Dům v duchu evropské dřevostavby

17. 03. 2012
Diskuze (1)
Sdílet

Výběr nového bydlení rodiny ze severní Moravy byl determinován požadavkem na pohodlný dům s minimální spotřebou energie. Důležité pro výběr vhodného projektu byly: moderní architektura a zkušenosti projektanta s navrhováním a výstavbou energeticky úsporných dřevěných […]

Výběr nového bydlení rodiny ze severní Moravy byl determinován požadavkem na pohodlný dům s minimální spotřebou energie. Důležité pro výběr vhodného projektu byly: moderní architektura a zkušenosti projektanta s navrhováním a výstavbou energeticky úsporných dřevěných domů. Nakonec se rozhodli pro návrh Ing. arch. Michaela Kocycha.

Stavbu tvoří základní geometrické těleso – dřevěná hmota ve tvaru kvádru. Ta tvoří obytnou část domu a v ní je skryt jakýsi zděný akumulační prvek nezbytný pro tepelnou stabilitu moderní dřevostavby. Zděné konstrukce vymezují prostor pro umístění technické místnosti – srdce energeticky úsporného domu. Ke kvádru pak přiléhá jednopodlažní část rozšiřující dispozici přízemí. Energeticky nenáročné zóny se tak ukrývají vně základního tělesa. Objekt má záměrně navržený jednoduchý tvar, tudíž je úsporný a účelný. Snahou dále bylo, aby stavba zapadala do bezprostředního okolí zástavby.

Dům na rovinatém pozemku je situovaný tak, aby většina prosklených ploch obytných místností byla obrácená na jih. Solární zisky prosklení jižních oken tak mají v zimních měsících velký vliv na úsporu energie. Zároveň je však prosklení nutno chránit před nežádoucím přehříváním v letním období. Okna směřující na zbývající světové strany mají minimální velikost.

Okna směřující na zbývající světové strany mají minimální velikost. Místnosti nenáročné na tepelnou pohodu jsou navržené vně vytápěné obálky.Dřevostavba byla navržená metodou trojřadého systému two by four v kombinaci s masivními akumulačními zdmi. Tento koncept zaručuje minimalizaci tepelných mostů a zajišťuje také tepelnou stabilitu domu. Dřevěná konstrukce současně vymezila dostatečný, 400 mm široký prostor pro uložení tepelné izolace na bázi minerální vlny. O plošné ztužení stěn se na interiérové straně postaraly dřevoštěpkové OSB desky, které zároveň s přetmelenými a přelepenými spoji plní funkci parotěsné vrstvy. Vnitřní obklad tvoří sádrokartonové desky. Dům je obložený zavěšeným fasádním obkladem systému Cetris Finish v kombinaci s modřínovým dřevem a titanzinkem. Mezi nosnou konstrukcí stěny a vnějším obkladem je ponechaná vzduchová odvětrávací mezera. Obálka domu je realizována jako difúzně otevřená, čímž je zajištěna vyšší životnost stavby.

Jediným zděným místem v domě je technická místnost. Důvodem je maximální akumulace tepla při oslunění a minimalizace tepelných ztrát  je zde umístěný integrovaný zásobník tepla. Dům nemá klasické vytápění, je vybavený řízeným větráním s rekuperací od firmy Atrea. Do zásobníku dodávají energii solární panely, teplovodní krb nebo elektrické topné vložky. Vzduch se nasává do vzuchotechnické jednotky přes zemní kolektor. Dům má pět kolektorů a v létě nebylo potřeba zapnout ohřev teplé užitkové vody  na déle než 4 hodiny. V zimě ohřívají domácí vodu elektřinou.

Majitelé uvažují o doplnění technického zařízení fotovoltaickými články, aby si mohli vyrábět elektřinu sami. Samotní uživatelé domu dnes hodnotí své bydlení jako pohodlné, zdravé a energeticky minimálně náročné.

Technologie

 • centrum domu tvoří zděné jádro – akumulační prvek nezbytný pro tepelnou stabilitu moderní dřevostavby
 • zděné konstrukce vymezují prostor pro technickou místnost – srdce energeticky úsporného domu
 • větrání se zpětným získáváním tepla, vytápění teplovzdušné (rekuperační jednotka Duplex RK)
 • vzduchový cirkulační zemní registr délky 30 m (využívá relativně stabilní teploty zeminy v hloubce cca 2 m) zabezpečuje:
 • – dohřev vzduchu v zimním topném období
 • – chlazení vzduchu v letním období, kdy stavbě hrozí přehřívání
 • integrovaný zásobník tepla (IZT) o objemu 925 m3 se stratifikací (akumuluje teplo ve vodě, které se podle potřeby následně předává výměníku voda – vzduch, který je součástí rekuperátoru – větrací a topná jednotka)
 • zdrojem teplé vody IZT je:

– solární systém disponující pěti plochými solárními kolektory (přebytečné teplo se odvádí do venkovního bazénu)
– teplovodní výměník krbové vložky
– elektrická topná spirála (elektrický dohřev v případě potřeby)

Text: Andrea Mičková, Eva Grochová
Foto: Robert Žákovič
ZDROJ: HOME

Kategorie: Dřevostavby Návštěvy domů
Tagy: drevostavby dum
Sdílejte článek

Diskuze

 • Dobrý den,
  mám takový dotaz. Vlastním pozemek poblíž záplavové oblasti. V případě, že by se voda dostala až k nám mohla by dřevostavba utrpět větší újmu? Nebo spíše jak dlouho dokáže odolávat vlivu vody? Setkal jsme se s dost opačnými názory na toto téma. Mnoho majitelů stavebních firem tvrdí, že dřevostavby jsou vůči vodě zcela neodolné a dochází k uhnívaní. Naopak stavitelé dřevěných staveb argumentují tím, že mnohé zděné stavby kolabují nebo jsou po záplavách zcela nepouživatelné.