Zateplení je izolace, která se provádí na domech, bytech a jiných stavbách, obytných i nebytových prostor. Zateplení je důležité z důvodu ekologičtějšího a ekonomičtějšího bydlení. Zateplení dnešních standardů nabízí nové technologie, nové přírodní materiály a stavební postupy, díky kterým je izolace stále velmi výhodná. Zajišťuje snižování nákladů za energie, příjemnější prostředí pro bydlení a delší životnost domu, neboť je chráněn před nadměrnou vlhkostí a jinými nepříznivými faktory způsobenými povětrnostními vlivy. O zateplení jednotlivých částí domu nebo o různých typech zateplení si můžete přečíst také v článcích našeho e-magazínu HOME. Kromě toho se můžete dozvědět o nových trendech v bydlení, nebo se inspirovat interiérovým designem domu či malého bytu.

Reklama
Využívejte svou půdu i po zateplení

Využívejte svou půdu i po zateplení

Půdu má většina klasických domů.  Jedná se o prostor, který se nachází bezprostředně pod lomenou střechou domu, vyplňuje tedy prostor mezi stropem posledního podlaží a krovem. Z toho důvodu má půda zkosený strop, sníženou světlou výšku a těžko přístupná zákoutí. Půda je obvykle prostor, který je velmi špatně nebo vůbec tepelně izolován. Je buď prázdný, nebo se využívá jako odkladiště nepotřebných či zřídka využívaných věcí případně jako sušárna prádla. Co ale s půdou, která má dál sloužit ke svým odkladním účelům, a přitom by měla posloužit jako teplená izolace?