Krbová kamna Arktic 12 s výměníkem a plotýnkou v černé verzi s možností bočního přikládání zaujmou i plotýnkou pro ohřev pokrmu, což oceníte třeba v chatách a chalupách. Arktic 12 mají terciární spalování, vyměnitelný výměník a novou technologii pro snadné čištění výměníku. Navíc mají automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu, který předchází potížím při výpadku elektřiny. Výkon 4,0-12,5 kW, z toho výkon výměníku 9,1 kW, cena dop. výrobcem 24 460 Kč (vč. DPH). FOTO HAAS + SOHN

Vše o krbových vložkách a krbových kamnech s teplovodním výměníkem

24. 10. 2014
Diskuze (11)
Sdílet

Krby či krbová kamna slouží většinou jako další alternativa k některému z hlavních způsobů vytápění rodinných domů. Jsou příjemným zdrojem tepla, a i když už dávno nejde o sice romantické, ale málo účinné otevřené krby, živý oheň zůstává. My se dnes budeme zabývat krbovými vložkami a krbovými kamny s teplovodním výměníkem.

Krbové vložky jsou základním funkčním prvkem obezděných krbů. Zvyšují jejich topnou účinnost, akumulují teplo a díky teplovodnímu výměníku je možné je připojit k rozvodům a radiátorům v domě a vytápět tak celý objekt. Díky kvalitnímu spalování a vysoké účinnosti (ta bývá u teplovodních krbových vložek vyšší než 80 %) se řadí mezi velmi úsporné způsoby vytápění s nízkými emisemi. Důležitá je v neposlední řadě i estetická stránka – krby lze přizpůsobit vzhledu interiéru, pohledově patří k dominantám prostoru, vždy je ovšem nutné sladit jejich tvar a materiál obložení se stylem interiéru jako celku. Výše uvedené platí i pro krbová kamna, pouze s tím rozdílem, že jejich instalace je o poznání jednodušší. A jsou i cenově dostupnější.

Krbová kamna Andrus v černém provedení s terciárním spalováním a vyměnitelným výměníkem. Snadné čištění výměníku umožňuje zcela nová technologie. Výkon 5,0-15,3 kW, z toho výkon výměníku 11,1 kW, cena dop. výrobcem 40 270 Kč (vč. DPH). FOTO HAAS + SOHN

Krbová kamna Andrus v černém provedení s terciárním spalováním a vyměnitelným výměníkem. Snadné čištění výměníku umožňuje zcela nová technologie. Výkon 5,0-15,3 kW, z toho výkon výměníku 11,1 kW, cena dop. výrobcem 40 270 Kč (vč. DPH). FOTO HAAS + SOHN

„Téměř všechny typy krbových kamen a vložek s výměníkem mají vyjímatelný teplovodní výměník, který lze dle potřeby vyjmout či naopak vložit. Krb je tak možné využívat po přechodnou dobu bez napojení na teplovodní systém vytápění.“
Petr Kubů, HAAS+SOHN

Princip vytápění

Při topení v krbu či krbových kamnech je teplem z topeniště ohřívána současně voda ve výměníku. Ten je dnes nejčastěji součástí krbových kamen či vložky, může však být i výměnný. V případě teplovodního systému jsou krb či kamna s výměníkem napojeny na teplovodní soustavu vytápění v domě, kromě toho mohou připravovat také teplou užitkovou vodu. Bývají obvykle instalovány společně s elektrickým nebo plynovým kotlem a soustava je propojena tak, aby se kotel při zatopení v krbu či v kamnech vypnul. Výměník je schopen předávat do topné soustavy, případně i do zásobníku vody, v závislosti na typu kamen či vložky přibližně 47–75 % z celkového tepelného výkonu. V případě tohoto druhu topení je vytápění objektu velice efektivní a rychlé, je proto vhodný do všech objektů, ať stále, či dočasně obývaných. Výhodou je rychlý a stejnoměrný nárůst tepla ve všech místnostech.

