O změně dodavatele se vyplatí začít uvažovat zejména na jaře.

Lze ušetřit změnou dodavatele energií?

10. 11. 2015
Diskuze (0)
Sdílet

Lze ušetřit změnou dodavatele energií? Odpověď zní: Ne vždy. Pokud si od změny slibujete především úsporu financí, měli byste si nejprve pořádně spočítat vaše stávající náklady na energie a porovnat je s aktuálními cenami u konkurence. Ani to však nestačí. Pozornost věnujte zejména nejrůznějším podmínkám a skrytým poplatkům, které mohou změnu ve skutečnosti prodražit. V neposlední řadě pak dávejte přednost smlouvě na dobu neurčitou.

O skrytých úskalích změny dodavatele energií jsme si povídali s Janou Poncarovou, specialistkou z Energetické poradny.

Co vše je nutné před změnou dodavatele energií zvážit?
Změnu dodavatele většinou realizujeme kvůli úspoře financí. Před dvěma lety jsme si dělali průzkum, ze kterého vyplynulo, že zajímavá je pro lidi úspora od 1 000 korun výš. Lidé mění ale dodavatele i z jiných důvodů – chtějí lepší služby, vstřícnější přístup. Ovšem klíčová je vždy úspora. Proto je třeba řádně porovnat ceny, které dodavatelé nabízejí. Cena elektřiny i plynu se skládá z více položek. Změnou dodavatele můžeme ovlivnit tzv. obchodní složku. Ta se skládá z platby za megawatthodinu (MWh) a měsíčního platu. Je důležité si uvědomit, že regulovaná část ceny, která tvoří u elektřiny zhruba 50 procent a u plynu asi 20 procent, zůstává vždy stejná. Rozdíl u dodavatelů není jen v ceně MWh, ale i v případě měsíčního platu – u některých dodavatelů zaplatíte třeba 25 korun, u jiných desetkrát tolik. Někteří dodavatelé nabízejí třeba i různé formy pojištění a právě ty mohou zvyšovat měsíční plat. Přitom většinou lidé takové bonusy nevyužijí. Kromě ceny je nutné prostudovat obchodní podmínky a smlouvu. Právě v nich se mohou skrývat různé skryté poplatky, které mohou úsporu vyrušit.

Na co bychom se měli zaměřit při studování nabídek?
Vždy požadujte aktuální ceník a srovnejte si ceny silové elektřiny, resp. obchodní složky. Zajímejte se o obchodní podmínky. Mohou být na několik stran, ale solidní dodavatelé se je snaží zkracovat třeba i na jednu stránku.

Na co si naopak máme dát pozor? Jaké jsou nejčastější triky a skrývané informace ze strany dodavatelů?
V obchodních podmínkách bychom se měli soustředit na různé sankční poplatky, měli bychom se podívat, jak dodavatel vrací nebo nevrací přeplatky.

Zajímavou alternativou změny dodavatele je sjednání nového produktu (tarifu) u stávající společnosti.

Zajímavou alternativou změny dodavatele je sjednání nového produktu (tarifu) u stávající společnosti. V posledních letech se nabídka tuzemských dodavatelů rozšiřuje a objevují se takzvané retenční nabídky, které jsou určené výhradně stávajícím zákazníkům. Těmito nabídkami se dodavatelé snaží své zákazníky udržet. FOTO THINKSTOCK

Co vše bychom měli chtít ve smlouvě, pokud se pro změnu skutečně rozhodneme? Co si pohlídat?
Určitě je to už samotný typ smlouvy. Je třeba si odpovědět, jestli nám vyhovuje smlouva na dobu určitou, kterou nelze zpravidla po dobu platnosti vypovědět a bezplatně odejít, nebo chceme smlouvu na dobu neurčitou, kterou můžeme kdykoli vypovědět. Běžně se objevují smlouvy na dobu určitou na dva, tři i deset let. Mnohdy je to daň za „jistotu“ a fixovanou cenu, která se ale nemusí vyplatit, protože za poslední období cena energií klesala. Nástraha u smluv na dobu určitou je i taková, že v případě další změny dodavatele je třeba ji vypovědět v předstihu – nekončí tedy uplynutím doby, na kterou byla sjednána, ale automaticky se prodlužuje. Musíte ji tedy vypovědět např. 3 měsíce předem (každý dodavatel to má jinak). Takže určitě vedle ceny sledujte pečlivě i obchodní podmínky. Objevují se různé akční nabídky, např. kdy dodavatel nabízí nějaký bonus, ten je ovšem mnohdy podmíněn třeba určitou výší spotřeby apod.

Co se může stát v případě, že si nezjistíme všechny relevantní informace?
Asi největší riziko skrývá podomní prodej elektřiny a plynu, kdy lidé bezmyšlenkovitě podepisují smlouvy mezi dveřmi, aniž by je četli. Podomní prodejci jsou fikaní, dávají třeba různé dárky (např. bonusy v podobě LED osvětlení, na které je fakticky podepisována kupní smlouva). Solidní dodavatelé ale podomní prodejce neposílají. Může se třeba snadno stát, že tak podepíšete nevýhodnou smlouvu z hlediska ceny (vysoká platba za měsíční plat), obchodních podmínek (sankce a nemožnost odejít).

Jaké existují možnosti se z takové situace dostat?
Pokud se už něco takového přihodí a smlouva byla sjednána při podomním prodeji, lze od ní odstoupit většinou do 14 nebo 30 dnů (dle obchodních podmínek nebo občanského zákoníku). Energetický zákon pak umožňuje od smlouvy odstoupit ještě 5 dnů před zahájením dodávky.

