FOTO KORADO

Stručný přehled problematiky měřičů spotřeby tepla a regulace

19. 02. 2016
Diskuze (3)
Sdílet

Evropská legislativa a příslušné české vyhlášky stanovují  majitelům domů povinnost vybavit vnitřní rozvody  tepla pro vytápění příslušnými měřidly nebo indikátory  spotřeby. Cílem je přesně sledovat spotřebu tepla v jednotlivých bytových jednotkách a spravedlivě  rozúčtovat náklady na vytápění. Navzdory nedávnému „zjemnění“ zákona, které určilo, že „měřidla se nemusí instalovat tam, kde nejsou potřeba“, pro většinu z nás taková povinnost platí i nadále.

Směrnice Evropského parlamentu číslo 2012/27/EU a vyhláška číslo 194/2007 Sb. předepisují majitelům domů instalovat na vnitřní rozvody tepla měřidla nebo poměrové indikátory spotřeby tepla. Ty umožňují přesné sledování spotřeby a následné spravedlivé vyúčtování nákladů na teplo konečným spotřebitelům. Zatímco dnes je měření spotřeby tepla zákonem zakotvenou povinností, dříve patřila měřidla k nadstandardnímu vybavení komfortních bytů pro bohaté nájemníky. Po loňském období právní nejistoty mají majitelé domů a bytová družstva nyní jasno. Legislativa předepisuje instalaci měřidel spotřeby tepla, většinu domovních rozvodů ale stačí vybavit poměrovými indikátory spotřeby, které sledují činnost jednotlivých radiátorů v bytě. Indikátory spotřeby tepla, které dnes najdeme ve většině bytových jednotek, se začaly objevovat již v první polovině 20. století. Tehdy šlo ovšem o technologickou novinku určenou hlavně bohatým nájemníkům velkých luxusních bytů.

Platná legislativa

Kdy tedy musíme instalovat měřiče? Podle odborníků z poradenské organizace EkoWATT skoro vždy: „Povinnost instalovat „měření“ tepla v bytech ukládá zákon č. 406/2000 Sb. a prováděcí vyhláška č. 372/2001 Sb. Z této povinnosti existuje jediná výjimka, a to je případ, kdy se teplo nerozúčtovává (třeba v hotelu). Měření mělo být nainstalováno do konce roku 2014.“ Nicméně, že se musí měřit, ještě neznamená, že se výsledky musí používat pro rozečty na jednotlivé vlastníky či uživatele. „V souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. se mohou nájemníci dohodnout na způsobu, jakým se bude teplo rozúčtovávat. Musí se ale shodnout všichni nájemníci, nestačí, že se shodne většina. Pokud se neshodnou, pak se rozúčtovává podle vyhlášky č. 372/2001 Sb.,“ říká MBA Mgr. František Macholda z EkoWATTu.

Moderní dvoučidlový indikátor topných nákladů Qundis Caloric 5 FOTO ENBRA

Moderní dvoučidlový indikátor topných nákladů Qundis Caloric 5 FOTO ENBRA

Měřiče dnes

V současnosti používané indikátory spotřeby technologicky vycházejí z elektronických měřičů z konce 80. let minulého století. Díky miniaturizaci součástek jde většinou o konstrukčně i funkčně jednodušší a přitom spolehlivější zařízení. Nejnovější generace měřičů spotřeby tepla se vyznačuje použitím nejmodernějších mikroelektronických součástek, střídmostí implementovaných funkcí, rozšířením komunikačních možností a především technologickou jednoduchostí. To všechno s cílem dosáhnout přesnosti, stálosti měření, delší životnosti, komfortu pro uživatele (například se už nemusí při odečtu vstupovat do bytu), a to při zachování nízkých výrobních nákladů.

Bezdrátová komunikace a centrální odečty

Současným trendem jsou především rychlé a levné dálkové odečty naměřených hodnot. Prakticky všichni hlavní dodavatelé proto mají ve svém sortimentu rádiové indikátory s pochůzkovým (Walk-by) nebo uzlovým (AMR) systémem odečtu. Ustanoven byl také komunikační standard pro rádiový odečet – Wireless M-Bus/OMS. V blízké budoucnosti tak bude možné realizovat třeba i taková měřicí zařízení do domácnosti, která spolu budou vzájemně komunikovat a která půjde napojit na systémy chytrého měření, takzvaný smartmetering.