Krbová kamna Kalmar II/11 s vyměnitelným výměníkem s terciárním spalováním. Kamna mají externí přívod vzduchu a vychlazovací smyčku. Výkon 3,5-15,0 kW, z toho výkon výměníku 11,3 kW, cena dop. výrobcem 30 580 Kč (vč. DPH). Kamna mají automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu, který předchází potížím při výpadku elektřiny. FOTO HAAS + SOHN

Krbová kamna Kalmar II/11 s vyměnitelným výměníkem s terciárním spalováním. Kamna mají externí přívod vzduchu a vychlazovací smyčku. Výkon 3,5-15,0 kW, z toho výkon výměníku 11,3 kW, cena dop. výrobcem 30 580 Kč (vč. DPH). Kamna mají automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu, který předchází potížím při výpadku elektřiny. FOTO HAAS + SOHN

Materiály krbových vložek

Základním materiálem pro výrobu krbových vložek je litina nebo ocelový plech, další používané materiály jsou nerezový plech, šamot a sklo. Litinové vložky jsou odolné proti rezavění i vůči vysokým teplotám, nepropálí se. Jejich předností je rychlá produkce tepla po zatopení a vysoká teplota v prostoru nad krbovou vložkou, hodí se proto především pro systémy s teplovzdušnými rozvody. Vložky z ocelového plechu jsou opatřeny šamotovou či vermeculitovou vyzdívkou. Jejich předností jsou širší konstrukční možnosti pro zdokonalování účinnosti spalování, je možné je ve větší míře uzpůsobovat i po designové stránce. Životnost i kvalita krbových vložek z obou materiálů je srovnatelná.

Při výběru krbové vložky je nezbytné brát v potaz i další materiály a konstrukční řešení – prosklení dvířek a způsob otevírání, způsob přikládání a dobu hoření, systém spalování a další parametry. Většina dnes prodávaných krbových teplovodních vložek je vybavena systémem takzvaného terciárního spalování – v primární fázi hoří samotné palivo a následně se přisávaný sekundární vzduch mísí s kouřovými plyny a dochází ke zplynování a sekundárnímu spalování těkavých plynů a prachových částic. Tento systém spalování zvyšuje účinnost krbových kamen či vložek a snižuje emisní limity.

Výkon teplovodních krbových vložek se dělí na výkon „do vzduchu“ (je předáván do prostoru, kde je krb instalován) a výkon „do vody“ (je předáván do vody ve výměníku a následně do topného systému).

Kdy se vyplatí?

Vzhledem k tomu, že jde o finančně poměrně náročnou investici, je třeba při výběru krbových kamen či vložky kromě materiálů a konstruk­čního řešení také posoudit, k jakému účelu a jak často budou využívány. Jak již bylo řečeno, kamna i krbové vložky s teplovodním výměníkem mohou ohřívat také užitkovou vodu. Do systému je v tom případě zapojen i bojler, voda v něm je ohřívána vodou z výměníku. V tomto případě není nutné vybírat zařízení s vyšším výkonem, nejdříve je vyhříván bojler, a když je voda v něm vyhřátá na požadovanou teplotu, je teplo odváděno do topení.

Krbová vložka KV 025 W02 BD s teplovodním výměníkem triple pass, centrálním přívodem vzduchu a zadním přikládáním. Systém triple pass využívá mnohem efektivněji vnitřní teplosměnné plochy trubek výměníku. Může spalinám odebrat mnohem více tepla než výměník standardního řešení. Celkovou účinnost topidla tak lze zvýšit až o 10 %. Exponované části krbových vložek Romotop KV 025W 01(02) BD jsou vyrobeny ze speciálního ocelového plechu COR-TEN, opatřeného na povrchu speciální oxidickou vrstvou, bránící pronikání koroze do vnitřních vrstev materiálu. Životnost těchto konstrukčních plechů v provozu je pětkrát vyšší než u plechů z běžně používaných materiálů. FOTO ROMOTOP

Krbová vložka KV 025 W02 BD s teplovodním výměníkem triple pass, centrálním přívodem vzduchu a zadním přikládáním. Systém triple pass využívá mnohem efektivněji vnitřní teplosměnné plochy trubek výměníku. Může spalinám odebrat mnohem více tepla než výměník standardního řešení. Celkovou účinnost topidla tak lze zvýšit až o 10 %.
Exponované části krbových vložek Romotop KV 025W 01(02) BD jsou vyrobeny ze speciálního ocelového plechu COR-TEN, opatřeného na povrchu speciální oxidickou vrstvou, bránící pronikání koroze do vnitřních vrstev materiálu. Životnost těchto konstrukčních plechů v provozu je pětkrát vyšší než u plechů z běžně používaných materiálů. FOTO ROMOTOP

