Chytrý dum

Chytré domy

30. 07. 2013
Diskuze (0)
Sdílet

V dnešní době, kdy se téma chytrých domů a inteligentního bydlení skloňuje ve všech pádech, začíná stále více lidí uvažovat o tom, jestli by si i ten jejich dům nějakou inteligenci nezasloužil. K rozvoji chytrých […]

V dnešní době, kdy se téma chytrých domů a inteligentního bydlení skloňuje ve všech pádech, začíná stále více lidí uvažovat o tom, jestli by si i ten jejich dům nějakou inteligenci nezasloužil. K rozvoji chytrých domů přispěl zejména rozvoj nových technologií, a to jak v oblasti ovládacích prvků jako jsou tablety nebo mobilní telefony s všudypřítomným připojením k internetu, tak i komponent, ze kterých se skládají vlastní prvky řešení chytrého domu.Dalším silným faktorem, který podpořil rozvoj chytého bydlení, jsou pak stále zvyšující se ceny energií a s tím související požadavky na jejich úspory. Vliv měla i určitá změna životního stylu a větší požadavky na komfort bydlení, kdy se lidé chtějí věnovat jiným věcem než správě a údržbě svého domu. Tento článek má za cíl podat ucelenou a maximálně objektivní informaci o tom, co jsou chytré domy a jaký je jejich skutečný přínos pro běžného uživatele.

Proč chytrý dům ?

Chytré domy jsou určitě trendovou záležitostí a jejich počet se bude neustále rozšiřovat. Toto ale není pro většinu lidí argument, proč si takový chytrý dům pořídit. Proč tedy ? Důvody bývají většinou tři – úspory, bezpečí a komfort. A většina přínosů chytrého domu spadá právě do jedné z těchto tří oblastí. Tyto přínosy jsou pak tím významnější, čím máte v domě více různých technologií. Pokud tedy plánujete řídit jen vytápění a jste si jisti, že žádné další technologie mít v domě nebudete a vystačíte si jen se základními funkcemi, poslouží vám nejspíš stejně dobře i jakýkoliv inteligentní termostat. Pokud ale víte, že kromě vytápění budete mít v domě například i zabezpečovací zařízení, elektrické rolety nebo žaluzie, rekuperaci a na zahradě bazén a závlahový systém, dostáváte se do situace, kdy má určitě smysl o řešení chytrého domu uvažovat. Každý z těchto systémů samozřejmě může fungovat samostatně. Každý bude mít svoji řídící jednotku, svoje ovládací rozhraní, případně nějaké další ovládací prvky jako jsou vypínače. I takto může být postaven moderní dům. Určité míry úspor dosáhnete nejspíš také, komfort bydlení bude určitě vyšší, než kdybyste měli žaluzie na kliku, trávník zavlažovali hadicí a dům vám hlídal pes.

Chytry dum

Kouzlo chytrých domů je ale někde jinde, a to právě ve slučování všech těchto samostatných zařízení do jednoho systému. Výhody jsou zřejmé na první pohled. Každý z uvedených systémů obsahuje samostatnou řídící jednotku, ke které se připojují různé prvky podle toho, o jaký systém se jedná – mohou to být jednotlivé elektrické rolety, čidla pohybu, žárovky osvětlení, termohlavice radiátorů nebo ventily zavlažování. Ale každý z těchto prvků můžete stejně tak připojit přímo k řídící jednotce vašeho chytrého domu. A najednou už nepotřebujete tři, pět nebo osm řídících jednotek, ale postačí vám jedna. Stejně tak je to s ovládacím rozhraním – všechno ovládáte z jednoho nástroje, z jedné ovládací aplikace, jedním ovladačem. A tímto ovladačem může být cokoliv – nástěnný dotykový displej, počítač, tablet, mobilní telefon nebo třeba chytrá televize. Tímto ale ono vzájemné propojení všech vašich domácích technologií nekončí. Sdílet můžete i vypínače.

