod plovoucí podlahy, dřevěné rošty, dělicí pásy mezi příčky, tzv. spoje dřevo na dřevo, izolační pásy na utěsnění spár mezi kulatinou (hranoly) ve srubech a dřevěnicích.

„Spojování konopných vláken se zabezpečuje přidáním kukuřičného škrobu nebo i přidáním pomocných polyesterových vláken.“

Práce a manipulace s nimi je jednoduchá a zdraví neškodí, není potřebné používat ochranné pomůcky.

Výhody
Velmi dobré tepelněizolační vlastnosti, může akumulovat teplo, odolné proti krátkodobému vlhnutí a stárnutí, vhodné pro dřevostavby.
Ani při 20procentním navlhnutí neztrácí své izolační vlastnosti.
Účinně bráni lokálnímu vzniku zavodnění a chrání hlavně dřevěné konstrukční prvky před zvýšenou vlhkostí.
Pevné a pružné rohože, dobrá zpracovatelnost.
Environmentálně vhodná výroba, obnovitelná surovina s využitím na 100 %.
Kompostovatelné.

Na co si dát pozor
Produkty vyztužené umělými vlákny jsou environmentálně nevhodné, protipožární přísady.
Vlákna se hůře řežou, je potřebné použít vlnkové nože.

FOTO ARTUR – ING. ARCH. ZUZANA KIERULFOVÁ

FOTO ARTUR – ING. ARCH. ZUZANA KIERULFOVÁ

FOUKANÁ CELULÓZA

Tepelný odpor při tloušťce 100 mm: 2,7 m2 . K/W
Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,037 W/(m . K)
Cena za 1 m2 izolace při tloušťce 100 mm: od 153 do 281 Kč včetně aplikace
Je vyrobena technologií rozvlákňování suchou cestou, při níž se starý tříděný papír rozvlákňuje ve vícestupňovém trhacím a mlecím procesu. Tepelněizolační vlastnosti závisí na jemnosti rozvláknění a délce vláken. Foukaná izolace je vhodná na tepelnou a akustickou izolaci stropů, střech, stěn a podlah.

„Je mimořádně vhodná na zateplení složitějších prostor při rekonstrukcích i novostavbách.“

Izolace se může nastříkat i přímo na stěny s příměsí vody, tak vytvoří izolační vrstvu silnou až 10 cm, nebo na tenčí akustické povrchy vhodné do interiéru.

Výhody
Dobré tepelně- a zvukověizolační vlastnosti.
Rychlá bezodpadová aplikace.
Celistvá – umožňuje kvalitní vyplnění i složitějších konstrukčních prvků bez spojů a tepelných mostů.
Difuzně propustná, dobře reguluje vlhkost.
Dobrá tepelná akumulace.
Dlouhá životnost, obsahuje 18 % příměsí, které odpuzují hlodavce, hmyz, zabraňují hoření a plísním.
Ekologický materiál vyrobený z recyklovaného novinového papíru.

Na co si dát pozor
Důležitá je profesionální aplikace, aby se předešlo možným chybám.
Izolace je měkká, pokud po ní chcete chodit, potřebujete dřevěnou konstrukci, na fasádě je potřebné izolaci překrýt dřevovláknitou deskou nebo obkladem (např. tatranský profil).

FOTO ARTUR – ING. ARCH. ZUZANA KIERULFOVÁ

FOTO ARTUR – ING. ARCH. ZUZANA KIERULFOVÁ

DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA

Tepelný odpor při tloušťce 100 mm: 2,5 m2 . K/W
Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,039 W/(m . K)
Cena za 1 m2 izolace při tloušťce 100 mm: 409 Kč
Jako surovina na výrobu se využívá jehličnaté dřevo smrku. Použitím hydrofobizačních voskových emulzí se zlepšuje odolnost proti vodě. Dřevovláknité desky se využívají jako hlavní izolační vrstva, případně v kombinaci i jako sekundární izolační vrstva ze strany exteriéru nebo interiéru. Jsou výborným podkladem na omítky jakéhokoli druhu, a proto se v převážné míře používají i jako součást kontaktních zateplovacích systémů (ETICS). Používají se i při realizaci odvětraných fasád u různých druhů odvětraných fasádních obkladů.