Měřiče nejsou hlavice

Pokud vám záleží na tom, abyste po takovémto změření a následném rozúčtování neměli oči pro pláč, je důležité spotřebu odpovídajícím způsobem regulovat. Nejjednodušší způsob představují termostatické hlavice, instalované na radiátorovém ventilu. Pro tento montážní celek nahrazující původní ovládací ventil s funkcí „Otevřeno/Zavřeno“ se prakticky používá označení termostatický ventil. A i jich se dotýká zákonná povinnost – tedy, jejich instalaci předepisuje zákon. Opět citujme Františka Macholdu z EkoWATTu: „Povinnost instalovat termostatické ventily je něco jiného, než povinnost instalovat „měření“ tepla. Obě věci jsou uvedeny v téže větě zákona o hospodaření energií, č. 406/2000 Sb. Viz §7, odst. 4a):
(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni:
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji REGULUJÍCÍMI a REGISTRUJÍCÍMI dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Jde tedy o 2 povinnosti. Povinnost instalovat termostatické ventily (tedy přístroje REGULUJÍCÍ) měl majitel domu nebo SVJ splnit do 31.12.2014. „Nesplnění výše uvedené povinnosti je podle zákona správní delikt, za který může dostat pokutu až 200 tis. Kč. Správní delikty řeší Státní energetická inspekce,“ uvádí se ve stanovisku EkoWATTu.

Termostatická hlavice Oventrop „Uni LH“ s kapalinovým čidlem, závitovým připojením M 30 x 1,5. Rozsah požadovaných hodnot je možné omezit nebo blokovat, označení nastavení Memo-kotoučem. Hlavice má rozsah požadovaných hodnot 7–28 °C. Maximální provozní teplota: 120 °C. FOTO ENBRA

Termostatická hlavice Oventrop „Uni LH“ s kapalinovým čidlem, závitovým připojením M 30 x 1,5. Rozsah požadovaných hodnot je možné omezit nebo blokovat, označení nastavení Memo-kotoučem. Hlavice má rozsah požadovaných hodnot 7–28 °C. Maximální provozní teplota: 120 °C. FOTO ENBRA

Jakou hlavici?

Termostatické hlavice u radiátorů patří k základním komponentům pro úsporné vytápění. Jejich instalací můžete ušetřit až třetinu nákladů na teplo. Běžná termostatická hlavice stojí jen pár stokorun a rozhodně se na ní nevyplatí šetřit. „Při koupi termostatické hlavice platí stejné pravidlo jako pro veškerou další otopnou techniku – vyvarovat se podezřele levných produktů, které nemusejí být vždy kvalitní,“ uvedl k nákupu Karel Hajman, produktový manažer společnosti Enbra. „Úspora v řádu desetikorun totiž může v konečném důsledku znamenat, že termostatická hlavice neplní svou úlohu a fakticky funguje pouze jako běžný dvoupolohový ventil.“

Pozor na závit a připojení k radiátoru

Při nákupu termostatické hlavice dejte pozor na závit k ventilu radiátoru, kterému musí nová hlavice odpovídat. Zde by vás měli nasměrovat odborníci z dodavatelských firem, případně vám pomůže topenář, který ve vašem domě provádí údržbu otopného systému. Dražší digitální termostatické hlavice mají většinou přibaleny redukce k nejpoužívanějším rozměrům ventilů, případně se tento doplněk dá levně přikoupit.

Digitální termostatická hlavice

Pokud nevlastníte chytrý termostat, může být velmi dobrým řešením pro regulaci topení použití digitálních termostatických hlavic. Ty umožňují například nastavovat intenzitu vytápění v čase nebo určit, kdy bude topení v místnosti zapnuto a kdy naopak ne. Dražší digitální termostatické hlavice mají také užitečnou funkci rozpoznání otevřeného okna. Ta v případě intenzivního větrání přívod teplé vody do radiátoru na chvíli vypne, zatímco běžná termostatická hlavice v takovém případě intenzitu topení zbytečně zvýší.