Odpovídající a efektivní výkon

Pro konkrétní objekt vybíráme produkt s potřebným výkonem a účinností, důležitým kritériem je tedy velikost prostoru, který bude nutné vytopit. Přibližně platí, že 1 kW vytopí přibližně 25 m3, ovšem tento ukazatel pro zjištění optimálního výkonu zdaleka nestačí. Podstatné jsou také další parametry, především tepelněizolační vlastnosti objektu. Stanovení optimálního výkonu je důležité nejen z hlediska tepelné kapacity, ale také kvůli provozu a obsluze zařízení. Konečný výběr bychom proto měli udělat až po konzultaci s odborníkem.

Jestliže koupíme výrobek s nízkým výkonem, hrozí, že nevytopíme dostatečně všechny prostory v domě. Naopak příliš velký výkon znamená přetápění objektu a následně snižování výkonu. Méně vzduchu v topeništi vede k zanášení komína, znečišťování okének kamen či krbové vložky a dehtování výměníku. Vyšší výkon se vyplatí, jestliže spolu s kamny nebo krbovou vložkou pořídíme také akumulační nádrž, v níž se ohřívá teplá voda do zásoby a vytápí dům i v době, kdy již netopíme – například v noci či následující dopoledne. Současně nesmí být teplota vody ve výměníku příliš nízká, aby nedošlo ke vzniku nízkoteplotní koroze. Chladnější voda způsobuje také usazování dehtu a sazí na teplosměnných plochách výměníku, čímž se snižuje efektivita ohřevu vody. Vracení vody chladnější než 60 °C zpět do výměníku může zabránit zapojení trojcestného ventilu a tzv. zkrácený okruh.

Krbová vložka KV 025 W02 je zdokonalenou verzí KV 025 W01. Oba typy jsou vybaveny centrálním přívodem spalovacího vzduchu a teplovodním výměníkem triple pass, mají zakomponovánu vychlazovací smyčku a jejich součástí je dochlazovací a odvzdušňovací ventil. Exponované části jsou vyrobeny ze speciálního ocelového plechu COR-TEN. FOTO ROMOTOP

Krbová vložka KV 025 W02 je zdokonalenou verzí KV 025 W01. Oba typy jsou vybaveny centrálním přívodem spalovacího vzduchu a teplovodním výměníkem triple pass, mají zakomponovánu vychlazovací smyčku a jejich součástí je dochlazovací a odvzdušňovací ventil. Exponované části jsou vyrobeny ze speciálního ocelového plechu COR-TEN. FOTO ROMOTOP

„Ze zákona je povinná pouze revize komína, revize kamen nikoliv. Nicméně výrobci jsou povinni dodržovat parametry a kritéria daná legislativou i tím, že všechna kamna (modely) zn. HAAS+SOHN nebo solidních výrobců jsou certifikovaná a projdou státní zkušebnou. S ohledem na nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který výrobcům ukládá dodržovat a splňovat kritéria pro emisní limity ve dvou časových milnících, je i vývoj a výroba podřízena těmto faktorům.“
Petr Kubů, HAAS+SOHN

Stavební realizace

Realizace stavby krbu s teplovodním výměníkem vyžaduje určitou stavební připravenost. Nejde pouze o rozvody či další stavební zásahy. Na prvním místě je určení místa, kde by měl krb stát, a jeho statických parametrů. Jestliže totiž chceme na stavbu krbu použít přírodní kámen, může celkově celá stavba vážit i tunu a tomu musí odpovídat i únosnost podlahy. To při instalaci krbových kamen nehrozí, další požadavky jsou však společné pro oba typy topidel. Nutností je kvalitní komín s dobrými tahovými podmínkami, to je důležité především při roztápění, kdy je voda ve výměníku chladná. Průměr kruhového průřezu komína by neměl být menší než průměr kouřového hrdla krbové vložky či kamen, účinná výška podle ČSN normy je 5,5 metru. Konkrétní požadované parametry komína jsou závislé na typu kamen či krbové vložky, případně na materiálu komína. Pro krb je také nezbytné zajistit dostatečný přívod kyslíku. Všechny materiály použité při stavbě, tedy izolace, obložení i další doplňky, musí splňovat požární normy a stavebně-technické požadavky. Technické parametry výrobku jsou uvedeny v technickém listu výrobce. V každém případě je doporučeno realizovat stavbu krbu v součinnosti s odbornou firmou.