„Hrany dřevovláknitých desek mají pero a drážku, čímž zabraňují vzniku tepelných mostů.“

Rozdělujeme je na podkrytinové hydrofobizované desky, výplňové izolační desky, dřevovláknité podlahové desky, omítatelné dřevovláknité desky.

Výhody
Jsou vysoce difuzně propustné.
Vyrovnávají vzdušnou vlhkost stejně jako přírodní dřevo.
Vysoká tepelná kapacita – několikanásobně vyšší než u jiných izolačních materiálů.
Jako izolace mají velmi dlouhý fázový posun prostupu tepla, což je předurčuje k použití jako nadkrokvovou izolaci.
Vstupní surovina je jehličnaté dřevo, certifikát PEFC.
Vzhledem k jejich energetickému obsahu je výhodné spalování v běžných spalovnách, vhodné jsou i na kompostování.
Stoprocentně ekologický produkt tvořený z dřevního vlákna.

Na co si dát pozor
Vysoký obsah prachových částic při zpracovávání.
Požární odolnost E.

FOTO ARTUR – ING. ARCH. ZUZANA KIERULFOVÁ

FOTO ARTUR – ING. ARCH. ZUZANA KIERULFOVÁ

KOREK

Tepelný odpor při tloušťce 100 mm: 2,7 m2 . K/W
Součinitel tepelné vodivosti λ: 0,036 – 0,040 W/(m . K) (podle obj. hmot.)
Cena za 1 m2 izolace při tloušťce 100 mm: 894 Kč (izolační deska), 435 Kč (izolační drť), λ = 0,040 – 0,042 W/(m . K)

Korek se produkuje hlavně ve Středomoří (Španělsko, Portugalsko, Itálie) a částečně v Severní Africe. Tato obnovitelná přírodní surovina se získává loupáním kůry korkového dubu jednou za 8 až 12 let z kmenů s obvodem větším než 70 cm. Po sběru se mele na korkový granulát, který při ohřevu vodní parou expanduje a tlakem se formuje do korkových bloků bez použití cizích pojiv. Řežou se na tepelněizolační a akustické desky.

„S korkem se snadno pracuje, lepí se na podklad a dá se přímo omítat.“

Korková izolace je vhodná tam, kde se potřebuje zabezpečit paropropustnost konstrukce, například u starších budov či rychle vybudovaných novostaveb, kde se počítá i se zvýšenou vlhkostí.

Výhody
Velmi dobré tepelněizolační a tepelněakumulační vlastnosti.
Je difuzně propustný a zároveň reguluje vlhkost.
Odolný proti vlivům počasí a stárnutí, nehnije.
Má výjimečnou akustickou schopnost v kombinaci neprůzvučnost – pohltivost.
Čistě přírodní produkt, likviduje se spalováním a je i znovu použitelný, přírodní korek je kompostovatelný.
Výborná odolnost proti stlačení a rozměrová stabilita.
Neabsorbuje vzlínající vodu.
Snížení či eliminace přenosu chvění a hluku na konstrukce (praskání podlah a stěn) a na obyvatele budovy.
Odolnost +200 až –200 °C.

Na co si dát pozor
Proměnlivá dostupnost korku (kvalitní korek je jen z dubu, který roste v oblasti Portugalska a Španělska).
Vyšší cena.

TEXT ARTUR – ING. ARCH. ZUZANA KIERULFOVÁ, NATÁLIA ŽÁKOVÁ
FOTO ARTUR – ING. ARCH. ZUZANA KIERULFOVÁ, THINKSTOCK.CZ
ZDROJ JAK POSTAVIT DŮM DO 2 000 000 Kč, 2013, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: Izolace základů korek na stěnu ovčí vlna stavebni materialy tepelná izolace zatepleni
Sdílejte článek

Diskuze