Co všechno obnáší zateplení stavby

Co všechno obnáší zateplení stavby

20. 03. 2014
Diskuze (0)
Sdílet

Zateplení stavby, ať nové či starší, je sice nákladnou záležitostí, ovšem v dlouhodobějším pohledu jsou jeho přednosti dané – úspory při vytápění domu a současně lepší kvalita bydlení. Co všechno obnáší    1 Syntetické materiály […]

Zateplení stavby, ať nové či starší, je sice nákladnou záležitostí, ovšem v dlouhodobějším pohledu jsou jeho přednosti dané – úspory při vytápění domu a současně lepší kvalita bydlení. Co všechno obnáší 

 

1 Syntetické materiály

Polystyreny, polyuretany, PVC a PE patří mezi velmi často využívané izolační materiály především pro svůj příznivý poměr výkon – cena. Asi nejběžnějším je expandovaný pěnový polystyren (EPS), přičemž jeho typy se liší pevností v tlaku – vyrábí se v hodnotách 50 až 250 kPa. Je vhodný jako izolant stěn, používá se i jako kročejová izolace, neodolává však dlouhodobé vlhkosti. Pro izolaci soklů, základových desek nebo ve skladbě střech s obráceným pořadím vrstev je vhodný extrudovaný polystyren (XPS) s uzavřenými póry, působí proto nejen jako tepelná izolace, ale i jako účinná součást hydroizolace.

Nejčastěji se používá v deskách opatřených polodrážkou nebo hranou. Je pevný, ovšem neodolává UV záření.

Novější generací EPS je šedý polystyren – ve stejné vrstvě má cca o 15–20 % lepší izolační účinky než běžný EPS. Jak EPS, i XPS a šedý polystyren obsahují zpomalovače hoření.

Z polyuretanů je ve stavebním průmyslu využívána nejčastěji tvrdá PU pěna. Oproti EPS má kromě jiného i díky omezení sálavé složky šíření tepla pěnou výrazně nižší součinitel tepelné vodivosti ( λdPUR < 0,025 W/(m.K) vs. λdEPS = 0,037 W/(m.K). Často bývá kombinována s hliníkovou fólií, minerálním rounem nebo se zmíněným EPS. Je nezbytné chránit jej před UV zářením.

Výborné tepelněizolační vlastnosti má také ve srovnání s PUR tužší polyisokyanurát (PIR). Díky uzavřené struktuře nepřijímá žádnou vlhkost a je odolný proti ohni. Desky bývají opatřeny plastem nebo plechem, je vhodný pro izolace plochých i šikmých střech.

foto: thinkstock.cz

foto: thinkstock.cz

2 Izolace přírodního původu

Do této kategorie nepatří jen rostlinné zdroje, ale i produkty z nerostných surovin – především minerální vlny (kamenná vlna z čediče nebo vysokopecní strusky, skelná vlna z křemene se stále se zvyšujícím podílem recyklovaného skla). Jejich předností je odolnost proti ohni, tlumení hluku a prodyšnost. Velkou předností minerálních tepelných izolací je i nízký difuzní odpor, a tedy vysoká paropropustnost – případná zkondenzovaná vlhkost v obvodové zdi domu se může odpařovat ven. Proto se minerální vlna s úspěchem používá i v difuzně otevřených konstrukcích, případně při zateplení dvouplášťových střech. Izolační schopnosti se ovšem snižují ve vlhkém prostředí. Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje od λ = 0,035 W/(m.K). Ve větší či menší míře jsou využívány původní a zkušenostmi prověřené přírodní rostlinné materiály – sláma, seno, ale i nově technologicky zpracovávané suroviny – dřevo a výrobky na jeho bázi, například celulóza, dále technické konopí a podobně. Obecně jsou ekologické – hypoalergenní, při manipulaci není nutné používat ochranné pomůcky, procesy výroby nejsou náročné na spotřebu energií. Jsou ošetřeny prostředky proti škůdcům, plísním, houbám a roztočům, a pro zvýšení bezpečnosti také impregnovány přípravky proti hoření.

Širokou skupinou jsou dřevovláknité izolace, vyráběné z rozvlákněné dřevní hmoty mokrým nebo suchým způsobem. Dřevovláknité desky se využívají v exteriéru i interiéru, ale i jako jádrová izolace, je možné je opatřit tenkovrstvou omítkou. Mají výborné akumulační schopnosti a tlumí kročejový hluk i průzvučnost. Desky se obvykle spojují na pero a drážku.

Pokud chcete ušetřit nejen na vlastní kapse, ale přemýšlíte globálně, měly by vás zajímat nejen tepelnětechnické hodnoty izolace, ale i její původ, způsob výroby, doprava apod.

