Plochá střecha – cesta k úsporám

13. 01. 2013
Diskuze (0)
Sdílet

Samozřejmostí současných střech je, že plní svůj prvořadý úkol – ochránit interiér před atmosférickými srážkami. Nevšední rozměry stavby, atypické půdorysy domů či netradiční terén pozemku jsou pro tvorbu střechy výzvou. Použitím ploché střechy se elegantně […]

Samozřejmostí současných střech je, že plní svůj prvořadý úkol – ochránit interiér před atmosférickými srážkami. Nevšední rozměry stavby, atypické půdorysy domů či netradiční terén pozemku jsou pro tvorbu střechy výzvou. Použitím ploché střechy se elegantně odkrývá jedinečný prostor pro její využití k vícecúrovňovému bydlení s terasami a střešními zahradami. Zazeleňování těchto střech má své opodstatnění i z hlediska ekologie a mikroklimatu – vegetační střechy podporují zdravé klima, tlumí hluk a chrání střechu i celou stavbu.

 

Tvar a sklon ploché střechy ocení uživatelé, kteří se rozhodli pro maximalizaci zisků ze sluneční energie a zvolí si možnost energeticky úsporné výroby teplé vody či využití obnovitelných zdrojů tepla prostřednictvím solárních kolektorů. Solární kolektory se na střeše umísťují snadno. Stejně bezproblémová je díky pohodlnému přístupu i jejich údržba.

Ploché střechy z hlediska ekonomiky

V nízkoenergetických domech, kde se spotřeba tepla pohybuje pod 50 kWh/m2, by střecha měla dosahovat tepelněizolačních parametrů U = 0,15 W/(m2 . K). Předností ploché střechy je eliminace tepelných úniků. Zateplení ploché střechy s mírným sklonem (do 10°) je výhodnější – zatepluje se v jedné rovině, což významně eliminuje tepelné mosty.

Plochá střecha s mechanicky ukotvenou povlakovou krytinou. Na propojení svislých částí a detailů, jako je například atika, se použil modifikovaný asfaltový pás se speciální profilovanou hliníkovou úpravou. (Icopal)

Spolehlivou plochou střechu s požadovanými vlastnostmi pro energeticky úsporné a nízkoenergetické domy lze zrealizovat i v přijatelných cenových úrovních. V minulosti vyvažovala ekonomickou dostupnost plochých střech jejich nižší životnost. Dnes to už neplatí. Zásluhou technických parametrů moderních materiálů a jejich pečlivě zkombinované skladbě bude plochá střecha funkční a zachová si původní vzhled během celé životnosti. Ta může být více než 30 let. Navíc budoucí uživatel nemusí realizovat speciální střešní konstrukci – krov, což znamená rovněž úsporu nákladů.

Kroky ke kvalitní střeše

Plochá střecha se může zhotovit s klasickým pořadím těchto vrstev:
• parozábrana – zabraňuje pronikání vodních par do střešního pláště;
• tepelná izolace – zabezpečuje dostatečný tepelný odpor střešní konstrukce, účinně brání úniku tepla z domu a podporuje tepelnou pohodu bydlení. V domech, které šetří energií, je tato vrstva mimořádně důležitá;
• povlaková krytina – hlavní hydroizolační vrstva.

Další možností je realizace střechy s obráceným pořadím vrstev, která nevyžaduje aplikaci parozábrany, což představuje ušetření financí. Součástí této konstrukce je extrudovaný polystyren, který stojí o něco více než pěnový polystyren. Nevýhodou je to, že se voda dostane až k hydroizolaci, což zvyšuje riziko větších tepelných ztrát. S vodou často přichází nános semen, které v místech mezi hydroizolací a tepelnou izolací mohou začít klíčit. Jestliže není hydroizolace dostatečně odolná proti prorůstání kořenů, může se narušit. Výhodou střechy s obráceným pořadím vrstev je, že v ní nedochází ke kondenzaci vodní páry. Do energeticky úsporných domů je vhodnější střecha s klasickým pořadím vrstev.

Plochá střecha nabízí svým uživatelům při snadné a rychlé realizaci všechny dostupné variabilní možnosti povrchových úprav (od pochůznosti přes pojízdnost až po vegetační střechy). (Icopal)

Vhodný hydroizolační systém

V energeticky úsporných domech se klade důraz především na správnou tloušťku tepelné izolace, která musí být navržena tak, aby odpovídala tepelnětechnickým požadavkům pro daný typ domu (energeticky úsporný, nízkoenergetický, pasivní dům). V současnosti se na střechách domů objevují hydroizolace v podobě PVC fólií, přírodních polyolefinových fólií nebo modifikovaných asfaltových pásů, které na rozdíl od svých oxidovaných předchůdců mají lepší teplotní i technickou využitelnost.

Výhodou asfaltových pásů je možnost jejich realizace v dvouvrstvém hydroizolačním systému. Dvouvrstvý systém poskytuje investorům i realizačním společnostem výraznou jistotu, že střecha bude dlouhodobě funkční. V praxi lidé zejména z finančních důvodů často sahají po jednovrstvém hydroizolačním systému, který lze realizovat PVC fóliemi i asfaltovými pásy. V tom případě je však nutné klást důraz na profesionalitu realizační společnosti. Významnou výhodou asfaltových pásů, kterou uživatelé domu ocení zejména v budoucnosti, je možnost jejich aplikace na původní krytinu.Vegetační střechy podporují zdravé klima, tlumí hluk a chrání střechu i celou stavbu. (Icopal)

Povlakové krytiny ploché střechy

Před aplikací jednotlivých vrstev se doporučuje i na novostavbách zhodnotit vlhkost a rovinnost podkladu. Na realizaci hydroizolační vrstvy je možné použít více materiálů.

