S akumulačním krbem a kachlovými kamny ušetříte

06. 03. 2015
Diskuze (0)
Sdílet

Možností, jak a čím vytápět, je mnoho. Konečné rozhodnutí je v mnoha případech kompromisem mezi komfortem, dostupností a cenou. Pokud i vy právě hledáte vhodné řešení, možná vás překvapí, se kterými spotřebiči ušetříte nejvíce.

Energetické nároky

V běžných rodinných domech připadá největší podíl spotřeby energie na vytápění. Ve všeobecnosti platí jednoduché pravidlo, že u starších domů se častěji setkáváme s vysokými energetickými nároky, zatímco novější nebo rekonstruované rodinné domy jsou výrazně méně náročné na energie. Energeticky úsporné a nízkoenergetické domy vykazují významně nižší tepelné ztráty, takže měrná potřeba tepla na vytápění je v jejich případě mnohem nižší. I zde se standardně realizují různé způsoby vytápění, ale s nižší spotřebou energie, tedy i s nižšími náklady na vytápění.

ČÍM TOPIT?

Univerzální ELEKTŘINA

Výborná, téměř univerzální dostupnost a účinnost prakticky 100 % jsou dvě hlavní přednosti vytápění elektřinou. K dalším výhodám patří i tzv. noční proud. Prodává se za nižší cenu a využívá dálkové zapínání a vypínání zařízení zajišťujícího elektrické vytápění. Cenová politika je nastavena tak, aby motivovala spotřebitele čerpat energii v hodinách nízké poptávky po energii. Přihlížet je však potřebné i k životnímu prostředí. U vás doma sice už zplodiny nevznikají, ale při výrobě v běžných kondenzačních elektrárnách ano.

Komfortní PLYN

Zemní plyn představoval jedno z nejvýhodnějších paliv, jeho ceny však stále rostou. Nabízí téměř stejný komfort jako elektrická energie, většina zdrojů se však neobejde bez komínu. Přeměna na teplo je dobře regulovatelná a každé úsporné opatření se projeví na spotřebě. Při jeho spalování se dosahuje nejmenších emisí CO2 a dalších škodlivin. Atmosférické kotle spalující plyn dosahují 93procentní účinnosti, kondenzační kotle v nízkoteplotním provozu dokáží využít 109 % spalného tepla (při kondenzaci odebírají teplo obsažené ve spalinách).

Ustupující UHLÍ

Výhodou vytápění uhlím je nesporně nízká cena tepla. Tím ale výpočet kladů pravděpodobně končí. Topení uhlím s sebou přináší náročnější obsluhu a znečišťování ovzduší. Vysoká objemová hmotnost, nutnost skladování a prašná manipulace motivují spotřebitele kombinovat ho s palivovým dřevem, čímž dosahují vysoké výhřevnosti a delšího intervalu mezi přikládáním. Uhlí lze s vyšším komfortem spalovat v kamnech se zásobníkem. Jeho spotřeba je však na ústupu.

PELETY vyžadují automatiku

Cenově vyrovnanou alternativou topení plynem jsou pelety. Využívají se v lokalitách, kde není možné zřídit plynovou přípojku a spotřebitel je ochoten investovat do automatického kotle s elektronickou regulací. Jednodušší kotle mají násypník s kapacitou na několik dnů topení, šikovnější si poradí se silem vedle kotelny nebo s peletami sypanými ve skladovací místnosti. Pelety se vyrábějí lisováním drcené dřeviny či agromateriálu. Přestože se propagují jako lokální ekologický zdroj, jejich výroba je náročná na spotřebu energie.

Nejlevnější DŘEVO

Dřevo je ekologický materiál, který neprodukuje toxické plyny a při správném spalování vzniká jen minimální odpad. O nízké spotřebě na vytápění svědčí zateplené nízkoenergetické domy. Ty dokáží využít vysokou účinnost vytápěcích systémů, například kachlová kamna. Do kamen putuje dřevní hmota, kterou nelze zužitkovat na řezivo. Nevýhodou je, že surové dřevo je potřebné zbavit podstatné části vody, což trvá rok až dva. Kulatinu je nutné nařezat, rozdělit na špalíky a skladovat až do vysušení. Pokud si připlatíte, můžete to nechat na zpracovatele.

