Jak si vybrat krb

11. 10. 2017
Diskuze (4)
Sdílet

Pohled na plápolající oheň v nás odedávna evokuje pocit bezpečí a pohody. Zejména tedy pokud je spolehlivě schován v ohništi (topeništi) bytelného krbu a my víme, že žádná zbloudilá jiskra nezpůsobí, že se z dobrého sluhy stane nebezpečný pán. Moderní krb však není pouhá estetická a emoční záležitost, naopak – dokáže nabídnout mnoho dalších funkcí.

Vložka, nebo kamna?

Pod názvem „krbová vložka“ si můžeme představit jakési vnitřnosti krbu, které jsou připraveny splnit vaše požadavky, nicméně samy o sobě by úplně nefungovaly. Vložka totiž čeká na obestavění. Tudíž je zde velká šance vytvořit originální design přesně podle vašich představ. Na druhé straně hrozí při neodborné montáži další problémy. Je nutné dbát pokynů výrobců i bezpečnostních předpisů, které definují použité materiály a technologie. Krbová vložka se obestavuje do dutiny z izolačního materiálu (kalciumsilikát, vermikulit), je důležité zajistit správný odvod spalin a celkově bezpečný provoz.

FOTO isifa shutterstock

FOTO isifa shutterstock

To krbová kamna jsou hotový produkt, v zásadě je lze jen umístit na vybrané místo a připojit na komín. Nevýhodou je, že si musíte vybrat z existujících typů krbových kamen, které ne vždy odpovídají vašim představám. Stejně tak musíte akceptovat rozměry a použité materiály dané výrobcem. I když i zde je možné některé jednotlivosti přizpůsobit (otevírání, barva, materiál obkladů atd.), nicméně není zde taková volnost jako v případě, že instalujete pouze krbovou vložku.

Samostatným typem je otevřený krb, jenž může být díky návrhu šikovného architekta atraktivním designovým kouskem a díky absenci skla máte i bezprostřední kontakt s plameny. Nevýhodou je jeho nízká bezpečnost a samozřejmě i účinnost – takový krb je vhodný jenom tehdy, pokud v něm hodláte topit pouze z estetických důvodů či kvůli dotvoření atmosféry.

Krbová sestava Arlberg – z odlehčeného betonu, krbová vložka Jonava IV, vytápěcí schopnost až 166 m3, výkon 2,9–9,2 kW, účinnost 82 %. FOTO HAAS + SOHN

Krbová sestava Arlberg – z odlehčeného betonu, krbová vložka Jonava IV, vytápěcí schopnost až 166 m3, výkon 2,9–9,2 kW, účinnost 82 %. FOTO HAAS + SOHN

Výhody akumulačního krbu

Jak již název napovídá, specifikem akumulačních krbů je schopnost uchovávat teplo vyprodukované krbovou vložkou a to následně uvolňovat do místnosti sáláním. To ocení nejen majitelé nízkoenergetických a pasivních domů, ale třeba také alergici. Sálavé teplo je zdraví prospěšné, jelikož nezpůsobuje víření vzduchu, a tím pádem nezvyšuje prašnost, na rozdíl od klasických konvekčních topidel. Šíří se prostorem na principu vlnění a ohřívá všechny předměty v dosahu.

Mojmír Středa, vedoucí zákaznického oddělení Haas + Sohn

Krbová sestava Pinus II – z odlehčeného betonu, krbová vložka Pinus AL, smaltovaná dvířka, vytápěcí schopnost až 160 m3, výkon 3,1–8,8 kW, účinnost 81 %. FOTO HAAS + SOHN

Krbová sestava Pinus II – z odlehčeného betonu, krbová vložka Pinus AL, smaltovaná dvířka, vytápěcí schopnost až 160 m3, výkon 3,1–8,8 kW, účinnost 81 %. FOTO HAAS + SOHN

