Praktický průvodce stavbou rodinného domu

Praktický průvodce stavbou rodinného domu

27. 03. 2015
Diskuze (0)
Sdílet

Způsobů, jak zrealizovat dobrý rodinný dům, je určitě víc. Málokterý Čech však postaví za svůj život víc než jeden dům, takže šance na reparát je opravdu malá. Jelikož většina nemá možnost naučit se z vlastních zkušeností, jak začít, čemu se vyhnout a co naopak vyzkoušet, nabízíme vám pár užitečných rad z praxe od naší spolupracovnice architektky Lucie Mészárové.

Již při výběru stavební parcely byste měli zbystřit pozornost. Zde asi nejvíc zaváží lokalita a samozřejmě cena, velmi důležitá je však i orientace na světové strany. Největší přidanou hodnotou rodinného domu je zahrada, která by měla být v jižní části pozemku. Z toho logicky plyne, že vstup na pozemek je nejvhodnější ze severu. Takto orientovaný pozemek je optimální i z hlediska dispozice budoucího domu – severní strana je ideální na umístění vstupu a jiných neobytných místností, například koupelny, šatníku či komory, dá se tu najít vhodné místo i na pracovnu a kuchyň. Jižní část domu lze potom naplno využít na obytné místnosti, které budou mít velká okna do zahrady, ne na ulici.

Stavba by měla přezimovat – potřebuje si „sednout“, stabilizovat se. Pokud se chcete vyhnout nepříjemným prasklinám, všechny povrchové úpravy a vybavení interiéru nechte až na další rok.

Na koho se obrátit s projektem

S návrhem domu je nejlepší oslovit architekta, který vám ho „ušije na míru“. Je totiž téměř nemožné najít ideální dům v katalogu, jelikož dobrý návrh ovlivňuje velké množství faktorů – ať už zmiňovaná orientace, velikost pozemku a jeho sklon, potřeby rodiny, váš životní styl, nebo vaše preference týkající se stylu a vzhledu. Projekt domu je vždy první investice po koupi pozemku. Právě zde se nevyplatí šetřit, protože ve svém domě strávíte mnoho let, někdy zbytek života. Bohužel, často jsme ochotni investovat víc peněz do garážových vrat či velkého televizoru než do kvalitního projektu. V dnešních internetových časech přitom není složité najít architekta. Měli byste si prohlédnout jeho předcházející práci, a pokud vám vyhovuje jeho styl, jste na dobré cestě. Navíc, dobrý architekt vám může být oporou a užitečným rádcem i v dalších fázích stavby.

Majitelé tohoto domu si zvolili zděnou stavbu pro její pevnost, stabilitu a odolnost, ale i pro schopnost akumulovat teplo a takříkajíc „dýchat“. Vybrali si klasický keramický materiál – cihlu a provětrávaný sendvičový obvodový plášť s vnější obezdívkou z neomítaného zdiva. Dům získal hlavní cenu v mezinárodní soutěži Porotherm dům Brick Award 2012, zaměřené na použití cihlového zdiva. (Wienerberger)

Majitelé tohoto domu si zvolili zděnou stavbu pro její pevnost, stabilitu a odolnost, ale i pro schopnost akumulovat teplo a takříkajíc „dýchat“. Vybrali si klasický keramický materiál – cihlu a provětrávaný sendvičový obvodový plášť s vnější obezdívkou z neomítaného zdiva. Dům získal hlavní cenu v mezinárodní soutěži Porotherm dům Brick Award 2012, zaměřené na použití cihlového zdiva. (Wienerberger)

Dům v kostce

Autor: Ing. arch. Ján Stempel
Užitková plocha: 149 m2
Konstrukce: betonové základové pasy a základová deska, zdicí systém Porotherm (obvodové stěny Porotherm 24 P+D, tepelná izolace, provětrávaná vzduchová mezera, lícové zdivo), stropy z keramických tvarovek Miako na keramických nosnících, dřevěný krov, střešní krytina břidlicové tašky
Výplně otvorů: dřevěná okna s izolačním dvojsklem

