Proč plynový kondenzační kotel?

Proč plynový kondenzační kotel?

03. 10. 2013
Diskuze (0)
Sdílet

V současnosti je plynový kondenzační kotel nejčastěji využívanou technologií k vytápění rodinných domů zemním plynem. Zjišťovali jsme, proč a zda se vyplatí do něj investovat. Správný výběr kotle Kotel je správně zvolen tehdy, když se využívá téměř […]

V současnosti je plynový kondenzační kotel nejčastěji využívanou technologií k vytápění rodinných domů zemním plynem. Zjišťovali jsme, proč a zda se vyplatí do něj investovat.

Správný výběr kotle

Kotel je správně zvolen tehdy, když se využívá téměř celý rozsah jeho výkonu.
Má-li kotel nižší výkon, než je potřebné, prostor se nevytopí. Na druhé straně příliš velký výkon bez vhodné regulace způsobuje přetápění, a tím vznikají hlavně finanční ztráty. K nejčastěji využívaným plynovým kotlům patří právě kondenzační kotel, který se vyznačuje vysokou účinností, ekologickým provozem, ale především účinnou regulací teploty.

Do malých prostor jsou určeny kondenzační kotle s kompaktními tvary a s hmotností nižší než 40 kg. Moderní konstrukce kotle obsahuje i zvukovou izolaci, která zaručuje jeho tichý chod. Takový kotel je proto vhodný i k umístění do kuchyně či předsíně. foto: Protherm

Do malých prostor jsou určeny kondenzační kotle s kompaktními tvary a s hmotností nižší než 40 kg. Moderní konstrukce kotle obsahuje i zvukovou izolaci, která zaručuje jeho tichý chod. Takový kotel je proto vhodný i k umístění do kuchyně či předsíně. foto: Protherm

Výměnou starého kotle za nový kondenzační můžete dosáhnout úspory minimálně 10 % roční spotřeby paliva.

Proč je účinnost kondenzačního kotle nad 100 %?

Účinnost konvenčních kotlů je ovlivněna provozními ztrátami tepla a jeho vyzařováním do okolí, čili nikdy se do vytápěcí vody nepřenese celá energie. Proto je účinnost konvenčních kotlů pod hranicí 100 %. Aby mohly být srovnány konvenční a kondenzační kotle, stanovuje se účinnost kondenzačních kotlů ve vztahu k výhřevnosti. Proto je účinnost kondenzačních kotlů vyšší než 100 %.

S_Teplo_Home

Jak pracuje kondenzační kotel?

U klasických plynových kotlů teplo plamene plynového hořáku ohřívá trubky výměníku a v nich vytápěcí médium, které je potrubním rozvodem dopravováno do vytápěcích prostorů. Spaliny vzniklé hořením odcházejí do komína a do okolního prostředí. Ve srovnání s klasickým kotlem prochází vytápěcí voda výměníkem kondenzačního kotle dvakrát. Větší účinnost spalování plynu v kondenzačních kotlích spočívá ve využití tepla vodní páry ze spalin. To následně způsobuje, že spaliny odcházejí z kondenzačního kotle chladnější než u běžného kotle. Při jejich používání se uvolňuje tzv. kondenzační teplo, které se opět zavede do vytápěcího systému. Jde o dodatečné využití tepelné energie, která u běžných atmosférických kotlů odejde komínem do ovzduší.
To přináší výraznou úsporu zemního plynu, čímž se sníží především náklady na vytápění. Výměnou starého kotle za nový kondenzační můžete dosáhnout úspory minimálně 10 % roční spotřeby paliva. V kondenzačním kotli dochází ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry, která je ve spalinách, je tedy třeba počítat s přibližně 1,5 l kondenzátu na 1 m3 spáleného zemního plynu.