Teplovzdušný krb

Pokud se zajímáme o krby jakožto svébytný způsob vytápění, je pro nás důležité vybrat odpovídající systém. „Klasikou“ je teplovzdušný krb, někdy nazývaný i jako „konvekční“. Krb nasává studený vzduch spodní mřížkou, v komoře krbu se ohřeje a pak stoupá nahoru. Další ventilační mřížka je umístěná pod stropem místnosti – tudy tedy ohřátý vzduch proudí zpátky do prostoru. Kouřovod je napojen přímo na komín. „ V dnešní době jsou krby nedílnou součástí téměř každé novostavby. Klasickým krbem v kombinaci s teplovzdušným rozvodem se dá totiž vytápět i celý dům. Teplovzdušné krby pracují na principu cirkulace vzduchu, tedy konvekce, a poměr podílu tepla u těchto krbů je 20/80, tedy 20 % sálavého tepla a 80 % tepla konvekčního,“ říká Mojmír Středa, vedoucí zákaznického servisu společnost Haas + Sohn. Jeho výhodou jsou prakticky neomezené možnosti designu, relativně nízké pořizovací náklady a možnosti vytápět i vzdálené místnosti pomocí teplovzdušného rozvodu. Nevýhodou pak nižší účinnost, špatně regulovatelné hoření, častější přikládání (do teplovzdušného krbu přikládáme většinou zhruba každé 2–3 hodiny) a nepochybně i nepříjemné víření prachu.

Krbová vložka Amadora s výměníkem má vytápěcí schopnost až 150 m3, výkon 4,2–8,4 kW, účinnost 85 %. Tato vložka je vhodná do nízkoenergetických domů. FOTO HAAS + SOHN

Krbová vložka Amadora s výměníkem má vytápěcí schopnost až 150 m3, výkon 4,2–8,4 kW, účinnost 85 %. Tato vložka je vhodná do nízkoenergetických domů. FOTO HAAS + SOHN

Teplovodní krb

Topeniště slouží nejen ke koukání a primárnímu ohřívání komory, ale zejména jako zdroj tepla pro výměník s vodou. Ohřátá voda pak proudí pomocí rozvodů třeba i do dalších místností, kde cirkuluje jako teplonosné médium. Nezřídka bývá krb napojen na akumulační nádrž, která slouží jako zásobárna i pro chvíle, kdy se v něm již netopí. „Krbové vložky s výměníkem jsou určeny především pro ty, kdo chtějí spojit designový prvek s vytápěním obytné místnosti a s možností dalšího využití, např. k ohřevu užitkové vody do radiátorů anebo do akumulační nádrže. Použitím krbové vložky s teplovodním výměníkem se dají významně ušetřit náklady na vytápění,“ připomíná Mojmír Středa.

Teplovzdušná krbová vložka s velkoformátovým prosklením s výsuvnými dvířky HEAT 2g L 110.50.01 má výkon až 16 kW. Účinnost spalování je 80 %. Zajímavostí je inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN vyvinutý firmou Romotop za účelem získání nejvhodnější trajektorie odvodu spalin ze spalovací komory do hrdla vložky s cílem dosažení zejména maximální ekologie a čistoty spalování v kombinaci s odpovídající účinností a pochopitelně estetikou hoření. FOTO ROMOTOP

Teplovzdušná krbová vložka s velkoformátovým prosklením s výsuvnými dvířky HEAT 2g L 110.50.01 má výkon až 16 kW. Účinnost spalování je 80 %. Zajímavostí je inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN vyvinutý firmou Romotop za účelem získání nejvhodnější trajektorie odvodu spalin ze spalovací komory do hrdla vložky s cílem dosažení zejména maximální ekologie a čistoty spalování v kombinaci s odpovídající účinností a pochopitelně estetikou hoření. FOTO ROMOTOP

Takovýto krb lze využít jakožto hlavní zdroj tepla v domě a může sloužit i pro ohřev vody v soustavě – čili pro mytí a vaření. Největší výhodou teplovodního krbu je právě ona akumulační nádrž, jež domácnost zásobuje teplou vodou pro různé využití. Je to samozřejmě složitější systém, tudíž o výměník je potřeba se starat, stejně tak o čerpadlo a další součásti, a pro akumulační nádobu je potřeba najít dostatek místa. Interval přikládání závisí na potřebném množství ohřáté vody. Nicméně než se akumulační nádrž nahřeje, je potřeba přikládat cca každou hodinu. Když se voda v akumulační nádrži ohřeje na požadovanou teplotu, nemusíte již přikládat a využíváte teplé vody z nádrže do doby, než teplou vodu zužitkujete.