Dopřejte si na to čas

K architektovi byste měli přijít se svou představou ideálního domu. Měli byste mít poměrně jasno v tom, jaké místnosti potřebujete, i v dalších požadavcích na bydlení. Architekt by měl poznat fungování rodiny a při procesu návrhu byste měli spolu absolvovat několik konzultací, během nichž si všechno ujasníte. Výsledkem by rozhodně nemělo být jen „suché nakreslení“ vašich požadavků. Velmi důležitý je společný tvořivý proces, při němž architekt poskytne i svůj pohled a odborné zkušenosti. Přece jen se této problematice věnuje každý den a má v tomto směru oproti vám poměrně velký náskok. Proto je dobré naslouchat a snažit se dojít ke společnému konsensu. Jen tak máte šanci na fungující dům, který bude mít i svou estetickou hodnotu.

Navrhování domu může trvat i několik měsíců. Je dobré, aby návrh do finální podoby takříkajíc „dozrál“. Nic neuspěchejte, chcete přece v domě bydlet mnoho let. Přemýšlejte přitom dopředu, protože interiér se začíná tvořit už v této fázi. Samozřejmě, konkrétní vybavení, materiály a barvy můžete domyslet i v průběhu výstavby, už samotnou dispozicí si však určujete možnosti na zařízení interiéru a předpoklady na jeho praktické fungování.

Úřady a výběr firmy

Po dokončení projektu je potřebné podat žádost o stavební povolení na příslušný městský stavební úřad. K žádosti potřebujete doložit i souhlasná stanoviska od všech dotčených orgánů. Zde máte možnost oběhat si všechny úřady sami, nebo zaplatit za inženýrskou činnost odborníkovi.

Dalším velkým krokem je výběr zhotovitele stavby. V zásadě si můžete zvolit ze dvou možností: buď budete stavět svépomocně, nebo svěříte realizaci stavební firmě. Při svépomocné realizaci musíte v první řadě počítat s množstvím času, který vám stavba zabere. Pokud nechcete stavět dům pár let, zkoušet si své zručnosti a smířit se s kompromisy či nedostatky, doporučuji nechat realizaci na odborníky.

Ještě předtím, než se pustíte do výběru zhotovitele, je velmi důležité dát si k projektu udělat rozpočet stavby, čímž získáte jednak představu o tom, co vás čeká, jednak důležitou porovnávací rovinu. Oslovte alespoň tři realizační stavební firmy, které vám dům nacení, abyste mohli nabídky porovnat. Při výběru vítěze určitě zaváží cena, rozhodně by však neměla být jediným kritériem. Ne vždy je totiž nejnižší cena skutečnou „výhrou“. Prověřte si i reference – zajděte se podívat do zrealizovaných domů a promluvte si s jejich majiteli.

Střechu vnímejte jako celek. Její bezproblémová funkčnost nezávisí jen na samotné tašce, ale i na kvalitě střešního příslušenství. (Na obr. krytina Bramac)

Střechu vnímejte jako celek. Její bezproblémová funkčnost nezávisí jen na samotné tašce, ale i na kvalitě střešního příslušenství. (Na obr. krytina Bramac)

Stavbu nenechte bez dozoru

Jako investor byste měli mít na stavbě stavební dozor, který dohlédne na dodržení určených postupů a kvalitu práce. Dobrý stavební dozor je vaší pojistkou kvality stavby. Měl by být u všech jejích rozhodujících fází, jelikož málokterý stavebník je dostatečně odborně podkutý na to, aby si dokázal stavbu kontrolovat sám.

Při stavbě domu může dojít k nejrůznějším problémům, které je zde těžké všechny popsat. Vy jako laik se můžete soustředit alespoň na ty viditelné – například rovinatost stěn a podlah a všeobecně přesnost zdění či pedantnost vyhotovení detailů. Pokud je už při hrubé stavbě všechno „hezky uděláno“, je velký předpoklad, že si později ušetříte množství „dodělávek“ či dorovnávání. Dbejte na preciznost, nebojte se dát už na začátku jasně najevo, že chcete přesnou stavbu. Nastavte laťku raději výš. Věřte mi, vyplatí se to.

