Velký lexikon natíraní v exteriéru

27. 07. 2015
Diskuze (0)
Sdílet

Ochrana ploch a materiálů v exteriéru je velmi důležitá, neboť jsou zde vystaveny velmi náročným podmínkám. Dříve bylo důležité především dělení na ochranné nátěry dřeva a kovu. Dnes technologie umožňují plnohodnotnou ochranu dřeva, kovů, ale i plastu, omítek domů, betonu, střech z různých materiálů a podobně.

Výběr vhodné nátěrové hmoty ovlivňuje výsledek, jehož chceme dosáhnout. U venkovních nátěrů preferujeme dlouhodobou a spolehlivou ochranu proti nepřízni počasí, rychlým změnám teplot, škůdcům, houbám a podobně. V minulosti se nedoporučovalo používat kvůli UV záření v exteriéru bezbarvé nátěry. V barevných nátěrových hmotách chrání materiál proti UV záření svým složením právě pigmenty, ty ovšem bezbarvé varianty neobsahují. Tato nevýhoda je dnes odstraňována přidáváním různých druhů UV absorbérů (jednou z možností jsou například nanokrystaly oxidu zinečnatého), i tyto nátěrové hmoty je proto možné využívat raději „také“ v exteriéru.

foto thinkstock.cz

Vlastnosti

Lazury – zachovávají texturu dřeva. Lze je rozdělit na tenkovrstvé, v tomto případě je lak napuštěn ve dřevě a na povrchu nevytváří souvislou vrstvu, a silnovrstvé, ty tvoří na povrchu dřeva vlastní ochrannou vrstvu. Předností lazur je rychlé zasychání a nenáročná aplikace (stříkáním, štětcem či válečkem). Pro použití v exteriéru jsou vhodné tři nátěry, tedy asi 250–300 ml na 1 m2 plochy. Oba typy lazur mohou mít tixotropní charakter, to znamená, že umožňují aplikaci v silných vrstvách bez nebezpečí stékání na svislých plochách. Lazura chrání dřevo obvykle dva až tři roky, při obnově nátěru se odstraňuje snáze než jiné hmoty.

Lazury – zachovávají texturu dřeva. Jejich předností je rychlé zasychání a nenáročná aplikace (stříkáním, štětcem či válečkem). Pro použití v exteriéru jsou vhodné tři nátěry, tedy asi 250–300 ml na 1 m2 plochy. FOTO AKZO NOBEL

Lazury – zachovávají texturu dřeva. Jejich předností je rychlé zasychání a nenáročná aplikace (stříkáním, štětcem či válečkem). Pro použití v exteriéru jsou vhodné tři nátěry, tedy asi 250–300 ml na 1 m2 plochy. FOTO AKZO NOBEL

Laky – slouží pro transparentní povrchovou úpravu materiálů. Na trhu jsou laky lesklé či matné, mohou být ředitelné vodou či rozpouštědly. U nátěrů lakem je za dostačující považována síla nátěru 30–40 μm, na nejexponovanějších plochách (například jižní strana, kde je dřevo extrémně namáháno), je nezbytná častější údržba. Při výběru laku pro exteriér je kromě dalších hledisek souvisejících s funkcí ošetřovaného prvku či plochy nutné brát v potaz i ochranu proti UV záření, kterou zajišťuje přídavek výše zmíněných UV absorbérů.

Barvy – krycí, neboli neprůhledné nátěrové hmoty, které zcela překryjí původní povrch. Umožňují zvolit určité barevné řešení, jsou využívány při renovacích, kdy dodají natíraným předmětům či plochám nový vzhled, případně překryjí vzhledové vady. Krycí nátěry zvyšují mechanickou odolnost povrchu, pigmenty chrání materiál před povětrnostními vlivy a UV zářením.