Teplovzdušná třístranná krbová vložka s výsuvnými dvířky a ohýbaným sklem HEAT C 2g L 65.51.31.01 s výkonem až 12 kW a účinností 83 %. Systém Double Spin, regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním ovládacím prvkem. FOTO ROMOTOP

Teplovzdušná třístranná krbová vložka s výsuvnými dvířky a ohýbaným sklem HEAT C 2g L 65.51.31.01 s výkonem až 12 kW a účinností 83 %. Systém Double Spin, regulace primárního a sekundárního vzduchu jedním ovládacím prvkem. FOTO ROMOTOP

Akumulační krb

Akumulační sálavý krb dokáže uchovávat teplo, které „vyrobí“ krbová vložka, a posléze jej uvolňovat do místnosti sáláním. Krb nemá ventilační mřížku, teplo se ukládá do obestavby (nejčastěji šamotových cihel) tvořící tzv. akumulační prstence, které jsou schopné pojmout tepelnou energii. Energie se poté z akumulačního materiálu uvolňuje i v případě, kdy se v krbu už netopí, a to (v závislosti na velikosti krbu) 5 až 24 hodin – palivo obecně shoří za cca 3 hodiny, takže teoreticky stačí přikládat až poté, co krb přestane sálat. Jeho největší výhodou je právě způsob vytápění: o principu a výhodách sálání jsme na stránkách našeho časopisu mluvili již nejednou. Při sálání se ohřívají přímo předměty v místnosti, nikoli vzduch. Tudíž nedochází k víření prachových částeček, což ocení zejména alergici. Nevýhodou tohoto typu krbu je, že funguje spíše jako lokální topidlo, určené pro jednu místnost.

Rohová varianta HEAT R/L 2g L 65.51.40.01 – teplovzdušná krbová vložka s výsuvnými dvířky a ohýbaným sklem s možností levého či pravého provedení. Výkon 11 kW a účinnost 85 %. Malá spotřeba dřeva, jen 1,92 kg/h. FOTO ROMOTOP

Rohová varianta HEAT R/L 2g L 65.51.40.01 – teplovzdušná krbová vložka s výsuvnými dvířky a ohýbaným sklem s možností levého či pravého provedení. Výkon 11 kW a účinnost 85 %. Malá spotřeba dřeva, jen 1,92 kg/h. FOTO ROMOTOP

Jak velký krb potřebujeme

Logicky lze očekávat, že rozhodujícím parametrem bude rozměr místnosti. Není to ale jediný údaj, který musíme vzít v potaz. Důležité je i to, o jaký typ stavby se jedná – jiný krb si pořizujeme na chatu jen jako doplňkový zdroj tepla a jiný jako hlavní zdroj tepla do rodinného domu. Zcela jiné parametry pak budou mít krby určené jen pro estetické účely.

Zvolit správně velikost/výkon krbu je důležitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Pokud zvolíme příliš velká kamna, které nikdy nedokážeme pořádně roztopit, budeme častěji zápasit se začouzeným sklem, krb zbytečně kouří. Poddimenzovaný výkon, kdy krb neustále přetápíme, vede k poškození součástí topného systému. Pro určení správného výkonu se používá zjednodušené pravidlo, že 1 kW výkonu stačí k vytopení 20 m3 prostoru. Složitější výpočty ale správně zohledňují i tepelnou ztrátu objektu a způsob využívání objektu.

Krbová vložka Almeria má jmenovitý výkon 8 kW a výhřevnost 98–190 m3. Účinnost spalování je 82,3 % a umožňuje spalovat jak dřevo, tak i hnědouhelné brikety. FOTO THORMA

Krbová vložka Almeria má jmenovitý výkon 8 kW a výhřevnost 98–190 m3. Účinnost spalování je 82,3 % a umožňuje spalovat jak dřevo, tak i hnědouhelné brikety. FOTO THORMA

Palivové dřevo

Moderní krby dokáží spalovat dřevo i dřevní brikety. Zatímco brikety jsou vhodnější spíše pro dlouhé vytápění, polínka spíše odpovídají romantické představě o používání krbu. Platí zásada, že čím tvrdší dřevo, tím lepší – má vyšší výhřevnost, i když jeho zapálení trvá o něco déle, proto je dobré používat suché měkké dřevo nebo třísky, případně speciální „zápalky“. Chemii je lepší se vyhnout. Palivo by mělo mít maximální vlhkost 20 %, lepší je 10 až 15 %. Proto pokud sbíráte dřevo někde v lese, počítejte s tím, že je potřeba jej nechat vysušit – ideální doba je až dva roky.