PVC fólie

Čistou a snadnou realizaci hydroizolačního systému střechy umožňuje PVC fólie, která se na střešní plášť ukládá v jedné vrstvě o doporučené tloušťce 1,5 mm a více. V nabídce výrobců jsou i fólie o tloušťce 1,2 mm, které se v praxi používají méně, protože jsou náchylnější k poškození. Fólie musí být od ostatních vrstev oddělena geotextilií. Nesmí přijít do přímého kontaktu s polystyrenem nebo asfaltem. Z hlediska vlivu na životní prostředí jsou PVC fólie problematickým materiálem.

Dlouhodobá životnost

V současné době se na realizaci plochých střech používají kvalitní materiály, které v případě, že jsou důkladně zapracované realizační společností, zajistí dokonalou ochranu střešní konstrukce před nežádoucí vlhkostí během celé životnosti ploché střechy. K zajištění dostatečného tepelného odporu střechy, a tím i tepelnětechnických parametrů, je nutný správný návrh a zabudování kvalitní tepelné izolace do konstrukce střechy. Dalším předpokladem bezproblémového provozu je precizní zvládnutí detailů střechy.
V cenových nabídkách realizačních společností je třeba dbát na to, aby se do nich započítalo i přespádovaní střechy. Minimální sklon střechy musí být 1°, což zabezpečuje odtok srážkové vody do vpustí. Pokud by se střecha nevyspádovala, mohlo by to mít za následek nerovnoměrné namáhaní hydroizolace stojatou vodou na více místech. Zmrazovací cykly spolu s UV zářením tak mohou výrazně snížit životnost povlakové krytiny.

Termoplastické fólie

Další možností jsou přírodní polyolefinopolymerbitume – nové pásy (POCB). Jde o materiál, který je kompromisem mezi vlastnostmi fólií a asfaltových pásů. Polyolefinová fólie s nízkým obsahem asfaltu je zařazena do kategorie jednovrstvých hydroizolačních systémů. Tato termoplastická fólie o tloušťce cca 3 mm se spojuje horkým vzduchem. Bude-li zatížena štěrkem, je možné ji volně položit, v ostatních případech se musí mechanicky kotvit. Je kompatibilní s polystyrenem i asfaltem, takže není třeba ji oddělovat geotextiliemi.

Výhodou tohoto materiálu oproti PVC fóliím je, že nevyžaduje klempířské plechy na kotvení v místech detailů. Může se přímo napojit na konstrukce, což snižuje náklady na realizaci detailů střechy. Zároveň představuje i bezpečnější volbu z hlediska odolnosti hydroizolační vrstvy. Výroba i vlastnosti těchto fólií jsou šetrné k životnímu prostředí.Výsledná cena konstrukce ploché střechy závisí nejen na konstrukčním systému, množství a druhu aplikovaných vrstev, ale i na náročnosti realizace. (Isover Scandinavia)

Modifikované asfaltové pásy

Dlouhou dobu byly asfaltové pásy předmětem kritiky. Nespolehlivost oxidovaných hydroizolačních materiálů už nahradily zlepšené modifkované asfaltové pásy, které se vyrábějí z asfaltu, k němuž se přidávají vhodné elastomery (SBS modifikace) nebo plastomery (APP modifikace). Současné asfaltové pásy se vyrábějí v různých šířkách, s různými profilacemi na spodní straně či v různém barevném provedení povrchů, mohou mít už ve výrobě nakašírované geotextilie. To vše usnadňuje práci s nimi a přispívá ke zvyšování kvality ploché střechy.

Oproti fóliím mají modifikované asfaltové pásy výhodu dvouvrstvého systému, který se doporučuje z hlediska vyššího zatížení, bezpečnosti i posloupnosti prací. V takovém případě se jako parozábrana aplikuje asfaltový pás o tloušťce 3 až 4 mm s hliníkovou nosnou vložkou. Na tepelnou izolaci se umístí spodní pás o tloušťce 4 mm s jemným posypem a horní pás se nataví na spodní o tloušťce 4,2 mm s hrubozrnným posypem. Pro jednovrstvý systém, který investoři volí kvůli nižším nákladům, se doporučuje tloušťka 5,2 mm. Asfaltové pásy jsou snadno opracovatelné, což zjednodušuje realizaci detailů.

V případě, že se jako tepelná izolace uplatní polystyreny, používá se z hlediska bezpečnosti spodní samolepicí asfaltový pás a horní pás s hrubozrnným posypem se natavuje.

Hrubozrnný posyp, který tvoří vnější vrstvu asfaltových pásů, má funkci nejen z estetického hlediska, ale i z hlediska životnosti materiálu. Chrání povlakovou krytinu před UV zářením a poškozením. Zároveň díky své vhodné barevnosti přispívá k šetření energií především v době letních dní. Barevnost finální vrstvy střechy ovlivňuje do určité míry teplotu povrchu střechy.

Text: Ing. Rastislav Šmehyl
Foto:V. Stanko, Fatra Izolfa, Icopal, Vedag
Zdroj:Vše  o stavbě energeticky úsporného domu, JAGA GROUP, s.r.o. 

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: dum střecha
Sdílejte článek

Diskuze