Krbová kamna Arktic 12 s výměníkem a plotýnkou v černé verzi s možností bočního přikládání zaujmou i plotýnkou pro ohřev pokrmu, což oceníte třeba v chatách a chalupách. Arktic 12 mají terciární spalování, vyměnitelný výměník a novou technologii pro snadné čištění výměníku. Navíc mají automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu, který předchází potížím při výpadku elektřiny. Výkon 4,0-12,5 kW, z toho výkon výměníku 9,1 kW, cena dop. výrobcem 24 460 Kč (vč. DPH). FOTO HAAS + SOHN

Krbová kamna Arktic 12 s výměníkem a plotýnkou v černé verzi s možností bočního přikládání zaujmou i plotýnkou pro ohřev pokrmu, což oceníte třeba v chatách a chalupách. Arktic 12 mají terciární spalování, vyměnitelný výměník a novou technologii pro snadné čištění výměníku. Navíc mají automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu, který předchází potížím při výpadku elektřiny. Výkon 4,0-12,5 kW, z toho výkon výměníku 9,1 kW, cena dop. výrobcem 24 460 Kč (vč. DPH). FOTO HAAS + SOHN

„Některé krbové vložky s výměníkem mají navíc pasivní formu ochrany, to znamená automatickou regulaci primárního spalovacího vzduchu. Při výpadku elektrického proudu, v momentě, kdy voda ve výměníku dosáhne 95 °C, se uzavře pomocí speciální termostatické kapilární klapky přívod primárního přísunu vzduchu do spalovací komory, čímž je snížen výkon.“
Petr Kubů, HAAS+SOHN

Optimální zapojení

Pro správnou funkci i co nejdelší životnost je důležité správné zapojení krbových kamen či krbové teplovodní vložky. Není proto vhodné zapojovat tento typ topení svépomocí, ale svěřit vše topenářské firmě. Systém musí být opatřen předepsanými bezpečnostními prvky – expanzní nádobou, pojišťovacím ventilem a oběhovým čerpadlem – a dále i ochrannými prvky proti přetopení, přetlaku páry nebo zastavení čerpadla následkem výpadku elektřiny, aby se zvyšujícím se tlakem nedošlo k destrukci výměníku. Výpadek elektřiny je možné pojistit i záložním zdrojem nebo instalací vychlazovací smyčky (zde je možné využít i výměníku na užitkovou vodu zapojením na samotíž, pokud je zapojen v systému). Krb s teplovodním výměníkem nesmí být nikdy zapojen do stejného vedení jako hlavní kotel.

Krbová kamna Boras s výměníkem v provedení stříbrná/antracit mají terciární spalování a novou technologii pro snadné čištění výměníku. Výkon 3,3-10,4 kW, z toho výkon výměníku 7,7 kW, cena dop. výrobcem 20 380 Kč (vč. DPH). FOTO HAAS + SOHN

Krbová kamna Boras s výměníkem v provedení stříbrná/antracit mají terciární spalování a novou technologii pro snadné čištění výměníku. Výkon 3,3-10,4 kW, z toho výkon výměníku 7,7 kW, cena dop. výrobcem 20 380 Kč (vč. DPH). FOTO HAAS + SOHN

„Údržba i obsluha těchto typů topidel je uvedena ve Všeobecném návodu k obsluze, který je povinnou součástí dodávky každého výrobku. Jeho správným dodržováním předejdete případným reklamacím při nefunkčnosti či poškození výrobku. Obecně lze říci, že je potřeba o krbová kamna a vložky s výměníkem pravidelně pečovat a čistit je. Periodicita čistění je individuální a závisí na intenzitě a způsobu topení i vhodném tahu komína. Mám-li uvést konkrétnější příklad, dá se říci, že při každodenním používání by se kamna/vložka měla čistit každé 3 dny (vybrat popel z popelníku) a výměník čistit dle potřeby zhruba jednou za 2 týdny až měsíc.“
Petr Kubů, HAAS+SOHN