Kotel a závěsný zásobník bývají designově sladěné, proto lze zásobník bez problémů umístit vedle kotle vpravo či vlevo. Po propojení zásobníku s kotlem je možné přímo na displeji kotle nebo pokojového regulátoru volit požadovanou teplotu vody v zásobníku. foto: Protherm

Kotel a závěsný zásobník bývají designově sladěné, proto lze zásobník bez problémů umístit vedle kotle vpravo či vlevo. Po propojení zásobníku s kotlem je možné přímo na displeji kotle nebo pokojového regulátoru volit požadovanou teplotu vody v zásobníku. foto: Protherm

Odborník radí
Ing. Jaroslav Rehuš (Vaillant)

Při výběru kotle je třeba zvážit velikost vytápěného prostoru, typ prostorů (např. zastoupení zasklených ploch), počet osob a způsob ohřevu teplé vody. Zvážit je třeba i tepelné ztráty objektu, umístění kotle a možnost připojení na komín.
Komínová verze kotle s napojením na kouřovod je určena do domácností, které mají komín. Pozor, ne vždy lze napojit kondenzační kotle na komíny, které byly určeny pro klasické kotle. Je nutné kontaktovat oprávněnou firmu, která posoudí vhodnost komínu, případně navrhne řešení správného způsobu odvodu spalin. V případě, že komín nemáte, zvolte si turbo kotel s odvodem spalin přes stěnu do volného ovzduší.

Plynový kotel musí být instalován v minimální vzdálenosti 20 cm od hořlavých předmětů. V místnosti se nesmí nacházet plynoměr nebo hlavní uzávěr plynu. V případě, že se bude používat i pro přípravu teplé vody, doporučuje se umístit kotel či zásobník v blízkosti odběrného místa, aby se snížily tepelné ztráty v potrubí.

Vyšší standard komfortního bydlení zabezpečí sestava kondenzačního kotle se zásobníkem na 120 l teplé vody, hlavně když máte větší požadavky na její množství. foto: Protherm

Vyšší standard komfortního bydlení zabezpečí sestava kondenzačního kotle se zásobníkem na 120 l teplé vody, hlavně když máte větší požadavky na její množství. foto: Protherm

Z ekonomického hlediska je důležitá volba správného výkonu kotle. Kotel s velmi nízkým výkonem dům nevytopí, kotel s příliš vysokým výkonem bude pracovat se sníženou účinností. Jistoty plynulého vytápění během celé vytápěcí sezóny dosáhnete díky modulovanému výkonovému rozsahu. Nízkou minimální hodnotu výkonu oceníte hlavně v přechodných obdobích, kdy kotel potřebujete jen k přitápění.

Při výběru kotle nezapomínejte na regulaci. Jejím úkolem je rychle a bez problémů reagovat i na větší teplotní výkyvy a udržovat nastavenou teplotu na konstantní úrovni. Ekvitermickou regulací je možné měnit teplotu vytápěcí vody podle změn teploty venkovního vzduchu. Výkon topení se přitom automaticky přizpůsobuje nejen venkovním teplotám, ale i nastaveným časovým programům a zvolené ekvitermické křivce, která zohledňuje vytápěcí soustavu a charakteristiku novostavby.

Kondenzační kotel s velkým modulačním rozsahem výkonu (od 5 kW do 29 kW) ocení uživatel především v období, kdy venku není příliš chladno a kotel potřebuje jen k přitápění. Přizpůsobuje se skutečné potřebě tepla a po překročení nastavené hodnoty se režim vytápění automaticky vypíná. Standardní funkcí moderních kotlů je i rozšířená autodiagnostika, která slouží k rychlému odhalení příčiny přerušení provozu kotle. foto: Protherm

Kondenzační kotel s velkým modulačním rozsahem výkonu (od 5 kW do 29 kW) ocení uživatel především v období, kdy venku není příliš chladno a kotel potřebuje jen k přitápění. Přizpůsobuje se skutečné potřebě tepla a po překročení nastavené hodnoty se režim vytápění automaticky vypíná. Standardní funkcí moderních kotlů je i rozšířená autodiagnostika, která slouží k rychlému odhalení příčiny přerušení provozu kotle. foto: Protherm

K nejúspornějším kotlům v současnosti patří kondenzační kotle, které v nízkoteplotním systému dokážou pracovat se stupněm využití 106 až 109 %. Kondenzační technika však není vhodná jen do podlahového nebo nízkoteplotního systému. Také v systému s vyšším teplotním spádem je takový kotel ve srovnání s klasickým úspornější. Kondenzační kotle dokáží v porovnání s těmi zastaralými spotřebovat až o 33 % energie méně.

