4 tipy, které prospějí vzhledu a zjednoduší údržbu vaší zahrady

06. 05. 2010
Diskuze (0)
Sdílet

Už při plánování zahrady je třeba myslet zároveň na její údržbu. Rozmístění jednotlivých prvků může usnadňovat práci nám izahradní technice, bez které se neobejdeme. Četnost údržbových prací velmi ovlivní také zvolený styl zahrady. Vnepravidelné apřírodní zahradě je práce méně než vjejí formální, pravidelné apečlivě upravované podobě.

1. Trávník, výsadby izpevněné plochy založte vucelených plochách

Správným založením zahrady si do budoucna ušetříte čas na její údržbu:

  1. ucelené plochy trávníku umožňují plynulý pojezd sekačky,
  2. výsadby ve skupinách splynulým okrajem, minimum solitérních výsadeb,
  3. ucelené zpevněné plochy ve stejné výšce strávníkem, bez zvýšených obrubníků,
  4. solitéry sochranným obvodem (kolem kmene stromů kruh mulče, byť jen třeba 20cm poloměru, úzký pruh dlažby či plochých kamenů po obvodu objektů vtrávníku) .

Aby bylo sekání trávníku jednoduché aplynulé, musí být založený vucelených plochách, které umožní plynulý pojezd sekačky. Trávník by neměl být zbytečně rozdrobený na malé části nevhodným rozmístěním výsadeb či architektonických doplňků zahrady.

2. Hodně pomůže ivolba stylu zahrady
Spoustu energie ušetříte už samotnou volbou stylu zahrady. Nebudete-li trvat třeba jen na klasickém koberci anglického trávníku, ušetříte hodně času, energie ifinancí, akdyž si ktomu ještě nastudujete pravidla zakládání přírodních, eko, perma nebo lazy (zangl. líný) zahrad, bude vás hřát usrdce to, jak dobře to děláte pro sebe ipro přírodu zároveň.

Stylově čistá formální zahradní úprava. Vypadá jednoduše, ale je poměrně náročná na údržbu. Kvalitní kobercový trávník vyžaduje časté nízké sekání, zálivku, hnojení, provzdušňování aodplevelování (nálet), písková plocha hrabání, čištění, odplevelování aválcování, živý plůtek tvarování.

3. Přírodní úprava sbylinným trávníkem či kvetoucí loukou jsou in anavíc nenáročné na údržbu
Bylinný trávník je vlastně směsí travin abylin, která se vytvoří originálně vždy vzhledem ke stanovišti. Nesmí se sekat příliš často ani moc nízce, maximálně 3až 5 cm nad povrchem půdy; nižší seč by poškodila luční květiny. Zalévání je nutné jen za extrémního sucha, nehnojíte ho. Na rozdíl od květnaté louky, jejíž osivo výrobce doporučuje vysévat do holé půdy, ane do již založeného trávníku, protože jen málo ze zastoupených druhů květin má šanci vzklíčit mezi již rostoucími travinami, můžete bylinkový trávník vytvořit ize stávajícího trávníku. Vytvořit zjiž založeného, druhově chudého trávníku trávník bylinný je vskutku úžasná „práce“.

Vpodstatě stačí vytáhnout lehátko avdobě, kdy jste jindy sekali, zalévali či hnojili, nebudete teď dělat NIC, ovšem cíleně, bez černého svědomí, naopak vás bude hřát usrdce, že právě děláte pro přírodu, atedy isvé nervy víc než dřív. Přestanete svůj green rozmazlovat aon vám to časem vrátí ve své vitalitě, stejně jako vaše děti. Tráva sem tam proschne auvolní místo pro nové rostlinky, objeví se první plané byliny aty zbývající podle chuti amožností dosadíte nebo dosejete; jejich semínka můžete přinést zpřírody nebo koupit jako osivo. Takový trávník posečte až ve chvíli, kdy vám přijde opravdu nevzhledný, nebo když chůze drhne, ovšem ipak ještě můžete nechávat ostrůvky toho vyššího, právě kvetoucího, protože právě tak se to má dělat, aby se květinky vysemenily ahmyz měl stále kde bydlet.

