Nemovitosti

NEMOVITOSTI Nemovitosti – jde o pozemek, stavbu s pevným spojením se zemí, dům nebo chata, garáž. Nemovitost je i stavba, která je součástí pozemku, jako je podzemní stavba se samostatným účelovým určením, sklípek, podchod, metro.
Pro život na venkově si vybrali pasivní dřevostavbu
Domy

Pro život na venkově si vybrali pasivní dřevostavbu

Život na venkově, kde je přece jen klidněji, blíž k přírodě, ale nedaleko města, aby člověka dojíždění za prací zbytečně neunavovalo, a hlavně neodrazovalo. I takové pohnutky vedly mladý manželský pár ke stavbě domu.

Unikátní dům, který kličkuje mezi stromy
Design

Unikátní dům, který kličkuje mezi stromy

Základním požadavkem investorů tohoto unikátního domu bylo zachovat na pozemku původní vzrostlé kaštany. Pozemek na místě pradávného vinohradu, vhodný spíše pro sáňkování než výstavbu, navíc s přirozeně rozmístěnými velikány, tradiční architektuře nepřál. Na druhé straně – i díky tomu vznikl originální dům, který nabízí výhledy do okolí jako úžasně proměnlivé umělecké dílo.

Nové bydlení pro manželský pár v důchodu
Bydlení pro seniory

Nové bydlení pro manželský pár v důchodu

Nové bydlení manželského páru v důchodu, který se po osamostatnění dětí rozhodl přestěhovat z pětipokojového bytu do dvoupokojového.

Krádeže nemovitostí aneb jak nevletět do sítě podvodníkům
Nemovitosti

Krádeže nemovitostí aneb jak nevletět do sítě podvodníkům

Krádeže nemovitostí v současné době média skloňují ve všech pádech. Nabízí se ale otázka, je to skutečně tak snadné, abychom přišli o nemovitost? A jakým způsobem se před podvodníky bránit? Odpověď na to má Ing. […]

Nemovitosti jsou vedeny na katastrálním úřadě v údajích o jejich popisu, soupisu a v evidenci pod údaji o poloze a geometrickém zaměření.

DRUHY NEMOVITOSTÍ

 • Pozemky zemědělské a lesní
 • Sady, chmelnice, vinice, vodní plochy, pastviny, orná půda, lesy a louky
 • Stavební pozemek
 • Pozemky pro bydlení a rekreaci
 • Zahrady
 • Stavební pozemky pro komerční využití
 • Bytová výstavba, komerční pozemek určený ke komerčním účelům
 • Byty
 • Malé byty typu garsonky, 1+1, 2+1 a velké byty 2+1, 3+1, 4+1, všechny větší než 50 m2.
 • Venkovské stavení
 • Rodinný dům, zemědělské usedlosti vhodné na bydlení a rekreaci bez ohledu na polohu
 • Rodinný dům
 • Standardní dům ve městě a na venkově
 • Rodinná vila
 • Nadstandardne postavená, reprezentativní, víceúčelová, rezidentní
 • Nájemní dům
 • Obytný dům pro bydlení plnící i funkci komerční v nebytových prostorech domu

nemovitosti

 • Rekreační nemovitosti

– Zahradní domky, chaty, chalupy

– Garáž – garáž, řadové garáže, hromadná parkovací místa, parkovací domy, parkování

 • Prostory pro obchod a služby – Objekty určené k prodeji a pronájmu
 • Objekty pro stravovávní a ubytování  – Restaurace, penziony, rekreační budovy
 • Objekty pro obchod a služby – Administrativní a obchodní budovy, budovy s občanskou vybaveností pro kulturu, sport, zdravotnictví, školství
 • Prostroy pro výrobu a skladování – Prostory určené k prodeji a pronájmu

nemovitosti - HOME bydleni

 • Objekty pro výrobu a skladování – Živnostenské provozovny, servisy, výrobní a skladovací objekty včetně zemědělských
 • Provozní areály – Výrobny s výrobním procesem, haly se skladovacími prostory
 • Nemovitosti/památky – Zámky, hrady, tvrze historické objekty, církevní stavby
 • Zvláštní nemovitosti

– Výjimečně obchodní nemovitosti nepatřící do žádné kategorie

– Patří sem i hřbitovní architektura, těžba nerostů apod

SOUČÁST NEMOVITOSTI

Jako součást nemovitosti je považováno vše, co k němu náleží tak, aby se nemovitost při rozdělení neznehodnotila, nepoškodila

nemovitosti - cena

EVIDENCE NEMOVITOSTÍ

Nemovitosti, nemovité věci a jejich evidence jsou dle platných zákonů vedeny v katastru nemovitostí, který je veřejným seznamem a můžeme do něj nahlížet.

Údaje o nemovitostech jsou správné a platné. Změny zapsané ke konkrétní nemovitosti nám sdělují právní stav, břemena, převod, vlastnická práva, zástavní práva, převody vlastnického práva.

CENA A ODHAD

Cena je požadovaná. Za cenu bylo pořízeno, zaplaceno. Zjišťování ceny se řídí zákonem o dani dědické, darovací a o dani z převodu nemovitosti.

Hodnota je určována odhadem. Odhady se dělí na věcné, výnosové, střední a tržní. Hodnoty je důležité na počátku odhadu definovat.