K čemu slouží izolace

Tepelná izolace slouží k udržení tepelné pohody a příjemného klimatu v objektu, neboť brání nejen úniku tepla v zimě, ale i přehřívání interiéru v horkých letních dnech. Základním ukazatelem při zateplování domu by měla vždy být kvalita. Případné chyby nebo snaha ušetřit se projeví v následujících letech a náprava bývá problematická nebo zcela nemožná. V optimálním případě by měla být zateplena celá budova, a to alespoň ve standardu doporučeném normou ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov), což je u novostaveb nízkoenergetický, případně, pokud je to možné, pasivní standard. U rekonstrukcí závisí úroveň zateplení na stavu a typu budovy. Tepelné izolace mohou fungovat i jako akustické izolace. Vyrábějí se ve formě desek, rouna nebo vláken a granulátu pro tlakovou aplikaci.

V hlavní roli moderní materiály

Účinnou novinkou na poli tepelných izolací je pěnové sklo. Jeho strukturu tvoří uzavřené bublinky, je parotěsné a nehořlavé, nejčastěji je využíváno v energeticky úsporných či pasivních domech pro přerušení tepelných mostů, k izolaci spodních staveb, a tké pojízdných a pochozích střech s velkým tlakovým namáháním. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,04 až 0,048 W/(m. K).

Další moderní novinkou jsou vakuové izolační panely (VIP), vyplněné tuhou síťovou strukturou ze shluků částic oxidu křemičitého. Jsou opatřeny neprodyšným a pevným obalem a zevnitř i vně jsou opatřeny reflexní hliníkovou vrstvou pro zamezení šíření tepla sáláním. Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje od λ= 0,004 až 0,005 W/(m.K), vzhledem ke stárnutí materiálu je vhodné brát v úvahu spíše 0,008 W/(m.K). Většímu rozšíření obou typů izolací ale brání zatím poměrně vysoká cena.

Obalený v Leviskách…

K izolování objektů slouží i tzv. alternativní přírodní materiály – sláma, izolace z ovčí vlny nebo džínsoviny. Sláma se používá nejen jako izolační, ale i konstrukční materiál. Určitou nevýhodou je cena a také dostupnost, odrůdy pro stavební účely je nutné speciálně pěstovat i sklízet. Ovčí vlna je vysoce hygroskopická, trvanlivá, drží tvar. Nehodí se ovšem do vlhkého prostředí. Izolace z džínsoviny jsou ve vyšší míře využívány především v USA a vyrábějí se ze zbytků z oděvních továren či ze starých džínových oděvů, k nimž se přidávají příměsi pro zvýšení odolnosti proti ohni a hmyzu. Výjimečný je tento materiál především tím, že je až z 85 % recyklovaný a na jeho výrobu je potřeba mnohem méně energie než na výrobu běžných izolantů.

Kontaktní zateplovací systémy (ETICS)

Vnější zateplení objektů mohou zajistit i kontaktní zateplovací systémy ETICS. Jejich předností je celistvé zateplení fasády bez tepelných mostů a zachování původního rázu fasády, protože povrch systému tvoří omítka. Tepelná izolace je spojena tmelem a hmoždinkami s původním zdivem a strukturovanou omítkou. Jako izolant je s výhodou použita kamenná vlna. Velmi důležitá je zde kvalita provedení a použité materiály, neměly by proto být aplikovány svépomocí, ale vždy školenou odbornou firmou. Při provádění je nutno dodržovat ČSN 73 2901:2005 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), technologická pravidla realizace ETICS příslušného výrobce a projektovou dokumentaci ETICS.

(foto: Isover)

(foto: Isover)

1 Isover EPS – stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu bez významných požadavků na zatížení tlakem (např. pro podkladní vrstvy plochých střech, podlahy, stěny apod.). Jsou určeny pro trvalé zatížení v tlaku max. 1200 kg/m2 při deformaci < 2%. Isover EPS 70 F – tepelněizolační desky se sníženou hořlavostí pro fasádní zateplovací systémy (ETICS). λD=0,039 Wm-1K-1

(foto: Isover)

(foto: Isover)

2 Tepelněizolační desky EPS vyráběné do forem. Vyznačují se minimální nasákavostí, vysokou pevností v tlaku a mrazuvzdorností. Vyrábějí se v rozměru 1250 x 600 m, obvod je standardně opatřen polodrážkou. Jsou určeny podobně jako desky XPS pro tepelné izolace spodní stavby v přímém styku s vlhkostí, např. základových desek, suterénních stěn apod., a pro trvalé zatížení v tlaku max. 3 600 kg/m2 při deformaci < 2%. λD= 0,034 W/(m . K).

(foto: Isover)

(foto: Isover)

3 Izolační desky Isover EPS Grey 100 jsou grafitovým izolantem nové generace se zvýšeným izolačním účinkem. Jsou určeny především pro profesionální zateplení podlah a podobné využití, kdy je požadována vysoká pevnost v tlaku, nejčastěji pro energeticky úsporné domy (nízkoenergetické a pasivní stavby), a také všude tam, kde je nedostatek místa pro izolace tradiční, např. pro rekonstrukce podlah, tepelné izolace lodžií nad vytápěnými prostory a pro jiné aplikace. Jsou určeny pro trvalé zatížení v tlaku max. 2000 kg/m2 při deformaci < 2%. λD=0,031 W/(m . K). 

