Výběr tepelného čerpadla ve čtyřech krocích

Výběr tepelného čerpadla ve čtyřech krocích

15. 12. 2018
Diskuze (1)
Sdílet

Vytápění a ohřev teplé vody pomocí tepelného čerpadla je dnes velmi moderním a vysoce efektivním řešením při stavbě či rekonstrukci rodinného domu. Výrobce tepelných čerpadel De Dietrich nabízí ve svém programu hned několik variant a typů těchto zařízení. K vybrání toho správného pomohou čtyři zásadní kroky před samotnou realizací.

Volba typu

Abychom zvolili správný typ tepelného čerpadla (TČ), musíme posoudit několik kritérií. Předně je to velikost domu, počet topných systémů, odběrných míst teplé vody či zásobníků vody. Samozřejmě do výběru typu TČ promlouvá i případný plánovaný ohřev vody ve venkovním bazénu nebo systém chlazení v domě. Jinými slovy pro malý dům o velikosti 4+1 s podlahovým topením se 2–3 odběrnými místy teplé vody je ideálním řešení TČ s jedním topným okruhem a ohřevem vody. Například u značky De Dietrich se jedná o velmi používaný model Alezio Easylife. Tento model navíc umožňuje instalaci modulu „vše v jednom“ s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 200 l. Naproti tomu u velkého rodinného domu s vyhřívaným bazénem, kde se dá očekávat až 5 odběrných míst teplé vody, popř. chlazení v domě, se doporučují výkonnější modely  až se třemi topnými okruhy, které umožňují mimo jiné i kaskádové zapojení. Výhodou je také možnost využití hybridní kombinace s dalším tepelným zdrojem (např. kondenzačním kotlem).

Zvolit si tepelné čerpadlo za zdroj výkonného vytápění znamená vybrat si čistou energii.

Reverzibilní tepelné čerpadlo v zimě zajistí vytápění, v létě příjemně ochladí.

Pro volbu tepelného čerpadla je zásadní stanovení požadovaného výkonu.

Výkon se určí výpočtem z tepelné ztráty domu, typu konstrukce a okolního prostředí.

Stanovení výkonu

Zcela zásadním faktorem pro stanovení výkonu tepelného čerpadla je co nejpřesnější hodnota tepelné ztráty domu, kterou vypočítá jeho projektant. Z tohoto údaje se poté volí odpovídající typ tepelného čerpadla s předepsaným výkonem. Při posuzování výkonu je potřeba brát také v potaz složení konstrukce domu či jeho klimatické oblasti vzhledem k odlišným teplotním podmínkám. Pokud není možné některý parametr stanovit (např. v případě rekonstrukce domu), přichází na řadu odborný odhad technikem. Bohužel praxe ukazuje, že stavebníci se často při výběru TČ řídí legislativou daným Průkazem energetické náročnosti budovy a mylně tím nahrazují výpočet tepelné ztráty domu projektantem. Výsledkem pak může být nesprávně stanovený výkon TČ, tedy velmi neefektivní způsob topení a ohřevu užitkové vody.

Výběr systému dohřevu

Tepelné čerpadlo pracuje efektivně s tzv. bivalentním bodem, tedy okamžikem, kdy venkovní teplota (obvykle mezi -5 °C až -9 °C) vyžaduje pro dodržení teplotního komfortu domova připojení dalšího zálohového zdroje tepla. Vhodná je varianta se zálohovým integrovaným elektrickým kotlem nebo varianta umožňující připojení hydraulického zálohového zdroje tepla. Tím mohou být příkladně plynové kotle či zařízení pro topení peletami či olejem atd. Například tepelné čerpadlo De Dietrich varianty H navíc umožňuje posouzením topného faktoru také preferenci základního zdroje tepla i podle cen paliv, a to jednoduchým nastavením, což přispívá k lepší celkové ekonomice provozu domu.

Volba způsobu přípravy teplé vody

V tomto bodě je potřeba rozlišit způsob, jakým budeme připravovat a uchovávat vodu pro vytápění a užitkovou (pitnou) vodu. V zásadě jsou u tepelných čerpadel dvě možnosti: volit buď integrovaný zásobník vody na 200 litrů, nebo vybrat z nabídky externích zásobníků vody o různých objemech. Rozhodujícím kritériem pro správný výběr je dostupnost místnosti pro instalaci a také plánované množství odběru vody.

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie. Umožňují odnímat teplo z okolního prostředí, převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody.

Doporučujeme pro tepelná čerpadla

FOTO DE DIETRICH

FOTO DE DIETRICH

Aerotermika

Tepelné čerpadlo využívající princip aerotermální technologie získává přírodní teplo ze vzduchu i v zimním období. Jedná se o takzvané reverzibilní tepelné čerpadlo. V zimě zajistí vytápění, v létě příjemně ochladí a tím se postará o komfort v každém ročním období. Navíc pomocí regulačního systému docílíte optimálního komfortu přesně dle individuálních potřeb.

PŘIPRAVILA: KRISTÝNA LIŠKOVÁ
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: DE DIETRICH
FOTO: DE DIETRICH
ZDROJ: časopis HOME

Kategorie: Vytápění
Tagy: ohřev teplé vody tepelná čerpadla výběr čerpadla
Sdílejte článek

Diskuze

  • De Dietrich jsou nejhlučnější čerpadla na trhu 69 decibel akustický výkon/NIBE2120 má 53 decibel/za 2 roky se zadře kompresor nedoporučuji 16 decibel je velký rozdíl

    Anonym