Jak na projekt, tak i na stavbu je přitom potřebné nechat si dostatek času. Je dobré, když stavba přezimuje a všechny povrchové úpravy a řešení interiéru se dělají až v dalším roce – vyhnete se tak nepříjemným prasklinám.

Ať už se rozhodnete pro kterýkoli stavební systém, dejte pozor na vyřešení detailů. Pokud je už při hrubé stavbě vše precizně uděláno, je velký předpoklad, že si později ušetříte množství „dodělávek“ či dorovnávání. Například v systému firmy Wienerberger zaručují precizní detaily doplňkové cihly, určené na zhotovení rohů (rohové cihly) či ostění a parapetů (koncové cihly).

Ať už se rozhodnete pro kterýkoli stavební systém, dejte pozor na vyřešení detailů. Pokud je už při hrubé stavbě vše precizně uděláno, je velký předpoklad, že si později ušetříte množství „dodělávek“ či dorovnávání. Například v systému firmy Wienerberger zaručují precizní detaily doplňkové cihly, určené na zhotovení rohů (rohové cihly) či ostění a parapetů (koncové cihly).

Od zdí až po detaily

Materiály obvodové konstrukce mají velký vliv na vnitřní prostředí, výběr proto není vůbec jednoduchý. Navíc, každý dodavatel vás bude přirozeně přesvědčovat o své pravdě. I tady je dobré, když se můžete opřít o rady a zkušenosti vašeho architekta. Ať už se však rozhodnete pro kterýkoli systém, dejte pozor na vyřešení detailů, hlavně tam, kde by mohly vznikat tepelné mosty (například v rozích či kolem otvorů). V místě tepelného mostu se rosný bod v konstrukci výrazně posouvá směrem k interiéru, což může způsobit kondenzaci vlhkosti na vnitřním povrchu a vznik plísní. Navíc, uniká tu teplo, za které musíte zaplatit.

Další důležitou součástí stavby jsou rozvody vody, kanalizace a elektroinstalací. Všechny musí být dopředu do detailu promyšlené a naprojektované, čímž se vyhnete zmatkům na stavbě, respektive zbytečnému předělávání.

Krov je rozumné nechat na profesionály, vy však můžete zkontrolovat, zda použili kvalitní, rovné a správně vysušené řezivo. Zásadní je ověření kvalitního osazení parozábrany a pojistné hydroizolace. Jen máloco je totiž horší než voda v konstrukci krovu.

Důležitou kapitolou bývá výběr oken, kterému je potřebné věnovat dostatek času a pozornosti. Dnes si můžete zvolit ze čtyř základních možností: dřevo, plast, hliník a jejich kombinace (plasthliník nebo dřevohliník). Všechny mají svá pozitiva i negativa, proto byste si před finálním rozhodnutím měli nastudovat dostupné informace a udělat si vlastní názor (to vlastně platí u většiny rozhodnutí). I zde pozor na detaily – na kování a kvalitu osazení.

Odborník radí

Aleš Korbel
Sales manager společnosti Kingspan Insulation

Na základě naší bohaté zkušenosti rozhodně nedoporučujeme provádět zateplení domu svépomocí.  Určitě lepší je obrátit se na certifikovanou realizační firmu. Pro správnou funkci zateplení je potřeba použít vhodný zateplovací systém a zvolit co možná nejúčinnější typ izolačního materiálu. Zjistěte si předem, jaké jsou jednotlivé součásti zateplovacího systému, abyste si mohli zkontrolovat jejich dodání na stavbu (aby nebyly nahrazeny „podobnými“, ale levnějšími a méně kvalitními materiály). Je rovněž dobré kontrolovat realizační firmu i v průběhu stavby. Po natažení omítky už se případné vady těžko podaří odhalit.

Autorka článku

architektka
Lucia Mészárová
se věnuje především navrhování a realizaci budov a interiérů. V roce 2010 založili spolu s manželem, architektem Oskarem Mészárem, soukromou školu interiérového designu.
www.designacademy.sk

text Ing. arch. Lucia Mészárová
foto archiv firem
zdroj časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: hruba stavba pozemek projekt rodinny dum stavba
Sdílejte článek

Diskuze