Jak ovlivňují okna hospodárný provoz budovy

10. 12. 2013
Diskuze (0)
Sdílet

Každý, kdo staví nový nebo se rozhodl pro rekonstrukci starého domu, musí dříve nebo později řešit také otázku, jaká okna zvolit. Stavebníci si uvědomují důležitost tohoto rozhodnutí, a proto i potřebu věnovat výběru oken dostatečně dlouhou dobu. […]

Každý, kdo staví nový nebo se rozhodl pro rekonstrukci starého domu, musí dříve nebo později řešit také otázku, jaká okna zvolit. Stavebníci si uvědomují důležitost tohoto rozhodnutí, a proto i potřebu věnovat výběru oken dostatečně dlouhou dobu. Při rozhodování by neměla být jediným kritériem cena.

Při výběru oken je velmi důležité odpovědět na otázku, z jakého materiálu budou okna, respektive i vchodové dveře vyrobené na objednávku. Velmi důležité – ať už při rekonstrukcích nebo novostavbách – je použití energeticky úsporných izolačních trojskel, která příznivě ovlivňují energetickou bilanci celé stavby. Okno má ve srovnání s ostatními materiály a výrobky pro obvodové pláště stavebních konstrukcí tu výhodu, že jde o transparentní konstrukci, která kromě toho, že má tepelně a zvukověizolační schopnost, propouští do interiéru teplo ze slunečního záření, funguje tedy jako další zdroj tepla.

V současnosti máme možnost výběru oken z více materiálů. Jsou to plastová okna, která jsou nejekonomičtější z hlediska pořizovací ceny, hliníková okna bez přerušeného tepelného mostu, dřevěná okna, jež se natírají po 14 až 17 letech, a moderní dřevohliníková okna, která jsou špičkou z estetického i kvalitativního hlediska.

Prosklení izolačním trojsklem má výrazný vliv na snížení úniku tepla: a) řez plastovým oknem (foto: Kalypso), b) řez dřevěným oknem, c) řez dřevohliníkovým oknem – interiérová strana, d) řez dřevohliníkovým oknem – exteriérová strana (foto: Mirador)

Prosklení izolačním trojsklem má výrazný vliv na snížení úniku tepla: a) řez plastovým oknem (foto: Kalypso), b) řez dřevěným oknem, c) řez dřevohliníkovým oknem – interiérová strana, d) řez dřevohliníkovým oknem – exteriérová strana (foto: Mirador)

Dřevěná okna

Dřevěná okna se stále častěji používají v rodinných domech, ale i ve školách, hotelích či restauracích. Dřevo je jedinečný materiál, který vytváří neopakovatelnou atmosféru a teplo domova. Jeho estetická hodnota je velká. Mnohostrannost tohoto přírodního produktu, stejně jako nenáročná údržba zaručují trvalou spokojenost uživatelů. Podstatný je i zdravotní aspekt – žádný používaný stavební materiál nevytvoří tak zdravé mikroklima v domě jako masivní dřevo. Smrk má ve srovnání s jinými druhy dřeva, která jsou používána na výrobu oken, nejnižší hustotu, což se projevuje tím, že má nejlepší tepelněizolační vlastnosti. (Pro srovnání: dub má dvojnásobnou hustotu oproti smrku, a tedy i dvojnásobně horší tepelněizolační vlastnosti – do nízkoenergetických staveb není toto dřevo vhodné.) Vlastnosti dřeva ověřila tisíciletí. Životnost dřevěného okna (ve srovnání s jinými materiály) při adekvátní péči je tedy velmi vysoká.

Téměř 10letá dřevěná okna, která nebyla vůbec ničím ošetřena. Jsou stále ve velmi dobré kondici, perfektně fungují, izolují a nevyžadují téměř žádnou údržbu. (foto: Mirador)

Téměř 10letá dřevěná okna, která nebyla vůbec ničím ošetřena. Jsou stále ve velmi dobré kondici, perfektně fungují, izolují a nevyžadují téměř žádnou údržbu. (foto: Mirador)

Pravidelná údržba dřevěného okna spočívá v mytí skel podle lokálních podmínek prašnosti (zhruba jednou až dvakrát ročně), přitom je potřeba samozřejmě umýt a ošetřit i jejich rámy speciálním přípravkem, který je možno zakoupit u výrobce oken. Nesmí se zapomenout ani na pravidelné promazání pohyblivých částí kování (jednou ročně). Okna se nenatírají každý rok barvou!