Ochrana nátěrů proti působení vysokých teplot a UV záření je zajištěna například přimícháním pevných částí – minerálů či kovů, které záření odrážejí. Přípravek Elastcom Aurel Metalic je elastický ochranný nátěr s metalizovaným vzhledem drahých kovů, kovovou složku obsahuje ve formě prášku. Výsledný povrch je hladký, pevný, vysoce elastický, pružný a stálobarevný. FOTO Nanobala

Ochrana nátěrů proti působení vysokých teplot a UV záření je zajištěna například přimícháním pevných částí – minerálů či kovů, které záření odrážejí. Přípravek Elastcom Aurel Metalic je elastický ochranný nátěr s metalizovaným vzhledem drahých kovů, kovovou složku obsahuje ve formě prášku. Výsledný povrch je hladký, pevný, vysoce elastický, pružný a stálobarevný. FOTO Nanobala

V nabídce specializovaných obchodů je v současnosti široká škála nátěrových hmot, které se liší složením, funkčností i výslednými vlastnostmi nátěru. Důležitým hlediskem výběru je pro spotřebitele také to, zda jde o nátěry na vodní bázi či nikoli.

Dělení nátěrových hmot podle pořadí při nanášení:
– napouštěcí (na dřevo – např. penetrace, fermeže, oleje, lazury)
– vyrovnávací (tmely k vyrovnání povrchu stěn)
– podkladové (speciální jako podklad)
– vrchní (finální vrstva)

Barvy Xyladecor dřevo velmi dobře chrání, jsou vhodné všude tam, kde chceme uplatnit barevné řešení či sjednotit barevný odstín. FOTO AKZO NOBEL

Barvy Xyladecor dřevo velmi dobře chrání, jsou vhodné všude tam, kde chceme uplatnit barevné řešení či sjednotit barevný odstín. FOTO AKZO NOBEL

Materiály

Dřevo

Ochrana dřeva v exteriéru je obvykle zajišťována kombinací konstrukční technologie a vhodných ochranných nátěrů. Konstrukčně lze dřevo chránit tak, aby z něj voda stékala a nezachycovala se na povrchu ani nezatékala do konstrukce. Pokud jde o povrchovou úpravu, dřevo je z hlediska složení specifický materiál, jde o směs celulózy, hemicelulózy a ligninu, dalšími složkami jsou pryskyřice, oleje a vosky. Svou roli hraje také obsah pryskyřic u jehličnanů a tříslovin u listnatých dřevin, ochranné nátěry je tedy nutné vybírat i v závislosti na jejich množství.

Pokud jde o ochranné nátěry, prvním krokem bývá podle použití dřeva impregnace, která chrání dřevo před hmyzem, houbami či plísněmi. Napouštění ochrannou látkou lze provést nátěrem, je však možné ho aplikovat tlakovou impregnací, která je kvalitnější, provádí ji však pouze specializované firmy. Po impregnaci je možné na dřevo nanést lazuru, lak či barvu. Z hlediska zachování přirozeného vzhledu a textury jsou pro nátěry dřeva velmi vhodné právě lazury, které zvýrazní jeho kresbu.

Ochrannou funkci plní dobře i lak. Také zachovává kresbu dřeva, určitou nevýhodou je skutečnost, že na povrchu dřevo uzavře, na exponovaných místech s intenzivním slunečním svitem také hůře odolává vysokým teplotám. Časem může ztrácet na transparentnosti, při opravách se hůře odstraňuje. Nespornou předností je naopak zvýšení mechanické odolnosti dřeva.

FOTO AKZO NOBEL

FOTO AKZO NOBEL

Dřevo je možné opatřit i barevným nátěrem. Barvy dřevo velmi dobře chrání, jsou vhodné všude tam, kde chceme uplatnit barevné řešení či sjednotit barevný odstín a nechceme nebo nemůžeme využít přirozený vzhled dřeva (například při opravách dřeva tmelem). Barvy jsou velmi trvanlivé, vhodné pro použití v exteriéru či pro natírání oken a dveří.

Dřevo v exteriéru lze ošetřit také olejovým nátěrem. Olej není tak odolný, na exponovaných místech je nezbytné nátěr častěji obnovovat. Oleje zachovávají a zvýrazňují kresbu dřeva. Před novým napouštěním není třeba povrch brousit ani opalovat.