Obestavěná krbová vložka Alicante Forest pro spalování hnědouhelných briket i palivového dříví dosahuje výkonu 8 kW. Výhřevnost vložky je 98–190 m3, účinnost spalování je 82,3 %. FOTO THORMA

Obestavěná krbová vložka Alicante Forest pro spalování hnědouhelných briket i palivového dříví dosahuje výkonu 8 kW. Výhřevnost vložky je 98–190 m3, účinnost spalování je 82,3 %. FOTO THORMA

Na slovíčko s odborníkem

Na naše otázky odpovídal Martin Pachta ze společnosti Romotop.

Pro koho je investice do krbu vlastně vhodná?
Doporučil bych ho každému, kdo má rád živý oheň, dovolují mu to místní podmínky a rád by si vyhřál celý dům. Dřevo je stále nejlevnější obnovitelné palivo, tedy celkový provoz otopné soustavy Vám nevypálí díru do peněženky.

Vyplatí se dnes ještě pořizovat jen klasický teplovzdušný krb?
Do určitých typů staveb (starší dům, chata) se jistě hodí klasický teplovzdušný krb. Nejčastěji se jedná o objekty, kdy potřebujeme rychle dostat teplo do prostoru. Do moderních staveb v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu se již instalují krbové vložky s větším podílem akumulace nebo se dvěma či třemi skly ve dveřích.

A pro jaká řešení se vyplatí akumulační krb?
Akumulační krb je možné instalovat do každého domu. Ve starším domě se udrží v akumulační hmotě teplo na později, naopak v moderním domě se rozloží teplo v čase, a tím nedojde k přehřátí místnosti. Navíc teplo z akumulační stavby je velmi blahodárné na lidské tělo.

Krbová vložka Landscape s výkonem 11 kW vyhřeje 120–200 m3. Účinnost spalování je 76 %, přikládat lze palivovým dřívím i briketami. FOTO THORMA

Krbová vložka Landscape s výkonem 11 kW vyhřeje 120–200 m3. Účinnost spalování je 76 %, přikládat lze palivovým dřívím i briketami. FOTO THORMA

Jak si vybrat krb? S orientací ve světě krbových vložek pomáhá Peter Ličko, zástupce společnosti Thorma.

Teplovzdušný krb má pořád své uplatnění. Samozřejmě, hodně záleží na typu stavby a zejména dispozičním řešení, nicméně teplovzdušní krby mají schopnost vytopit jednu místnost a případně s využitím rozvodů i místností více. Krb s teplovodním výměníkem doporučujeme zejména zákazníkům, jimž dispoziční řešení neumožňuje umístit krb do centra stavby, případně dispoziční řešení výrazně znesnadňuje distribuci teplého vzduchu. Akumulační krb se pak vyplatí především pro nízkoenergetické stavby, které nepotřebují vysoký výkon na zvýšení teploty. Akumulační krby dokáží rovnoměrně distribuovat teplo v místnosti a nevytváří až takové proudění vzduchu jako teplovzdušné krby. Výhodou je, že teplo sálají i po vyhasnutí topeniště.

TEXT MICHAL CHALOUPKA
FOTO: ARCHIV FIREM
ZDROJ časopis HOME

Kategorie: Vytápění
Tagy: akumulační krby činnost cirkulace vody krbová kamna krbová vložka sázení teplovodní krby teplovzdušné krby vlhkost domu vlhkost vzduchu
Sdílejte článek

Diskuze

 • Zdravím, chtěl bych už pomalu objednat do našeho rozestavěného domu krbovou vložku, dokážete mi prosím někdo poradit s jejím výběrem?

  Filip
 • O jaký dům se jedná? zděný? jakou má tepelnou ztrátu? máte to spočítané? jak je dům velký? bude to hlavní zdroj tepla?

  Jakub
 • Ano krbová vložka by měla sloužit jako jediný zdroj tepla, teplnou ztrátu spočítanou nemám, ale dům byl stavět jako nízkoenergetický.

  Filip
 • Já jsem si pořídil do nízkoenergetického domu teplovodní krbovou vložku, kde mám teplo přes radiátory roztahané po celém domě z krbové vložky, je to 8 kw vložka s účinností 86,7%

  Jakub