Chytry dum

Pokud máte v místnosti světlo a roletu, nepotřebujete nutně pro každý z těchto prvků samostatný vypínač. Vystačíte si s jedním, který krátkým stiskem ovládá světlo, a dlouhým stiskem roletu. Ale ani tady ještě ono propojení a sdílení nekončí. Sdílí se totiž i funkce. Například zabezpečovací zařízení může ovládat osvětlení – má přece vlastní čidla pohybu, která např. mohou v noci rozsvítit tlumené navigační osvětlení chodby. Stejně tak může v době vaší nepřítomnosti, tj. když je zabezpečovací zařízení aktivováno, spustit rolety a tím ještě více zvýšit bezpečnost vašeho domu, nebo simulovat vaši přítomnost v domě rozsvěcením světel. Když se vrátíme o pár řádků zpátky, pokud byste měli samostatné zabezpečovací zařízení a samostatný systém na oládání rolet, tak tuto funkcionalitu nikdy nedosáhnete, protože se jedná o autonomní systémy, které nejsou nijak propojeny.

Funkce chytrého domu

Jaké oblasti dnes chytré domy řeší ? Některé už zde byly zmíněny. Jednoznačně nejčastějším využitím je řízení vytápění a zabezpečení, dále pak ovládání stínících prvků jako jsou rolety a žaluzie, ovládání různých typů osvětlení od klasických žárovek přes stmívaná svítidla až po moderní LED a RGB osvětlení. V poslední době roste i využití pro řízení větrání pomocí rekuperačních jednotek, které získávají stále více na oblibě a v nízkoenergetických a pasivních domech jsou v dnešní době standardem, bez kterého nelze dosáhnout žádaného stupně energetické úspornosti. A důležitou oblastí je pak i měření a správa energií. Existuje samozřejmě mnoho dalších možností využití chytrých domů, jako je ovládání závlahového systému, bazénových technologií, klimatizace, ovládání různých spotřebičů, integrace multimediálních funkcí nebo kamerového systému. Podrobný popis všech těchto funkcí by byl nad rámec tohoto článku. Pokusme se přiblížit si alespoň ty nejdůležitější.

Řízení vytápění

Vytápění je spolu se zabezpečením, jak již bylo zmíněno, asi nejčastěji využívaným modulem ze široké škály funkcí chytrého domu. Je to určitě i proto, že vytápění je zpravidla energeticky nejnáročnější technologií v domě a tak tento modul může pomoci vytvářet nejvyšší provozní úspory. Při použití nezávislého řízení teploty v jednotlivých místnostech pomocí časových programů lze skutečně dosáhnout významných úspor, většina výrobců těchto systémů udává až 30% úspory oproti klasickému řízení vytápění s jedním termostatem. Dalším zajímavým číslem je údaj, který říká, že při snížení teploty v místnosti o pouhý jeden stupeň dosáhneme 6% úsporu nákladů na vytápění.

Chytrý dum

Typické řešení chytrého domu vychází z toho, že každá místnost v domě má jiné požadavky na vytápění. Požadovaná teplota v koupelně, obývacím pokoji nebo ložnici se bude v různých částech dne lišit. A stejně tak se budou lišit požadavky každého uživatele. Proto většina řešení nabízí ovládání vytápění pomocí režimů a časových programů. Uživatel si pro každou místnost definuje teplotu, kterou považuje za komfortní, standardní a minimální, která se použije například na udržování teploty v nepřítomnosti. Tímto máme definovány základní režimy topení, mohou se nazývat komfort, standard a útlum nebo jakkoliv jinak. Tyto režimy se pak přiřazují jednotlivým úsekům v časovém programu. Tím, že má každá místnost svůj vlastní časový program, je dosaženo skutečně nezávislého řízení teploty v každé místnosti.