Moderní nátěrové hmoty pro dřevo jsou odolné vůči extrémním teplotám, působení slaného vzduchu a podobně. FOTO AKZO NOBEL

Moderní nátěrové hmoty pro dřevo jsou odolné vůči extrémním teplotám, působení slaného vzduchu a podobně. FOTO AKZO NOBEL

Kovy

Nátěrové hmoty na kovy jsou určeny pro povrchovou úpravu kovových stavebních prvků a konstrukcí (vrat, branek, okapů, plotů, zábradlí, ale i střech). Podmínky při aplikaci nátěrových hmot udává výrobce, obvykle by teplota neměla být nižší než 5 OC a vyšší než 25 OC, doporučována je i hodnota relativní vlhkosti. Optimální je mírná oblačnost a mírný vítr nebo bezvětří. Čerstvý nátěr by neměl být vystaven působení večerní rosy, vlhkost zpomaluje zasychání barvy, současně mohou na povrchu vzniknout skvrny. Předměty z kovu či kovové konstrukce ošetřujeme obvykle jedním až třemi základními nátěry a stejným počtem vrchních nátěrů. Podkladové nátěry zajišťují přilnavost vrchních nátěrů a obsahují přísady proti korozi. Kvalita vrchního nátěru ovlivňuje kvalitu (a tím následnou ochranu) povrchu a vzhled kovového předmětu či plochy. Před nanášením první nátěrové vrstvy je nezbytné očistit povrch ošetřovaného předmětu od nečistot a rzi. Existují sice již takzvané chytré barvy, které lze aplikovat přímo na původní nátěr nebo částečně zrezivělý povrch, ovšem alespoň určitá očista zkorodovaných ploch je také nezbytná. Výjimku tvoří pouze pozinkovaný plech, zde je tenká zoxidovaná povrchová vrstva žádoucí, dnes jsou však k dispozici nátěrové hmoty, které lze nanášet i na nezoxidovaný povrch.

Předměty z kovu či kovové konstrukce ošetřujeme obvykle jedním až třemi základními nátěry a stejným počtem vrchních nátěrů. FOTO AKZO NOBEL

Předměty z kovu či kovové konstrukce ošetřujeme obvykle jedním až třemi základními nátěry a stejným počtem vrchních nátěrů. FOTO AKZO NOBEL

Betony a další stavební materiály

Výběr nátěrových hmot pro beton a další stavební materiály je velmi široký. Nátěry betonových povrchů chrání materiál proti působení vlhkosti či chemických látek, mechanickému opotřebení, současně mají i estetický přínos. Před aplikací je vždy třeba důkladně zvážit stav konstrukce, namáhání povrchu a měli bychom také vědět, co by měl nátěr přinést. Trvanlivost a účinnost správně zvoleného nátěru závisí ovšem velmi významně na kvalitě podkladu a jeho přípravě. Protože je beton porézní materiál, je nezbytné ho (po důkladném očištění) nejprve opatřit penetračním nátěrem, poté se nanáší vlastní barva, obvykle ve dvou vrstvách.

Rezavé kovové předměty zbavíme pomocí ocelového kartáče a jemným dočištěním brusným papírem rzi a poté je ošetříme buď základovou a vrchní barvou, nebo barvou, kterou lze použít přímo na rez. FOTO AKZO NOBEL

Rezavé kovové předměty zbavíme pomocí ocelového kartáče a jemným dočištěním brusným papírem rzi a poté je ošetříme buď základovou a vrchní barvou, nebo barvou, kterou lze použít přímo na rez. FOTO AKZO NOBEL

Použití

Nátěrové hmoty slouží nejen k ochraně ošetřovaných povrchů, přidanou hodnotou je obvykle i estetická funkce. Mohou mít také finanční přínos – lze jimi opravit omítku, odpovídající nátěrová hmota nahradí keramické obklady v koupelně, uzavře podlahový povrch a podobně. Jejich pomocí lze i prodloužit životnost střešní krytiny.

Moderní nátěrové hmoty chrání před klimatickými vlivy, chemickými látkami či před mechanickým poškozením, současně propůjčí předmětům svěží nový vzhled. FOTO AKZO NOBEL

Moderní nátěrové hmoty chrání před klimatickými vlivy, chemickými látkami či před mechanickým poškozením, současně propůjčí předmětům svěží nový vzhled. FOTO AKZO NOBEL