Počítáte-li každý centimetr prostoru a pro kotel vám moc nezbývá, možná se vám hodí kombinace kondenzačního kotle se závěsným vrstveným zásobníkem umístěným za kotlem. Ačkoliv se vyznačuje menšími rozměry, z hlediska výkonu ho můžeme srovnat s klasickým zásobníkem o objemu 70 l. foto: VAILLANT

Počítáte-li každý centimetr prostoru a pro kotel vám moc nezbývá, možná se vám hodí kombinace kondenzačního kotle se závěsným vrstveným zásobníkem umístěným za kotlem. Ačkoliv se vyznačuje menšími rozměry, z hlediska výkonu ho můžeme srovnat s klasickým zásobníkem o objemu 70 l. foto: VAILLANT

Nejnovější technologií v oblasti přípravy teplé vody je na našem trhu použití technologie Isodyn2, která umožňuje získat velmi velké množství teplé vody s omezeným výkonem a s kotlem s malými rozměry. Už v průběhu 10 minut lze získat až 185 l teplé vody. Příprava teplé vody touto technologií je v porovnání s nepřímo vyhřívaným zásobníkovým ohřevem až trojnásobně rychlejší. Úspora energie za 1 rok se při tomto způsobu ohřevu rovná energii potřebné k ohřevu 860 l vody s teplotou 50 °C.

Větším domácnostem s vyššími nároky na teplou vodu se vyplatí investovat do kombinovaného systému – kondenzačního kotle a solárního systému pro přípravu teplé vody. Výhodou bivalentního vytápěcího systému je úspora nákladů na vytápění hlavně v přechodném období, kdy je dostatek slunečního záření a nevyžaduje se dohřívání vody kondenzačním kotlem. Kondenzační kotel i sluneční kolektory jsou zapojené do společné akumulační nádrže. V případě, že sluneční kolektory nedokáží zabezpečit dostatek tepla, doplní teplo na vytápění a ohřev teplé vody kondenzační kotel.

foto: Protherm

foto: Protherm

S_Teplo_Home_2013

Kondenzační kotel

Výhody
+ zvýšení energetické efektivity provozu
+ snížení spotřeby zemního plynu při zachování požadovaného výkonu soustavy
+ zvýšení úspory finančních prostředků vynakládaných na energii
+ poměrně rychlá návratnost investice (přibližně 5 let u běžného rodinného domu)
+ zvýšení bezpečnosti provozu plynového spotřebiče
+ přijatelná cena některých modelů kondenzačních kotlů
+ zvýšení komfortu obsluhy spotřebiče

Nevýhody
– nutnost odpadového systému pro odvod kondenzátu
– odpadové potrubí pro kondenzát musí odolat agresivním látkám (nejvhodnější je na bázi tvrzeného plastu určeného k tomuto účelu) – kondenzát obsahuje látky, které mohou stará litinová, případně hliníková odpadová potrubí poškodit
– pravidelné roční prohlídky, které se vyžadují i v rámci záruky – zabezpečuje se jimi chod kotle v optimálním režimu, prodlužuje se jeho životnost, předchází se poruchovým stavům
– nízká účinnost při nesprávně projektovaném výkonu; kotel musí pracovat v požadovaných teplotních režimech, aby bylo zabezpečeno zpětné získávání tepla z vodní páry spalin
– při rekonstrukci je třeba převložkovat komín

TEXT: Kamila Ďuríková
FOTO: ARCHIV FIREM
ZDROJ: časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Regulace topení Voda topení plyn Vytápění
Tagy: kotel rodinny dum stavba turbo kotel vytapeni
Sdílejte článek

Diskuze