Režimy lze samozřejmě aktivovat i manuálně, a to opět nezávisle pro jednotlivé místnosti, nebo hromadně pro celý dům. Když vám bude zima, můžete si manuálně zvýšit teplotu, buď natrvalo, nebo na určitý čas, po kterém se řízení opět vrátí k režimu stanovenému časovým programem. Při odchodu z domu pak lze uvést celý dům jedním tlačítkem do stavu útlumu. Dalších úspor pak lze dosáhnout vhodným používáním rolet nebo žaluzií – v létě zabrání přehřívání domu a tedy nutnosti použít klimatizaci, v zimě naopak mohou spuštěné venkovní rolety zamezit vychladnutí domu přes noc.

Zabezpečení

Zabezpečení v podání chytrého domu není zdaleka jen klasická elektronická zabezpečovací signalizace, která v okamžiku narušení objektu nebo požáru spustí sirénu a případně pošle SMS s upozorněním. Zabezpečení je zde pojato mnohem komplexněji a spadá do něj maximální možná ochrana obyvatel i domu samotného. V oblasti ochrany proti vloupání přidává funkce jako aktivní simulace přítomnosti, kdy ve vaší nepřítomnosti dům rozsvěcuje světla a stahuje nebo vytahuje rolety podle vašich zvyklostí přesně tak, jako byste byli právě v domě. Na noc pak můžete zatáhnout všechny rolety a zvýšit tak odolnost nejslabšího článku domu, kterým jsou okna.

Chytry dum

Stahování rolet na noc pak mnoho lidí používá i když jsou zrovna doma – právě pro zvýšení pocitu bezpečí. Ani tady ale možnosti zabezpečení nekončí, dalším stupňem ochrany je ochrana proti haváriím jako jsou únik plynu nebo vody. Detektory plynu, umístěné v blízkosti plynových spotřebičů včas zjistí únik a mohou zastavit hlavní přívod plynu. Stejně tak detektory zaplavení v technické místnosti, koupelnách a kuchyni včas odhalí únik nebo havárii a uzavřou hlavní přívod vody dřív, než dojde k rozsáhlejším škodám. V obou případech pak lze na událost pomocí SMS nebo emailu okamžitě upozornit majitele, který také může včasnou reakcí zabránit větším škodám.

Správa energií

Další zajímavou funkcí, kterou chytré domy poskytují, je měření a správa energií. Tato, v rodinných domech relativně nová disciplína, získává stále více na oblibě i významu. Důvod je velmi jednoduchý – stále rostoucí ceny energií. Nejjednodušší variantou je prosté měření spotřeby elektrické energie, vody a plynu. Měřit můžete většinou na více místech, tedy nejen celkovou spotřebu, ale i spotřebu jednotlivých spotřebičů jako je tepelné čerpadlo nebo pračka, případně osvětlení jako celku. Informace slouží uživateli k tomu, aby získal přehled, kolik jeho dům aktuálně spotřebovává, kolik spotřeboval od začátku měsíce, roku a podobné statistické údaje. Tyto údaje mohou být velmi zajímavé například s ohledem na vyhodnocení efektivity nastavených topných programů. Lze však jít ještě dále. Některé chytré domy umí na různou výši spotřeby energií i reagovat.

rekuperace

Například pokud náhle stoupne spotřeba vody v situaci, kdy je aktivováno zabezpečovací zařízení (tedy kdy v domě nikdo není) a současně není v provozu pračka, myčka nebo závlahový systém, systém vyhodnotí situaci jako havárii, uzavře hlavní přívod vody a pošle vám SMS. Měřit lze samozřejmě i výrobu elektrické energie, takže pokud plánujete využívat fotovoltaické panely, opět lze jednak měřit vyrobenou elektrickou energii pro statistické účely, jednak lze i reagovat na úroveň výroby a v definovaných situacích spouštět některé spotřebiče. Ve správě energií však lze jít ještě o pořádný kus dál. Nejvyšší úrovní jsou chytré domy s predikcí spotřeby. Tyto systémy se samy učí podle toho, jak svůj dům využíváte, a na základě databáze historických dat a aktuálního vývoje dokáží předpovídat, jaký bude vývoj spotřeby energie ve vašem domě. V případě, že trend vývoje směřuje někam, kam nechcete, dokáže vás na to včas upozornit a případně i sám zareagovat a zjednat nápravu.