foto: archiv vydavatelstvi

co byste měli vědět o krbech a kamnech

1 Zdroj tepla s malým výkonem

Výkon krbu, kamen nebo krbových kamen by měl vždy vycházet ze skutečné tepelné potřeby vytápěného prostoru, v opačném případě pracuje neefektivně a zbytečně draze. V domech s nízkou energetickou náročností obvykle postačuje hodinový výkon jen 2 až 4 kW. Předimenzovaný krb nebo předimenzovaná pec se ve vytápěném prostoru provozuje se sníženým přívodem spalovacího vzduchu, aby se místnost nepřehřívala. Ve skutečnosti ale v důsledku příliš velké spalovací komory a nedostatečného přívodu vzduchu dochází k nedokonalému spalování, vyšší spotřebě paliva a silnému znečištění skla a spalinových cest (a tedy i tahů komína). Na trhu jsou výrobky, u nichž je díky speciální konstrukci spalovacího prostoru a extrémnímu přívodu spalovacího vzduchu v porovnání s běžnými vytápěcími tělesy snížená hranice výkonu. Zvyšuje se tak doba akumulace a teplo se do prostoru dostává v menších dávkách (podle potřeby objektu) prostřednictvím infračerveného záření (sálání).

2 Zapomeňte na otevřený krb

Současně s optimálním odevzdáváním tepla ve výborně izolovaném a těsném opláštění budov je aktuálním tématem i správné vyhotovení vedení přívodu vzduchu na hoření, tzv. externí přívod vzduchu a vzduchotěsnost. Tím se zaručuje kvalita vnitřního prostředí, protože hořením se nespotřebovává kyslík v místnosti. Pokud by byla krbová kamna nebo krbová vložka bez externího přívodu vzduchu ve stejné místnosti, kde je umístěna kuchyňská digestoř se silným motorem, mohlo by odsávání vzduchu digestoří způsobit obrácení tahu v komíně a způsobit návrat spalin do místnosti. Z tohoto důvodu nepřicházejí v případě nízkoenergetických domů do úvahy otevřené krby – jejich výkon nelze regulovat a nelze je utěsnit. Dosahují obrovských ztrát a jsou absolutně neefektivní.

3 Kachlová kamna v nízkoenergetickém domě

Trendy v oblasti alternativních zdrojů do nízkoenergetických domů směřují k použití sálavých akumulačních děl. Jde o akumulační kachlová a omítací kamna, která se řeší formou hypokaustů, to znamená, že se využívá vzduchová mezera, nebo hybridní kombinované varianty se speciální litinovou vložkou do kachlových kamen. Vyhotovení akumulační části se také realizuje na principu hypokaustu.

4 Proč se vyplatí?

Takováto díla jsou schopna absorbovat teplo a postupně ho příjemně sálat do prostoru. Akumulační krby a kamna poskytují vyšší komfort obsluhy, protože dřevo stačí přikládat jen jednou za 4 až 12 hodin (v závislosti na typu a dimenzi díla). Zároveň pozitivně působí na zdraví člověka – produkují záporné ionty, díky nimž mají dobrý vliv na nervovou soustavu. Sálání pece představuje infračervené záření podobné záření slunce. Proto se říká, že mít kachlová kamna je jako mít malé slunce ve vlastním domě.

5 Ohřívání vody

Oblíbené jsou i teplovodní krby, které dokážou ohřát vodu v teplovodním výměníku a tu následně uskladnit do akumulační nádrže. Teplo z ohřáté vody se dále distribuuje do celého domu prostřednictvím radiátorů nebo podlahového vytápění, případně se využívá k ohřevu vody na přímou spotřebu.

foto: archiv vydavatelstvi

Slovník pojmů

KRB
Volně stojící ohniště nejčastěji se zabudovanou krbovou vložkou (s otvíracími nebo nahoru výsuvnými dvířky) na spalování dřeva umístěné v otevřené nebo uzavřené obestavbě.

KACHLOVÁ KAMNA
Představují většinou zděné ohniště (z kachlových šamotů) s individuálními dvířky na přikládání paliva (dřeva). Spaliny se z ohniště vedou přes akumulační tahy (spalinové cesty), které mají schopnost absorbovat zbytkové teplo. Rozlišujeme lehká, středně těžká a těžká kamna.

KRBOVÁ VLOŽKA
Je to spotřebič na spalování dřeva, který je napojen do komína kouřovodem nebo akumulačním tahem a je určen na zabudování do obestavby. Po obestavění zůstávají viditelnou částí krbové vložky jen dvířka s rámem.

