Malta snadno a rychle

15. 01. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

Maltovinové pojivo Multibat PLUS od společnosti Lafarge Cement, a.s. je určené pro staveništní přípravu vysoce kvalitních malt pro zdění i omítání. Díky svému univerzálnímu použití nalézá uplatnění jak na malých stavbách a rekonstrukcích prováděných svépomocí, […]

Maltovinové pojivo Multibat PLUS od společnosti Lafarge Cement, a.s. je určené pro staveništní přípravu vysoce kvalitních malt pro zdění i omítání. Díky svému univerzálnímu použití nalézá uplatnění jak na malých stavbách a rekonstrukcích prováděných svépomocí, tak na dodavatelsky řešené bytové i další výstavbě.

Tento druh pojiv byl uveden na český trh se stavebními materiály v druhé polovině devadesátých let minulého století .Vývoj a uvedení na trh pojiva Multibat PLUS byly inspirovány dlouholetými zkušenostmi s těmito druhy materiálů získávanými převážně v západní Evropy. Více než desetileté praktické zkušenosti českých stavbařů potvrzují, že adaptace tohoto druhu výrobku na tuzemské podmínky výroby a použití byla úspěšná.

Multibat PLUS vyrábí v České republice firma Lafarge Cement, a. s. Výrobek složený z mletého portlandského slínku, vybraných minerálních složek a speciálních přísad v maltách plně nahrazuje cement, vápno a ostatní běžně používané přísady. Při přípravě výroby bylo použito know-how mateřské společnosti Lafarge.

Použití pojiva Multibat PLUS je velmi jednoduché. Malty se na staveništích připravují v běžné stavební míchačce mísením pojiva s pískem a vodou. Při přípravě malt se nepoužívají žádné další přísady. Poměr pojiva a písku určuje vlastnosti připravované malty. Tento poměr je také jediným rozdílem mezi maltou pro omítání a maltou pro zdění.

Zdicí malty připravené z pojiva Multibat PLUS lze použít jako obyčejné malty (typ G) podle ČSN EN 998-2 pro spojování všech typů kusových staviv, cihel, keramických bloků, kamene, betonových i pórobetonových tvárnic. Tyto malty jsou vhodné i pro spárování režného zdiva.
Výhody zdicích malt z pojiva Multibat PLUS: jsou velice poddajné, mají prodlouženou dobu zpracovatelnosti a příznivé hodnoty konečných pevností.

Malty pro omítání připravené z pojiva Multibat PLUS jsou vhodné pro vnitřní i vnější dvouvrstvé a vícevrstvé omítky jako obyčejné malty (typ GP) podle ČSN EN 998-1 na všechny obvyklé typy podkladového zdiva. Tyto malty lze použít ve spojení se všemi dnes běžně dostupnými zdicími materiály při omítání novostaveb i při renovacích fasád.
Multibat PLUS je vhodný i pro přípravu malt k celoplošnému postřiku pod vlastní omítkovou vrstvu, tzv. špric.
Výhody malt pro omítání z pojiva Multibat PLUS spočívají především ve výborné přídržnosti k podkladu při snadné aplikaci a poddajnosti při vyrovnávání. Speciální přísady zajišťují vznik vyššího obsahu vzduchových mikropórů a současně déle zadržují v maltě vodu. Díky tomu jsou omítky po vyzrání dobře prodyšné, nepraskají a mají vyšší odolnost vůči působení mrazu.

Multibat PLUS je balen v pytlích po 30 kg na europaletách o celkové hmotnosti 1,44 tuny. Palety s Multibatem PLUS jsou zabaleny do smršťovací PE fólie, a tím chráněny před povětrnostními vlivy.

Příklad vlastností malt:

Další informace o maltovinovém pojivu Multibat PLUS naleznete na www.lafarge.cz.

Kategorie: Novinky
Tagy: malta materialy pojivo stavba
Sdílejte článek

Diskuze