Digitální termostatické hlavice však mají i několik nevýhod. Pro svůj provoz potřebují baterie, které je nutné zhruba jednou ročně měnit. Hlavice též ovládá ventil radiátoru pomocí malého elektromotorku. Jeho občasný hluk může třeba osoby se slabším spánkem rušit.

Používejte ji správně

Termostatická hlavice vám může ušetřit nezanedbatelnou část nákladů na vytápění, aby však mohla správně fungovat, musíte ji dobře používat. V žádném případě termostatickou hlavici nepoužívejte tak, že ji úplně uzavřete, a ve chvíli, kdy je vám v místnosti zima, ji naopak úplně otevřete. Tím totiž její možnosti vůbec nevyužijete. Z hlediska úspor je nejlepší hlavici dlouhodobě nastavit na požadovaný stupeň. Teplotu v místnosti pak regulujte jen mírným pootáčením hlavice, které změní teplotu v místnosti o 2 až 4 °C.

Pokud máte radiátory napojené na systém dálkového zásobování teplem, zpravidla se nemusíte starat ani o nastavování nižší noční teploty. Tato regulace obvykle probíhá automaticky ve výměníkové stanici na základě vnější teploty vzduchu. Ani na noc tedy termostatickou hlavici v ložnici neuzavírejte.

Nové ekvitermní regulátory teploty Junkers sledují venkovní teplotu a zároveň počítají také s vlivem skutečné vnitřní teploty. Dle toho následně přizpůsobí výkon plynového kotle. FOTO JUNKERS BOSCH

Nové ekvitermní regulátory teploty Junkers sledují venkovní teplotu a zároveň počítají také s vlivem skutečné vnitřní teploty. Dle toho následně přizpůsobí výkon plynového kotle. FOTO JUNKERS BOSCH

Jak regulovat ještě lépe?

Prostorová regulace
Prostorové regulátory teploty v místnosti (FR) jsou vhodné pro malé a středně velké byty. Regulace teploty měří a srovnává skutečnou teplotu v místnosti s požadovanou teplotou a podle potřeby ohlašuje řídicí jednotce v tepelném zdroji, zda je nutno zvýšit nebo snížit topný výkon. Díky tomu regulátory teploty garantují vždy stálou teplotu a maximálně úsporný provoz.

Ekvitermní regulace
Ekvitermní regulátory teploty, tedy regulátory závislé na vnější teplotě (FW), doporučujeme zejména pro větší byty či menší rodinné domy. Ekvitermní regulace totiž sleduje, na rozdíl od prostorové regulace, také vnější teplotu, podle které následně tepelný zdroj zvyšuje nebo snižuje výkon a tudíž i teplotu uvnitř místností.

Nové ekvitermní regulátory teploty Junkers sledují venkovní teplotu a zároveň počítají také s vlivem skutečné vnitřní teploty. Dle toho následně přizpůsobí výkon plynového kotle. FOTO JUNKERS BOSCH

TEXT RED
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE Petr Holyszewski, ENBRA, a.s.
FOTO ARCHIV FIREM
ZDROJ časopis HOME 11-12/2015, JAGA MEDIA, s.r.o.

 

Kategorie: Vytápění
Tagy: merice tepla regulace rožec spotreba teplo vytapeni
Sdílejte článek

Diskuze

 • Dobrý den , jak si to představujete v bytě který je osazen měřiči na radiátorech a v jedné místnosti je podlahový konvektor s ventilátory . V současné době to řešíme prúměrem ostatních nájemníkú ve stejné místnosti . Nedovedem si představit jak se nechá vypočítat spotřeba u knvektoru který je slabý ( odebírá málo tepla ) , bez ventilátoru nic moc netopí a do místnosti jde teplo z vedlejší místnosti . Byt nemá samostatný přívod tepla , radiátory jsou napojeny na tři různé stoupačky . Rozúčtování nám tak připadá jako nejlepší řešení . Děkuju za odpověď . Teska

  Bohuslav
 • Dobrý den, řešením by mohlo být rozúčtování podle dennostupňů místo podle poměrových měřičů tepla na radiátorech.

  Filip
 • Dobrý den
  poraďte mi prosím, na koho se mám obrátit, když v domě, kde bydlím stále ještě není měření zavedeno a SVJ se k tomu nemá. Soud?
  Děkuji předem. J.P.

  Jiří Pavlíček