Chystáte se betonovat?

14. 06. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

Beton je stavební materiál, bez něhož bychom si jen těžko dokázali představit stavebnictví. Umělý kámen, jak se betonu také říká, najdete v každé stavbě, i když ho většinou překryjí jiné povrchové materiály. Každá stavba totiž stojí na […]

Beton je stavební materiál, bez něhož bychom si jen těžko dokázali představit stavebnictví. Umělý kámen, jak se betonu také říká, najdete v každé stavbě, i když ho většinou překryjí jiné povrchové materiály. Každá stavba totiž stojí na betonových základech. S rostoucími možnostmi technologií se i využití betonu značně rozšířilo – stavby bez nosných betonových konstrukcí si již dnes ani nedovedeme představit.

Třebaže je beton zpravidla materiál, na kterém se každý stavitel snaží co nejvíce ušetřit, mějte na paměti, že ne nadarmo se základům domu říká základy. Na nich ve velkém míře závisí stabilita a kvalita domu, a přestože je již během rané fáze stavby není vidět, zanedbat jejich kvalitu se z dlouhodobého hlediska nevyplácí. I když nemusíte být odborník na betonování, na několik základních věcí se vyplatí myslet už před výběrem způsobu betonáže.

Základními složkami betonu jsou kamenivo, voda a cement. Schválně uvádíme složky v tomto pořadí – mnozí laici, ale ani odborníci si neuvědomují, že největší část z objemu betonu tvoří právě kamenivo, které je zároveň i kostrou celé betonové konstrukce, jež ve velké míře ovlivňuje výslednou kvalitu betonu. Kamenivo se přidává do betonu v různých frakcích (tedy v různé velikosti) podle druhu stavby a mísí se v optimálním poměru. Cement a voda jsou pojivem právě kamenového základu.
Na co tedy musíte dbát ještě před betonováním základů svého domu?

Kvalita versus cena?
Vyberte si betonárnu, která má dobré jméno a je v dostatečné blízkosti vaší stavby. V ideálním případě by se měl čerstvý beton namíchaný v betonárně uložit v místě stavby do 45 minut, i když přísadami je možno tuto dobu prodloužit. Přesný čas je uveden na dodacím listě pod označením maximální doba zpracovatelnosti. Počítá se od přidání vody k cementu v míchacím jádru betonárny.

Nedejte se zlákat nejlevnější nabídkou a přesvědčováním, že betonárna používá stejný cement jako všichni v okolí, jen dokáže beton vyrobit efektivněji. Kamenivo, na kterém závisí kvalita výsledného betonu, je často právě ta složka, na níž se mnozí výrobci snaží ušetřit, aby snížili cenu vyráběného betonu. Nezřídka jsou hmatatelným důkazem nekvalitního kameniva v čerstvém betonu nečistoty (kousky dřeva, domácího odpadu a podobně). Ne vždy ale máte to štěstí a můžete být přítomní po celou dobu betonáže, proto si zvažte serióznost dodavatele. Také přísady přidávané do betonu pro lepší zpracovatelnost mají různou kvality, a tedy i cenu.

Naplánujte betonáž na vhodné období
Pokud naši hydrometeorologové předpovídají velké výkyvy teplot, silné srážky, vysoké teploty či vítr, odložte betonáž raději na pozdější období. Nejvhodnější teplota k betonování je v rozmezí 10 až 25 °C, za nepříliš ostrého slunce a nepříliš silného větru. Pokud však musíte betonovat i v extrémnějších podmínkách, dbejte, abyste:
• při nízkých teplotách chránili povrch betonu bezprostředně po uložení proti ztrátám tepla, nejlépe tak, že jej zakryjete tepelněizolačními rohožemi. Před účinky větru a deště beton chraňte fóliemi nebo rohožemi. Vyhněte se betonování při minusových teplotách – jestliže čerstvý beton opakovaně zamrzne, naruší se proces tuhnutí a hrozí mu rozdrobení;
• při vysokých teplotách nebo suchém, respektive slunném počasí ochránili povrch betonu před ztrátou vlhkosti, aby nevznikaly smršťovací trhliny. Povrch čerstvého betonu chraňte nástřikem vhodným ošetřovacím prostředkem nebo ho kropte vodu.