Krbová kamna Adria Max s výměníkem v provedení antracit s terciárním spalováním mají vyměnitelný výměník a výkon 4,3-13,7 kW, z toho výkon výměníku 7,3 kW. Cena doporučená výrobcem 21 400 Kč (vč. DPH). FOTO HAAS + SOHN

Krbová kamna Adria Max s výměníkem v provedení antracit s terciárním spalováním mají vyměnitelný výměník a výkon 4,3-13,7 kW, z toho výkon výměníku 7,3 kW. Cena doporučená výrobcem 21 400 Kč (vč. DPH). FOTO HAAS + SOHN

Krb či kamna v úsporném domě

S přibývajícím počtem nízkoenergetických domů a domů s vyšší úsporností stoupá poptávka po krbových kamnech a krbových vložkách s nižším výkonem. Na trhu jsou tedy jak modely s vysokým výkonem, tak i typy vhodné pro pasivní a nízkoenergetické domy. „Odborníci na vytápění by měli na základě projektu, respektive reálného stavu, spočítat tepelné ztráty, eventuálně další parametry,“ vysvětluje Petr Kubů, vedoucí zákaznického servisu HAAS+SOHN Rukov, „a dle objemu vytápěných prostor určit krbová kamna či vložku s výměníkem odpovídajícího výkonu. U našich výrobků vždy v Technickém listě uvádíme i vhodný typ paliva.“ U krbových vložek určených pro moderní, vzduchotěsné domy je vždy velmi důležitá těsnost. Jestliže totiž dojde v objektu ke vzniku podtlaku (například kvůli zapnuté digestoři), mohou z netěsné krbové vložky unikat spaliny do interiéru. Krbová vložka obsahuje velké množství konstrukčních prvků, mezi nimiž mohou vznikat netěsnosti. Pro moderní domy je proto nutné volit krbové vložky splňující požadavek vysoké těsnosti. Spotřebič musí být navíc vybaven i externím přívodem spalovacího vzduchu (CPV).

TEXT Dana D. Daňková, odborná spolupráce HAAS + SOHN
FOTO Archiv firem
ZDROJ časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Vytápění
Tagy: Elektrický krb kamna Krbová vložka rohová Krbová vložka s teplovodním výměníkem krby Stavba krbu svépomocí Teplovodní krbová vložka vytapeni
Sdílejte článek

Diskuze

 • Krásné krby, ale za mě vede řeší zabudování do překližky. Tak to máme řešení my doma a moc se nám tohle řešení líbí. Krb je praktický doplněk do domácnosti.

  Erik
 • Já hledám krbovou vložku, která by měla hodně velké prosklení a co nejmenší výpust tepla, neporadíte?

  Kuba
 • Také mám doma krbovou vložku od krby-bef, jejich patent s materiálem Carcon je fakt super pokrok

  Martin
 • Otázka: potřebují čerpadlo pro kamna s výměníkem (do chatky) když budu mít napojené jen jedno topení v prvním patře (cca 2m nad kamny). Chatka je napojená na dálkový vodovod. Děkují za odpověď.

  Denis
 • dobrý den

  urcite je dobre promyslet vyber podle prostoru a vyuziti

  Anna
 • Potřebuji ke kamnům s výměníkem a napojenýma dvěma radiátory (cca 4kW) čerpadlo, nebo mohu použít samotížný systém.Kamna budou umístěna v přízemí včetně jednoho radiátoru ,druhý bude v podkroví. Jedná se o menší
  chatu bez elektrické přípojky.
  Děkuji za odpověď.

  Anonym
 • Jaké máte zkušenosti s krbovou vložkou? můžete mi prosím poradit, která krbová vložka bude nejlepší do mého nového domu?

  Karel
 • Jak velký prostor plánujete vytápět krbovou vložkou?

  Daniel
 • Potřeboval bych krbem vytápět dům o velikosti 176 m2, takže potřebuji opravdu výkonnou krbovou vložku.

  Karel
 • Doporučuji na takovou plochu teplovodní krbovou vložku od firmy krby-bef, která se zabývá prodejem vysoce kvalitních krbových vložek.

  Filip
 • Lze topit v kamnech s teplovodní vložkou bez zapojení a napuštění vodou.

  Jirka