Cesta nejen k vlastnímu bydlení prostřednictvím mHypotéky

Potřebujete získat finanční prostředky? Toužíte mít vlastní bydlení a jistou střechu nad hlavou? Kdy zažádat o hypoteční úvěr? Jaký typ zvolit? Jak vybrat správně a tím ještě i ušetřit? Do jaké míry se změnily podmínky v rámci žádosti o získání hypotéky?

Co je hypotéka? Jaká je správná definice a význam?

Jedná se o dlouhodobý úvěr. Hypotéka je produktem, který nabízí a poskytují finanční instituce. Hypoteční úvěr je splácen prostřednictvím pravidelných měsíčních splátek dle předem sjednaného kalendáře.

Hypotéka se dělí na účelovou a neúčelovou. Jak už z označení vyplývá, v rámci neúčelového úvěru lze získané finanční prostředky použít na cokoliv. Není zapotřebí doložení prokazatelných výdajů. Tento druh hypotečního úvěru je jištěn zástavním právem k nemovitosti. Nemovitost můžete vlastnit vy nebo může být jištěna třetí osobou, která vám takto vypomůže.

Oproti tomu účelový hypoteční úvěr je ze strany banky vyhodnocen jako méně rizikový, je poskytován rovněž za výhodnějších úrokových podmínek. Účelová hypotéka je striktně vázána na investici do nemovitosti. Mezi nejčastější důvody pro hypotéku náleží koupě nemovitosti, pozemku, vypořádání společného jmění manželů, výstavba domu, rekonstrukce, nástavba či přístavba, modernizace či inovace v rámci bydlení. Ale také se jedná o refinancování hypotečního úvěru, stejně tak možnost refinancování překlenovacího úvěru ze stavebního spoření či refinancování vlastních prostředků.

Snadné řešení za pomoci mHypotéky. Jaké má přednosti?

V první řadě je třeba vědět, k jakému účelu potřebujete získat hypotéku, tj. jestli se jedná o koupi nemovitosti či potřebujete finanční prostředky na rekonstrukci nebo výstavbu, na refinancování hypotečního úvěru nebo je vaším záměrem získání finančního obnosu na vypořádání či vyrovnání.

O hypoteční úvěr může požádat fyzická osoba starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům. O hypotéku mohou zažádat až čtyři osoby. Žadatel o hypotéku musí splňovat podmínku, tj. mít stálý měsíční příjem.

Ohledně splácení se jedná o automatické inkasování splátek z účtu hlavního žadatele. Splátky mohou být anuitní nebo degresivní, tj. klesající. Minimální výše pro poskytnutí hypotéky činí částku dvě stě tisíc. Maximální výše účelového hypotečního úvěru může být až devadesát procent hodnoty zastavené nemovitosti. Výše poskytnutí se odvíjí od schopnosti žadatele splácet. Pozitivní je, že lze dobu splácení rozložit v rozmezí od dvanácti do čtyřiceti let.

Předností hypotéky je benevolence v případě nedoložení příjmů. Zde tak je reálná šance na získání hypotečního úvěru do padesátiprocentní hodnoty zastavené nemovitosti. Pro schválení hypotéky stačí pouze jeden žadatel.

Pro jaký účel si lidé nejvíce berou hypoteční úvěr?

Stále platí, že je hypotéka především dostupnou cestou pro získání vlastního bydlení. Nadále tedy zůstává nejčastějším záměrem žádosti o hypotéku investice do nemovitosti. Jedná se především o koupi nemovitosti. Druhým nejčastějším důvodem je investice do výstavby a třetím důvodem je refinancování.

Čím dál častěji je však hypoteční úvěr využit i na jiné účely, neboť je snadnější a benevolentnější cestou pro získání finančních prostředků. Prioritou pro mnohé je, že takřka postačí jen jištění v podobě zástavního práva k nemovitosti. Předností také je, že prostřednictvím hypotéky je reálné získání vyšší finanční částky.

Hypotéka byla, je a bude. Hypoteční úvěr aneb jak jde čas…

Obliba hypoték má nadále stoupající tendenci. Neustále pokračuje vývoj a inovace hypotečních produktů. Dnes je možné si propočítat hypoteční úvěr i na internetu, porovnat různé nabídky od dostupných a relevantních poskytovatelů. Jedná se o zcela bezplatný online nástroj v podobě hypoteční kalkulačky.

Díky moderní době je dnes maximální dostupnost potřebných informací na internetu či webových stránkách konkrétní finanční společnosti. Oproti minulosti nastala změna i v možnosti využití výhodného pojištění proti mnoha rizikovým faktorům v rámci splácení.

Jednou z význačných změn, které nastaly, jsou předčasné i mimořádné splátky bez jakéhokoliv poplatku a sankcí. Vyplývá to z nového zákona o spotřebitelském úvěru.

Lhůta na rozmyšlenou! Jakmile obdrží žadatel o hypoteční úvěr konkrétní nabídku, nelze ji ze strany finanční instituce během dvou týdnů zrušit ani pozměnit. Žadatel má během této lhůty čas na rozmyšlenou. V této době samozřejmě může porovnat zároveň nabídku u konkurence a rozhodnout se. Změna nastala i v orientaci nabídek, díky které informace o nákladech úvěru získává žadatel ve srozumitelné a striktně stanovené struktuře.

Také se zpřísnily podmínky posuzování bonity žadatele o hypoteční úvěr. Hypotéku tak bankovní společnost může poskytnout pouze tomu, kdo disponuje předpoklady pro řádné splácení, což banka musí vždy individuálně a důkladně prověřit.

Změna nastala i v omezení výše hypotečního úvěru dle příjmů. Podstatným parametrem při vyhodnocování se tak stává i poměr ročních příjmů žadatele k výši zadlužení. Druhou variantou je poměr ročních příjmů k ročním splátkovým závazkům.

ZDROJ: PR článek společnosti mBank S.A.

Komentovat