Výhodou základové desky z vláknobetonu jsou její dobré vlastnosti po zatvrdnutí a rychlá realizace. (Holcim)

Kontrola na místě

Před zahájením betonáže zkontrolujte rozměry, polohu a těsnost spojů bednění, případně přesnost polohy, rozložení výztuže (pokud používáte klasickou výztuž kari rohožemi) a stejně tak i uložení izolací, které se betonáží překryjí. Při vyztužení zkontrolujte rozložení rohoží (dbejte na minimální krytí výztuže) a ověřte, zda rohože nebudou během betonáže takzvaně plavat. To je například častá chyba nedostatečného vyztužení rohů a kritických bodů konstrukce. Druh, množství, rozměry a poloha výztuže jsou dány výkresem na základě statického výpočtu. Při správném obalení výztuže betonem ocel nekoroduje. Promyslete si i rozmístění potřebných otvorů, abyste po zatvrdnutí betonu nemuseli otvory dodatečně vysekávat.

Objednávané množství čerstvého betonu a interval dodávek přizpůsobte možnostem pokládky betonu. Vyhněte se časovým prostojům a riziku, že beton začne tuhnout dříve, než ho stavbaři dokážou položit a zhutnit v bednění. Tuhnoucí beton se již nesmí použít. Beton z betonárny má optimalizovaný poměr všech součástí. V žádném případě „nevylepšujte“ tuhnoucí beton dodatečným přidáním vody! Přebytečná voda snižuje výslednou pevnost, odolnost a trvanlivost betonu a zvyšuje se i jeho nasákavost.

Zhutňováním se z čerstvého betonu odstraňuje přebytečný vzduch, aby bylo dosaženo požadované konečné kvality. Beton se zhutňuje vibrováním nebo propichováním. Bednění musí být po vibrování vyplněno směsí rovnoměrně, a to i v rozích a mezerách mezi výztuží.

Odbednění konstrukce je možné až po dosažení požadované pevnosti. Většina betonů získává větší část výsledné pevnosti už po dvou dnech betonáže (v závislosti na vnějším prostředí), ovšem beton dozrává až 28 dní.

Zhutnění (vibrování) probíhá stejně jako u klasického betonu. (Holcim)

Speciální betony

Beton se v současnosti často používá ve „vyšším“ stavitelství. Moderní architektura dala zelenou nejen hypermoderním tvarům a konstrukcím, ale stále častěji kombinuje dobré vlastnosti betonu s barevností či tradičním „teplým“ stavebním materiálem – dřevem. S jakými vylepšenými betony se můžete setkat i při stavbě svého domu?

Pohledový beton
Pohledový znamená, že se beton po odbednění dále nepřekrývá, ale zůstává přiznaný, tj. viditelný. Textura pohledového betonu závisí výlučně na textuře použité formy bednění (jaká je forma, takový je výsledný vzhled povrchu), po odbednění prakticky není možné případné vady opravit. Pokud uvažujete o pohledovém betonu, zvolte si raději firmu, která s ním má zkušenosti, a konzultujte svůj záměr i s betonárnou. Každý zkušený výrobce má pro tento účel speciálně navrženou recepturu. Čím preciznější bude betonáž, tím větší potěšení budete mít z každého pohledu na výsledek. Při současných technologiích a vysoké kvalitě bednění je však snadné vyhnout se chybám a estetickým nedostatkům výsledného betonu.

Beton, který se míchá na pohledové konstrukce, obsahuje více jemných částic pro zabezpečení celistvého povrchu. Při pohledovém betonu je mimořádně důležité kvalitní bednění, vhodný odformovací přípravek a důkladné zvibrování. Konzistence betonu musí být identická v celé konstrukci, stejně jako barevnost. Důležité je i následné ošetřování čerstvého betonu.

Pohledový beton se už i u nás neomezuje výhradně na stavbu efektních stěn, ale stále častěji se prosazuje i v doplňkové architektuře – betonové obklady, schody, nábytek z pohledového betonu, konstrukce krbů a krbové desky, betonová dlažba či podlahy si nacházejí stále větší počet příznivců.Detail betonu vyztuženého ocelovými vlákny (Holcim)

Beton vyztužený vlákny
Slabiny klasického betonu vyztuženého ocelovými kari sítěmi, především náročnou manipulaci se sítěmi a následnou korozi výztuže, se podařilo výrobcům odstranit pomocí betonu, do kterého se výztuž přidá v přesném poměru přímo v betonárně, tedy před dovezením na stavbu. Výztuží v betonu se stávají vlákna, která mohou být ocelová nebo syntetická, mají různou délku i různé tvary. Pevnost syntetických vláken je téměř srovnatelná s pevností oceli, ale modul pružnosti syntetických vláken je ve srovnání s ocelí menší (doc. Ing. Karel Trtík, Fakulta stavební ČVUT v Praze, výzkumný záměr Kvantitativní hodnocení rizik ve stavebnictví).