Nátěry střešní krytiny

Výměna střešní krytiny je z mnoha hledisek velmi náročná záležitost, její životnost může prodloužit až o několik let vhodný ochranný nátěr, který střeše současně dodá i nový vzhled. Renovovat lze střešní krytiny z pálených či betonových tašek, plechové, eternitové, vláknocementové či asfaltové. Nátěr navíc chrání povrch střechy nejen před klimatickými vlivy, ale i před zachytáváním nečistot. Někdy stačí pouze nanesení ochranného nátěru, v případě starších střech je pak třeba jejich sanace (podle typu krytiny zahrnuje odstranění mechů, lišejníků a nečistot, opravy, penetrační nátěr a nanesení odpovídající nátěrové hmoty. U plechových střech pak odstranění starého nátěru, odrezení, odmaštění, nátěr antikorozní a vrchní barvou). Nátěrová hmota musí odpovídat materiálu krytiny, musí fungovat jako hydroizolace a současně si zachovat dostatečnou pružnost i při zatvrdnutí, chránit povrch střechy před chemickými i mechanickými vlivy a před UV zářením. Jde o relativně jednoduchý a ekologický způsob renovace.

Při výběru barvy fasády je důležité přemýšlet nejen nad typem barvy, ale i nad barvou samotnou – málokdo si dokáže představit, jak bude působit barva z plechovky na mnohem větší ploše. foto thinkstock.cz

Při výběru barvy fasády je důležité přemýšlet nejen nad typem barvy, ale i nad barvou samotnou – málokdo si dokáže představit, jak bude působit barva z plechovky na mnohem větší ploše. foto thinkstock.cz

Opravy fasádních nátěrů a omítek

Fasáda nejvíce trpí klimatickými změnami, tedy střídáním teplot, mrazem, a také vlhkostí. Sledovanými parametry fasádních omítek a nátěrů jsou nasákavost, vodotěsnost, paropropustnost a špinivost. Na povrchové ošetření omítek se používají obvykle akrylátové, silikátové a silikonové nátěrové hmoty. Akrylátové fasádní barvy se hodí pro chráněné a nepříliš znečištěné fasády. Jejich výhodou je nízká cena a široká paleta odstínů. Vzhledem k ochraně proti slunečnímu záření je vhodnější volit světlejší odstíny s UV filtrem.

Speciální nátěr Hammerite na střechy, lehké kovy, okapy, brány či ploty dokonale přilne k povrchu a velmi dobře kryje. Současně plní i dekorativní funkci. Hammerite přímo na střechy lze použít bez nutnosti nanášet podkladovou barvu. Rychle schne, je proto možné nanést až dvě vrstvy nátěru v jednom dni. FOTO AKZO NOBEL

Speciální nátěr Hammerite na střechy, lehké kovy, okapy, brány či ploty dokonale přilne k povrchu a velmi dobře kryje. Současně plní i dekorativní funkci. Hammerite přímo na střechy lze použít bez nutnosti nanášet podkladovou barvu. Rychle schne, je proto možné nanést až dvě vrstvy nátěru v jednom dni. FOTO AKZO NOBEL

Na vlhčí, historické či sanované objekty se hodí silikátové fasádní barvy. Vyznačují se vysokou trvanlivostí, dobrou přídržností k podkladu a paropropustností. Lze je ovšem aplikovat pouze na podklady s obsahem křemíku, nevýhodou je i menší počet odstínů a vyšší nasákavost.

Díky široké paletě nabízených odstínů v hladké či kladívkové variantě získají předměty z kovu zcela nový vzhled a současně ochranu proti korozi. FOTO AKZO NOBEL

Díky široké paletě nabízených odstínů v hladké či kladívkové variantě získají předměty z kovu zcela nový vzhled a současně ochranu proti korozi. FOTO AKZO NOBEL

Jedním z nejdražších ochranných fasádních nátěrů jsou silikonové fasádní barvy. Jsou vysoce odolné proti vodě v kapalném stavu. Díky obsahu akrylátových disperzí a silikonových emulzí je povrch, ošetřený těmito barvami, vodoodpudivý a tedy velmi málo nasákavý, fasáda se také méně špiní, neboť omývání deštěm má do určité míry samočisticí účinek. Silikonové nátěry jsou proto vhodné pro ošetření fasád ve městech či znečištěných průmyslových oblastech. Určitou nevýhodou je nepříliš široká nabídka odstínů. Tento typ nátěrů může obsahovat i fungicidní přísady, chránící fasádu proti porůstání řasami i dalším biologickým vlivům.

TEXT Dana D. Daňková
FOTO ARCHIV FIREM A THINKSTOCK
ZDROJ časopis HOME 6/2015, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: dum exterier impregnace dřeva materialy natírání rekonstrukce renovace oken vlastnosti
Sdílejte článek

Diskuze