KRBOVÁ KAMNA
Volně stojící spotřebič na spalování dřeva bez obestavby. Jde o samostatné a hotové zařízení, které se do komína připojuje viditelným nebo skrytým kouřovodem.

Bezpečnost je prvořadá

Dobře postavené kamnářské dílo by mělo vyhovovat vašim požadavkům a potřebám. Nedá se všeobecně konstatovat, že některá technologie je ideální právě pro vás. Platí však všeobecné pravidlo, které říká, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán, a proto by měla být bezpečnost vás a vaší rodiny vždy na prvním místě. Investice by měla tedy směřovat hlavně do kvalitních výrobků a v neposlední řadě do kvalitní kamnářské firmy. Protože nejen kvalitní výrobky dělají dobré a bezpečné kamnářské dílo, ale závisí hlavně na kamnáři, do jaké míry sahá jeho um, vědomosti a zkušenosti. Takto budete mít jistotu, že dostanete to, co jste hledali, a budete se dlouho těšit z krásně zhotoveného a plně funkčního krbu či kamen.

Ing. Daniel Mičic,
dm studio

foto: archiv vydavatelstvi

Investujte s rozumem

Mnozí majitelé krbů, kteří se snažili ušetřit co nejvíce z prvotních nákladů, později zjistí, že náklady spojené s provozem a údržbou ty vstupní často mnohonásobně překračují. Mírně vyšší vstupní investice se odrazí v pohodlném a ekonomickém provozu krbu či kamen v průběhu dlouhých let. Obraťte se na kamnáře nebo krbové studio, aby vám pomohli vybrat vhodné řešení, čímž docílíte návratnosti investice v průběhu relativně krátké doby.

Vypočítali jsme náklady na vytápění za vás.

Jak jsme počítali
Na analýzu nákladů na vytápění různými zdroji a způsoby jsme si zvolili dvoupodlažní (přízemí, podkroví) rodinný dům se zastavěnou plochou 95 m2 a užitkovou plochou 154 m2 (přízemí 78 m2, podkroví 76 m2). Dům je nepodsklepený, založený na základových pasech.

Vytápění v běžném rodinném domě

Zdroj: TU Zvolen, J & R Inspire, dm studio

tav

Roční náklady na vytápění v běžném rodinném domě

První varianta rodinného domu na analýzu je navržena se standardní tepelnou ochranou. Jde o jednoplášťovou silikátovou konstrukci obvodové stěny bez zateplení, okna jsou s izolačním dvojsklem. Z grafu č.1 je zřejmé, že nákladově nejnáročnější energetické zdroje a způsoby vytápění jsou elektrickou energií, plynem a hnědým uhlím. Dřevěné pelety lze považovat u nás ještě za stále se rozšiřující trend a lze předpokládat pokles nákladů. Z hlediska nákladů na vytápění dřevem je významný způsob vytápění sáláním pomocí vysoce účinných kachlových kamen. Náklady jsou ze všech systémů vytápění nejnižší a současně i teplo odevzdávané do prostoru je rovnoměrné a příjemné.

Vytápění v nízkoenergetickém rodinném domě

Zdroj: TU Zvolen, J & R Inspire, dm studio

tab

Roční náklady na vytápění v nízkoenergetickém rodinném domě

Druhá varianta rodinného domu na analýzu je navržena jako nízkoenergetický dům s nadstandardní tepelnou ochranou, současně je zateplen běžně používanými tepelnými izolacemi. Energetická účinnost vytápění kachlovými kamny se oproti vytápění standardního domu nemění. Zřejmá výhoda nízkoenergetického domu však spočívá ve výrazně nižší potřebě energie, což samozřejmě snižuje celkové náklady.

Ceny byly přepočteny kurzem ze dne 27. 11. 2013 EUR 1 = 27,329 CZK.

TEXT ANDREA MIČKOVÁ VE SPOLUPRÁCI S DM STUDIO
FOTO DM STUDIO, Spartherm, THINKSTOCK.CZ

ZDROJ JAK UŠETŘIT A POSTAVIT NÍZKOENERGETICKÝ DŮM, JAGA GROUP, s.r.o.

 

Kategorie: Vytápění
Tagy: dřevo Elektrické krby eletrina kamna Krbová kamna kachlová krby nejlevnější dřeviny Nízkonákladové domy pelety plyn uhli vytapeni zateplení komínu
Sdílejte článek

Diskuze