Mnozí si pletou životnost dřevěných oken s životností povrchové úpravy, takže někteří stavebníci, majitelé nových objektů, mohou získat dojem, že dřevěná okna je třeba každé tři roky obrousit a natřít novou barvou. Tato obava je však zcela zbytečná.
Jestliže se blíže podíváme na životnost dřevěných oken a životnost povrchové úpravy, vychází nám, že životnost oken je odhadována na 50 až 70 let a trvanlivost povrchové úpravy dřevěných oken se pohybuje okolo 14 až 17 let. Po jejím uplynutí lze povrch jednoduše obnovit. Provedení obnovovacího nátěru se z hlediska pořizovací ceny a nepořádku, který vzniká, nedá vůbec srovnávat s výměnou oken za nová, protože ta představuje velký stavební zásah do objektu.

(foto: Mirador)

(foto: Mirador)

Po skončení životnosti povrchové úpravy je možno dřevěné okno opravit dvěma způsoby:
♦ úplně odstranit povrchovou úpravu a nanést novou,
♦ nanést novou, renovační povrchovou úpravu na původní nátěr.
Tepelněizolační vlastnosti dřevěných oken umožňují výraznou úsporu nákladů na vytápění a vytvářejí příjemnou tepelnou pohodu v interiéru. Stavební hloubka profilů, ze kterých se dřevěná okna vyrábějí, se pohybuje až do 92 mm. Při použití tepelněizolačních trojskel se součinitelem prostupu tepla prosklení až Ug = 0,5 W/(m2 . K) se dá dosáhnout velmi dobrých tepelněizolačních vlastností celých oken, kdy výsledná hodnota součinitele prostupu tepla se pohybuje pod Uw = 0,8 W/(m2 . K).

Dřevohliníková okna

V současnosti jsou stále populárnější nadčasová dřevohliníková okna, a to i v rodinných domech. Kromě kvality, estetického vzhledu a trvanlivosti je jejich výhodou i pevnost a tvarová stálost. Nosným prvkem je dřevo, které má ze všech materiálů používaných na výrobu oken nejmenší délkovou roztažnost, takže se nemění působením teploty a slunečního záření. Hliníkové opláštění se používá jen jako kapotáž, ochrana proti dešti, slunečnímu záření a krupobití. Velkou výhodou těchto oken je, že je z exteriérové strany kromě čištění není potřeba vůbec udržovat. Dřevěná část oken je celá v interiéru, takže je možno použít kromě běžných odstínů, které částečně překrývají strukturu dřeva, i transparentní povrchovou úpravu, zvýrazňující kresbu dřeva a vytvářející ještě větší pocit pohody a příjemnou atmosféru v interiéru. Díky modernímu designu dřevohliníkových oken je vhodné tato okna osazovat do moderních a architektonicky náročnějších staveb. Zvenku mohou být dřevohliníková okna povrchově upravená eloxováním nebo aplikací nástřiku v široké barevné škále odstínů RAL.

Už při projektování stavby se nesmí zapomenout na velikost okenních ploch, které nám na jedné straně přinesou do prostoru dostatek světla, ale na druhé straně i nepříliš žádoucí nadměrné přehřívání, zvláště v letních měsících. Tomu se dá zabránit dvěma způsoby: první možností je přímé osazení speciálních protislunečních skel s reflexní vrstvou, která dokážou zadržet až do 72 % slunečního záření, druhou možností je správný návrh stínicí techniky, jako jsou například exteriérové rolety nebo žaluzie.

V důsledku podcenění správného návrhu stínicí, protisluneční techniky se zvyšují náklady na ochlazování, klimatizaci místností.

Šetřit energií se dá i správnou investicí do oken. (foto: Inoutic / Deceuninck)

Šetřit energií se dá i správnou investicí do oken. (foto: Inoutic / Deceuninck)

Slovo má odborník

Ondřej Fridrich
marketingový manažer společnosti
Inoutic / Deceuninck

Jak se snaha o energetickou úspornost promítá do vývoje nových výrobků v oblasti oken a dveří?
Nejvýznamnějším faktorem při nákupu oken a dveří momentálně jsou (kromě ceny) tepelněizolační vlastnosti. Pociťujeme výraznou poptávku po výrobcích s vynikajícími izolačními vlastnostmi. Dosahování prvotřídních tepelněizolačních parametrů však nemůže být na úkor dalších kritérií týkajících se oken, jakými jsou pohledová výška a stavební hloubka profilu. Na trhu jsou jasně patrné signály rostoucí poptávky právě po mimořádně úsporných otvorových výplních s parametry vhodnými pro nízkoenergetické nebo i pasivní domy. V současnosti jsou už dostupné okenní rámy do pasivních domů, které získaly certifikát od oficiální certifikační autority – německého Institutu pro pasivní domy Dr. Feista v Darmstadtu. Vhodný je například profil Eforte se standardní stavební hloubkou 84 mm, který při použití běžné ocelové výztuže a bez přídavných izolačních prvků dosahuje výborného součinitele prostupu tepla rámem Uf= 0,95 W/(m2 . K).