Květnatá louka vpřírodní zahradě tři roky po výsevu. Po obvodu vpočátku kvetení, uprostřed zdůvodu frekvence pohybu posečená nakrátko. Umožní vám tedy ilehce improvizovat se vzhledem zahrady při každém sečení, ovšem „jen“ dvakrát ročně. Bylinný trávník. Tento pojem se nedávno objevil vnázvosloví našich přírodních zahrad vsouvislosti sekologickou osvětou amoc mě potěšil. Vpodstatě je to zkušenostmi aznalostmi podložené požehnání nám trochu línějším romantikům, kteří trpíme, máme-li posekat něžné květy sedmikrásek, rozrazilů, violek, trávniček akdoví čeho ještě, časem vysemeněné vtrávníku na naší zahradě.

Pokud zakládáte nový bylinkový trávník na holé půdě, postupujte stejně jako při zakládání květinové louky. Půdu byste měli ochudit oživiny přimícháním křemičitého písku, kromě toho by půda měla být jen vlhká. Osivo (1 až 4 g/m2) se rozhodí na povrch azahradním válcem přitlačí kpůdě. Semena se nemějí zakrýt vrstvou zeminy, jelikož potřebují ke klíčení světlo. Pro založení takového trávníku jsou dnes ve speciálních prodejnách ksehnání směsi pro bylinné trávníky (například firma Planta naturalis nabízí mimo různých druhů osiv květnatých luk směs Zelený chodníček, která je přechodem mezi květnatou loukou atrávníkem, tedy bylinkovým trávníkem). Porost si pak zachovává druhovou pestrost louky azároveň je odolný při přecházení arozličných způsobech údržby.

4. Vhodně upravte kraje trávníku apředěly mezi jednotlivými plochami

Ne každému se ale přírodní zahrady spestrou směsí rostlin líbí, řada lidí dává přednost vzhledově čitelnější úpravě, kde nízký jemný trávník bude třeba hlavním motivem úpravy, umalých zahrad často potřebným pro optické zvětšení prostoru aurčitý pocit klidu avznešenosti, který přináší. Pak je dobré znát některé realizační detaily, které údržbu greenu usnadní.

Aby bylo snadné sekání trávníku nejen vploše, ale ina jeho okrajích, je dobré věnovat pozornost právě jeho ohraničení. Sekačka může snadno poškodit okraj navazující výsadby nebo rozházet do trávníku oblázky či mulčovací kůru, trávník se bez omezení také rozrůstá do šířky, atedy mezi rostliny, kde ho vněkterých případech nechceme.

Záhon atrávník oddělený úzkým pruhem dlažby (obrubníky acihly naplocho apodobně), která umožní bezproblémové sekání okraje trávníku, aniž by hrozilo poškození výsadeb.
Při sekání okraje trávníku uvýsadeb pomůže okrajová brázdička po obvodu výsadeb, nad kterou snadno sekačkou kolmo najedete. Tento způsob je nejméně nápadný, aproto vhodný do přírodních úprav, kde linka zobrubníků působí příliš výrazně atvrdě.
Stejný prvek dobře poslouží položený těsně pod výškovým předělem (pod posledním schodem, opěrnou zídkou, zvýšenou obrubou záhonu apod.), kde je jinak dosekávání okraje trávníku jednou sekačkou obtížné.
Trvalejším vylepšením může být zpevnění brázdičky (okraje záhonu) zapuštěným obrubníkem. Je to však možné jen upřímých linií amírných oblouků.

TEXT, FOTO aNÁVRHY: Ing.Hana Říhová

Kategorie: Rady a Tipy Zahrada
Tagy: Benzínové sekačky Bubnová sekačka Elektrická sekačka s pojezdem Robotická sekačka Rotavátor Sekačka na trávu Strunová sekačka trvalé byliny uklid zahrada Vřetenová sekačka zahrada
Sdílejte článek

Diskuze