(foto: Isover)

(foto: Isover)

4 Hojně využívané jsou i izolace z technického konopí, které velmi rychle roste a nevyžaduje velkou péči. Při růstu odbourává CO2 a nevyčerpává půdu. Výchozí surovinou pro výrobu izolací jsou krácená konopná vlákna, jako pojivo se používá zdravotně nezávadný materiál na bázi POP. Ve stavebnictví se používá tento izolační materiál ve formě desek či rouna, případně i jako sypká foukaná izolace. Součinitel tepelné vodivosti je srovnatelný s jinými typy izolací (λ≈ 0,04 W/(m . K). 

(foto: IP Izolace Polná)

(foto: IP Izolace Polná)

5 Mezi tepelnými izolanty mají své pevné místo foukané izolace z kamenné vlny, konopí a materiálů na bázi dřeva – konkrétně celulózy. Na místo se aplikuje volným foukáním, objemovým plněním nebo nástřikem. Výhodou je čisté, jednoduché a rychlé provedení, nevzniká žádný odpad, je možné izolovat nepřístupná místa, například části krovů a podobně. Velmi podobné jsou sypané minerální, skelné nebo konopné izolace. Mají podobné vlastnosti jako foukané izolace a do stavebních konstrukcí se aplikují také pod tlakem. 

(foto: CIUR)

(foto: CIUR)

6 Celulózové tepelněizolační materiály se vyrábějí z recyklovaného novinového papíru. U nás asi nejrozšířenější je celulózová izolace s obchodním názvem Climatizer Plus. Papír je zpětně rozvlákněn a impregnován proti plísním, hnilobám, hmyzu, hlodavcům a ohni. Tepelná vodivost má hodnotu λ = 0,039 W/(m . K). Tato izolace se využívá ve všech typech staveb jak obytných, tak veřejných, vhodná je i pro zateplení historických objektů. 

(foto: TART, s.r.o.)

(foto: TART, s.r.o.)

7 Termoreflexní stavební fólie SUNFLEX jsou zajímavým doplňkem běžných izolačních systémů budov, které výrazným způsobem přispívají ke snížení tepelných ztrát, případně brání přehřátí interiéru. Jako vrchní reflexní vrstvu využívají metalizovanou polyesterovou fólii. Kvůli zaručení dlouhodobé stálosti vysokých reflexních vlastností a nízké tepelné vodivosti byla před celohliníkovou fólií upřednostněna technologie metalického nástřiku, uzavřeného mezi dvěma vrstvami plastové fólie. 

(foto: Izolace konopí CZ)

(foto: Izolace konopí CZ)

8 Termo-konopí Wool je utěsňovací konopí vyrobené z konopných vláken impregnovaných přírodní sodou. Používá se pro utěsnění spár a mezer okolo oken, dveří, mezi trámy apod. Ideální do srubů a roubenek. 

(foto: Rockwool)

(foto: Rockwool)

9 Předností desky Frontrock MAX E je její tuhost, je pojená organickou pryskyřicí a v celém objemu hydrofobizovaná, a proto vysoce odolná proti mechanickému namáhání.

(foto: Isover)

(foto: Isover)

10 Moderní obvodové pláště tvořené zavěšeným nebo předsazeným obvodovým pláštěm s tepelnou izolací před nosnou konstrukci, např. z ocelového nebo betonového skeletu, a případnou vyzdívkou z lehkých zdicích materiálů. 

(foto: Xella)

(foto: Xella)

11 Minerální izolační desky Ytong Multipor představují energeticky úsporné řešení pro novostavby a modernizaci. Jedná se o extrémně vylehčený bílý pórobeton s objemovou hmotností 115 Kg/m3, který se svými izolačními vlastnostmi velmi blíží materiálům, jako je polystyren nebo izolační vlna. Na rozdíl od těchto běžných tepelných izolací si však Ytong Multipor zachovává pevnost, mechanickou odolnost, extrémní protipožární odolnost, navíc se snadno a rychle aplikuje nejen na pórobetonové stěny. 

Odvětrávané fasády

K zateplení objektu významně přispívají i odvětrávané fasády, tvořené nosným roštem či podobnou konstrukcí. Na ni je upevněn nejčastěji deskový tepelněizolační materiál. Poslední vrstvou je předsazený montovaný fasádní obklad. Vzduchová mezera mezi tepelnou izolací a obkladem slouží i k ochlazování stavby v horkých dnech a k odvádění vodních par z konstrukce objektu. Konkrétní typ tepelné izolace je nutné zvolit již při vypracovávání projektové dokumentace při řešení rizikových detailů stavby.

Text Dana D. Daňková
Foto Archiv firem
Zdroj časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Rekonstrukce domu Stavební materiály
Tagy: Foukaná izolace izolace jádrová omítka ovčí vlna rekonstrukce rodinny dum stavba zatepleni Zateplení soklu
Sdílejte článek

Diskuze