Jakými způsoby je možno dosáhnout okna v pasivním standardu?
Okna určená do pasivních domů vznikají speciálními výrobními technologiemi. Běžně se uplatňuji tyto tři:
♦ Zabudování širšího vícekomorového profilu rámu a/nebo křídla. Na našem trhu jsou v nabídce rámové profily, které při standardní stavební hloubce 84 mm splňují požadované tepelněizolační parametry. Rámy se stavební hloubkou okolo 95 až 120 mm jsou nepraktické, neboť jejich rozměry komplikují samotnou instalaci, a ani po estetické stránce nejsou příliš vhodné.
♦ Použití profilů se speciálními výplněmi. Mohou být buď vypěněné, nebo mohou obsahovat speciální izolační vložky, které se do komor vkládají dodatečně.
♦ Nahrazení běžných ocelových výztuží profilu jiným výztužným systémem. Přímo do stěn profilu se zabudovávají skelná vlákna. Recyklovatelnou alternativou je používání výztuží z kompozitních materiálů, které nevytvářejí tepelné mosty.

Při dosahování pasivního standardu se využívá hlavně synergie rámu s různými typy prosklení. Nedostatečné hodnoty součinitele prostupu tepla rámem lze v některých případech zlepšit například extrémně tlustými skly. Příliš mnoho komor, stejně jako zesílené prosklení nebo větší počet a tloušťka skel mohou nevhodně zvětšit běžnou šířku okna natolik, že omezí přístup světla do místnosti. Vhodným příkladem dosažení rozumného kompromisu a požadované hodnoty pro okno v pasivním domě Uw ≤ 0,8 W/(m2 . K) je osazení vysoce izolačního trojskla s Ug = 0,5 W/(m2 . K) do okenního rámu s hodnotou součinitele prostupu tepla rámem U= 1,0 W/(m2 . K).

(foto: Inoutic / Deceuninck)

(foto: Inoutic / Deceuninck)

Vyžadují okna do pasivních a nízkoenergetických domů speciální postupy montáže?
Proces montáže okna do běžného nebo nízkoenergetického domu se technologicky neliší. U každé stavby by měla být pravidlem precizní práce. Jen správně osazená okna mohou plnit řádnou izolační funkci. Pasivní dům je mimořádně náročný na technicky a konstrukčně dokonale zvládnuté detaily stavby. Problematické je hlavně napojení okna na obvodové zdi. V těchto místech často vznikají tepelné mosty, které jsou příčinou energetických ztrát. Je důležité, aby montážní firma zvládla detail kotvení okna do ostění a utěsnění parotěsnou páskou z interiéru a difuzní páskou z exteriéru. Tepelný most v místě kotvení je třeba eliminovat dodatečným zateplením ostění izolační vrstvou o tloušťce 30 až 40 mm. Progresivní výrobci tento krok předpokládají a nabízejí dostatečně vysoké profily pro dosažení harmonického vzhledu.

Povrchová úprava Titanium Plus propůjčuje oknům metalický vzhled hliníkových oken. (foto: Inoutic / Deceuninck)

Povrchová úprava Titanium Plus propůjčuje oknům metalický vzhled hliníkových oken. (foto: Inoutic / Deceuninck)

Je zájem i o různé barevné provedení okenních rámů?
Stále více lidí chce pro svůj dům okna s barevnými profily – ať už v tradičním dřevodekoru nebo stále častěji v sytých barvách. Kromě tradičních úprav se prosazuje i povrchová úprava Titanium Plus, která propůjčuje oknům metalický vzhled hliníkových oken. Povrchová úprava oken nanesením akrylové fólie z PVC je i nadále nejrozšířenější technologií. Díky ní je možno dosáhnout zajímavého efektu dřevěné struktury v několika barevných odstínech i dokonalého sladění oken a parapetů.

Dřevěná část dřevohliníkového okna je celá v interiéru, proto lze použít i transparentní povrchovou úpravu, která zvýrazňuje kresbu dřeva a vytváří ještě větší pocit pohody a příjemné atmosféry. (foto: Mirador)

Dřevěná část dřevohliníkového okna je celá v interiéru, proto lze použít i transparentní povrchovou úpravu, která zvýrazňuje kresbu dřeva a vytváří ještě větší pocit pohody a příjemné atmosféry. (foto: Mirador)

Text: Dušan Svetlík
Foto: Mirador, Inoutic/Deceuninck, Kalypso
Zdroj: Vše o stavbě a provozu domu, JAGA GROUP, s.r.o., 2012

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: dum okno stavba
Sdílejte článek

Diskuze