Existuje na internetu nějaká spolehlivá kalkulačka, kterou byste doporučila?
Existují řady komerčních srovnávačů, ale relevantních kalkulaček je málo. Doporučit může např. kalkulátor na ERÚ, který je nezávislý. Naše společnost například počítá cenová srovnání na míru, kdy zohledňuje různé parametry nabídky. Neprovozujeme ale online kalkulačku, případem se vždy zabývají naši poradci, kteří hledají optimální řešení pro klienta dle jeho požadavků.

Jana Poncarová
analytička a poradkyně

EnergetickaPoradna.cz
Telefon: +420 776 53 22 77, +420 603 16 33 05
E-mail: info@energetickaporadna.cz
Web: www.energetickaporadna.cz

Úvahy o změně dodavatele nemusíte házet za hlavu ani tehdy, když máte smlouvu na dobu určitou.

Úvahy o změně dodavatele nemusíte házet za hlavu ani tehdy, když máte smlouvu na dobu určitou. Stačí smlouvu jen řádně prostudovat a zjistit, v jakém termínu bude končit. A poté ve spolupráci s novým dodavatelem včas podat výpověď. FOTO THINKSTOCK

Kdy uvažovat o změně dodavatele?

O změně dodavatele se vyplatí přemýšlet především domácnostem, které elektřinu nebo zemní plyn používají k vytápění, resp. ohřevu vody.

A proč?
Nižší náklady. Úspory se v těchto případech počítají na tisíce korun ročně. Několik stokorun mohou ušetřit i domácnosti v bytech, které elektřinu používají jen k napájení běžných spotřebičů.
Lepší smlouva. Motivací pro změnu dodavatele ale nemusí být jen úspory v platbách za elektřinu nebo zemní plyn. Změnou obchodníka lze získat výhodnější smlouvu (např. bez závazků na dobu neurčitou) nebo vstřícnější obchodní podmínky.

Výpovědní lhůta

V případě, že jste v poslední době dodavatele neměnili, ani nepodepisovali žádný dodatek na slevu u stávající společnosti, je pravděpodobné, že máte uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou. Od té můžete v rámci tříměsíční výpovědní lhůty odstoupit. Jiná situace nastává, pokud tak učiníte z důvodu, že dodavatel zdražuje energie nebo mění obchodní podmínky. V takovém případě můžete od smlouvy odstoupit ve zkrácené lhůtě. Umožňuje to novela energetického zákona z roku 2011. Lhůta, do kdy je třeba odstoupení podat, se liší podle toho, zda a jak vám dodavatel změnu oznámil. V případě, že dodavatel změnu obchodních podmínek neoznámí zákazníkovi adresně, například dopisem, e-mailem nebo SMS zprávou, se lhůta pro odstoupení prodlužuje a od smlouvy lze odstoupit ještě 3 měsíce poté, co změny nabyly účinnosti.

O změně dodavatele se vyplatí začít uvažovat zejména na jaře.

O změně dodavatele se vyplatí začít uvažovat zejména na jaře. Vzhledem k tříměsíční výpovědní lhůtě u smluv na dobu neurčitou tak máte dostatek času na posouzení nabídek a včasné snížení nákladů pro zimní měsíce. FOTO THINKSTOCK

Ohlídejte si přeplatky

Energetické společnosti mohou smluvní podmínky upravit tak, že přeplatky automaticky převedou do dalšího fakturačního období. Nejsou přitom nuceny tento krok se svými zákazníky jakkoliv konzultovat. Pokud tedy podepíšete smlouvu, která převod přeplatků umožňuje, můžete alespoň požádat o snížení záloh, aby žádné přeplatky nevznikaly.
Jen menšina dodavatelů elektřiny a plynu automaticky všechny přeplatky vrací. Někteří dodavatelé vracejí zákazníkovi jeho peníze pouze tehdy, pokud přesahují vyúčtování určitou minimální částku. Tedy, když suma převyšuje např. 100 Kč, nebo 200 Kč.
V případě, že dodavatel nepřevádí přeplatek na váš účet automaticky, je možné si o něj zažádat. Zda dodavatel peníze zašle ale záleží na jeho vůli i ustanovení v obchodních podmínkách. „Pokud zákazník nemá jasno, jaké jsou podmínky vrácení přeplatků u jeho dodavatele, stačí se zpravidla obrátit na zákaznickou linku, kde by měl operátor jeho dotaz zodpovědět,“ radí Jana Poncarová.

Jak se bude vyvíjet cena elektřiny?

Vývoj ceny elektřiny na energetických burzách je pro odběratele pozitivní. Cena megawatthodiny (MWh) se aktuálně propadla k hladině 31 euro. Což je nejnižší cena za posledních deset let. Pod 30 euro za megawatthodinu ceny elektřiny pravděpodobně nepoklesnou. Neočekává se ale ani jejich skokové zdražení. Ekonomické oživení v eurozóně je stále spíše slabé. A elektřiny je na trhu dostatek, což tlačí její cenu dolů. Zatím tak vše mluví spíše pro variantu smlouvy na dobu neurčitou. Otázkou je, jaké překvapení nám přichystají ceny regulované. Ale to se dozvíme až na sklonku podzimu, kdy je vyhlásí Energetický regulační úřad. Zatím se diskutuje o změně plateb s ohledem na výši jističe.

PŘIPRAVILA DOMINIKA ZÁVESKÁ
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE ENERGETICKAPORADNA.CZ
FOTO THINKSTOCK A ARCHIV VYDAVATELSTVÍ
ZDROJ časopis HOME speciál podzim 2015, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Vytápění
Tagy: energie vytapeni zmena dodavatele
Sdílejte článek

Diskuze