Chytrý byt

Všude se píše a mluví jen o chytrých domech. I v tomto článku tomu doposud nebylo jinak – ale co byty ? Může být i byt chytrý ? Má vůbec smysl, instalovat takovýto systém i do bytu ? Odpověd je jednoznačně ano. Uplatnění inteligentního řízení v bytě je obdobné jako v rodinném domě, liší se většinou jen počtem ovládaných prvků. Potvrzuje to i nastávající tend, kdy už i někteří developeři instalují do svých bytových projektů buď přímo některé moduly inteligentního řízení (nejčastěji právě zabezpečení a vytápění), nebo alespoň svoje byty na takovýto systém připraví a nabízejí je svým zákazníkům jako „Home Automation Ready“, tedy připravené pro instalaci inteligentního řízení. Tato příprava spočívá v tom, že v bytě je kromě standardní elektroinstalace připravena i kabeláž pro elektroinstalaci inteligentní. A zákazník si sám může zvolit, chce-li mít byt chytrý nebo ne.

Co se stane když…?

Častou otázkou je, co se stane když nastane problém. Systém přestane fungovat, nastane nějaká porucha. Přece jen je základem celého řešení počítač a většina lidí má zkušenost, že počítače přece „padají“. Naštěstí není počítač jako počítač. Použiji časté a oblíbené srovnání s automobilem. V průměrném automobilu jsou desítky mikropočítačů. Velmi podobných těm, které mohou řídit váš dům. Myslíte na to, když jedete po dálnici…? Navíc mohu říct, že jsem se za více než tři roky bydlení v chytrém domě s poruchou řídícího systému nesetkal. A pokud už nějaký problém nastane, většina výrobců nabízí podporu zákazníckého centra, které je zákazníkům k dispozici 24 hodin denně. Důležitý je výběr kvalitního řešení, spolehlivého dodavatele, dobrá příprava projektu a hlavně jeho kvalitní provedení. Pokud tyto kroky nepodceníte, nemáte se čeho bát.

Stojí to za to ?

Otázka kolik stojí takový chytrý dům či byt není úplně jednoduchá. Existuje mnoho různých výrobců a mnoho různých produktů, zaměřených na různé cílové skupiny. Dá se ale říct, že díky pokroku a rozvoji, které toto odvětví zaznamenalo v minulých letech, už existuje řešení pro každého. Vzniklo mnoho nových řešení více či méně renomovaných výrobců, která se liší rozsahem a zejména mírou nabízeného komfortu, takže existují už i spolehlivá řešení začínající na ceně v řádu desetitisíců korun (SK verze … na ceně cca 1000 EUR). Variantou je i postupné budování takového řešení, kdy je při vlastní stavbě provedena kabelová příprava, případně instalovány základní moduly a systém je tak připraven na budoucí rozšíření. Tuto variantu také většina výrobců umožňuje a podporuje tím, že svůj systém nabízejí od začátku jako modulární a rozšířitelný.

Chytry dum

V první řadě myslete vždy na to, že investice do řešení chytrého domu je skutečně investicí, která se vám nejen vrátí, ale ještě navíc zhodnotí váš dům. Návratnost investice do chytrého domu se odhaduje na cca 6 až 10 let, v závislosti na použitém řešení a hlavně způsobu jeho používání. A pokud se dům rozhodnete za 5 nebo 10 let, tedy v době, kdy už budou chytré domy naprosto běžnou záležitostí, prodat, budou vaše šance na úspěšný prodej výrazně vyšší než u domu bez jakékoliv inteligence.

Martin Skyva
HAIDY a.s.

www.haidy.cz

Kategorie: Novinky
Tagy: byt domacnost dum Luxusní domy Od partnerů
Sdílejte článek

Diskuze