Jednoznačnou výhodou použití betonu vyztuženého vlákny je jeho přesné a rovnoměrné vyztužení v celém objemu konstrukce, a to i v kritických rozích, vysoká pevnost v tahu za ohybu a odolnost proti trhlinám. Každý spolehlivý výrobce vláknobetonu garantuje kompletní technické řešení, a tím minimalizuje vliv lidského faktoru.

Vláknobeton se uplatňuje při betonáži základových desek, základových pásů, sklepních stěn, betonových potěrů a podlah rodinných domů, ale i škol či kancelářských budov. Vláknobeton, oblíbený ve velkém míře například ve Švýcarsku, si získal příznivce i díky úspoře času na stavbě a v nemalé míře i díky sníženému riziku úrazů při betonování. Před použitím vláknobetonu do nosných konstrukcí je potřeba možnost použití konzultovat s výrobcem transportbetonu, případně se statikem.

Barevný beton
Barevný beton se dostal do povědomí veřejnosti především díky prefabrikátům – betonovým střešním krytinám, tvarovkám, dlažbám a betonovým panelům. Architekti a projektanti však rádi barevně zvýrazňují i velkoplošné prvky staveb, aby zvýraznili krásu linií stavby při dodržení ekonomičnosti údržby.

Technologie výroby barevného betonu je totožná s technologií výroby standardních betonů; při namíchání se do betonu podle požadovaného odstínu a stupně barevnosti přidávají barevné pigmenty (tekuté nebo práškové). Výhodami přidání barvy přímo do betonu jsou:
• stálobarevnost a barevná homogennost betonové plochy odolné proti UV záření,
• možnost kombinace materiálů a tvarovatelnosti povrchu,
• nízká technická náročnost na údržbu i silně namáhaných povrchů,
• možnost namíchání různých odstínů v rámci jedné barevnosti,
• otěruvzdornost povrchu.

Praxe potvrdila, že péče o čerstvou barevnou betonovou plochu má vliv na kvalitu a barevnou stálost betonu po jeho zatvrdnutí. Hlavně u externích betonáží se bezprostředně po odstranění bednění vyžaduje impregnace hotového betonového povrchu ošetřujícími nástřiky, které zabraňují vzniku vodních skvrn a šmouh. Zároveň zabraňují vsakování dešťové vody, voda zůstává v drobných kapičkách na povrchu a nenarušuje barevnost betonu.

Betonové potěry

Betonové potěry jsou vlastně velmi tekuté betony, které jsou významné svojí samonivelizační schopností. Jejich tekutost zaručuje výrazně lepší rovinnost potěru – mají schopnost vyrovnávat vzniklé nerovnosti v podlaze. Díky své masivnosti poskytují nejen zvýšený akustický útlum, odolnosti proti vodě a vlhkosti, ale i téměř neomezenou životnost.

Plánujete v domě podlahové vytápění? U podlahového vytápění je důležité, aby materiál použitý na zalití trubek splňoval tepelné kritérium. Důležitým faktorem je odstranění vzduchových bublin, které by mohly působit jako izolátor a zabraňovaly by dokonalému přestupu tepla z vyhřívacích trubek do podlahy. U betonových potěrů je zajištěn plynulý přestup tepla a dokonalé obalení trubek podlahového vytápění. Nižší zatížení stropní konstrukce je zároveň velkou výhodou hlavně při rekonstrukcích podlah ve starších domech. Pochůznost betonových potěrů již po 24 hodinách, které uplynuly od realizace, a možnost jejich použití i ve vlhkém prostředí jim zaručuje nezanedbatelnou výhodu oproti anhydridním potěrům. Optimální teplotní podmínky při pokládce betonový potěrů jsou přibližně 20 °C, minimální teplota je jako u klasického betonu –5 °C. Pokud nemáte s betonováním praxi, betonáž potěru raději přenechte zkušené podlahářské firmě.

TEXT: Ľubica Pišťanská, Jana Zimanová
FOTO: archiv vydavatelství, Holcim, Bekaert, Lanxess
ZDROJ: Vše o výstavbě a rekonstrukci svépomocí

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: beton betonování podlahy rekonstrukce stavba
Sdílejte článek

Diskuze